Byla 2-11841-803/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams E. S. M., O. B., V. B., D. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. 2001-03-05 E. S. M. ir UAB „Viršuliškių būstas“ sudarė Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 03-03-09, kurios pagrindu nuomininkei ir jos šeimos nariams buvo suteika gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), Vilniuje.

4Šiame bute savo gyvenamąją vietą atsakovė E. S. M. yra deklaravusi nuo 1977-10-03, O. B. – nuo 1988-04-19, V. B. – nuo 1993-01-18, o D. B. – nuo 1991-06-03 iki 2012-01-12. Nurodė, kad atsakovai per laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2012-04-30 už buto nuomą bei šilumos energiją nesumokėjo.

5Ieškovas teismo prašo ieškovo naudai solidariai iš atsakovų E. S. M., O. B., V. B. ir D. B. priteisti 300,14 Lt skolos už socialinio būsto nuomą bei paskaičiuotus delspinigius, 635,63 Lt skolos už šilumos energiją už laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2012-01-12 ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ naudai; solidariai iš atsakovų E. S. M., O. B., V. B. priteisti 727,60 Lt skolos už socialinio būsto nuomą bei priskaičiuotus delspinigius ir 1044,17 Lt skolos už šilumos energiją, karštą vandenį ir su tuo susijusias išlaidas už laikotarpį nuo 2012-01-13 iki 2012-04-30; 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

6Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovams E. S. M., V. B. įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (b.l. 34-35). Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovėms O. B., D. B. įteikti CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka joms asmeniškai (b.l. 33,36). Atsakovai atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

7Teismas

konstatuoja:

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b.l. 6). 2001-03-05 E. S. M. ir UAB „Viršuliškių būstas“ sudarė Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 03-03-09, kurios pagrindu nuomininkei ir jos šeimos nariams buvo suteikta gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), Vilniuje (b.l. 8-9).

9Šiame bute savo gyvenamąją vietą atsakovė E. S. M. yra deklaravusi nuo 1977-10-03, O. B. – nuo 1988-04-19, V. B. – nuo 1993-01-18, o D. B. – nuo 1991-06-03 iki 2012-01-12 (b.l. 11-15). Nurodė, kad atsakovės per laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2012-04-30 už buto nuomą nesumokėjo.

10Atsakovės naudojosi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir už tai joms buvo skaičiuojamas nuomos mokestis (Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.576 straipsnis). Atsakovės savo prievolės tinkamai nevykdė. Atsakovės pilnai neapmokėjo už nuomojamas patalpas ir už laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2012-04-30 liko ieškovui skolingos 1012,59 Lt nuomos mokesčio (b.l. 16).

11Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.583 straipsnio 1 dalį, už gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas moka nuomos mokestį (buto nuompinigius). CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovai sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra.

12Remiantis CPK 274 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą prieš kelis atsakovus, teismas nurodo, kurią sprendimo dalį turi vykdyti kiekvienas iš atsakovų, arba nurodo, kad atsakovų prievolė yra solidari arba subsidiari. Ieškovas prašo, susidariusį įsiskolinimą bei delspinigius, iš atsakovių priteisti solidariai. Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį, solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Pagal CK 6.5 straipsnį, jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų (bendraskolių), tai kiekvienas iš jų privalo įvykdyti prievolę lygiomis dalimis (dalinė prievolė), išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus. CK 6.24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės yra dalomosios, išskyrus specialiai įstatymų numatytus atvejus, taip pat kai dėl prievolės dalyko prigimties prievolė nedaloma nei fizine, nei abstrakčia prasme. Atsižvelgiant į tai, kad piniginė prievolė pagal prigimtį yra dali, solidarioji prievolė įstatymuose nenumatyta, todėl pripažintina, kad atsakovų prievolė yra dalinė. Nurodytų motyvų pagrindu, ieškovui priteistinas įsiskolinimas lygiomis dalimis. Atsižvelgiant į tai, kad D. B. nuo 2012-01-12 nurodytame bute negyveno iš atsakovų E. S. M., O. B., V. B. priteistina po 309,90 Lt nuomos mokesčio, o iš D. B. 73,07 Lt nuomos mokesčio(CK 6.5 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.583 straipsnio 1 dalis).

13CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

14Vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 1.3 punktu, bei atsižvelgiant į tai, kad D. B. nuo 2012-01-12 nurodytame bute negyveno, iš atsakovų E. S. M., O. B., V. B. priteistina po 7,67 Lt delspinigių, o iš D. B. 1,97 Lt delspinigių (CK 6.258 straipsnio 1 dalis, LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimas Nr. 1161).

152010-10-08 buvo pasirašyta trišalė šilumos pirkimo-pardavimo sutartis tarp UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kurios pagrindu šilumos tiekėjas (UAB „Vilniaus energija“) įsipareigojo tiekti šilumos vartotojui šilumos energiją turtui šildyti, šaltam vandeniui pašildyti, karštą vandenį, o šilumos vartotojas (SĮ „Vilniaus miesto būstas“) priimti tokias paslaugas bei už jas atsiskaityti. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovai nemoka ne tik nuomos, bet ir komunalinių mokesčių. Nustatyta, kad atsakovai už šilumos energiją nuo 2011-10-01 iki 2012-01-12 įsiskolino 635,63 Lt, o už laikotarpį nuo 2012-01-13 iki 2012-04-30 – 1044,17 Lt (b. l. 23,26). Vadovaujantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, CK 6.548 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų E. S. M., O. B., V. B. priteistina po 506,97 Lt, o iš D. B. 158,91 Lt skola už šilumos energiją ir karštą vandenį.

16CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti – kad ieškinys yra įrodytas (CPK 171, 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovų priteistina po 5 procentus metinių palūkanų nuo kiekvienam iš atsakovų priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Remiantis CPK 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi ir 96 straipsnio 1 dalimi, valstybės naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 81 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį patenkinti.

20Priteisti ieškovo Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“, j. a. k. 124568293, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius, naudai iš atsakovų E. S. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, O. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, V. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, po 309,90 Lt (tris šimtus devynis Lt 90 ct) skolos už buto nuomą, po 7,67 Lt (septynis Lt 67 ct) delspinigių, po 506,97 Lt ( penkis šimtus šešis Lt 97 ct) skolos už šilumos energiją, karštą vandenį ir su tuo susijusias išlaidas, po 5 procentus metinių palūkanų nuo kiekvienam iš atsakovų priteistos sumos (824,54 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

21Priteisti ieškovo Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“, j. a. k. 124568293, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius, naudai iš atsakovės D. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, 73,07 Lt (septyniasdešimt tris Lt 7 ct) skolos už buto nuomą, 1,97 Lt (vieną Lt 97 ct) delspinigių, 158,91 Lt ( vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis Lt 91 ct) skolos už šilumos energiją, karštą vandenį ir su tuo susijusias išlaidas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (233,95 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

22Priteisti valstybės naudai iš atsakovų E. S. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, O. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, V. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, D. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, po 20,25 Lt (dvidešimt Lt 25 ct) žyminio mokesčio.

23Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

24Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

25Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė, rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad butas, esantis ( -... 4. Šiame bute savo gyvenamąją vietą atsakovė E. S. M. yra deklaravusi nuo... 5. Ieškovas teismo prašo ieškovo naudai solidariai iš atsakovų E. S. M., O.... 6. Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką... 7. Teismas... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ),... 9. Šiame bute savo gyvenamąją vietą atsakovė E. S. M. yra deklaravusi nuo... 10. Atsakovės naudojosi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis patalpomis... 11. Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės... 12. Remiantis CPK 274 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą prieš kelis... 13. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 14. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 1.3 punktu, bei... 15. 2010-10-08 buvo pasirašyta trišalė šilumos pirkimo-pardavimo sutartis tarp... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Remiantis CPK 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi ir 96 straipsnio 1 dalimi,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 19. ieškinį patenkinti.... 20. Priteisti ieškovo Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“, j. a.... 21. Priteisti ieškovo Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“, j. a.... 22. Priteisti valstybės naudai iš atsakovų E. S. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ),... 23. Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos... 24. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 25. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...