Byla 2-11207-803/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 500 Lt paskolos, 900 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimus ieškovas grindžia tarp šalių sudaryta 2010-11-22 vartojimo kredito sutartimi Nr. 4611601, 2010-11-22 mokėjimo nurodymu Nr. 4611601 (b.l. 5, 13-18).

4Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovei I. D. įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (b.l. 22). Atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Teismas

konstatuoja:

6Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-22 ieškovas UAB „4finance” ir atsakovė I. D. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 4611601 (toliau – vartojimo kredito sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 500 Lt vartojimo kreditą, o atsakovė įsipareigojo iki 2010-12-22 ieškovui jį grąžinti (b. l.13-18). Atsakovė savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį neįvykdė, sutartyje nustatytu laiku kredito ieškovui negrąžino.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Remiantis CK 6.886 straipsnio 1 dalimi, vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Byloje nustačius, kad atsakovė tinkamai ir laiku nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovui iš atsakovės priteistina 500 Lt negrąžinto kredito (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

8Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.

9Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino 500 Lt kredito, ieškovas yra paskaičiavęs 900 Lt delspinigius. Pagal vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 7.2. punktą, jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą (b.l.17).

10CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma beveik dvigubai viršija suteikto kredito sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienas, prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 200 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti – kad ieškinys yra įrodytas (CPK 171, 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ieškovui priteistina iš atsakovės 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (700 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 50 procentų. Ieškovas patyrė 71 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 3-4). Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 35,50 Lt bylinėjimosi išlaidos.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 142 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės I. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, ieškovo UAB „4finance“, j.a.k 301881644, buveinė –Jonavos g. 254A, Kaunas, naudai 500 Lt (penkis šimtus Lt) negrąžinto kredito, 200 Lt (du šimtus Lt) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (700 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 35,50 Lt (trisdešimt penkis Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai