Byla 2-7964-773/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant pareiškėjai A. D., pareiškėjų A. D. ir A. D. atstovei advokatei Jelenai Koltakovai, vertėjai Violetai Dobrovolskienei, nedalyvaujant pareiškėjui A. D., suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. D. ir A. D. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu (b.l. 3-5) ir patikslintu pareiškimu (b.l. 45) prašydami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai – A. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po sutuoktinio bei tėvo A. D., a.k. ( - ) mirties 2011 m. lapkričio 28 d., faktiškai pradėdami jį valdyti. Pareiškėjai teigė, kad palikimo priėmimo faktą nustatyti reikalinga paveldėjimo tikslu. Pareiškėjai nurodė, kad 2011 m. lapkričio 28 d. autoįvykio metu buvo mirtinai sužalotas pareiškėjos A. D. vyras ir pareiškėjo A. D. tėvas A. D., a. k. ( - ) Pareiškėjai pažymėjo, kad pareiškėja su sutuoktiniu santuokoje gyveno nuo 1970 m. balandžio 10 d., jiems gyvenant santuokoje 1973 m. vasario 25 d. gimė sūnus A. D., kuris yra šeimos narys ir iki šios dienos gyvena kartu su pareiškėja. Pareiškėjų nurodymu, jie savo lėšomis palaidojo žuvusįjį A. D. bei pastatė paminklą. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad santuokoje su A. D. pareiškėja bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo butą, esantį ( - ), ir banko indėlius, esančius Lietuvos Respublikos bankuose. Pareiškėjų teigimu, po A. D. mirties jie priėmė palikimą faktiškai pradėję jį valdyti, t.y. jie ir toliau kartu gyvena bute, esančiame Baltijos g. 104-21, Kaune, pilnai šį butą išlaiko, moka visus mokesčius už buto komunalines paslaugas. Pareiškėjai atkreipė dėmesį, kad 2012 m. kovo 20 d. jie kreipėsi į Kauno miesto 14-ojo notarų biuro notarę V. P. dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, tačiau notarė pareiškė, kad pareiškėjai pirmiausia privalo kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo.

3Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė teismui 2012 m. balandžio 20 d. atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjų prašomam nustatyti juridiniam faktui neprieštarauja, bylą prašo nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 27).

4Pareiškimas tenkintinas

5Teismas nustatė, kad A. D., a.k. ( - ) miręs 2011 m. lapkričio 28 d. (b.l. 9), buvo pareiškėjos A. D. sutuoktinis (b.l. 8) ir pareiškėjo A. D. tėvas (b.l. 43). Iš byloje esančio VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, jog A. D., gim. 1940 m. kovo 30 d., vardu yra registruotas butas, adresu ( - ) (b.l. 14). Taigi po A. D., gim. 1940 m. kovo 30 d., mirties atsirado palikimas ir paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai, nes palikėjas testamento nepaliko. Teismas pažymi, kad įstatymas numato, jog paveldėtojai atsiradusį palikimą gali priimti jį faktiškai pradėję valdyti arba padavę palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Taigi, įstatymas numato du lygiagrečius alternatyvius palikimo priėmimo būdus. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpinasi kaip savo turtu (CK 5.51 straipsnio 1 dalis). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Po A. D., gim. 1940 m. kovo 30 d., mirties pareiškėjai liko įstatyminiais įpėdiniais (CK 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5.13 straipsnis), tačiau į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo CK 5.50 straipsnyje nustatytu terminu nesikreipė. Byloje esanti 2012 m. birželio 5 d. pažyma iš Kauno m. 14-ojo notaro biuro patvirtina, jog po A. D., a.k. ( - ) mirusio 2011 m. lapkričio 28 d., mirties paveldėjimo byla neužvesta, patikrinus testamentų registrą duomenų apie paveldėjimo bylų užvedimą nėra (b.l. 44).

6Teismas pažymi, kad iš byloje esančių Kauno m. savivaldybės administracijos Šilainių seniūnijos 2011 m. gruodžio 29 d. ir 2012 m. kovo 29 d. pažymų „Apie asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą“ nustatyta, jog pareiškėja A. D. nuo 1997 m. spalio 7 d., o pareiškėjas A. D. nuo 1997 m. spalio 9 d. yra deklaravę savo gyvenamąją vietą adresu ( - ) (b.l. 12-13), t.y. mirusio A. D., gim. 1940 m. kovo 30 d., vardu registruotame bute (b.l. 14). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad pareiškėjai rūpinosi palikėjo A. D., gim. 1940 m. kovo 30 d., laidotuvių išlaidomis (b.l. 15-21). Byloje esantys įrodymai taip pat patvirtina, kad pareiškėjai ir toliau prižiūri nekilnojamąjį turtą – butą, adresu ( - ), moka už jį mokesčius (b.l. 22-23), t.y. faktiškai pradėjo valdyti A. D., gim. 1940 m. kovo 30 d., turėtą kilnojamąjį turtą. Tai, kad pareiškėjai A. D. ir A. D. po palikėjo A. D., gim. 1940 m. kovo 30 d., mirties priėmė jo palikimą faktiškai pradėdami jį valdyti teismo posėdžio metu paaiškino ir pareiškėja A. D. bei pareiškėjų atstovė advokatė Jelena Koltakova. Byloje neesant kitokių įrodymų teismui nėra pagrindo abejoti dėl prašomo nustatyti juridinio fakto pagrįstumo. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, suinteresuotam asmeniui neprieštaraujant bei vadovaujantis nurodytomis teisės normomis teismas sprendžia, kad pareiškėjai A. D. ir A. D. po sutuoktinio bei tėvo A. D. mirties atsiradusį palikimą priėmė faktiškai pradėdami jį valdyti. Teismas pažymi, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels teisines pasekmes, todėl pareiškėjų reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

7Iš pareiškėjų priteistinos 10,06 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

8Teismas, vadovaudamasis CK 5.50, 5.51 straipsniais, CPK 259 – 270, 442 – 448 straipsniais,

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti.

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. D., a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po sutuoktinio bei tėvo A. D., a.k. ( - ) mirties 2011 m. lapkričio 28 d., faktiškai pradėdami jį valdyti.

11Priteisti iš pareiškėjų A. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 10,06 Lt (dešimt litų ir šešis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai