Byla 2VP-7904-633/2018
Dėl baudos teismo sprendimo vykdymo procese paskyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“ direktoriui

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas A. V.

2teismo posėdyje supaprastinto rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Arūno Balčiūno prašymą dėl baudos teismo sprendimo vykdymo procese paskyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“ direktoriui.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Pareiškėjas antstolis Arūnas Balčiūnas prašo teismo paskirti baudą uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kraustykis lengvai“ direktoriui V. K. už antstolio reikalavimo nevykdymą.
  2. Pareiškėjas antstolis Arūnas Balčiūnas prašyme nurodo, kad jo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0087/09/04217 pagal Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 29 d. įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-1293-633/2009 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. J. išieškotojo UAB „G. F.“ naudai. 2017 m. lapkričio 13 d. antstolis į skolininko darbovietę UAB „Kraustykis lengvai“ išsiuntė patvarkymą Nr. S-17-87-35052 dėl 9424,64 Eur skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko A. J. darbo užmokesčio. 2018 m. liepos 2 d. antstolis raštu kreipėsi į UAB „Kraustykis lengvai“ prašydamas suteikti informaciją, dėl kokių priežasčių nevykdomas antstolio patvarkymas ir neatliekami atskaitymai iš skolininko darbo užmokesčio, kuris gavėjui buvo įteiktas 2018 m. liepos 4 d., tačiau iki kreipimosi į teismą dienos jokio atsakymo negauta.
  3. Patikrinus Valstybinio socialinio draudimo fondo registro duomenų bazėje nustatyta, kad skolininkas A. J. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. dirbo (dirba iki šios dienos) UAB „Kraustykis lengvai“ ir gavo pajamų iš kurių turėjo būti daromi išskaitymai, tačiau jokių lėšų antstolio depozitinėje sąskaitoje nebuvo gauta.
  4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 734 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog juridinio asmens, kuris nevykdo antstolio reikalavimų ir (ar) kitaip kliudo jam vykdyti vykdomuosius dokumentus, o taip pat nepateikia nustatytu protingu terminu duomenų apie skolininko darbo santykius ir jam mokamą darbo užmokestį, vadovui gali būti skiriama iki 300 eurų bauda už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną.
  5. Valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Kraustykis lengvai“ vadovas (direktorius) yra V. K..
  6. Antstolio pareiškimas yra teisėtas, iš esmės pagrįstas teismui pateiktų vykdomosios bylos dokumentų duomenimis, kurie patvirtina, jog 2017 m. lapkričio 13 d. UAB „Kraustykis lengvai“ administracijai buvo parengtas patvarkymas Nr. S-17-87-35052 dėl skolos išieškojimo iš A. J. darbo užmokesčio, nors vykdomojoje byloje ir nėra duomenų, patikimai patvirtinančių pašto siuntos perdavimą pašto įstaigai (kurjeriui), o taip pat jos įteikimą gavėjui. 2018 m. liepos 2 d. antstolis UAB „Kraustykis lengvai“ parengė raštą Nr. S-657 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame bendrovė buvo įpareigota per penkias dienas informuoti dėl kokių priežasčių nevykdomas antstolio 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymas Nr. S-17-87-35052 ir neatliekami išskaitymai iš A. J. darbo užmokesčio, rašte taip pat buvo nurodyta, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą gali būti taikomos CPK 585 straipsnyje numatytos sankcijos. Lietuvos pašto e.savitarnos duomenimis, šis laiškas gavėjui įteiktas 2018 m. liepos 4 d.. Duomenų, patvirtinančių, jog bendrovė pradėjo vykdyti antstolio patvarkymą, ar būtų pateikusi informaciją, dėl kokių priežasčių nevykdomi teisėti antstolio reikalavimai, byloje nėra, nors po pakartotinio antstolio kreipimosi įteikimo bendrovei dienos praėjo daugiau kaip du mėnesiai, pratęsti nustatytą terminą šiai pareigai įvykdyti neprašė, duomenų, kuriais remiantis būtų galima spręsti dėl patvarkymo neįvykdymo pateisinimo, byloje nėra jokių, todėl minimo juridinio asmens vadovui taikytina poveikio priemonė – skirtina bauda už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną, nevykdymo laikotarpį skaičiuojant nuo 2018 m. liepos 4 d. (tinkamo įteikimo diena) iki dienos, kai bus pradėtas vykdyti antstolio 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymas, baudos dydis nustatytinas po 10 eurų už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną. Bauda išieškoma valstybės naudai.

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 593 straipsnio 2-6 dalimis,

Nutarė

6Paskirti vykdomojoje byloje Nr. 0187/09/04217 uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“, kodas 300822543, buveinės adresas registre Kauno m. sav., Kauno m., Ašigalio g. 5-25, vadovui – direktoriui V. K., asmens kodas ( - ) 10 (dešimties) eurų baudą valstybės naudai už kiekvieną antstolio Arūno Balčiūno 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymo „Dėl skolos išieškojimo“ Nr. S-17-87-35052 nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2018 m. liepos 4 d. iki dienos, kai patvarkymas bus pradėtas vykdyti.

7Nutarties kopijas išsiųsti : antstoliui Arūnui Balčiūnui, uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“ direktoriui V. K. ir suinteresuotiems asmenims išieškotojai uždarajai akcinei bendrovei „G. F.“ bei skolininkui A. J..

8Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos kopijų įteikimo gali būti paduotas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai