Byla 2-1148-221/2011
Dėl termino atnaujinimo pateikti prašymui įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, suinteresuotais asmenimis esant VĮ Registrų centras Kauno filialui, F. B., S. B. ir V. K

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Ingai Dziuman, dalyvaujant pareiškėjo K. G. atstovei advokatei Raimondai Kazlauskienei, suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. G. patikslintą pareiškimą dėl termino atnaujinimo pateikti prašymui įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, suinteresuotais asmenimis esant VĮ Registrų centras Kauno filialui, F. B., S. B. ir V. K., ir

Nustatė

2kad pareiškėjas kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydamas atnaujinti terminą įregistruoti VĮ Registrų centre 1994 m. lapkričio 14 d. pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą tarp K. G., a.k. ( - ) ir M. B., a.k. ( - ) dėl sodo namelio, esančio ( - ), Samylų seiūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje, SB „Vieversėlis“, ( - ) sklype pirkimo (b.l. 59-62).

3Pareiškėjas teismo posėdyje nedalyvavo, jam atstovavo advokatė R. Kazlauskienė. Ji palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad pareiškėjas iš M. B. 1994-11-14 notarine pirkimo -pardavimo sutartimi nusipirko mūrinį sodo namelį su dviem priestatais bei kiemo įrengimais, esantį ( - ), Samylų seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje, SB „Vieversėlis“, ( - ) sklype. Ši sutartis per tris mėnesius turėjo būti įregistruota Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure. Pareiškėjas buvo įsitikinęs, jog ši pareiga tenka pardavėjai. Jis vykdė visas savininko pareigas, mokėjo mokesčius, tarp jo ir sodininkų bendrijos sudarytos sutarys, jis išsipirko iš valstybės žemę, kurioje yra minėtas sodo namelis. Ir tik neseniai sužinojo, kad sutartis nebuvo įregistruota. M. B. yra mirusi. Registrų centras atsisakė įregistruoti daiktines teises į namelį, nes praleistas terminas, pasiūlė kreiptis į teismą. Priežastys, dėl kurių jis praleido terminą, tai, kad jis turėjo pagrindo manyti, kad sutartį privalo įregistruoti pardavėja, o ne pirkėjas (b.l. 85).

4Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiuntė atsiliepimą, kuriame nuurodė, jog prašo bylą spręsti teismo nuožiūra, nedalyvaujant jo atstovui (b.l. 29-30, 80).

5Suinteresuoti asmenys F. B., S. B. ir V. K. teismo posėdyje, apie kurį F. B. informuotas asmeniškai CPK 123 straipsnio 1 dalyje ir 127 straipsnyje nustatyta tvarka (b.l. 74, 76), o S. B. ir V. K. – viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.) (b.l. 82-83), nedalyvavo.

6F. B. atsiuntė paaiškinimą raštu, nurodydamas, kad patvirtina, jog 1994 metais buvo sudaryta sodo pastato pirkimo - pardavimo sutartis, ir jis neprieštarauja, kad būtų atnaujintas terminas sodo pastatui įregistruoti (b.l. 81).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Išklausius pareiškėjo atstovės paaiškinimą, išanalizavus pateiktus rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad pareiškėjas K. G. ir M. B. 1994 m. lapkričio 14 d. Kauno miesto 4-ajame notarų biure sudarė sutartį, kuria M. B. pardavė, o K. G. nusipirko sodo namelį su dviem priestatais bei kiemo įrengimais, esantį ( - ), Samylų seiūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje, SB „Vieversėlis“, ( - ) sklype. Sutartis per tris mėnesius turėjo būti įregistruota Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure (b.l. 12). K. G. yra SB „Vieversėlis“ narys nuo 1994 metų, sklypo Nr. ( - ), moka tikslinius ir kaupiamuosius mokesčius (b.l. 10, 14). 1995 m. vasario 20 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi žemės sklypą Nr. 128 įsigijo nuosavybėn (b.l. 13, 15, 16-17). Jis, kaip SB „Vieversėlis“ narys“, ( - ) sklypo savininkas, sudaręs sutartį su SB „Vieversėlis“ dėl elektros energijos (b.l. 18), vandens (b.l. 19) tiekimo. Tačiau sklype esantis sodo namelis ir kiti statiniai (b.l. 20-22) registruoti M. B. vardu (b.l. 23, 25-26). M. B. mirė 1997 m. gegužės 19 d. (b.l. 24). Kadangi sutartis per 3 mėnesius nebuvo įregistruota Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, VĮ Registrų centro Kauno filialas atsisakė įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą (b.l. 11).

9Taigi pareiškėjas K. G. per tris mėnesius, kaip numatė tuo metu galiojusio CK 255 straipsnis, neįregistravo sodo namelio ir kitų statinių pirkimo - pardavimo sutarties Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure.

10Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog jeigu pagal sandorio sudarymo momentu galiojusį įstatymą sandoriui buvo nustatyta privaloma teisinė registracija, bet jis nebuvo įregistruotas, toks sandoris negalioja, išskyrus atvejus, kai praleistą įregistravimo terminą atnaujina teismas.

11Išnagrinėtos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad sodo namelį ir kitus statinius K. G. nusipirko iš M. B.. Tai patvirtina ne tik sudaryta sutartis (b.l. 12), bet raštu patvirtino ir M. B. sūnus F. B. (b.l. 81). Kad K. G. išsipirko žemės sklypą, kuriame pastatyti šie statiniai, šį sklypą prižiūrėjo, mokėjo mokesčius, patvirtina rašytiniai įrodymai (b.l. 10, 13-17). Būdamas jauno amžiaus, sąžiningai klysdamas ir manydamas, jog pareiga įregistruoti sutartį atitenka pardavėjui, neįregistravo sutarties Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure.

12Įvertinus šias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 1, 7 d.; CK 1.5 str. 4 d.), atsižvelgiant į tai, kad prieštaravimų nepareikšta, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas ir atnaujintinas įstatymo nustatytas terminas sutarties įregistravimui.

13Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 578 str., 442 str. 1 d. 13 p., teismas

Nutarė

14pareiškimą tenkinti visiškai.

15Atnaujinti įstatymo nustatytą terminą įregistruoti VĮ Registrų centras 1994 m. lapkričio 14 d. pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą tarp K. G., a.k. ( - ) ir M. B., a.k. ( - ) dėl sodo namelio, esančio ( - ), Samylų seiūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje, SB „Vieversėlis“, ( - ) sklype pirkimo.

16Priteisti iš pareiškėjo K. G., a.k. ( - ) valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 01011239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, padavus atskirąjį skundą Kauno miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai