Byla 2-1248-808/2012
Dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo ir žalos atlyginimo, tretysis asmuo L. M

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi sprendimo už akių priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės I. P., atstovaujančios A. B. ieškinį atsakovui UAB „BOMBOS“ ĮRAŠAI dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo ir žalos atlyginimo, tretysis asmuo L. M.,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 5858,68 Lt skolos už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti darbo dieną nuo 2011 m. gruodžio 31 d., 500 Lt ir 1246,30 Lt nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 2 d., tarpininkaujant UAB "OBER HAUS" Nekilnojamas turtas” buvo surastas nuomininkas – atsakovas UAB "BOMBOS" įrašai ir jam išnuomotos patalpos, esančios adresu ( - ), Vilniuje, nuosavybes teise priklausančios A. B. ir L. M.. 2011 m. birželio mėn. 2 d., pasirašydami turto priėmimo - perdavimo aktą, nuomotojas perdavė patalpas, nuomininkas be pastabų jas priėmė. Patalpų nuomos sutarties 3.1 punktu šalys susitarė, kad nuomininkas įsipareigoja, pradedant nuo 2011 m. birželio mėn. 2 d., mokėti nuomotojui 1250 litų nuomos mokestį, tame tarpe 15% GMP už 48,38 m² nuomojamo ploto per mėnesį. Taip pat minėtos sutarties 3.2 punktu susitarta, kad nuomininkas ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 2 d. sumoka nuomotojui 2500 Lt užstatą. 2011 m. gruodžio 2 d. ieškovė pašte atsiėmė registruotą ieškovo UAB "BOMBOS" įrašai laišką, kuriame 2011 m. spalio 28 d. pranešimu Nr. BĮ-l1/10/28-1 buvo pranešama, kad nuo 2011 m. lapkričio 1 d. nuomininkas nori nutraukti patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, nuomos sutartį, nes yra mažas pinigų srautas bei mažos pardavimų apyvartos. Ieškovė susisiekusi su atsakovo vadovu L. L. jam pranešė, kad jo atstovaujama bendrovė UAB "BOMBOS" įrašai nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir atsižvelgiant į tai, kad patalpomis naudojosi 2011 m. birželio - spalio mėnesiais (5 mėn.), yra skolingi už nuomą 6750 Lt. Tačiau šalys susitarė, kad iš nuomos mokesčio bus atimtos signalizacijos ir roletų įrengimo išlaidas, todėl atsakovo skola yra 5426,14 Lt. Be to, atsakovas patalpos nuomos metu nemokėjo ir už faktiškai suvartotą elektros energiją, todėl susidarė 432,54 Lt skola už komunalines paslaugas. Ieškovė pranešė atsakovui, kad jo 2011 m. spalio 28 d. pranešimą Nr. BĮ-l1/10/28-1, laiko neteisėtu, pažeidžiančiu sutarties sąlygas, ir prašė sumokėti 5858,68 Lt skolą iki 2011 m. gruodžio 31 d, tačiau atsakovas šio reikalavimo neįvykdė ir nepranešė ieškovei kada atvyks pasirašyti grąžinamų patalpų akto. Atsakovo nuomojamos patalpos buvo paliktos nešvarios, patalpų būklė buvo daug blogesnė, negu perdavimo nuomai metu, todėl 2012 m. sausio 24 d. ieškovė kreipėsi į antstolę R. J., kuri 2012 m. sausio 24 d. surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, už kurį ieškovė sumokėjo 200 Lt. Be to, ieškovė kreipėsi į UAB ,,Jurosa" dėl nuomojamos patalpos valymo ir už valymo paslaugą teikėjui UAB ,,Jurosa" sumokėjo 300 Lt. Kadangi ieškovė už tarpininkavimo paslaugas, suradus nuomininką, UAB "OBER HAUS" Nekilnojamas turtas sumokėjo 1246,30 Lt, tačiau ačiau dėl nuomininko kaltės, jam netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, t. y. dėl nuomininko neteisėtų veiksmų, ieškovės lūkesčiai nebuvo tenkinti, ji negavo pajamų, kurių sąžiningai tikėjosi gauti iš nuomos sutarties, todėl patyrė 1246,30 Lt nuostolių.

4Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

5Vadovaujantis CPK 142 straipsnio nuostatomis, atsakovui buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo nuorašai jo buveinės vietos adresu, kurie grįžo neįteikti, todėl vadovaujantis CPK 123 str. 4 d. minėti procesiniai dokumentai buvo dar kartą išsiųsti atsakovo buveinės adresu ir laikomi tinkamai įteikti, tačiau atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Tretysis asmuo L. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad sutinka su ieškovės ieškiniu ir neprieštarauja sprendimo už akių priėmimui.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies, priimant sprendimą už akių.

8CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, kad tokį prašymą ieškovė savo ieškinyje yra pareiškusi, CPK 285 straipsnio 3 dalyje numatytų kliūčių priimti sprendimą už akių nėra, toks sprendimas dėl ieškovės pareikštų reikalavimų priimtinas. Sprendimas už akių priimtinas dėl visų ieškovės pareikštų reikalavimų, nes apie juos atsakovas buvo tinkamai informuota.

9Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

10Iš byloje esančių įrodymų – UAB "OBER HAUS" Nekilnojamas turtas Darbų atlikimo akto kopijos (b.l. 7); UAB "OBER HAUS" Nekilnojamas turtas PVM sąskaitos faktūros Nr. VHAN68641 kopijos (b.l. 8), 2011-06-02 Patalpų nuomos sutarties kopijos (b.l. 9-14), Turto priėmimo - perdavimo akto (b.l.17), 2011-12-21 pranešimo dėl sutartinių įsipareigojimų (b.l. 26); PVM sąskaitos faktūros Serija EC1 Nr. 0089371 ir sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Nr. 18629 kopijų (b.l. 27; 28), 2011-11-29 sąskaitos išrašo (b.l. 29-33), Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 167 -12-25 (b.l. 35-40), 2012-01-24 PVM sąskaitos faktūros kopijos (b.l. 41), UAB ,,Jurosa" PVM sąskaitos faktūros serija JRS Nr.007 ir pinigų priėmimo kvito serija PJRS Nr. kopijų (b.l. 42; 43), pranešimo dėl patalpų nuomos sutarties nutraukimo kopijos (b.l. 45) - bei ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių matyti, kad 2011 m. birželio mėn. 2 d., ieškovė I. P., atstovaujanti A. B. ir tretysis asmuo L. M. išnuomojo joms priklausančias gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), Vilniuje. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas 2011 m. birželio - 2011 m. spalio mėnesiai naudojosi jam išnuomotomis patalpomis, tačiau nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, numatytų Patalpų nuomos sutarties 3.1 p. ir nemokėjo už patalpų nuomą, todėl liko skolingas ieškovei 6750 Lt nuomos mokesčio už 5 mėn. Kadangi atsakovas nuomojamose patalpose įrengė signalizaciją, kuri kainavo 834,97 Lt ir langų roletus, kurių kaina 488,89 Lt, šios sumos įskaitomos į nuomos mokestį ir laikytina, kad atsakovas ieškovei skolingas 5426,14 Lt nuomos mokesčio. Atsakovas nustatytu laiku neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl vadovaujantis Patalpų nuomos sutarties 3.8 p. ieškovė prašo priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigius už 5858,68 Lt sumą už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti darbo dieną nuo 2011 m. gruodžio 31 d. Kadangi ieškiniams dėl delspinigių išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), iš atsakovo priteistini 0,2 proc. dydžio delspinigiai už nesumokėtą 5858,68 Lt sumą už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti darbo dieną už 180 dienų laikotarpį, t.y. 2107,80 Lt. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovės reikalavimas dėl 5426,14 Lt nuomos mokesčio ir 2107,80 Lt delspinigių priteisimo laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas (CK 6.71 str., 6.73 str. 6.258 str. 1 d., 6. 576 str., 6.583 str. 1-2 d., 2011-06-02 Patalpų nuomos sutarties 3.1, 3.8 p.).

11Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas nemokėjo komunalinių mokesčių už sunaudotą elektros energiją, todėl laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 2 d. iki 2011 m. gruodžio 2 d. susidarė 432,54 Lt skola. Atsakovas privalėjo mokėti mokesčius už nuomojamas gyvenamąsias patalpas, tačiau šios prievolės nevykdė, todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir byloje nesant duomenų, kad atsakovas minėtą įsiskolinimą būtų apmokėjęs, ši suma– 432,54 Lt priteistina ieškovei iš atsakovo (CPK 6.38 str., 6.584 str. 3 d., 2011-06-02 Patalpų nuomos sutarties 3.5 p.).

12Ieškovė taip pat prašo priteisti 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pažymėtina, kad šalys 2011-06-02 Patalpų nuomos sutartyje nesusitarė dėl metinių palūkanų dydžio. LR CK 6.210 str. 2 d. numatyta, kad šešių procentų dydžio metinės palūkanos mokamos, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Teismui nepateikta duomenų, kuriais remiantis būtų galiam daryti išvada, kad ieškovė atitinka minėtoje normoje numatytus reikalavimus, todėl jos reikalavimas tenkintinas iš dalies ir jos naudai iš atsakovo priteistinos 5 % (penkių procentų) dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 167-12-25 matyti, kad atsakovas nuomojamos patalpas paliko nešvarias, jų patalpų būklė buvo blogesnė, negu perdavimo nuomai metu, todėl ieškovė patyrė 300 Lt išlaidų už patalpų valymo paslaugas, bei 200 Lt už patalpų būklės faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugą. Be to, 2011-06-02 Patalpų nuomos sutarties 2.1 p. atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį iki 2013 m. birželio 31 d., tačiau dėl atsakovo kaltės, jo neteisėtų veiksmų netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, nuomos sutartis buvo nutraukta anksčiau, nei sutarta, todėl atsakovės lūkesčiai nebuvo patenkinti, jį negavo pajamų, kurių sąžiningai tikėjausi gauti iš nuomos sutarties. Atsižvelgiantį tai, kad už tarpininkavimo paslaugas, suradus nuomininką, ieškovė UAB "OBER HAUS" Nekilnojamas turtas sumokėjo 1246,30 Lt, ši suma pripažintina ieškovės nuostoliais. Iš viso ieškovė dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo patyrė 1746,30 Lt nuostolių, kurie priteistini jos naudai iš atsakovo (LR CK 6.249 str. 1 d.; 6.251 str. 1 d.).

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15Priimti sprendimą už akių.

16Patenkinti ieškinį iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo UAB "BOMBOS" įrašai, buveinės adresas Pramonės g. 97, Vilnius, ieškovės I. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , atstovaujančios A. B. (pagal įgaliojimą, notarinio registro Nr. DA-7655), naudai 5858,68 Lt (penkis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 68 ct) skolos už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-06-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 0,2 proc. dydžio delspinigius už nesumokėtą 5858,68 Lt sumą už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti darbo dieną už 180 dienų laikotarpį, t.y. 2107,80 Lt (du tūkstančius vieną šimtą septynis litus 80 ct) delspinigių ir 1746,30 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt šešis litus 30 ct) nuostolių.

18Atsakovas UAB "BOMBOS" įrašai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19I. I. P. per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai