Byla 2-17824-877/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo A. M. 439,62 Lt skolos, 1609,89 Lt delspinigių, 238,56 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad 2001-08-06 UAB „Tele2“ ir atsakovas A. M. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8375375-2,4-932 (toliau - Sutartis), kuria UAB „Tele2“, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo ir įsiskolino UAB „Tele2“ 439,62 Lt. 2009 m. kovo 31 d. UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, kuria UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises į atsakovo skolą. Ieškovė informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas prievolės neįvykdė ir su ieškove neatsiskaitė. Vadovaujantis Sutarties 6.5 punktu, atsakovas privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos laikotarpiu nuo 2002-09-01 iki 2012-09-10 (už 3662 dienas), iš viso 1609,89 Lt delspinigių. Taip pat atsakovas, vadovaujantis CK 6.249 str. 4 d. 3 p., turi sumokėti 238,56 Lt ieškovės patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

3Atsakovui A. M. ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2012-11-03 Civilinio proceso kodekso 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (47 b.l.). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (8 b.l.), 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (11-14 b.l.), 2001-08-06 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. A8375375-2,4-932 (21-23 b.l.), PVM sąskaitų faktūrų: 2001-10-31 110A375375, 2001-11-30 111A375375, 2001-12-31 112A375375, 2002-01-31 201A375375, 2002-02-28 202A375375, 2002-03-31 203A375375, 2002-04-30 204A375375, 2002-05-31 205A375375, 2002-06-30 206A375375, 2002-07-31 207A375375 (25-34 b.l.), 2009-05-04 pranešimo A. M. dėl reikalavimo perleidimo (35 b.l.) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skola apmokėta, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškovės reikalavimą dėl 439,62 Lt skolos priteisimo. Ieškinys dalyje dėl 439,62 Lt skolos priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 439,62 Lt skolos priteistina iš atsakovo ieškovei (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str.).

6Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 1609,89 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo, prie ieškinio pridėjo 2012-10-03 delspinigių paskaičiavimo aktą (9 b.l.), iš kurio matyti, kad 1609,89 Lt delspinigių suma paskaičiuota už laikotarpį nuo 2002-09-01 iki 2012-09-10.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

8Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007;

92007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką. Nagrinėjamoje byloje teismas vertina, kad ieškovės prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) yra neprotingai didelės. Iš teismui pateikto Išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (8 b.l.) matyti, kad kreditorė UAB „Tele2“ perleido reikalavimą į skolininko A. M. 439,62 Lt skolą naujai kreditorei UAB „Gelvora“. 2009 m. gegužės 4 d. pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (35 b.l.) ieškovė UAB „Gelvora“ surašė informacinį pranešimą atsakovui A. M., jog įgijo teisę į jo skolą ir pareikalavo per tris dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos į ieškovės sąskaitą sumokėti 439,62 Lt skolos sumą, 120,324 Lt skolos išieškojimo išlaidas, 79,13 Lt delspinigių. Įvertinus šią delspinigių sumą ir taikant 2001-08-06 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. A8375375-2,4-932 (21-23 b.l.) 6.5 punkte nustatytą 0,1 proc. dydžio delspinigių normą, teismas daro išvadą, kad ieškovė pati pripažino, jog iki 2009-05-04 susidariusi 79,13 Lt delspinigių suma yra pakankama kompensuoti jos nuostolius dėl sutartinės prievolės atsiskaityti už paslaugas nevykdymo, t.y. paskaičiavo delspinigius už šešis mėnesius (180 dienų), todėl ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius nuo 2002-09-01 pripažintinas nepagrįstu ir prieštaraujančiu pačios ieškovės 2009-05-04 pranešime nurodytai delspinigių sumai (paskaičiavimui už šešis mėnesius). Ieškovė neįrodė, kad ji patyrė nuostolių laikotarpiu nuo 2002-09-01 iki 2009-05-04. Ieškinyje ieškovė nurodo, kad atsakovas tiek žodžiu, tiek raštu buvo raginamas atsiskaityti, tačiau byloje, išskyrus 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, iš kurio neaišku, ar šis pranešimas apskritai atsakovui buvo įteiktas, nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas žodžiu ir raštu buvo raginamas atsiskaityti su ieškove, tačiau vengė vykdyti prievolę, nereagavo į ieškovės žodžiu ir raštu reiškiamus reikalavimus atsiskaityti. Pažymėtina, kad ieškovė teismui nepateikė duomenų apie laikotarpiu nuo 2009-05-04 iki 2012-09-10 jos patirtus nuostolius dėl prievolės nevykdymo. Įvertinus, kad Pranešimas dėl reikalavimo perleidimo surašytas 2009-05-04, o ieškovė į teismą kreipėsi tik 2012-10-12, t.y. daugiau kaip po trejų metų, ieškovės prašymas priteisti delspinigius laikotarpiu nuo 2002-09-01 iki 2012-09-10 (už 3662 dienas) pripažintinas kaip jos piktnaudžiavimas savo teise reikalaujant neprotingai didelės netesybų sumos, daugiau kaip tris su puse karto viršijančios skolos sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei įstatymų leidėjo įtvirtintą teismo teisę mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, ieškovės ieškinys dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, delspinigių paskaičiavimo akte (9 b.l.) nurodyta 1609,89 Lt delspinigių suma mažintina iki 220 Lt, kas sudaro maždaug pusė reikalaujamos priteisti skolos sumos, dėl likusios delspinigių sumos ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 238,56 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, teismui pateikė išklotinę (10 b.l.), iš kurios turinio matosi, kad ieškovė dėl atsakovo skolos patyrė išlaidų, siųsdama 24 pranešimus, spausdinimui naudodama popierių, vokus, apkraudama darbu buhalteriją, įvertinusi kompiuterių nusidėvėjimą, naudodama informacines technologijas, į išlaidas taip pat įskaičiavusi išlaidas darbus atlikusio darbuotojo darbo užmokesčiui bei užklausų Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrų tarnybai išlaidas. Tačiau teismui ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių šias išlaidas ir jų sąsajas su atsakovo skolos išieškojimu, t.y. byloje nėra duomenų apie 24 atsakovui siųstus pranešimus, spausdinimui panaudotą popierių ir vokus, detalizuotus ieškovės buhalterijos darbo kaštus išieškant skolą, kompiuterių nusidėvėjimo paskaičiavimo metodus, informacinių technologijų panaudojimo kaštus ir kt.). Įvertinus aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo neįrodytas byloje esančiais duomenimis, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

11Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistina ieškovei 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovo, atsižvelgiant į atmestą ieškovės ieškinio reikalavimų dalį, ieškovei priteistina 20 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

13Iš ieškovės, atsižvelgiant į atmestą ieškinio reikalavimų dalį, priteistinos 11 Lt pašto išlaidos valstybei (CPK 96 str. 3 d.).

14Iš atsakovo, atsižvelgiant į patenkintą ieškinio reikalavimų dalį, priteistinos 4 Lt pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, juridinio asmens kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), iš A. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 439,62 Lt (keturis šimtus trisdešimt devynis litus 62 ct) skolos, 220 Lt (du šimtus dvidešimt litų) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (659,62 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Lt (dvidešimt litų) žyminio mokesčio.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti valstybei iš UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, juridinio asmens kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), 11 Lt (vienuolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

20Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 3. Atsakovui A. M. ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – išrašo iš UAB... 6. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 1609,89 Lt delspinigių priteisimo iš... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 8. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 9. 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis... 10. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 238,56 Lt ikiteisminio skolos... 11. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistina ieškovei 5 proc.... 12. Iš atsakovo, atsižvelgiant į atmestą ieškovės ieškinio reikalavimų... 13. Iš ieškovės, atsižvelgiant į atmestą ieškinio reikalavimų dalį,... 14. Iš atsakovo, atsižvelgiant į patenkintą ieškinio reikalavimų dalį,... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje,... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti valstybei iš UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7,... 20. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...