Byla 2YT-2480-670/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo G. B. įmonė

1Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teisėjas Raimundas Klimaitis

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal R. M. ir A. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo G. B. įmonė.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai R. M. ir A. M. antstoliui A. B. 2020 m. kovo 10 d. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio A. B. 2020 m. vasario 21 d. patvarkymą Nr. 20-81-3953 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2020 m. vasario 26 d. Reikalavimą Nr. S-20-87-4270 pateikti informaciją apie teismo sprendimo vykdymą.

5Skunde pareiškėjai nurodė, kad Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmuose buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-242-630/2019 pagal ieškovo G. B. įmonės ieškinį atsakovams R. M. ir A. M. dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo vykdyti sutartį ir nuomos sutarties kainos nustatymo. Ieškovui 2020 m. vasario 20 d. teismas išdavė vykdomuosius raštus, kurie buvo perduoti vykdymui antstoliui A. B.. Antstolis priėmė patvarkymą priimti vykdomuosius raštus vykdymui ir ieškovams išsiuntė Reikalavimą pateikti informaciją apie teismo sprendimo vykdymą. Mano, kad teismo sprendimas dėl vienašališko sutarties nutraukimo priverstinai vykdomas negali būti, nes tai yra teisės faktas, o pati ginčo sutartis, kurios nutraukimas buvo pripažintas neteisėtu, gali būti arba vykdoma, arba nevykdoma, o jei ji yra nevykdoma visiškai ar vykdoma netinkamai, tokiu atveju šalis, mananti, kad sutartis yra nevykdoma (ar vykdoma netinkamai), savo teises turėtų ginti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) nustatyta tvarka ir įrodinėti sutarties nevykdymo (netinkamo vykdymo) faktą.

6Antstolis A. B. 2020 m. kovo 16 d. patvarkymu atsisakė tenkinti R. M. ir A. M. skundą ir jį kartu su vykdomąja byla Nr. 0087/20/00232 persiuntė nagrinėjimui į teismą.

7Antstolis A. B. su pareiškėjų R. M. ir A. M. skundu nesutiko ir nurodė, kad vykdomąjį raštą vykdymui pateikė asmuo turintis teisę jį paduoti, vykdomasis dokumentas buvo vykdytinas, vykdomojo dokumento turinys atitiko CPK 648 straipsnio reikalavimus, jis pateiktas nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino ir antstolis privalėjo priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui. Kadangi vykdomasis raštas išduotas pagal teismo sprendimą įpareigojantį skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, todėl jis vykdomas CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka.

8Suinteresuotas asmuo G. B. įmonė atsiliepimo į skundą nepateikė.

9Pareiškėjai bei suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis, 130 straipsnis).

10Skundas netenkintinas.

11CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šioje teisės normoje įtvirtintas privalomas teismo įsiteisėjusio procesinio sprendimo vykdymas. Pagal CPK 587 straipsnio 1 dalies 1 punktą vykdomasis dokumentas yra teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas.

12Teismo sprendimo pagrindu išduodamas vykdomasis raštas yra vykdomasis dokumentas, kuris apibrėžia antstolio veiklos ribas. Vykdomojo dokumento turinio reikalavimai reglamentuojami CPK 648 straipsnyje, kurio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad vykdomajame rašte turi būti pažodžiui nurodyta su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis. Tai reiškia, kad rezoliucinė teismo sprendimo dalis turi būti aiški, nedviprasmiška, suformuluota konkrečiai, kad dalyvaujantiems byloje asmenims nekiltų neaiškumų dėl patenkintų ar atmestų reikalavimų turinio.

13Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis 2019 m. rugpjūčio 30 d. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmuose išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-242-630/2019 pagal ieškovės G. B. įmonės ieškinį dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo vykdyti sutartį ir nuomos sutarties pakeitimo nustatant nuomos kainą, atsakovams R. M. ir A. M.. Teismas sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, pripažino vienašališką atsakovų R. M. ir A. M., ( - ) Privačios žemės nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu ir įpareigojo atsakovus R. M. ir A. M., vykdyti ( - ) Privačios žemės nuomos sutartį dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) nuomos ieškovei G. B. įmonei, juridinio asmens kodas 174375343. Sprendimas byloje įsiteisėjo 2020 m. sausio 20 d. Ieškovo prašymu 2020 m. vasario 20 d. išduotas vykdomasis raštas, kuriame pažodžiui nurodyta su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis, todėl šis vykdomasis raštas atitinka vykdomajam dokumentui keliamus reikalavimus, nustatytus CPK 648 straipsnyje. Vykdomasis raštas antstolio kontorai pateiktas 2020 m. vasario 21 d. Antstolis, vadovaujantis CPK 651 straipsniu, patikrinęs, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, priėmė vykdyti išieškotojo G. B. įmonės savininko G. B. pateiktą vykdomąjį dokumentą (vykdomoji byla Nr. 0087/20/00232).

14Pagal CPK 646 straipsnio prasmę teismas, išduodamas vykdomąjį raštą, nesprendžia tarp šalių kilusių ginčų ir išduoda vykdomuosius raštus tik pagal vykdytinus teismo sprendimus. Išduotas vykdomasis raštas yra dokumentas, kuris turi būti vykdomas, t. y. vykdomasis raštas tampa vykdomuoju dokumentu, oficialiu teismo ar kitos institucijos arba pareigūno išduotu dokumentu, kuriuo remiantis atliekami vykdymo veiksmai (CPK 586, 587 straipsniai). Toks dokumentas, atitinkantis CPK 648 straipsnio reikalavimus, negali būti tikslinamas ar naikinamas; vienintelis vykdomojo rašto naikinimo pagrindas gali būti tik teismo sprendimo ar nutarties, pagal kurį vykdomasis raštas išduotas, panaikinimas ar pakeitimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587-687/2015). Skunde nurodytos pareiškėjų aplinkybės, kad sprendimo dalis, kuria nuspręsta įpareigoti atsakovus vykdyti ( - ) Privačios žemės nuomos sutartį dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) perteklinės ir negali būti priverstinai vykdomos, yra visiškai nepagrįstos ir prieštaraujančios anksčiau paminėtoms teisės normoms.

15Skolininko atsakomybė už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymą reglamentuojama specialiosios teisės normos – CPK 771 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą

16Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pripažintina, kad ginčo vykdomasis raštas atitiko CPK 648 straipsnio reikalavimus ir nenustačius neteisėtų antstolio veiksmų dėl privačios žemės sklypo nuomos sutarties vykdymo, pareiškėjų R. M. ir A. M. skundo reikalavimai panaikinti antstolio A. B. 2020 m. vasario 21 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2020 m. vasario 26 d. reikalavimą pateikti informaciją apie teismo sprendimo vykdymą, netenkintini

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292 straipsniais, 510 straipsniu, 512 straipsniu, 293 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

18pareiškėjų R. M. ir A. M. skundo netenkinti.

19Įsiteisėjus nutarčiai vykdomąją bylą Nr. 0087/20/00232, grąžinti antstoliui A. B..

20Nutarties patvirtintą kopiją (nuorašą) siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos (nuorašo) įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teisėjas Raimundas Klimaitis... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal R. M. ir A. M.... 3. Teismas... 4. pareiškėjai R. M. ir A. M. antstoliui A. B. 2020 m. kovo 10 d. pateikė... 5. Skunde pareiškėjai nurodė, kad Marijampolės apylinkės teismo Šakių... 6. Antstolis A. B. 2020 m. kovo 16 d. patvarkymu atsisakė tenkinti R. M. ir A. M.... 7. Antstolis A. B. su pareiškėjų R. M. ir A. M. skundu nesutiko ir nurodė, kad... 8. Suinteresuotas asmuo G. B. įmonė atsiliepimo į skundą nepateikė.... 9. Pareiškėjai bei suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo rašytinio... 10. Skundas netenkintinas.... 11. CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis,... 12. Teismo sprendimo pagrindu išduodamas vykdomasis raštas yra vykdomasis... 13. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis 2019 m. rugpjūčio... 14. Pagal CPK 646 straipsnio prasmę teismas, išduodamas vykdomąjį raštą,... 15. Skolininko atsakomybė už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti... 16. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pripažintina, kad ginčo vykdomasis... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292... 18. pareiškėjų R. M. ir A. M. skundo netenkinti.... 19. Įsiteisėjus nutarčiai vykdomąją bylą Nr. 0087/20/00232, grąžinti... 20. Nutarties patvirtintą kopiją (nuorašą) siųsti byloje dalyvaujantiems... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos (nuorašo) įteikimo dienos...