Byla 2-2686-872/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo AB „DnB NORD bankas“ ieškinį atsakovams K. B. ir V. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų 7098,44 Lt skolos, 235,35 Lt palūkanų, 674,71 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

3LR CPK 142 str. 4 d. numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Atsakovams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovai per įstatymo numatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.). Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad pagal 2006-02-03 Kreditavimo sutartį Nr. 634-06IL ieškovas suteikė atsakovams 25 157 Lt dydžio vartojimo kreditą, o atsakovai įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti iki 2010-12-31 (b.l. 4-13). Atsakovai sutarties nevykdė, nuo 2009-10-30 vartojimo kredito ieškovui nemoka. Ieškovo teigimu, atsakovų skolą ieškovui šiuo metu sudaro: 7098,44 Lt negrąžinto kredito, 235,35 Lt palūkanų ir 674,71 Lt delspinigių (b.l. 1-2).

6Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Remiantis CK 6.886 straipsnio 1 dalimi, vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.6 straipsnio 4 dalimi, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi bendraskoliai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek visą skolą, tiek jos dalį. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Atsakovai prieštaravimų dėl skolos dydžio, jos pagrįstumo į bylą nepateikė (LR CPK 178 str.), todėl ieškovui prašant jo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 7098,44 Lt negrąžinto kredito (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

7CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Byloje nustačius, kad pagal Kreditavimo sutartį atsakovai įsipareigojo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 235,35 Lt palūkanų (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

8Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Byloje nustačius, kad Kreditavimo Sutarties 27 punkte šalys susitarė, jog kredito gavėjas įsipareigoja už laikų negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną, ieškovui priteistina iš atsakovų solidariai 653,06 Lt delspinigių nuo negrąžintos kredito sumos bei 21,65 Lt delspinigių nuo nesumokėtų palūkanų sumos, iš viso 674,71 Lt (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

9CK 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Nagrinėjamu atveju Šalys Kreditavimo sutarties 6 punktu susitarė, jog Sutartyje numatytos palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo ieškovui dienos, todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos 7098,44 Lt kredito sumos nuo 2011-12-27 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.874 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiamos bylinėjimosi išlaidos - 240 Lt dydžio žyminis mokestis (b.l. 3), 847 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 40-44), viso 1087 Lt ( LR CPK 79 str., 93 str.).

11Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1d., 303 str. 1 d., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovo AB DNB bankas, j.a.k 112029270, J. B. g. 26, Vilnius, naudai iš atsakovų K. B., a.k. ( - ) ir V. B., a.k. ( - ) solidariai 7098,44 Lt skolos, 235,35 Lt palūkanų, 674,71 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos 7098,44 Lt kredito sumos, skaičiuojant nuo 2011-12-27 iki visiško sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis 1087 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovai neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

15Atsakovai sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per trisdešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai