Byla 2-17959-775/2012
Dėl sutarties pripažinimo galiojančia, naujo mokėjimų grafiko pripažinimo, viešo intereso gynimo, priėmimo klausimą

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, spręsdama A. Z. ieškinio atsakovui AB SEB bankas dėl sutarties pripažinimo galiojančia, naujo mokėjimų grafiko pripažinimo, viešo intereso gynimo, priėmimo klausimą

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti kredito sutartį Nr. 035718093856-98 tarp AB SEB banko ir A. Z. galiojančia iki 2047 05 27; pripažinti sutarties Nr. 035718093856-98 fiksuotą palūkanų normą artimiausiems penkiems metams 4,2041 proc; uždrausti nuo 2012 12 22 AB SEB bankui imtis veiksmų panaikinant A. Z. nuosavybės teisę į žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esantį Eglių g. 12, Giraitės km., Kauno rajone.

32012 10 23 nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti.

42012 11 09 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, tačiau iš esmės teismo nurodytų trūkumų nepašalino, patikslintas ieškinys ir vėl neatitinka ieškinio pareiškimui keliamų įstatymo reikalavimų. Patikslintame ieškinyje ieškovas teismui aiškiau faktinių aplinkybių neišdėstė, teismo prašomų įrodymų teismui nepateikė ir nenurodė priežasčių, kodėl jis negali to padaryti. Papildomai pateikė tris naujus ieškinio reikalavimus pripažinti atitinkamus paskolos sutarties punktus nesąžiningais, įpareigojant juos pašalinti iš sutarties, tačiau prie ieškinio nepateikė net pačios paskolos sutarties ir nenurodė konkrečių motyvų, kodėl minėti punktai turėtų būti pašalinti iš sutarties.

5Teismas savo nutartyje nurodė, jog ieškovas, prašydamas atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, pirmiausia turėtų nors dalį jo sumokėti, tačiau ieškovas nei prie pradinio ieškinio, nei pateikdamas patikslintą ieškinį, nepateikė rašytinių įrodymų, kad nors dalį žyminio mokesčio būtų sumokėjęs. Teismas pažymi, jog pradiniame ieškinyje ieškovas buvo nurodęs, kad pateikia 50 Lt žyminio mokesčio kvitą, tačiau savo ranka tai išbraukė. Taigi, ir šio trūkumo ieškovas nepašalino.

62012 11 09 ieškovas, pateikdamas prašymą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo nurodė, jog pateikia 2012 06 20 pažymą apie jo valstybinį socialinį draudimą, tačiau Kauno m. apylinkės teismo 2012 11 09 aktas patvirtina, jog tokio priedo ieškovas teismui nepateikė.

7Patikslintas ieškinys vėl yra neaiškus, viskas dėstoma padrikai ir nesuprantamai, dėl šios priežasties teismas savo nutartyje ir siūlė ieškovui pasinaudoti teisine pagalba.

8Įstatyme nustatytas reikalavimas pagal pasirinktą pagrindo apimtį ir reikalavimus suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą tinkamai – juos išdėstyti procesiniuose dokumentuose aiškiai ir nuosekliai, kad jie būtų suprantami kiekvienam normalių gebėjimų asmeniui – byloje dalyvaujantiems asmenims ir teismui, kad iš ieškinio turinio būtų aišku, kokių byloje įrodinėjamų faktų pagrindu ir ko reikalaujama iš konkretaus asmens. Tik tinkamas ieškinio dalyko (ir pagrindo) suformulavimas leidžia apibrėžti teisminio nagrinėjimo ribas. Ieškinys turi būti pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami, o tam tikrų šiais klausimais ieškinyje esančių netikslumų pašalinimas iš esmės nieko nekeistų ir nebūtų staigmena atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-08 nutartis civilinėje byloje 3K-3-43/2010). Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymo reikalavimų, nustatančių teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, nes priešingu atveju, be pagrindo iškėlus bylą, gali būti pažeistos kitų šalių teisės. Nors teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas jau paduodamas ieškinį, pateiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų ieškinio patenkinimą, tačiau negalimas ir priešingas kraštutinumas – ieškinio priėmimas ir nagrinėjimas iš esmės, įtraukiant į procesą kitus asmenis, eikvojant teismo ir proceso dalyvių laiką bei lėšas, kai neaiškiai nurodytas ieškinio faktinis pagrindas. Teismas, naudodamasis įstatyme nustatytomis teisėmis, privalo veikti aktyviai, kad užtikrintų sąžiningą procesinių teisių naudojimą, greitą, ekonomišką ir sąžiningą procesą ir nesudarytų sąlygų procesui vilkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-27 nutartis civilinėje byloje 3K-3-181/2009). Pažymėtina ir tai, jog įstatymas įpareigoja ieškovą ne tik pareikšti reikalavimus atsakovui, bet ir nurodyti įrodymus, patvirtinančius išdėstytas faktines aplinkybes kad atsakovas galėtų tinkamai atsikirsti į ieškovo reikalavimus, kad atsakovui būtų aišku, kokius reikalavimus ir kokiu pagrindu ieškovas jam reiškia. Be to, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių įstatyme numatytais atvejais, todėl iškėlus civilinę bylą ir atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turėtų priimti sprendimą už akių, nesant ieškinio reikalavimus patvirtinančių įrodymų.

9Ieškinio trūkumų šalinimo instituto taikymas neleidžia iškelti civilinės bylos procesinių reikalavimų neatitinkančiu ieškiniu ir yra skirtas tiek galimybei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims efektyviai gintis nuo pareikšto ieškinio, tiek koncentruotam teismo procesui užtikrinti. Taigi, ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis – užtikrinti koncentruotą ir ekonomišką teismo procesą, o jei ieškovui būtų suteikiama teisė tikslinti ir taisyti ieškinį bylos nagrinėjimo eigoje, tai labai užvilkintų pačios bylos nagrinėjimą ir pažeistų minėtus proceso koncentracijos, operatyvumo ir ekonomiškumo principus. Teismas konstatuoja, jog ieškinys turi atitikti įstatymo reikalavimus jau jo priėmimo stadijoje.

10Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus ir remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo išaiškinimu, jeigu per teisėjo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, teisėjas nutartimi ieškinį grąžina jį padavusiam asmeniui. Laikytina, jog nustatytu terminu ieškovas nepašalino nutartyje nurodytų trūkumų, todėl ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovui ( CPK 115 str. 3d.).

11Tai neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą iš naujo, pateikiant ieškinį, atitinkantį įstatymo reikalavimus.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str., 115 str.2d., 5d.,

Nutarė

13Ieškovo A. Z. ieškinį laikyti nepaduotu ir, įsiteisėjus nutarčiai, su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Nutartis per 7 d. nuo jos nuorašo įteikimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai