Byla 2-16489-803/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui E. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, nurodo, kad su atsakovu E. P. sudarė 2007-05-23 Vartojimo kredito sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 9000 Lt dydžio vartojimo kreditas. Atsakovas tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, todėl ieškovas prašo priteisti 8946,97 Lt skolos, 1308,74 Lt palūkanų, 14708,01 Lt delspinigių, 9,5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui E. P. įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka - viešo paskelbimo būdu (b.l. 27-33). Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Teismas

konstatuoja:

6Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, su atsakovu sudarė 2007-05-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 9000 Lt vartojimo kreditas (b.l. 3-6). Atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų - negrąžinant kredito, buvo kreiptasi į antstolį dėl tarpininkavimo pareikalaujant grąžinti skolą (b.l. 8), tačiau atsakovas ir toliau pažeidinėjo sutartį, todėl liko ieškovui skolingas 8946,97 Lt negrąžinto kredito.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lema sutarties esmė arba įstatymai. Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Remiantis CK 6.886 straipsnio 1 dalimi, vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Byloje nustačius, kad atsakovas nevykdė savo sutartinio įsipareigojimo grąžinti suteiktą kreditą, ieškovui iš atsakovo priteistina 8946,97 Lt skolos (CK 6.886 straipsnio 1 dalis).

8CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Byloje nustatyta, kad pagal Sutarties 3 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 9,5 proc. dydžio metines palūkanas (b.l. 3), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1308,74 Lt metinių palūkanų už negrąžintą kreditą (Sutarties 3 punktas, CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Sutartimi atsakovas įsipareigojo sumokėjo 0,15 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną, nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas (Sutarties 25 punktas, b.l. 4), todėl ieškovas prašo priteisti 14708,01 Lt delspinigių, priskaičiuotų per laikotarpį nuo 2007-06-27 iki 2011-08-02 (b.l. 7).

10Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis. Jos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis c.b. Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-503/2007).

11Teismas, įvertinęs į tai, kad atsakovas yra vartotojas (fizinis asmuo) bei sudarydamas sutartį su ieškovu buvo silpnesnioji sutarties šalis ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, sprendžia, kad Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, Sutarties sąlygose numatytas delspinigių dydis (0,15 proc. už dieną) sudaro neprotingai didelę netesybų sumą ir, atsižvelgiant į skolos sumą, ieškovui leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Todėl teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, per laikotarpį nuo 2007-06-27 iki 2011-08-02 tai sudarytų 2676,93 Lt delspinigių. Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 14708,01 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 2676,93 Lt delspinigių sumą (6 CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nagrinėjamu atveju, atsakovas Sutarties 3 punktu įsipareigojo mokėti 9,5 proc. dydžio metines palūkanas (b.l. 3). Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti iš dalies – kad ieškinys iš dalies yra įrodytas (CPK 171, 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovui priteistina iš atsakovo 9,5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (12 932,64 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro - 749 Lt žyminio mokesčio (b.l. 12), 200,30 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo spaudoje būdu (b.l. 35), 1008 Lt už advokato teisinę pagalbą (b.l. 36,37). Iš viso 1957,30 Lt. Teismas patenkino 51,81 proc. ieškovo reikalavimų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 4 dalimi, teismas gali nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Nagrinėjamu atveju teismas pripažino, kad ieškinys yra įrodytas, tik reikalavimą dėl delspinigių priteisimo sumažino, atsižvelgus į atsakovo, kaip vartotojo interesus. Įvertinus tai, kad ieškovas pateikė visus bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, dalis jų (200,30 Lt) patirtos įteikiant procesinius dokumentus atsakovui, kuris atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, t.y. savo procesinės pareigos neįvykdė, ieškovui iš atsakovo priteistinos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos 1957,30 Lt.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo E. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, j.a.k. 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius, naudai 8946,97 Lt (aštuonis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt šešis Lt 97 ct) skolos, 1308,74 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus aštuonis Lt 74 ct) palūkanų, 2676,93 Lt (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt šešis Lt 93 ct) delspinigių, 9,5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (12 932,64 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-08-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1957,30 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt septynis Lt 30 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai