Byla N1-319-170/2012
Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes buvo sulaikytas policijos pareigūnų

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Aldona Tumelionytė, sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei, dalyvaujant prokurorei Valentinai Strokinienei, kaltinamajam V. K., jo gynėjai advokatei Birutei Strimaitytei, kaltinamajam M. B., jo gynėjui advokatui Vidmantui Omilevičiui, kaltinamojo V. K. įstatyminei atstovei J. K., nukentėjusiesiems J. M., Š. S., vertėjai R. Daškevičienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją byla, kurioje:

2V. K., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), LR pilietis, lenkas, gyv. ( - ), 9 klasių išsilavinimo, 10 klasės moksleivis, nedirba, neteistas, kaltinamas pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio l dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 284 straipsnio 1 dalį,

3M. B., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, VU studentas, neteistas, kaltinamas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

4V. K., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su V. D. ir T. B. laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 2 d. 15:00 val. iki 2011 m. sausio 3 d. 14:00 val., atsukęs kuro bako dangtelį, įsibrovė į saugyklą - automobilio Audi 80, valst. Nr. ( - ), stovėjusio Ukmergės g. 202, Vilniuje, kuro baką ir iš jo ištraukdamas 30 litrų dyzelino 119,10 Lt sumai, pagrobė svetimą turtą, padarydamas V. A. 119,10 Lt žalą.

5V. K. turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su V. D. ir T. B. 2011 m. sausio 3 d. apie 03:20 val., išlaužęs 100,00 Lt vertės kuro bako dangtelį, įsibrovė į saugyklą – automobilio Audi A4, valst. Nr. ( - ), stovėjusio Antakalnio g. 70, Vilniuje, kuro baką ir pasikėsino pagrobti svetimą turtą - 6 litrus 95A markės benzino, kurio vieno litro vertė 4,37 Lt, bendros 26,22 Lt sumos, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

6V. K. ir M. B. 2011 m. liepos 12 d. apie 23:00 val., viešoje vietoje - Vilniaus g. 41, Vilniuje, būdami apsvaigę nuo alkoholio, įžūliu elgesiu demonstruodami nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t.y. dėl mažareikšmės dingsties, V. K. priėjęs prie Š. S., tuo metu važiuojančio dviračiu, trenkė jam vieną smūgį ranka į kaktą, o Š. S. sustojus, M. B. trenkė nukentėjusiajam vieną smūgį kumščiu į smilkinį, griebė už marškinėlių, 60,00 Lt vertės, taip juos suplėšydamas ir laikė prispaudęs prie savęs. Tuo metu V. K. trenkė Š. S. apie 10-12 smūgių kumščiu į veido sritį, o M. B. sudavė nukentėjusiajam apie 8 smūgius kumščiu į galvą. Nukentėjusiajam ištrūkus ir pradėjus bėgti, V. K. ir M. B. pasivijo Š. S. ir abu kartu sudavė jam bendrai apie 15 smūgių kojomis į įvairias kūno vietas, tuo savo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam Š. S. kairės pusės kaktos, smilkinio ir žando sumušimus, pasireiškusius patinimu ir poodinėmis kraujosruvomis, taip sukėlė Š. S. nežymų sveikatos sutrikdymą.

7Kaltinamasis V. K. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2011 m. liepos 12 d. susitiko su M. B. ir A. J.. Ėjo dviračių takeliu Vilniaus gatve prie Salomėjos Nėries mokyklos. M. B. ėjo paskutinis, o ar A. ėjo vienas jam iš paskos ar su M. neprisimena, nes tuo metu kalbėjo telefonu. Š. S. važiavo dviračiu priešais jį. Jis dviratininką užkabino pečiu nespecialiai. Kadangi Š. S. prie jo nenukrito, jis nuėjo toliau. Nuėjo gal 5-6 žingsnius ir pamatė, kad M. B. susikibęs su dviratininku Š. S., kuris jau buvo be dviračio. Bandė juos sulaikyti, kad nesimuštų. Kai prie jų priėjo, Š. S. puolė ant jo, jis jį pastūmė ir jie ėmė peštis. Galėjo Š. S. suduoti smūgius kumščiu, kojomis jam suduoti negalėjo, nes nepakelia jų aukštai, nes Š. S. už jį aukštesnis ir jo veido nepasiektų. Kur Š. S. pataikė negali pasakyti. Mano, kad jam sudavė vieną ar du kartus, daugiau dviejų kartų nesudavė. Trečias draugas kitoje gatvės pusėje kalbėjo telefonu ir nepadėjo nei vienam, nei kitam. Tikslo prisikabinti ar sumušti Š. S. jis neturėjo. Buvo neblaivus, todėl gal žiūrėjo į apačią. Važiuojančiam dviračiu netrenkė. M. B. bandė juos išskirti. Mano, kad tai įvyko dėl girtumo. Matė Š. S. suplėšytus marškinėlius nuo tampymosi. Kad M. B. smūgiuotų nematęs.

8Paaiškino, kad 2011 m. sausio mėnesį naktį iš 2 d. į 3 d., po 24 val. susitiko su draugais T. B. ir V. D.. Važinėjosi T. B. automobiliu Audi 80, valst. Nr. ( - ). Kadangi turėjo mažai degalų visi kartu nusprendė pavogti iš Audi 80, valst. Nr. ( - ), degalų, tačiau nežinojo ar jame yra benzinas ar dyzelinas. Savo automobilį paliko kitoje pusėje. Jis iš automobilio, su kuriuo atvažiavo bagažinės padavė V. D. šlangą ir talpą ir buvo prie automobilio. Iš Audi 80 nupylė kelis litrus dyzelino. Kad tai dyzelinas pamatė V. D.. V. D. pasakė, kad reikia benzino, nes į M. B. benzininį automobilį neįpilsi dyzelino. Tada jie pastatė bakus į bagažinę ir nuvažiavo į kitą rajoną. Kitame rajone jie iš Audi A4 nupylė 6 litrus benzino. Jis sėdėjo automobilyje, o kiti du nuėjo nupilti iš Audi A4 benzino. Kadangi jie prie Audi A4 buvo labai ilgai, todėl jis nusprendė nueiti pažiūrėti. Kai nuėjo iš karto atvažiavo policija ir visus sulaikė. Talpos buvo pas T. B. mašinoje. Kai jis išėjo iš namų, tai nežinojo, kad važiuos vogti benzino. Benzino buvo du ar trys bakeliai. Dyzelino paėmė didelį bakelį. Nežino kiek buvo degalų, jam nesakė, kad tą kurą parduos. Teigia, kad abiems nukentėjusiesiems žalą atlygino.

9Kaltinamasis M. B. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2011 m. liepos 12 d. apie 23 val. ėjo Vilniaus gatve. Buvo išgėręs. Ėjo vienas paskui kitą: kokių 8 metrų atstumu kalbėdamas telefonu pirmas ėjo A. J., antras kokiu 1 metro atstumu ėjo V. K. ir jis trečias. Š. S. važiavo dviračiu taku priešais juos. V. K. netyčia užkabino dviratininką pečiu, abu susidūrė pečiais. Nuo dviračio žmogus nenukrito, nesusverdėjo, kaip važiavo taip ir nuvažiavo. Nuvažiavo kokius 2 metrus sustojo, apsisuko, jo nepravažiavęs ir privažiavo prie V. K. ir paėmė jam už peties. Pamanė, kad dviratininkas norėjo juos užpulti ar kažką blogo padaryti, todėl puolė ginti draugo. Tada jis prišokęs prie Š. S. ir trenkė jam vieną smūgį į smilkinį. Nuo jo smūgio Š. S. nenukrito, bet susverdėjo, numetė dviratį į šalį ir prie jo prišoko ir jie susimušė. Tada pribėgo V. K.. Š. S. iš karto ant jo užšoko ir jie susimušė, o jis bandė juos išskirti. Š. S. ištrūko, jie jį pasivijo kitoje gatvės pusėje. Pargriovė, kad nebėgtų toliau, nes jis nuo jų bėgo. Pora smūgių Š. S. sudavė, kojomis jam nesmūgiavo. Norėjo toliau muštis. Tada pribėgo 5 vyriškiai, gal Š. S. draugai, gal kokie praeiviai, kurių nepažįsta ir pradėjo jį ginti. Ką V. K. darė nematė, nes buvo susikoncentravęs į nukentėjusįjį. Š. S. marškinėliai buvo suplėšyti. Konfliktas prasidėjo dėl jų kaltės. Su nukentėjusiuoju nebendravo, savo poelgį vertina blogai, gailisi. Jei būtų blaivas, tai būtų išsiaiškinę žodžiais. Prisipažįsta, kad sukėlė konfliktą. Ligonių kasai padarytą žalą atlygino.

10Be kaltinamųjų paaiškinimų, jų kaltė įrodyta liudytojų parodymais bei kita bylos medžiaga.

11Nukentėjusysis J. M. teisme parodė, kad jo automobilis stovi kieme, esančiame Antakalnio g. 70, Vilnius. 2011 m. naktį iš sausio 2 d. į sausio 3 d. iš jo tėvui priklausančio automobilio Audi A6, valstybinis numeris ( - ), buvo nupiltas kuras. Automobilį pastatė kieme sausio 2 d. vakare, o ryte apie 5 val. jam paskambino mama ir pranešė, kad skambino policija. Tada jis apsirengė ir išėjo į kiemą pažiūrėti. Automobilis benzininis, naudoja 95A benziną. Kai automobilis užsirakina automatiškai užrakina dangtį. Buvo apgadintas dangtelis ir užrakinimo mechanizmas, dangtelis buvo atidarytas ir liežuvėlis buvo sulaužytas. Signalizacija tikriausiai mirksėjo, bet garsinės signalizacijos nebuvo, nes buvo sugedusi. Kai išėjo į kiemą signalizacija nemirksėjo. Ar šalia buvo šlangas neprisimena. Kad buvo nupiltas kuras nustatė pagal tai, kad policininkai rado kaltinamuosius, kurie turėjo bakelį ir tame bakelyje buvo lyg 6 litrai benzino. Ryte pastebėjo, kad sumažėjo kuro, tai matėsi ženkliai. Jo buvo likę labai mažai. Kaltinamieji kurą jam tikriausiai atidavė. Jis negali patvirtinti, nes neatsimena. V. K. pretenzijų neturi, kadangi jis atlygino žalą už automobilio apgadinimą.

12Nukentėjusysis Š. S. teisme parodė, kad 2011 m. liepos 12 d. apie 23:00 val. jau buvo sutemę, važiavo dviračiu Vilniaus gatve dviračių taku ir pajuto smūgį ranka į kaktą, kurį sudavė V. K.. Pavažiavęs kokius 3 metrus sustojo, apsisuko, privažiavo prie V. K. paklausti už ką jis jam trenkė. Pajuto smūgį į smilkinio sritį, tada staigiai pasilenkė ir tada prie jo pripuolė V. K. ir M. B.. M. B. jį laikė, o V. K. daužė į veidą ir iš kojos į įvairias kūno sritis. Tada jis numetė dviratį, nes sėdint ant dviračio buvo sunkiau gintis. Jis bandė ištrūkti, tačiau jie laikė jį už marškinėlių. Pabėgo kelis metrus, bet jie pasivijo, M. B. pargriovė jį ant žemės ir abu toliau spardė kojom. Jie kaip tik galėjo spardė, trankė ir tada staigiai viskas baigėsi, gal dėl to, kad prisirinko žmonių. Antrą kartą nebuvo pabėgęs. Liudininkų nepažįsta, jie sakė, kad kaltinamieji vaikščiojo ir prie visų kabinėjosi. Tie žmonės tiesiog stovėjo, kaltinamieji nuėjo į vieną gatvės pusę, o jis į kitą. Liudininkai kalbėjo su kaltinamaisiais, o jis stovėjo kitoje gatvės pusėje. Kai pamatė policijos mašiną kaltinamieji pradėjo bėgti, bet policija juos pavijo. Jam buvo suduotas stiprus smūgis į smilkinio sritį, į kaktą, buvo suduota į skruostą ir dar kiti smūgiai į įvairias kūno vietas. Spardė į pilvą, į rankas, bet ten nebuvo stiprių sužalojimų, kadangi jis nestovėjo vietoje, tai kaltinamieji negalėjo pataikyti kur norėjo. Kreipėsi į medikus. Buvo blaivus. Pirmas smūgis buvo krumpliais į kaktą, kai važiavo dviračiu, bet smūgis nebuvo labai stiprus. Stiprus smūgis buvo kai M. B. jam trenkė. Jie ėjo trise, žmonių aplinkui, buvo daugiau, bet matėsi, kad jie trys draugai. Iš pradžių nematė, kad jie pagėrę. Gal ir blogai padarė, kad grįžo, bet norėjo paklausti kas čia buvo, už ką gavo smūgį, tiesiog buvo įdomu. Prisivijęs prie jų neprisilietė, nes nespėjo ištarti nei vieno žodžio ir tada jam smūgiavo M. B. į smilkinį kumščiu. Jis nenugriuvo. Kai mušė nieko nesakė, negirdėjo jokių žodžių. Patvirtina, kad V. K. sudavė jam 10-12 smūgių, M. B. sudavė vieną smūgį, o paskui abu bendrai sudavė 10-12 smūgių. Stipriausi buvo gal trys smūgiai. Neprisimena kiek tiksliai smūgių buvo. Vien į galvą gal nebus 20 smūgių, gal mažiau truputį. Jį laikė V. K., o M. B. jį mušė. Kai ištrūko pradėjo bėgti. Tada gavo smūgį iš kito ir dar apie 8 smūgius į galvą. Su kojomis buvo gal 4-5 smūgiai, ne mažiau. Nuo kojų stiprių sužalojimų nebuvo. Civilinį ieškinį už suplėšytus marškinėlius atlygino.

13Liudytojas I. P. parodė, kad jis 2011 m. liepos 12 d. apie 23:00 val. ėjo su A. Š. ir D. S. palei Salomėjos Nėries gimnaziją. Jo koja buvo sugipsuota ir jis ėjo su ramentais. Sutiko tris vaikinus, kurie buvo neblaivūs, nes vienas norėjo eiti link jų, bet kiti jį nutraukė ir nuėjo. Vėliau iš tos pusės kur nuėjo tie vaikinai išgirdo nukrintantį dviratį, pamatė, kad vyksta muštynės. Nukentėjęs vaikinas stengiasi nuo jų pabėgti, o jie trise vijosi iš paskos. Dviratininkas labai stengėsi ištrūkti, jis griuvo, keturioms bandė bėgti, stojosi, jam spyrė ir gulinčiam. Viskas vyko labai greitai. Kai jis su draugais pribėgo prie besimušančių vaikinų, jie nesipriešino, nesistengė pabėgti ir intensyviai aiškinosi, kas buvo. Buvo iškviesta policija. Jis su draugais stovėjo apstoję besimušančius, kol jie nepamatė, kad iš tikrųjų atvažiuoja policija ir tuomet pro juos prabėgo abu kaltinamieji ir nubėgo į Senamiesčio gatvę. Policijai parodė kur jie nubėgo, policija juos nusivijo. Trečias liko kur yra ir aiškino, kad nekaltas, nes nesudavė smūgio. Matė kaip kaltinamieji sudavė vaikinui ne mažiau tris smūgius rankomis, vieną smūgį koja jau nugriuvusiam. Kaltinamieji aktyviai smūgiavo, bandė jį sulaikyti. Vienas laikė, kitas smūgiavo. Pačios muštynių pradžios nematė, jis pamatė kai jie voliojosi. Dviratis gulėjo ant dviračių tako. Nukentėjusiajam buvo suplėšyti drabužiai, sumuštas veidas.

14Liudytojas A. Š. teisme parodė, kad liepos mėnesį jis kartu su D. S., I. P. ėjo netoli Salomėjos Nėries mokyklos Vokiečių gatve. Buvo gal 10 ar 11 val. vakaro. Buvo trys vaikinai jie kažką kalbėjo, garsiai bendravo, gal buvo išgėrę. Vaikinai juos pralenkė. Kaltinamieji ėjo dviračių taku, dviratininkas važiavo dviračiu. Incidento pradžios nematė. Kai pasigirdo smūgiai, jis su draugais atsisuko, buvo trys ar keturi metrai. Nežino ar dviratininkas nukrito ar nulipo nuo dviračio, bet jis bėgo, kaltinamieji jį vijosi, perbėgo į kitą gatvės pusę ir ten įvyko susistumdymas. Jie irgi pribėgo. Mano, kad dviračiu važiavęs jaunuolis nekaltas, nes jis važiavo dviračių taku, bet gal netyčia jis juos užkabino. Įvyko aiškinimasis, smūgiai, bet nepasakys kuris kam trenkė, bet tikrai girdėjosi ne vienas smūgis. Jis dviratininko paklausė ar kviesti policiją. Jis buvo pasimetęs, bet pasakė, kad policiją reikia iškviesti. Jis paskambino į policiją, kuri atvyko gal po 10-15 minučių. Visą laiką bendravo su jaunuoliais, ten buvo ir nukentėjusysis ir tie trys vaikinai dalyvavę muštynėse. Vienas iš tų vaikinų muštynėse nedalyvavo, jis buvo tiesiog toje grupėje. Pačių smūgių nematė, bet kai dviratininkas su kaltinamaisiais bėgo per gatvę tai matė mosikavimąsi, bet pasakyti ar buvo pataikyta dviratininkui negali, nes nematė.

15Liudytojas D. S. teisme parodė, kad pernai metais tiksliai datos neatsimena kada su draugais I. P. ir A. Š. ėjo į jo mašiną, kuri buvo pastatyta einant iš Vokiečių gatve link Gedimino pr., Jis sustojo, nes susitiko pažįstamą, persimetę su juo keliais žodžiais. Pamatė kaip kažkas užsipuolė dviračių takeliu važiuojantį dviratininką, smogė jam. Dviratininkas nuvirto nuo dviračio, bandė bėgti, perbėgo per gatvę, parpuolė ant kito šaligatvio. Kaltinamieji dviratininką pavijo ir spardė jį kojom. Kiek dviratininkui buvo suduota smūgių neatsimena. Jis su draugais ir dar vienas žmogus, kurio nėra, apstojo juos, apgynė dviratininką, kad toliau nemuštų ir iškvietė policiją. Dviratininkui buvo suplėšyti rūbai, veide matėsi mušimo žymės. Matėsi, kad buvo suduoti smūgiai į veidą. Pačią muštinių pradžią matė 5-10 m. atstumu. Vaikinai ėjo grupelėje. Kaltinamieji ėjo vienas šalia kito arba netoli vienas nuo kito. Vaikinas su dviračiu važiavo priešais juos. Matė, kad jie smogė pravažiuojančiam dviratininkui. Kas dviratininkui smogė negali pasakyti, nes neįsidėmėjo Dviratininkas parpuolė ant kito šaligatvio ir tada prišokę vaikinai pradėjo jį spardyti. Bėgantį vijosi visi, gal vienas buvo atsilikęs. Matė, kad nukritusiam dviratininkui spyrė. Pirmas smūgis buvo kažkur arti veido. Kiek kaltinamieji spėjo suduoti smūgiu negali pasakyti, mano, kad daugiau nei du. Teigia, kad nukentėjusysis sakė, kad kažkas buvo dingę. Tada kaltinamieji pradėjo aiškintis, kad nieko nepaėmė ir paskui ant žemės atsirado telefono akumuliatorius. Akumuliatorių išmetė vaikinai, kurie užpuolė dviratininką.

16Liudytojas A. J. teisme parodė, kad tikslios datos neatsimena, gal liepos 12 d. apie 23:00 val. ėjo su V. K. ir M. B. šalia Salomėjos Nėries mokyklos. Jis ėjo pirmas, kiti du buvo gale 10-20 metrų atstumu. Jis tuo metu kalbėjo telefonu ir negirdėjo ką jie kalbėjo. Dviratininkas važiavo prieš jį ir pravažiavo šalia jo. Pravažiuodamas dviratininkas nieko nesakė, jis nieko negirdėjo. Atsisuko nuo kažkokio garso ir pamatė, kad įvyko ginčas. Pamatė, kad arba M. B. arba V. K. tampė dviratininką. Dviratininkas stovėjo nulipęs nuo dviračio, bet tuo momentu prie jo dviračio nematė. Jie laikė dviratininką ar už marškinėlių ar už rankų, paskui jį pargriovė. Dviratininkas nukrito su vienu iš kaltinamųjų. Ką darė kitas kaltinamasis nežino. Paskui atėjo 5 žmonės ir pradėjo skirti. Matėsi, kad buvo konfliktas buvo suplėšyti marškinėliai. Ateidamas nematė, kad dviratininkas būtų spardomas. sumušimų neprisimena. Jis su kaltinamaisiais trise pabėgo, nes nenorėjo, kad tęstųsi konfliktas. Jam draugai pasakojo, kad dviratininkas užkabino su dviračiu ar su ranka. Spardymo nematė.

17Liudytojas V. B. teisme parodė, kad naktį žiūrėjo namuose Antakalnio g. 70 per antro aukšto langą. Į kiemą atvažiavo mašina, iš jos išlipo trys vaikinai, Jie iš pradžių nuėjo į kiemą kur buvo mašinos, grįžę priėjo prie mašinos, atidarė bagažinę, paėmė šlangą, kanistrą ir nuėjo į kiemą. Tuo metu pagalvojo, kad vėl nori jį apvogti, todėl paskambino policijai. Policija atvažiavo labai greitai ir sugavo visus tris su šlanga ir kanistru. Su kokiu automobiliu atvažiavo kaltinamieji neatsimena. Nupylinėjo iš jo kaimyno automobilio Audi A4. Policininkai surašė aktą ir kaltinamuosius išvežė. Dabar benzinas iš jo kaimyno automobilio nedingsta.

18Kaltinamojo V. K. įstatyminė atstovė J. K. teisme parodė, kad V. K. yra jos sūnus. Jo elgesys keičiasi, pasikeitė požiūris į gyvenimą, jis pradėjo kitaip elgtis, atsikratė noro gerti alkoholį. Jis perėjo į vakarinę mokyklą, pradėjo su ja dirbti, oficialiai dirbti negali, nes yra nepilnametis. Jis daug pamokų praleido ne tik todėl, kad pabėgo iš mokyklos, bet ir todėl, kad sportavo ir labai dažnai išvažiuodavo.

192011 m. sausio 3 d. 15 val. 20 min. užregistruotas policijoje pranešimas, kad laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 2 d. 15 val. iki 2011 m. sausio 3 d. 14 val. adresu Ukmergės g. 202, Vilnius, iš automobilio Audi 80, valst. Nr. ( - ) atsukus kuro bako dangtelį buvo pavogta apie 30 litrų dyzelinio kuro, bendros 117,30 Lt vertės (t.1, b.l. 19). 30 ltr. dyzelino grąžinta V. A. /1t.28 b.l./). V. K. teismo posėdžio metu dėl padaryto nusikaltimo prisipažino ir parodė, kad į nusikaltimo vietą atvažiavo T. B. automobiliu Audi 80, valst. Nr. ( - ). Iš automobilio bagažinės padavė V. D. šlangą ir talpą. Tuo metu kai V. D. ir T. B. atsukinėjo kuro bako dangtelį jis buvo prie automobilio. Teigia, kad jokių veiksmų neatliko, tačiau nurodytiems veiksmams prieštarauja Vilniaus apylinkės prokuratūros 2011 m. vasario 2 d. nutarimas, kuriuo ikiteisminis tyrimas Nr. 12-1-00014-11 V. K., V. D. ir T. B. atžvilgiu nutrauktas kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, kuris paneigia jo versiją ir įrodo, kad kurą vogė visi trys (t.1, b.l. 151-152).

20Ištyręs kaltinamojo V. K. teismo posėdžio metu duotus parodymus ir byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo V. K. kaltė pagrobiant svetimą turtą – 30 litrų dyzelino iš automobilio Audi 80, valst. Nr. ( - ), stovėjusio Ukmergės g. 202, Vilniuje, kuro bako, vieno litro vertė 3,97 Lt, bendrai 119,10 Lt sumai, įrodyta kaltinamojo parodymais, kurių metu jis prisipažino įvykdęs nusikalstamą veiką kartu su V. D. ir T. B.. Nusikalstamos veikos padarymo faktą, vietą ir laiką taip pat patvirtina apžiūros protokolas (t.1, b.l. 30-32).

21Kaltinamojo V. K. veiksmai pagrobiant nukentėjusiajam V. A. priklausantį turtą teisingai kvalifikuoti pagal 178 straipsnio 2 dalį, jo veiksmus kvalifikuojantis požymis – įsibrovimas į saugyklą.

222011m. sausio 3d. 3 val. 21 min. policijoje užregistruotas pranešimas, kad į Antakalnio g. 70, Vilniuje, namo kiemą atvažiavo trys jaunuoliai automobiliu ( - ) ir nupylinėja benziną /1t.18 b.l./; apžiūrint įvykio vietą nustatyta, kad Antakalnio g. 70 namo kieme yra automobilis Audi, valst.Nr.( - ) ir prie jo užpakalinio sparno dešinėjė pusėje ant žemės stovi 10 ltr.talpos bakelis, iš kurio į automobilio baką įleista žarna ir bakelyje yra apie 5 ltr. skysčio, o šalia mėtosi automobilio bako dangtelis /1t.20-23 b.l./. Atlikus apžiūrą paimta 10ltr.talpos plastikinis bakelis su skysčiu ir šviesios spalvos žarnelė; automobilis Audi 80, valstybinis numeris ( - ), kuriuo atvyko V. K., V. D. ir T. B., pristatytas į automobilių stovėjimo aikštelę prie Vilniaus m. 1PK /1t.41 b.l./. Apžiūrint automobilį Audi 80, valst.Nr. ( - ) jo bagažinėje rasti trys bakeliai: plastmasinis 20 ltr.talpos tuščias, 10 ltr.talpos bakelis su dyzelino kvapą turinčiu skysčiu ir 20 ltr.talpos pilnas bakelis skysčio, turinčio dyzelino kvapą, kuro pompa su gumine žarna /1t.42-46 b.l./, kurie apžiūrėti kaip daiktiniai įrodymai/1t. 42-50 b.l./; Iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės pažymos nustatyta, kad automobilis Audi 80, valstybinis numeris ( - ) yra A. B. /1t.59 b.l./ ir iš asmens duomenų bazės pažymos nustatyta, kad jis turi sūnų T. B., gim. 1989m. balandžio 15d. /1t.60-61 b.l./.

23Išimta apie 7 litrus benzino pagal pakvitavimą grąžinta J. M. /1t.37 b.l./; iš VĮ Regitra“ duomenų bazės pažymos nustatyta, kad automobilis Audi A4, kurio valstybinis numeris ( - ) yra Č. M. /1t.39 bl./.

24V. K. teismo posėdžio metu dėl padaryto nusikaltimo prisipažino ir parodė, kad į nusikaltimo vietą atvažiavo T. B. automobiliu Audi 80, tačiau tuo metu kai V. D. ir T. B. atsukinėjo kuro bako dangtelį jis buvo automobilyje. Kadangi jie ilgai negrįžo, todėl nusprendė nueiti pažiūrėti. Kai nuėjo prie automobilio AudiA4, V. D. ir T. B. stovėjo prie automobilio ir nupylinėjo benziną. Teigia, kad jokių veiksmų neatliko, tačiau jo nurodytą aplinkybę paneigia liudytojas V. B., nurodydamas, kad iš atvažiavusio automobilio nuėjo trys jaunuoliai. Nusikaltimą susitarė padaryti daugiau negu du žmonės, todėl nusikaltimas buvo padarytas bendrininkų grupės.

25Ištyręs kaltinamojo V. K. teismo posėdžio metu duotus parodymus ir byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo V. K. kaltė dėl pasikėsinimo pagrobti svetimą turtą – 6 litrus 95A markės benzino, kurio vieno litro vertė 4,37 Lt, bendros 26,22 Lt sumos, iš automobilio Audi A4, valst. Nr. ( - ), stovėjusio Antakalnio g. 70, Vilniuje, kuro bako, įrodyta kaltinamojo parodymais, kurių metu jis prisipažino įvykdęs nusikalstamą veiką kartu su V. D. ir T. B.. Nusikalstamos veikos padarymo faktą, vietą ir laiką taip pat patvirtina apžiūros protokolas (t.1, b.l. 21-23), ikiteisminio tyrimo pareigūno tarnybinis pranešimas (t.1, b.l. 41), ikiteisminio tyrimo pareigūno tarnybinis pranešimas (t.1, b.l. 63), liudytojo J. M. parodymai duoti teismo posėdžio metu. Jo veiksmus kvalifikuojantis požymis – pasikėsinimas įsibrauti į saugyklą. Jo veiksmai pasikėsinant pagrobti nukentėjusiajam J. M. priklausantį turtą teisingai kvalifikuoti pagal BK 22 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, nes jis dalyvavo bendrininkų grupėje, tikslu pagrobti turtą, išlaužius ir atsukus automobilio bako dangtelį, kas teisingai kvalifikuota įsibrovimu; byloje įrodyta, įrodyta, kad kaltinamasis neturėjo pilnai galimybės disponuoti turto, nes jį užvaldyti jam sutrukdė atvykę policijos pareigūnai.

26Kitų dviejų asmenų, kurie dalyvavo padarant nusikaltimus, t.y. V. D. ir T. B. atžvilgiu, Vilniaus apylinkės prokuratūros 2011 m. vasario 2 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. 12-1-00014-11 nutrauktas kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (t.1, b.l. 151-152).

27Š. S. 2011 m. liepos 12 d. 23 val. 43 min. Vilniaus apskr. 3 PK pateikė pareiškimą (t.2, b.l. 2), kuriame nurodė, kad 2011 m. liepos 12 d. apie 23:00 val. Vilniaus g. 41, Vilniuje, jam važiuojant su dviračiu be priežasties trenkė į galvą nepažįstamas vaikinas, po to tas pats vaikinas ir kitas vaikinas jį sumušė. Iš apžiūros protokolo (t.2, b.l. 4) matyti, kad įvykio vieta buvo apžiūrėta 2011 liepos 13 d. 01:35 val., o baigta 01:48 val. Apžiūros metu nustatyta, kad įvykio vieta yra Vilniaus g. 41, Vilniuje, kur matosi gatvė su važiuojamąja dalimi, dešinėje pusėje, priešais Vilniaus g. 41 matosi dviračių juosta, ant kampo priešais Mokytojų namus buvo sumuštas nukentėjusysis. Po apžiūros daiktų ir pėdsakų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti neaptikta.

282011 m. rugpjūčio 10 d. asmens parodymo atpažinti jo nuotrauką metu nukentėjusysis Š. S. atpažino V. K. kaip asmenį, kuris 2011 m. liepos 12 d. apie 23:00 val., Vilniaus g. 41, Vilniuje, jam bevažiuojant dviračiu sudavė smūgį ranka į kaktą, po to sudavė jam apie 10-20 smūgių kumščiu į veidą, po ko kartu su savo draugu sudavė jam apie 15 smūgių kojomis į įvairias kūno vietas. Atpažino pagal veido bruožus, akis, nosį, lūpas, plaukų spalvą ir kirpimą, pagal bliuzoną, su kuriuo jis buvo įvykio metu (t.2, b.l. 13-16).

292011 m. rugpjūčio 10 d. asmens parodymo atpažinti jo nuotrauką metu nukentėjusysis Š. S. atpažino M. B. kaip asmenį, kuris 2011-07-12 apie 23:00 val., Vilniaus g. 41, Vilniuje, jam bevažiuojant dviračiu sudavė smūgį kumščiu į smilkinį, tada sugriebė už marškinėlių ir laikydamas sudavė apie 8 smūgius kumščiu į galvą. Po ko kartu su savo draugu sudavė jam apie 15 smūgių kojomis į įvairias kūno vietas. Atpažino pagal veido bruožus, plaukus, pagal marškinėlius, su kuriais jis buvo įvykio metu (t. 2, b.l. 17-20).

30Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus 2011 m liepos 25 d. Specialisto išvados Nr. G 2269/11 (01) (t.2, b.l. 10-11) matyti, kad Š. S. nustatytas kairės pusės kaktos, smilkinio ir žando sumušimas, pasireiškęs patinimu ir poodinėmis kraujosruvomis. Sužalojimai padaryti kietais, bukais daiktais, galimai įvykio metu (2011 m. liepos 12 d.). Sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu.

31Byloje yra alkotesterio parodymai, iš kurių matyti, kad 2011 m. liepos 12 d. 23:51:35 V. K. nustatytas 2,21 promilių girtumas (t.2, b.l. 90), o 2011 m. liepos 12 d. 23:41:18 M. B. nustatytas 1,25 promilių girtumas (t.2, b.l. 125). Tai rodo, kad kaltinamieji V. K. ir M. B. buvo neblaivūs.

32V. K. teismo posėdžio metu neigė sudavęs Š. S. smūgius kojomis. Jis pripažino jam smūgius sudavęs tik rankomis vieną ar du kartus. M. B. teismo posėdžio metu taip pat neigė sudavęs Š. S. smūgius kojomis. Teigė, kad sudavė jam porą smūgių rankomis, tačiau šie kaltinamųjų teiginiai paneigti nukentėjusiojo ir liudytojo D. S. parodymais, kuriais netikėti nėra pagrindo.

33LR BK 284 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Vienas iš būdų, kuriuo gali būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar viešoji tvarka, yra fizinio smurto panaudojimas prieš kitą asmenį viešoje vietoje. Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį neturi reikšmės, kas pradėjo konfliktą, neturi reikšmės ir veikos padarymo motyvai. Jie gali būti ir chuliganiški, bet gali būti ir asmeniniai. Veikos kvalifikavimą apsprendžia šie objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai: padarytos veikos (veiksmų) pobūdis, padariniai ir nusikaltimo padarymo vieta. Nusikaltimo padarymo vieta – viešoji vieta. Viešoji vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kito asmens leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent: gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Nusikalstamo elgesio padariniai šiuo atveju yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas. Nors šis BK straipsnis ima apsaugon tokią vertybę kaip viešoji tvarka ir rimtis, tačiau dėl kaltininkų veiksmų sutrikdant viešąją tvarką paprastai kitiems žmonėms padaromi sveikatos sutrikdymai. Todėl papildoma vertybė, saugoma BK 284 straipsnio, yra žmogaus sveikata. Kaltininkams nusikalstamai veikiant viešojoje vietoje kitiems asmenims gali būti padaromi įvairaus laipsnio sveikatos sutrikdymai, tačiau iš visų galimų sveikatos sutrikdymų šis BK straipsnis apima tik fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą. Kilus šiems padariniams veika kvalifikuojama tik pagal BK 284 straipsnio 1 dalį. Papildomai pagal BK 140 straipsnį veika nekvalifikuojama (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-242/2009).

34Byloje įrodyta, kad kaltinamieji panaudojo fizinį smurtą ir sužalojo nukentėjusįjį Š. S. padarydami jam nežymų sveikatos sutrikdymą. Kaltinamieji ir nukentėjusysis nebuvo pažįstami, konfliktas kilo be aiškios dingsties. Kaltinamųjų suduotų smūgių nukentėjusiajam Š. S. kiekis ir pobūdis nusikaltimo, numatyto LR BK 284 str. 1 d., kvalifikavimui įtakos neturi. Šiuo atveju įtakos turi pats faktas, kad kaltinamieji viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką.

35Ištyręs kaltinamųjų V. K. ir M. B. teismo posėdžio metu duotus parodymus ir byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų V. K. ir M. B. kaltė dėl viešosios tvarkos pažeidimo, įrodyta kaltinamųjų parodymais, kurių metu jie prisipažino įvykdę nusikalstamą veiką. Nusikalstamos veikos padarymo faktą, vietą ir laiką taip pat patvirtina apžiūros protokolas (t.2, b.l. 4-6), asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas (t.2, b.l. 13-16), asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas (t.2, b.l. 17-20), ikiteisminio tyrimo pareigūno tarnybinis pranešimas (t. 2, b. l. 64), liudytojų parodymai duoti teismo posėdžio metu.

36Kaltinamųjų V. K. ir M. B. kaltė įvykdžius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 straipsnio 1 dalyje, įrodyta visiškai, abejoti jų kaltumu pagrindo nėra. Jų veiksmai dėl viešosios tvarkos pažeidimo teisingai kvalifikuoti pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, jų veiksmus kvalifikuojantis požymis – nukentėjusiajam Š. S. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

37Skirdamas kaltinamiesiems bausmes teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltinamųjų asmenybes, jų atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, o skiriant bausmę V. K. teismas atsižvelgia ir į bausmės skyrimo nepilnamečiams ypatumus (BK 91 straipsnis).

38Kaltinamasis V. K. iš dalies prisipažino padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, tačiau kaltės pripažinimas iš dalies negali būti laikomas lengvinančia aplinkybe. Teismas nenustatė jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad veiką, numatytą LR BK 284 straipsnio 1 dalyje padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kuris turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (LR BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Kaltinamasis V. K. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1 d. (BK 11 straipsnio 3 dalis) ir du apysunkius nusikaltimus, numatytus BK 178 straipsnio 2 dalyje (BK 11 straipsnio 4 dalis), kurių vinas yra pasikėsinimo stadijoje. Kaltinamasis anksčiau neteistas, bet baustas administracine tvarka, į narkologinę įskaitą neįrašytas, psichiatrijos ligoninėse nesigydė, nusikalstamą veiką įvykdė būdamas nepilnametis. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes V. K. skirtina laisvės atėmimo bausmė už įvykdytus nusikaltimus ir bausmės vykdymas atidėtinas, esant pakankamam pagrindui manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo (BK 92 straipsnio 1 dalis).

39Kaltinamasis M. B. iš dalies prisipažino padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, tačiau kaltės pripažinimas iš dalies negali būti laikomas lengvinančia aplinkybe. Teismas nenustatė jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad veiką padarė asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, kuris turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (LR BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Kaltinamasis M. B. padarė nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje (BK 11 straipsnio 3 dalis). Kaltinamasis anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas, į narkologinę įskaitą neįrašytas, psichiatrijos ligoninėse nesigydė, mokosi, atlygino padarytą žalą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes M. B. skirtina bauda (BK 47 str.).

40Š. S. civiliniu ieškiniu (t.2, b.l. 21), prašė priteisti iš kaltinamųjų 60,00 Lt už suplėšytus marškinėlius.

41Š. S. V. K. įstatyminės atstovės J. K. 2012 m. birželio 13 d. pasirašytas raštas (t.3, b.l. 30), kuriame nurodyta, kad Š. S. priėmė 60,00 Lt už turtinę žalą – suplėšytus marškinėlius. Pretenzijų, susijusių su turtine žala neturi, todėl LR 107 straipsnio pagrindu procesas dėl civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nutrauktinas.

42Byloje yra civilinio ieškovo baudžiamojoje byloje Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos) civilinis ieškinys dėl 77,46 Lt žalos atlyginimo (t.2, b.l. 52-53). Ieškinyje nurodyta, kad kaltinamųjų nusikalstamais veiksmais nukentėjusysis Š. S. patyrė sužalojimus. Jis buvo gydytas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (-ose). Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina – 77,46 Lt.

43Byloje yra 2012 m. liepos 17 d. nurodymas pervesti įmokėtus grynuosius pinigus (t.3, b.l. 34). Iš jo matyti, kad M. B. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos sumokėjo 78,00 Lt. Mokėjimo paskirtyje nurodyta: žala PSDF biudžetui Š. S.. Kadangi M. B. sumokėjo Vilniaus teritorinėms ligonių kasoms ieškinyje nurodytą sumą, todėl pripažįstama, kad padarytą žalą atlyginjo ir LR 107 straipsnio pagrindu procesas dėl civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nutrauktinas.

44Nusikalstamos veikos padarymo įrankius ir priemones: tris bakelius ir žarnelę, 2011 m. sausio 04 d. pavedimu perduotus į daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugojimo kamerą (t.1, b.l. 51), saugomus Vilniaus apkr. 1 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje pagal 2011 m. sausio 3 d. kvitą B serija BBC Nr. 015818 (t.1, b.l. 52) ir vieną bakelį ir žarnelę, 2011 m. sausio 10 d. pavedimu perduotus į daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugojimo kamerą (t.1, b.l. 57), saugomus Vilniaus apkr. 1 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje pagal 2011 m. sausio 11 d. kvitą B serija BBC Nr. 015822 (t.1, b.l. 58), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297- 298, 302, 304, 307, 308 straipsniais,

Nutarė

46V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 178 straipsnio 2 d. (dėl V. A. turto pagrobimo įsibraunant į saugyklą) ir paskirti laisvės atėmimą aštuoniems mėnesiams; LR BK 22 straipsnio 1 d., 178 straipsnio 2 d. (dėl pasikėsinimo pagrobti J. M. turtą įsibraunant į saugyklą) ir paskirti laisvės atėmimą devyniems mėnesiams, LR BK 284 straipsnio 1 d. ir paskirti laisvės atėmimą aštuoniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti sudedant iš dalies ir paskirti V. K. subendrintą bausmę - laisvės atėmimą vieneriems metams keturiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 92 straipsnio 1 dalimi, bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams šešiems mėnesiams, paskiriant auklėjimo poveikio priemones: elgesio apribojimą dvylikos mėnesių laikotarpiui, įpareigojant V. K. šiuo laikotarpiu tęsti mokslą; uždraudžiant be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą. Kardomąją priemonę kol įsiteisės nuosprendis palikti tą pačią rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

47M. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 straipsnio 1 d. ir paskirti 10 MGL (1300 Lt) baudą. Kardomąją priemonę kol įsiteisės nuosprendis palikti tą pačią rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

48Procesą dėl žalos atlyginimo pagal Š. S. ieškinį dėl žalos atlyginimo nutraukti.

49Procesą dėl žalos atlyginimo pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos) ieškinį dėl žalos atlyginimo nutraukti.

50Daiktinius įrodymus: tris bakelius ir žarnelę, tris bakelius ir žarnelę, 2011 m. sausio 04 d. pavedimu perduotus į daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugojimo kamerą, saugomus Vilniaus apkr. 1 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje pagal 2011 m. sausio 3 d. kvitą B serija BBC Nr. 015818 ir vieną bakelį ir žarnelę, 2011 m. sausio 10 d. pavedimu perduotus į daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugojimo kamerą, saugomus Vilniaus apkr. 1 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje pagal 2011 m. sausio 11 d. kvitą B serija BBC Nr. 015822, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

51Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Aldona Tumelionytė,... 2. V. K., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), LR pilietis, lenkas, gyv. ( - ), 9... 3. M. B., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ),... 4. V. K., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su V. D. ir... 5. V. K. turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su V. D. ir... 6. V. K. ir M. B. 2011 m. liepos 12 d. apie 23:00 val., viešoje vietoje -... 7. Kaltinamasis V. K. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2011 m. liepos... 8. Paaiškino, kad 2011 m. sausio mėnesį naktį iš 2 d. į 3 d., po 24 val.... 9. Kaltinamasis M. B. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2011 m. liepos... 10. Be kaltinamųjų paaiškinimų, jų kaltė įrodyta liudytojų parodymais bei... 11. Nukentėjusysis J. M. teisme parodė, kad jo automobilis stovi kieme,... 12. Nukentėjusysis Š. S. teisme parodė, kad 2011 m. liepos 12 d. apie 23:00 val.... 13. Liudytojas I. P. parodė, kad jis 2011 m. liepos 12 d. apie 23:00 val. ėjo su... 14. Liudytojas A. Š. teisme parodė, kad liepos mėnesį jis kartu su D. S., I. P.... 15. Liudytojas D. S. teisme parodė, kad pernai metais tiksliai datos neatsimena... 16. Liudytojas A. J. teisme parodė, kad tikslios datos neatsimena, gal liepos 12... 17. Liudytojas V. B. teisme parodė, kad naktį žiūrėjo namuose Antakalnio g. 70... 18. Kaltinamojo V. K. įstatyminė atstovė J. K. teisme parodė, kad V. K. yra jos... 19. 2011 m. sausio 3 d. 15 val. 20 min. užregistruotas policijoje pranešimas, kad... 20. Ištyręs kaltinamojo V. K. teismo posėdžio metu duotus parodymus ir byloje... 21. Kaltinamojo V. K. veiksmai pagrobiant nukentėjusiajam V. A. priklausantį... 22. 2011m. sausio 3d. 3 val. 21 min. policijoje užregistruotas pranešimas, kad į... 23. Išimta apie 7 litrus benzino pagal pakvitavimą grąžinta J. M. /1t.37 b.l./;... 24. V. K. teismo posėdžio metu dėl padaryto nusikaltimo prisipažino ir parodė,... 25. Ištyręs kaltinamojo V. K. teismo posėdžio metu duotus parodymus ir byloje... 26. Kitų dviejų asmenų, kurie dalyvavo padarant nusikaltimus, t.y. V. D. ir T.... 27. Š. S. 2011 m. liepos 12 d. 23 val. 43 min. Vilniaus apskr. 3 PK pateikė... 28. 2011 m. rugpjūčio 10 d. asmens parodymo atpažinti jo nuotrauką metu... 29. 2011 m. rugpjūčio 10 d. asmens parodymo atpažinti jo nuotrauką metu... 30. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 31. Byloje yra alkotesterio parodymai, iš kurių matyti, kad 2011 m. liepos 12 d.... 32. V. K. teismo posėdžio metu neigė sudavęs Š. S. smūgius kojomis. Jis... 33. LR BK 284 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas... 34. Byloje įrodyta, kad kaltinamieji panaudojo fizinį smurtą ir sužalojo... 35. Ištyręs kaltinamųjų V. K. ir M. B. teismo posėdžio metu duotus parodymus... 36. Kaltinamųjų V. K. ir M. B. kaltė įvykdžius jiems inkriminuojamą... 37. Skirdamas kaltinamiesiems bausmes teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų... 38. Kaltinamasis V. K. iš dalies prisipažino padaręs jam inkriminuojamas... 39. Kaltinamasis M. B. iš dalies prisipažino padaręs jam inkriminuojamas... 40. Š. S. civiliniu ieškiniu (t.2, b.l. 21), prašė priteisti iš kaltinamųjų... 41. Š. S. V. K. įstatyminės atstovės J. K. 2012 m. birželio 13 d. pasirašytas... 42. Byloje yra civilinio ieškovo baudžiamojoje byloje Vilniaus teritorinės... 43. Byloje yra 2012 m. liepos 17 d. nurodymas pervesti įmokėtus grynuosius... 44. Nusikalstamos veikos padarymo įrankius ir priemones: tris bakelius ir... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-... 46. V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 178 straipsnio 2... 47. M. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 straipsnio 1... 48. Procesą dėl žalos atlyginimo pagal Š. S. ieškinį dėl žalos atlyginimo... 49. Procesą dėl žalos atlyginimo pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos... 50. Daiktinius įrodymus: tris bakelius ir žarnelę, tris bakelius ir žarnelę,... 51. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...