Byla 2-2218-713/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujant: ieškovės UAB „Ritus“ atstovei advokatei Rasai Užkuraitienei; atsakovės UAB „Daivanta“ atstovams A. G., D. G., advokatei Aušrai Bračiulienei; atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovui G. T.; trečiojo asmens I.R. ir B. Juknevičių firmos atstovei advokatei Snežanai Raižienei; nedalyvaujant trečiųjų asmenų UAB „Hanza lizingas“ ir UAB „Autofėja“ atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Ritus“ ieškinį atsakovėms UAB „Daivanta“, AB „Lietuvos draudimas“, tretiesiems asmenims: I.R. ir B. Juknevičių firmai, UAB „Hanza lizingas“ ir UAB „Autofėja“ dėl nuostolių atlyginimo, ir,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Ritus“ patikslintu ieškiniu (2 t., b.l. 15; 4 t., b.l. 15, 42, 105) prašo priteisti iš atsakovių UAB „Daivanta“ ir AB „Lietuvos draudimas“ solidariai: 1) 36670,32 Lt žalos atlyginimo; 2) 6% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovės atstovė posėdžio metu prašė I.R. ir B. Juknevičių firmą laikyti trečiuoju asmeniu, o ne atsakovu (4 .t, b.l. 105). Ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.

4Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovė 2008-01-15 lizingu įsigijo automobilį TOYOTA RAV 4, valst. Nr. ( - ) 2008-02-13 ieškovė ir atsakovė UAB „Daivanta“ sudarė sutartį dėl automobilio automatinės pavarų dėžės (toliau – APD) testavimo ir vožtuvo keitimo. 2008-02-28 atsakovė atliko testavimo darbus, o 2008-04-28 informavo ieškovę, kad nustatytas automatinės pavarų dėžės elektroninio valdymo bloko gedimas ir darbai bus atlikti I.R. ir B. Juknevičių firmoje. 2008-09-24 automobilio remonto darbai buvo baigti. 2008-11-06 ieškovė pervedė atsakovei 5000 Lt pagal sąskaitą – faktūrą Nr. DAV 001937 už automobilio remontą. 2008-11-17 atsakovė perdavė ieškovei automobilio remonto darbų ataskaitą. 2008-11-19 UAB „Autotoja" atliko automobilio patikrą ir nustatė, jog automatinės greičio dėžės darbas yra techniškai netvarkingas, pavaros persijungia netolygiai, o pavaros perjungimo metu atsiranda papildomas bildesys. 2008-11-27 UAB „Autotoja" atliko Automobilio patikrą ir nustatė pavaros perjungimo solenoido „B" gedimą (klaidos kodas: P0755). Atsakovė UAB „Daivanta" ir jos pasitelkta I. R. ir B. Juknevičių firma automobilį remontavo nuo 2008-02-13 iki 2008-11-17, daugiau nei devynis mėnesius. Ieškovės nuomone, protingas terminas testavimo darbams atlikti buvo 2008-02-20, o remonto darbams atlikti - 2008-03-20. Netrukus po automobilio remonto darbų priėmimo buvo nustatytas iš esmės toks pats gedimas, dėl kurio pašalinimo ir buvo kreiptasi į atsakovę. Atsakovė remonto darbus vykdė nepagrįstai ilgai, o atlikti remonto darbai yra nekokybiški. Dėl per ilgo remonto, laikotarpyje nuo 2008-03-20 iki 2009-09-21 ieškovė patyrė iš viso 29006,72 Lt nuostolį, kurį sudaro palūkanos už išperkamą turtą ir turto nuvertėjimas 4082,17 Lt, draudimo įmoka 2909,05 Lt, išlaidos alternatyvios transporto priemonės nuomai 6372,45 Lt, akumuliatoriaus ir signalizacijos netekimas 420,00 Lt, išlaidos patikroms 318,00 Lt, netinkamai atlikti darbai, už kuriuos ieškovė sumokėjo 5000 Lt.

5Atsakovė UAB „Daivanta“ yra apsidraudusi civilinę atsakomybę AB „Lietuvos draudimas“, todėl sutinkamai CK 6.254 str., ieškovė prašo nuostolius priteisti iš atsakovių solidariai.

6Trečiasis asmuo I.R. ir B. Juknevičių firma, išstojanti byloje ieškovo pusėje, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atstovė advokatė S. Raižienė prašo ieškinį tenkinti.

7Atsakovė UAB „Daivanta“ yra pateikusi atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su keliamais reikalavimais nesutinka (1 t., b.l.105-109). Atsakovės nuomone, šalys nebendradarbiavo dėl greito ir kokybiško darbų atlikimo. Ieškovė 2008-01-15 įsigijo automobilį iš UAB "Autofėja" lizingo būdu. Visus reikalavimus, atsiradusius iš 2008-01-16 Lizingo sutarties Nr. Lt067406, ieškovė turėjo pareikšti tiesiogiai Pardavėjui, tačiau šia teise nepasinaudojo ir po savaitės kreipėsi į atsakovę dėl automobilio patikros ir testavimo, kurio metu buvo nustatyta automobilio APD elektroninio valdymo bloko (kompiuterio) atmintyje fiksuota klaida „PO755 shift solenoid B“ (vožtuvas „B“). Tuo metu atsakovės įmonė vožtuvo neturėjo, 2008-01-25 detalę užsakė internetinėje parduotuvėje Slauson Transmission Parts, kurią gavo 2008-02-05. Ieškovė ir atsakovė 2008-02-13 sudarė sutartį dėl automobilio Toyota RAV-4 ( - ) APD testavimo, vožtuvo keitimo. Testavimas buvo atliktas prietaisu Carman SCANVG (VGA-S0734) ir nustatytas tas pats gedimas kaip ir UAB „Autotoja“. 2008-02-18 pakeitus vožtuvą „B“, automobilis buvo testuotas ir klaida iš APD išsitrynė, atliekant testinį automobilio važiavimą, automobilis iš vietos važiavo labai sunkiai, buvo nustatytas gedimas APD mechaninėje dalyje. Ieškovės direktorės sutikimu, automobilio APD 2008-02-26 buvo išimta, 2008-02-28 defektuota ir surašytas defektinis aktas-sąmata. Atsakovė turėjo visas reikalingas detales remontui, išskyrus hidrodinaminį transformatorių, kuris yra neardomas vientisas mazgas. Atsakovė šios detalės remonto neatlieka, todėl detalė 2008-03-04 buvo išsiųsta remontuoti į Vokietiją. Atsakovė suremontuotą detalę gavo 2008-03-19. Remontas buvo atliktas iki 2008-04-02, APD įstatytas į automobilį. Atlikus automobilio testinį važiavimą ir nustačius, kad nepavyko pilnai pašalinti gedimo, buvo nutarta keisti hidraulinį valdymo bloką. Pakeitus hidraulinį valdymo bloką, 2008-04-28 buvo atliktas dar vienas testinis važiavimas ir nustatytas APD (kompiuterio) gedimas. Atsakovė neatliko APD elektroninės dalies remonto darbų ir už juos neatsako. Ieškovė buvo nutarusi remontuoti APD elektroninio valdymo bloką (kompiuterį) ir 2008 metų gegužės mėnesį jį išsivežė. Suremontuotą bloką 2008-09-24 pristatė trečiojo asmens J.R. ir B.Juknevičių firmos atstovas. Ieškovė apie tai buvo informuota. Atsakovė UAB "Daivanta" 2008-09-30 ieškovei išrašė ir išsiuntė PVM sąskaitą-faktūrą DAV Nr.001937 5000 Lt sumai už atliktus darbus, kurią ieškovė apmokėjo tik 2008-11-07. Automobilį atsiėmė 2008-11-17 ieškovės atstovė B. A., kuri pati dalyvavo bandomajame važiavime, aktą pasirašė be pastabų. Ieškovė 2008-11-21 pareiškė pretenziją atsakovei dėl gedimo. Kompiuteris buvo sugedęs anksčiau, ir tai nustatė UAB „Autotoja“ 2008-11-27. Visos pretenzijos dėl palūkanų, turto nuvertėjimo, draudimo įmokų ir išlaidų kitų automobilių nuomai yra nepagrįstos, todėl atmestinos.

8Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepimu į ieškinį (2 t., b.l. 114-116) su reikalavimais nesutiko. Atsiliepime nurodyta, kad AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovės UAB „Daivanta“ nesieja jokie deliktiniai santykiai. Ieškovė iš atsakovių reikalauja nuostolių atlyginimo, remiantis deliktinės teisės principais, kai tuo tarpu AB „Lietuvos draudimas“ atsakomybė yra sutartinė, todėl negali būti taikoma solidarioji atsakomybė.

9Trečiasis asmuo UAB „Autofėja“ yra pateikusi atsiliepimą į patikslintą ieškinį (4 t., b.l. 128-129), kuriuo su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, taip pat prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant bendrovės atstovui.

10Trečiasis asmuo UAB „Hanza lizingas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (4 t., b.l. 132-133), kuriuo su ieškiniu sutinka. Atsiliepime nurodyta, jog Lizingo bendrovė savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, 2008-01-16 priėmimo perdavimo aktu Nr. LT067406 turtą perdavė ieškovei valdyti ir naudotis. Sutartis nėra nutraukta, turtu ir toliau naudojasi ieškovė, moka įmokas, vykdydama įsipareigojimus pagal sutartį, ieškovė teisėtai kreipėsi į UAB „Daivanta“ dėl turto remonto.

11Ieškinys atmestinas.

12Nustatyta, kad ieškovė UAB „Ritus“ pagal lizingo sutartį Nr. ( - ) iš UAB „Autofėja“ įsigijo panaudotą automobilį Toyota RAV4, pirmos registracijos data 2002 m. už 9644,35 EUR (2 t., b.l. 96, 106, 4 t., b.l. 134). Pardavėjas automobilį ieškovei perdavė 2008-01-16 pagal Turto perdavimo-priėmimo aktą (1t., b.l. 48), kurio 5 punktu nustatyta visus reikalavimus, atsirandančius iš pirkimo –pardavimo sutarties pirkėjas turi teisę reikšti tiesiogiai Pardavėjui.

13Nustatyta, kad 2008-02-13 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta sutartis dėl automobilio Toyota RAV-4 ( - ) automatinės pavarų dėžės (APD) testavimo ir vožtuvo keitimo, atlikus testavimo darbus, 2008-02-28 šalys sudarė Pavarų dėžės defektinį aktą – sąmatą (1 t., b.l. 26-28).

14Pagrindinis ginčas byloje yra kilęs APD elektroninės dalies (kompiuterio) remonto. Šalių pasirašytos sutarties 1.8 p. nurodyta, jog rangovas neatsako už kompiuterinio remontą. Rangovas – atsakovė – automobilio mechaninės dalies remontą atliko 2008 m. balandžio mėn. Ieškovės direktorė K. B. pati pasirašė pavarų dėžės defektinį aktą-sąmatą, todėl laikytina, jog ieškovė buvo informuojama apie atliekamus darbus, automobilio gedimus. Atsakovės atstovas neneigia, jog ieškovei siūlė įsigyti naują kompiuterį, kainuojantį 4000 Lt, ir jį įdėti į automobilį (4 t., b.l. 51-52), tačiau ieškovė

Nutarė

15kompiuterį remontuoti, prašė kontaktinių telefonų. Ieškovės atstovas pateikė I.R. ir B. Juknevičių firmos telefoną, po kiek laiko pas atsakovę atvyko šios firmos darbuotojas A. B. (4 t., b.l. 52) ir toliau su ieškovės direktore K. B. sprendė automobilio kompiuterio remonto klausimus. Byloje apklaustas liudytoju A. B. patvirtino, jog dirba J. Juknevičių firmoje vadybininku, remontuoja radioelektroniką, ieškovės atstovės K. B. asmeniškai paprašytas ieškojo kito kompiuterio (4 t., b.l. 56). Trečiojo asmens I.R. ir B. Juknevičių firmos savininkas B. Juknevičius nenuneigė fakto, jog jo firmoje dirba liudytojas A. B., o firma turi diagnostikos įrangą, atlieka automobilio elektros įrangos kompiuterinę diagnostiką (b.l.52). Trečiojo asmens atstovas B. Juknevičius neigė, jog siuntė sąskaitą-faktūrą atsakovei UAB „Ritus“ už kompiuterinio valdymo bloko automatinės pavarų dėžės dalies remontą, tačiau pripažino, kad faksu siųstoje sąskaitoje (1t., b.l. 103, 168) parašas panašus į jo parašą. Ieškovės liudytoja B. A. patvirtino, jog kompiuterį pasiėmė iš firmos, kurios pavadinimo neprisimena (4 t., b.l. 55). Taigi iš pasakyto darytina išvada, jog APD kompiuterinės dalies remontą ieškovės direktorės K. B. paprašytas, atliko I.R. ir B. Juknevičių firmos darbuotojas A. B., atsakovė UAB „Daivanta“ neatliko APD kompiuterinės dalies remonto, nurodoma diagnostikos „klaida" yra susijusi su automobilio elektroninio valdymo bloko (kompiuterio) gedimu, todėl teismas negali sutikti su ieškovės nuomone, jog atsakovė, pasitelkusi kitą asmenį netinkamai vykdė sutartį, ir, todėl turi atsakyti už ieškovės direktorės K. B. ir kito asmens veiksmus.

16Iš byloje esančio 2008-11-27 UAB „Autotoja“ rašto Nr. 308 seka, kad atlikus automatinės dėžės patikrą nustatytas gedimo kodas – PO755 (pavaros perjungimo selenoido „B“) gedimas, kurį gali įtakoti pagrindinio valdymo kompiuterio gedimas (2 t., b.l. 72).

17Byloje buvo skirta teismo ekspertizė, kurią atliko Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Vilniaus skyrius (4t., b.l. 67-72) ir iš esmės patvirtino UAB „Autotojos“ išvadas. Iš akto išvadų seka, jog atsakovė APD remonto darbus atliko kokybiškai, APD elektriniai vožtuvai ir mechaninės detalė dirbo nepriekaištingai, todėl APD gedimai buvo pilnai pašalinti, automobilis turi APD valdymo bloko (kompiuterio) defektą. Pagal gamyklos gamintojos reikalavimus šie blokai neremontuojami, o keičiami naujais. Ekspertizės išvadas teismo posėdyje patvirtino byloje davęs paaiškinimus vyresnysis valstybinis inspektorius A. A. (4t., b.l. 108-111). Eksperto išvada teismui nėra privaloma, tačiau teismui įvertinus visus byloje esančius įrodymus, nėra pagrindo ja netikėti, ekspertizės akto išvados patvirtina 2008-11-27 UAB „Autotoja“ nustatyto gedimo priežastį (raštas Nr. 308, 2 t., b.l. 72) šie rašytiniai įrodymai, papildo vienas kitą, ieškovė jų išvadų nenuginčijo. Teismas laiko nustatytu, jog automobilis turėjo APD valdymo bloko (kompiuterio) gedimą, kurio atsakovė UAB „Daivanta“ neremontavo. Iš nustatyto darytina išvada, kad atsakovė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atliko tinkamai, sutarties sąlygų nepažeidė. Sutartyje nebuvo numatytas darbų atlikimo terminas, tačiau atsakovė juos atliko per protingą terminą - 2 mėnesius (2008-02-13 sudaryta sutartis - 2008-04-02 pakeistas hidrodinaminis transformatorius, kuris yra neardomas vientisas mazgas ir gautas iš Vokietijos jį suremontavus 2008-03-19) - 1t., b.l. 160-165. Atsakovė apie atliekamus darbus ieškovę informavo sutinkamai Sutarties 8 punktu, palaikė ryšį, pateikė ataskaitą, tarp šalių vyko apsikeitimas raštais (1 t. , b.l. 27, 28, 32-37, 176,179), todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovė nebendradarbiavo su ieškove. Automobilis nebuvo galutinai suremontuotas per trumpiausią laiką ne dėl atsakovės UAB „Daivanta“ kaltės, APD valdymo bloko remontą, o ne jo keitimą, pasirinko ieškovė. Teismo nuomone, šalims sutartyje neaptarus darbų pabaigos ar tarpinių darbų atlikimo terminų (CK 6.724 str., 6.652 str. 1 d.), atsakovė per protingai trumpą laiką – 2 mėnesius, atliko sutartyje numatytus darbus ir nepažeidė prievolių vykdymo principų (CK 6.38 straipsnis).

18Civilinio kodekso normos nustato, jog civilinė atsakomybė atsiranda tik esant šioms sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, kurie atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis 1 dalis); kaltei (CK 6.248 str.); žalai ir nuostoliams (CK 6.249 str.); priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6.247 str.).

19Nagrinėjamojoje byloje teismas nenustatė atsakovės UAB „Daivanta“ neteisėtų veiksmų, kurie būtų tiesioginiame priežastiniame ryšyje (CK 6.247 straipsnis) su ieškovei atsiradusiomis pasekmėmis – nekokybišku automobilio APD valdymo bloko (kompiuterio) remontu, kitomis ieškovės turėtomis išlaidomis: automobilio nuoma laikotarpyje nuo 2008-04-09 iki 2009-09-18, kaip jau minėta, atsakovė UAB „Daivanta" automatinės pavarų dėžės testavimą ir mechaninės dalies remontą atliko per protingą laiką, todėl ji neprivalo atsakyti dėl alternatyvios transporto priemonės nuomos išlaidų (2 t., b.l. 53, 43, 18-27), akumuliatoriaus keitimu į naują 180 Lt, 2008-12-05 automobilio signalizacijos remontu 240 Lt (1 t., b.l. 68-69), ar automobilio važiuoklės ir ratų suvedimo patikra (1 t., b.l.71).

20Byloje nėra duomenų, jog pati ieškovė stengėsi ieškoti būdų kaip greičiau suremontuoti automobilį kuo mažesnėmis sąnaudomis, siekė maksimaliai sumažinti savo nuostolius. Ieškovė tai galėjo padaryti pasinaudojus CK 6.1009 straipsnio 2 dalies nuostatomis - nutraukti automobilio draudimo remonto metu sutartį arba prašyti draudėjo atleisti ją nuo įmokų mokėjimo remontui užsitęsus daugiau nei mėnesiui, kaip kad numato Lietuvos Respublikos Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Įstatymo 9 str. 3 d.

21Teismui nustačius, jog atsakovė neremontavo APD valdymo bloko, kitus darbus pagal sutartį atliko kokybiškai, byloje nenustačius civilinės atsakomybės pagrindų (CK 6.246 – 6.249 straipsniai) negalimas reikalavimo dėl žalos atlyginimo patenkinimas (CPK 178 straipsnis), todėl ieškinys atmestinas.

22Dėl solidarinės atsakomybės.

23Ieškovė pareiškė ieškinį atsakovėms UAB „Daivanta“ ir AB „Lietuvos draudimas“, prašydama solidariai išieškoti žalą. CK 6.6 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Minėto straipsnio 3 dalis nustato, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama tik tuomet, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla ar kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Byloje nenustatyta, kad atsakovės vykdė bendrą veiklą ar bendrai teikė paslaugas ieškovei. UAB „Daivanta“ ir AB „Lietuvos draudimas“ siejo Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo santykiai, atsiradę iš sutarties turinio ir jos vykdymo (2 t., b.l.118, 119), bet ne iš deliktinių santykių. AB „Lietuvos draudimas“ atsakomybė gali būti tik sutartinė, todėl bendrovė neprivalo atsakyti solidariai.

24Ieškinio netenkinant, atsakovei UAB „Ritus“ iš ieškovės UAB „Daivanta“ priteistinos bylinėjimosi išlaidos: atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, į tai, kad advokatė atvykdavo iš kito miesto, byla nagrinėta 8-iuose posėdžiuose, atmesto ieškinio sumą (CPK 93 str. 1 d., „Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-85, 1 d. 2.1p., 2.2 p., 2.4. - 2.6 p.; 2 d. 8.2 p; 8.18 p.), priteistina 3500,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų (2t., b.l. 11, 97), už ekspertizės atlikimą 600,00 Lt (2 t., b.l. 85), 88,50 Lt už vertimo paslaugas (2t., b.l.102), 208,05 Lt vykdymo išlaidų pagal 2009-01-19 teismo nutartį šioje byloje, tenkinant ieškovės reikalavimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės turtui (4 t., b.l.101-104), viso – 4397,00 Lt, valstybei iš ieškovės priteistinos pašto išlaidos 71,00 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai iš atsakovės priteistina 13,47 Lt už ekspertizės atlikimą (4 t., b.l.73, ieškovė įmokėjo 600,00 Lt, sąskaita pateikta 613,47 Lt).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio procesinio kodekso CPK 259, 263-265, 270, 274 straipsniais,

26n u s p r e n d ž i a :

27Ieškinį atmesti.

28Priteisti UAB „Daivanta“, į.k. ( - ), a.s. ( - ) banke „Ūkio bankas“, būstinė ( - ), iš UAB „Ritus“ į.k. ( - ), a.s. ( - ) AB banke „Swedbank“, būstinė ( - ), 4397,00 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. ( - ) AB banke NORD/LB Lietuva, iš UAB „Ritus“ į.k. ( - ), a.s. ( - ) AB banke „Swedbank“, būstinė ( - ), 13,47 Lt už automobilio ekspertizę civilinėje byloje Nr. 2-2218-713/2011 (ankstesnis Nr. 2-130-713/2010).

30Priteisti valstybei iš UAB „Ritus“, į.k. ( - ), a.s. ( - ) AB banke „Swedbank“, būstinė ( - ), 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą) pašto išlaidų ((Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, sąsk. nr. ( - ) AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė,... 2. Ieškovė UAB „Ritus“ patikslintu ieškiniu (2 t., b.l. 15; 4 t., b.l. 15,... 3. Ieškovės atstovė posėdžio metu prašė I.R. ir B. Juknevičių firmą... 4. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovė 2008-01-15 lizingu įsigijo... 5. Atsakovė UAB „Daivanta“ yra apsidraudusi civilinę atsakomybę AB... 6. Trečiasis asmuo I.R. ir B. Juknevičių firma, išstojanti byloje ieškovo... 7. Atsakovė UAB „Daivanta“ yra pateikusi atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su... 8. Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepimu į ieškinį (2 t., b.l.... 9. Trečiasis asmuo UAB „Autofėja“ yra pateikusi atsiliepimą į patikslintą... 10. Trečiasis asmuo UAB „Hanza lizingas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (4... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Nustatyta, kad ieškovė UAB „Ritus“ pagal lizingo sutartį Nr. ( - ) iš... 13. Nustatyta, kad 2008-02-13 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta sutartis... 14. Pagrindinis ginčas byloje yra kilęs APD elektroninės dalies (kompiuterio)... 15. kompiuterį remontuoti, prašė kontaktinių telefonų. Ieškovės atstovas... 16. Iš byloje esančio 2008-11-27 UAB „Autotoja“ rašto Nr. 308 seka, kad... 17. Byloje buvo skirta teismo ekspertizė, kurią atliko Valstybinės ne maisto... 18. Civilinio kodekso normos nustato, jog civilinė atsakomybė atsiranda tik esant... 19. Nagrinėjamojoje byloje teismas nenustatė atsakovės UAB „Daivanta“... 20. Byloje nėra duomenų, jog pati ieškovė stengėsi ieškoti būdų kaip... 21. Teismui nustačius, jog atsakovė neremontavo APD valdymo bloko, kitus darbus... 22. Dėl solidarinės atsakomybės.... 23. Ieškovė pareiškė ieškinį atsakovėms UAB „Daivanta“ ir AB „Lietuvos... 24. Ieškinio netenkinant, atsakovei UAB „Ritus“ iš ieškovės UAB... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio procesinio kodekso CPK... 26. n u s p r e n d ž i a : ... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Priteisti UAB „Daivanta“, į.k. ( - ), a.s. ( - ) banke „Ūkio bankas“,... 29. Priteisti Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai, į.k. ( - ), buveinė (... 30. Priteisti valstybei iš UAB „Ritus“, į.k. ( - ), a.s. ( - ) AB banke... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...