Byla 2-846-864/2012
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Ramunei Mikonienei, sekretoriaujant Dianai Zaploskajai, dalyvaujant ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atstovui advokatui Laimonui Šileriui, atsakovės UAB „Norfos mažmena“ atstovei L. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, į.k. 3000145575, buveinė – S.Stanevičiaus g. 33-25, Vilnius, ieškinį atsakovei UAB „Norfos mažmena“, į.k. 110778328, buveinė – Verkių g. 29, 15 korp., Vilnius, dėl skolos ir netesybų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 33 440,93 Lt skolą, 956,83 Lt delspinigius, 420,76 Lt palūkanas, 8,49 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad UAB „Serneta“, kurios teisės vėliau perėjo ieškovei, ir atsakovė 2004-08-25 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu atsakovei buvo išnuomotos patalpos, esančios ( - ), ir pastaroji įsipareigojo kas mėnesį mokėti ieškovei nuomos ir komunalinius mokesčius. Ieškovės teigimu, atsakovė pavėluotai apmokėjo sąskaitas Nr. ( - ), Nr. ( - ), o sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nurodytų sumų apskritai nėra sumokėjusi (b.l.2-6).

4Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė atmesti ieškovės reikalavimus, teigdama, kad atsakovė tinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, t.y, laiku ir pilnai apmoka pateiktas sąskaitas. Pažymėjo, kad atsakovė, atsižvelgdama į aplinkybę, kad ji nuomojasi tik 86,30 proc. patalpų, o sąskaitos išrašytos už visoms patalpoms suteiktas komunalines paslaugas, ji 2011-05-06 mokėjimo pavedimu Nr. ( - ) sumokėjo 654,32 Lt ir 15 113,21 Lt sumas, proporcingas nuomojamam plotui. Analogišku principu atsakovė 2011-07-27 mokėjimo pavedimu Nr. ( - ) sumokėjo 15 188,07 Lt pagal sąskaitą Nr. ( - ) bei 13 688,55 Lt 2011-08-11 mokėjimo pavedimu Nr. ( - ) pagal sąskaitą nr. ( - ). Atsakovės nuomone, ieškovės nuomos patalpose įrengti elektros energijos skaitikliai nėra meteorologiškai patikrinti, todėl jų duomenys nėra objektyvūs. Pabrėžė, kad ieškovės reikalaujami delspinigiai yra per dideli, todėl turi būti sumažinti iki 0,02 proc. per dieną. Kadangi ieškovė turi teisę į netesybų atlyginimą, palūkanos negali būti priteistos, nes jos taip pat atlieka netesybų funkciją (b.l.110-117).

5Dubliku ieškovė tvirtino, kad atsakovei nedetalizuojant 2011-05-06 mokėjimo pavedimo Nr. ( - ) paskirties, ieškovė, remdamasi LR CK 6.55 straipsnio 2 dalimi, dalį pavedimu sumokėtos sumos paskirstė visai sumai pagal sąskaitą Nr. ( - ) padengti. Ieškovė pripažino, jog atsakovė mokėjimo pavedimais Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) dalinai apmokėjo sąskaitas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), dar likdama skolinga 2722,39 Lt ir 1841,92 Lt sumas. Pabrėžtina, kad atsakovei tenkanti apmokėti suvartotos elektros energijos suma paskaičiuojama visam pastatui suteiktos elektros energijos ir atsakovės nenuomojamų patalpų suvartotos elektros energijos kiekio skirtumu. Galiausiai ieškovė pareiškė mažinanti ieškinio dalyką iki 4564,31 Lt skolos, 956,83 Lt delspinigių bei 420,76 Lt palūkanų (taip pat procesinių palūkanų) priteisimo (b.l.143-145).

6Tripliku atsakovė teigė, jog sąskaitą Nr. ( - ) pavėlavo apmokėti 35 dienas, už kurią sutinka sumokėti tik 4,58 Lt delspinigių. Pabrėžė, kad 2011-05-06 mokėjimo pavedimo Nr. ( - ) detalizacija ieškovei buvo išsiųsta, todėl ji turėjo žinoti apie konkrečių sąskaitų pagrindu dengiamas sumas. Pakartotinai akcentavo motyvus dėl elektros skaitikliu duomenų nepatikimumo bei draudimo taikyti dvigubas netesybas (b.l.150-153).

7Teismo 2011-12-15 nutartimi civilinė byla dalyje dėl 28 876,62 Lt skolos priteisimo nutraukta (b.l.165). Ieškovei pareiškus dalies reikalavimo, kylančio pagal sąskaitą Nr. ( - ), teismas 2012-05-04 nutartimi nutraukė civilinę bylą dalyje dėl 874,47 Lt skolos, 27,23 Lt delspinigių ir 11,72 Lt palūkanų priteisimo, toliau nagrinėjant ieškinį dėl 3685,84 Lt skolos, 929,60 Lt delspinigių, 409,04 Lt palūkanų bei procesinių palūkanų priteisimo (b.l. 203).

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus, o atsakovės atstovė sutiko ieškiniu dalyje dėl 809,09 Lt skolos pagal sąskaitą Nr. 6280, 842,57 Lt pagal sąskaitą nr. ( - ) ir dėl 279,07 Lt delspinigių, tuo tarpu likusioje dalyje prašė ieškinį atmesti.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš šalių paaiškinimų ir bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad UAB „Serneta“ ir atsakovė 2004-08-25 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu UAB „Serneta“ išnuomojo atsakovei negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ) (toliau – patalpos), o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomotojui nuomos ir komunalinius mokesčius pagal pateikiamas sąskaitas (b.l.8-13). 2007-08-07 Negyvenamosios patalpos dalies pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Serneta“ perleido nuosavybės teises ieškovei į atsakovei išnuomotas patalpas, tokiu būdu ieškovei įgyjant UAB „Serneta“ teises ir pareigas pagal 2004-08-25 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (b.l.14-20). Ieškovė yra 2010-11-26 sudariusi sutartį su AB „VST“ (reorganizuota į AB „LESTO“) dėl elektros energijos adresu ( - ), teikimo (b.l.21-22). Ieškovė 2011-03-09 parengė atsakovei sąskaitą Nr. ( - ) už vandenį 666,81 Lt sumai (b.l.23), 2011-04-12 sąskaitą Nr. ( - ) 19 520,33 Lt sumai (b.l.24), 2011-05-16 – sąskaitą Nr. ( - ) bendrai 17 910,46 Lt sumai (b.l.27) ir 2011-06-17 – sąskaitą Nr. ( - ) bendrai 15 530,47 Lt sumai už suteiktą elektros energiją (b.l.28). Atsakovė 2011-07-27 mokėjimo pavedimu Nr. ( - ) sumokėjo ieškovei 62 300,18 Lt sumą, mokėjimo paskirtimi įvardindama ( - ) ir kitus numerius (b.l.84), 2011-05-06 mokėjimo pavedimu Nr. ( - ) sumokėjo ieškovei 81 480,41 Lt sumą, mokėjimo paskirtimi įvardindamas ( - ) ir ( - ), taip pat, kitų sąskaitų numerius (b.l.85). Galiausiai, 2011-08-11 mokėjimo pavedimu Nr. ( - ) atsakovė sumokėjo ieškovei 105 808,22 Lt sumą, mokėjimo paskirtimi įvardindamas ir sąskaitą Nr. ( - ) (b.l.131).

11Dėl mokėjimo pavedimų sumų pagal sąskaitas paskirstymo.

12Ieškovė tvirtina, kad atsakovei nedetalizuojant 2011-05-06 mokėjimo pavedimo Nr. ( - ) paskirties, ieškovė, remdamasi LR CK 6.55 straipsnio 2 dalimi, dalį pavedimu sumokėtos sumos paskirstė visai sumai pagal sąskaitą Nr. ( - ) padengti, tuo tarpu atsakovė pabrėžė, kad mokėjimo pavedimo detalizacija buvo pateikta ieškovei.

13Atsakovė byloje pateikė ieškovei adresuotus pranešimus, kurių turinys susijęs su aukščiau įvardintose sąskaitose nurodytų sumų pagrįstumo kvestionavimu, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovei būtų įteikta 2011-05-06 mokėjimo pavedimo Nr. ( - ) detalizacija. Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, taip pat, kad mokėjimo pavedime nėra konkrečiai nurodytos atskirų sąskaitų apmokėjimo sumos, laikytina, kad atsakovė nenurodė, kokia suma dengia konkrečią sąskaitą. Vadinasi, ieškovė LR CK 6.55 straipsnio normų pagrindu pagrįstai padengė ankstesnių sąskaitų sumas.

14Dėl įsiskolinimo už komunalines paslaugas.

15Ieškovė teigia, kad atsakovė nėra sumokėjusi jai 1843,92 Lt pagal sąskaitą Nr. ( - ), kuri turėjo būti išrašyta 17 031,99 Lt sumai, bei 1841,92 Lt pagal sąskaitą Nr. ( - ), iš viso 3685,84 Lt. Tuo tarpu atsakovės teigimu, minėta suma nesu mokėta sąmoningai, nes sąskaitos išrašytos už visoms pastate esančioms patalpoms suteiktas komunalines paslaugas, tuo tarpu atsakovė nuomojasi tik 86,30 proc. ploto patalpų, esančių pastate. Ieškovė atkirto, kad atsakovė privalo sumokėti už jos faktiškai sunaudotą elektros energijos kiekį, o remtis nuomojamų patalpų plotu.

16Šiuo atveju suvartotos elektros energijos kiekis nustatomas pagal elektros skaitiklių aprodymus, todėl teismas sutinka su ieškove, kad atsakovė turi pareigą atsiskaityti už faktiškai jos sunaudotos elektros energijos kiekį, o ne pagal patalpose užimamą plotą, kadangi, nėra abejonių, elektros energijos suvartojimo kiekis objektyviai nepriklauso nuo patalpų užimamo ploto.

17Byloje esančiais duomenimis, sąskaitos už elektros energiją parengtos pagal pastate, kuriame yra atsakovės nuomojamos patalpos, esančių elektros skaitiklių parodymus, o taip pat, pagal elektros energijos tiekėjo parengtas sąskaitas. Nors atsakovė teigia, kad elektros skaitikliai nėra patikrinti bei tinkami naudoti, ji teisės aktų nustatyta tvarka nėra pareiškusi reikalavimo dėl tokių skaitiklių parodymų, pačių skaitiklių naudojimo nuginčijimo. Be to, svarbu pažymėti, kad elektros skaitiklių tinkamumo kontrolė yra ne atsakovės, o elektros energijos tiekėjo prerogatyva. Byloje nesant duomenų apie elektros energijos skaitiklių netinkamumą, preziumuotina, kad jie atitinka teisės aktų reikalavimus, o jų duomenys yra teisingi. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į ieškovės byloje pateiktus duomenimis apie atsakovės faktiškai nuomojamų patalpų plotą ir tokiam plotui tenkančių komunalinių paslaugų apimčių paskaičiavimus (191-198), teismo nuomone, nėra pagrindo abejoti, kad ieškovės parengtose sąskaitose atsakovei tenkančios sumokėti elektros energijos kainos sumos yra bent kiek didesnės nei jos proporcingai pastatuose užimamų patalpų plotas. Tokiu atveju laikytina, kad ieškovės pateitose sąskaitose nurodytos sumos už komunalines paslaugas yra teisingos.

18Teismui nenustačius elektros skaitiklių parodymų ir ieškovės parengtų sąskaitų sumų nepagrįstumo ir neteisėtumo fakto, laikytina, jog atsakovė nepagrįstai atsisakė pilnai apmokėti sąskaitose įvardintas sumas.

19Teismas nustatė, kad atsakovė nėra sumokėjusi ieškovui 3685,84 Lt už elektros energiją. Nuomos sutartimi atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei nuomos objektams teiktinų komunalinių mokesčių sumas. Tuo tarpu prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 straipsnio 1 dalis), tačiau atsakovei neįvykdžius savosios, iš jos ieškovės naudai priteistina 3685,84 Lt skolos.

20Dėl delspinigių dydžio.

21Sutarties 4.4 punkte nustatyta, kad sąskaita turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sąskaitos nuo einamojo mėnesio 15 dienos, arba per 10 dienų nuo sąskaitos pateikimo, jei ji pateikta po einamojo mėnesio 15 dienos (b.l.9). Ieškovė pateikė teismui pašto siuntų dokumentus, kuriuose užfiksuoti korespondencijos siuntimo atsakovei duomenys. Visgi, pagal minėtus duomenis nėra galimybės nustatyti ieškinyje nurodytų sąskaitų atsakovei įteikimo momentų. Tokiu atveju, laikytina, kad atsakovė, kaip ji pati nurodo, sąskaitas Nr. ( - ) gavo 2011-03-17, Nr. ( - ) – 2011-04-14, Nr. ( - ) – 2011-05-19 ir Nr. ( - ) – 2011-06-20. Vadinasi, sąskaita Nr. ( - ) turėjo būti apmokėta iki 2011-03-28. Ją apmokėjus 2011-05-06, pradelsta 39 dienas. Sąskaita Nr. ( - ) turėjo būti apmokėta iki 2011-04-25. Ją apmokėjus 2011-05-06, pradelsta 11 dienų. Sąskaita Nr. ( - ) turėjo būti apmokėta iki 2011-05-30. Ji iš dalies apmokėta 2011-07-27, pavėlavus 58 dienas. Galiausiai sąskaita nr. ( - ) turėjo būti apmokėta iki 2011-06-30, faktiškai buvo dalis jos apmokėta 2011-08-11 mokėjimo pavedimu, tačiau ieškinį išsiuntus teismui 2011-07-27, laikytina, kad pavėluota sumokėti 27 dienas.

22Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 12.2 punkte numatyta atsakovės pareiga už vėlavimą apmokėti komunalinių paslaugų mokesčius sumokėti ieškovei netesybas, kurias nustato komunalines paslaugas teikiantys subjektai (b.l.12). Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje netesybų dydis apibrėžtas 0,05 proc. per dieną (b.l.21). Taigi, teismo paskaičiavimu, 0,05 proc. delspinigiai pagal sąskaitą Nr. ( - ) sudaro 13 Lt, pagal sąskaitą Nr. ( - ) – 107,36 Lt, pagal sąskaitą Nr. ( - ) – 493,93 Lt ir pagal sąskaitą Nr. ( - ) – 209,66 Lt. Iš viso 823,95 Lt netesybų.

23Atsakovės nuomone, delspinigių suma yra per didelė, todėl turi būti mažintina. Pagal LR CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Nagrinėjamu atveju abi šalys yra juridiniai asmenys, todėl joms taikytini aukštesni rūpestingumo ir atidumo kriterijai. Atsakovė sutartimi sutiko, kad netesybas už komunalinių mokesčių nemokėjimą nustatytų ieškovės su tokiais tiekėjais sudarytos sutartys. Teismo nuomone, 0,05 proc. per dieną delspinigių norma santykiuose tarp juridinių asmenų nėra akivaizdžiai per didelė, todėl, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, mažinti netesybų nėra pagrindo.

24Dėl delspinigių ir palūkanų santykio.

25Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 409,04 Lt kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų, paskaičiuotų už tą patį laikotarpį kaip ir delspinigiai. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad skolininkas neturi prievolės už tą patį laikotarpį kartu mokėti sutartyje numatytus delspinigius ir įstatyme įtvirtintas kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas, kadangi netesybų principą įgyvendina šalių sutarti delspinigiai, priešingu atveju skolininkui būtų pritaikyta dvigubos atsakomybės forma (LAT 2003-09-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-830/2003).

26Siekiant nustatyti ar ieškovės reikalavimo dėl 409,04 Lt palūkanų tenkinimas pažeistų atsakovės teises, svarbu išsiaiškinti minėtų palūkanų paskirtį. Nustatyta, kad šalys sutartimi susitarė dėl konkrečių delspinigių dydžio, tačiau byloje nėra duomenų, kad būtų susitarusios dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų mokėjimo. Vadinasi 409,04 Lt sumos palūkanos yra kompensacinio pobūdžio, t.y. atlieka netesybų funkciją. Tokiu atveju, sutinkamai su Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika, konstatuotina, kad ieškovės reikalavimo dėl delspinigių ir 409,04 Lt palūkanų iš atsakovės priteisimo tenkinimas įgyvendintų neteisėtą dvigubos atsakomybės principo turinį – pažeistų atsakovės teisėtus interesus.

27Kadangi šalys yra susitarusios dėl konkretaus delspinigių dydžio, laikytina, kad atsakovė turi pareigą sumokėti ieškovei būtent delspinigius, o ne palūkanas, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 823,95 Lt delspinigių (LR CK 6.71 str.).

28Dėl procesinių palūkanų.

29Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje bei 3 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Šiuo atveju, 2011-06-30 paskelbtą 1,49 proc. VILIBOR palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais, palūkanos sudaro 8,49 proc. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos 8,49 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 2 d.).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 1-2 d.). Teismas, konstatuodamas ieškovės teisę į 3685,84 Lt skolą, 823,95 Lt delspinigių ir procesines palūkanas, patenkino 89,76 proc. ieškinio reikalavimų. Ieškovė byloje patyrė 1046 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 154 Lt iš kurių atlyginimo klausimas nėra išspręstas. Tokiu atveju iš atsakovės ieškovei priteistina 138 Lt bylinėjimosi išlaidų.

32Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260 str.,307 str.,

Nutarė

33Ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti iš atsakovės UAB „Norfos mažmena“, į.k. 110778328, ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, į.k. 3000145575, naudai 3685,84 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt penkis Lt 84 ct) skolos, 823,95 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt tris Lt 95 ct) delspinigių, 8,49 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (4509,79 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-08-18 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 138 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Ramunei Mikonienei,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 4. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė atmesti ieškovės reikalavimus,... 5. Dubliku ieškovė tvirtino, kad atsakovei nedetalizuojant 2011-05-06 mokėjimo... 6. Tripliku atsakovė teigė, jog sąskaitą Nr. ( - ) pavėlavo apmokėti 35... 7. Teismo 2011-12-15 nutartimi civilinė byla dalyje dėl 28 876,62 Lt skolos... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus, o... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Iš šalių paaiškinimų ir bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad UAB... 11. Dėl mokėjimo pavedimų sumų pagal sąskaitas paskirstymo.... 12. Ieškovė tvirtina, kad atsakovei nedetalizuojant 2011-05-06 mokėjimo pavedimo... 13. Atsakovė byloje pateikė ieškovei adresuotus pranešimus, kurių turinys... 14. Dėl įsiskolinimo už komunalines paslaugas.... 15. Ieškovė teigia, kad atsakovė nėra sumokėjusi jai 1843,92 Lt pagal... 16. Šiuo atveju suvartotos elektros energijos kiekis nustatomas pagal elektros... 17. Byloje esančiais duomenimis, sąskaitos už elektros energiją parengtos pagal... 18. Teismui nenustačius elektros skaitiklių parodymų ir ieškovės parengtų... 19. Teismas nustatė, kad atsakovė nėra sumokėjusi ieškovui 3685,84 Lt už... 20. Dėl delspinigių dydžio.... 21. Sutarties 4.4 punkte nustatyta, kad sąskaita turi būti apmokėta ne vėliau... 22. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 12.2 punkte numatyta atsakovės... 23. Atsakovės nuomone, delspinigių suma yra per didelė, todėl turi būti... 24. Dėl delspinigių ir palūkanų santykio.... 25. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 409,04 Lt kompensacinę funkciją... 26. Siekiant nustatyti ar ieškovės reikalavimo dėl 409,04 Lt palūkanų... 27. Kadangi šalys yra susitarusios dėl konkretaus delspinigių dydžio,... 28. Dėl procesinių palūkanų.... 29. Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260 str.,307 str.,... 33. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovės UAB „Norfos mažmena“, į.k. 110778328, ieškovės...