Byla 2-10754-566/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Adminsta“ ieškinį atsakovui UAB „Revilsta“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis pagal 2008-01-17 tarp ieškovo ir UAB „Senasis dvaras“ sudarytą Pastato administravimo, eksploatavimo, komunalinių ir kitų susijusių paslaugų teikimo sutartį Nr. 2008/SD-1, įsipareigojo vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų, kitų patalpų ir požeminės stovėjimo aikštelės dalių savininkų bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą, priežiūrą bei kitas įprastine tvarka paskirtajam daugiabučio namo administratoriui priklausančias vykdyti funkcijas, tol kol pastato butų, kitų patalpų ir požeminės automobilių stovėjimo aikštelės dalių savininkai nenuspręs pakeisti pastatą administruojančią bendrovę. Nurodo, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso 2/182 dalys automobilių stovėjimo aikštelės, esančios ( - ), todėl jam atsirado prievolė išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2011-11-30 liko skolingas ieškovui 464,96 Lt už suteiktas administravimo, eksploatavimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Atsakovas su ieškovu neatsiskaitė iki šiol. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 464,96 Lt skolos, 33,65 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 75-79).

3Atsakovui, kurio buvimo vieta pateikus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 4 d. nustatyta tvarka (įteikta 2012-07-02), procesinius dokumentus siunčiant atsakovo buveinės adresu (b.l. 84). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-01-17 ieškovas su UAB „Senasis dvaras“ sudarė Pastato administravimo, eksploatavimo, komunalinių ir kitų susijusių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) Nr. 2008/SD-1, pagal kurią UAB „Senasis dvaras“ pavedė ieškovui, o ieškovas įsipareigojo vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų, kitų patalpų ir požeminės automobilių stovėjimo aikštelės dalių savininkų bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą, priežiūrą bei kitas įprastine tvarka paskirtajam daugiabučio namo administratoriui priklausančias vykdyti funkcijas, tol kol butų, kitų patalpų ir požeminės automobilių stovėjimo aikštelės dalių savininkai įstatymų nustatyta tvarka nenuspręs pakeisti objektą administruojančią bendrovę ar neįgyvendins kitų įstatymuose nustatytų teisių susijusių su bendrojo naudojimo objektų administravimu (b.l. 16-20). Nustatyta, kad atsakovas 2009-03-27 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8-2447 pagrindu įsigijo nuosavybės teises į 2/182 dalis negyvenamosios patalpos – automobilių stovėjimo aikštelės, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l. 24-25). Duomenų apie tai, kad pastato, esančio ( - ), butų, kitų patalpų ir automobilių stovėjimo aikštelės administratoriumi paskirtas kitas asmuo, byloje nepateikta. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad atsakovui, įsigijus patalpas minėtame pastate, atsirado pareiga mokėti mokesčius už bendrąją dalinę nuosavybę pagal Sutartį. Iš byloje pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-11-30, atsakovui susidarė 464,96 Lt įsiskolinimas (b.l. 26-51). Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2010-02-26 iki 2012-01-16 ieškovas priskaičiavo atsakovui 33,65 Lt palūkanų (b.l. 26). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str. 3 d. nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 str. 4 d., administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 6.38 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.261 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 464,96 Lt skolos ir 33,65 Lt palūkanų, viso 498,61 Lt.

8Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 498,61 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p. ir 9 p., 93 str. 1 d. ir 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 449,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 71,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 1-2, 74), 4,00 Lt komisinis mokestis už mokėjimo pavedimus (b.l. 2, 74), 11,00 Lt už NTR pažymą (b.l. 58) ir 363,00 Lt išlaidos už advokato pagalbą (b.l. 55).

10Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti ieškovui UAB „Adminsta”, į.k. 125958499, iš atsakovo UAB „Revilsta“, į.k. 300825436, 464,96 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt keturis Lt 96 ct) skolos, 33,65 Lt (trisdešimt tris Lt 65 ct) palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 498,61 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 449,00 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt devynis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

14Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai