Byla 2-9072-803/2011
Dėl skolos už buto nuomą priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovėms J. K. ir S. P. dėl skolos už buto nuomą priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė nurodo, jog Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), buvo išnuomotas atsakovei J. K.. Nuo ( - ) savo gyvenamąją vietą šiuo adresu yra deklaravusi ir atsakovė S. P.. Atsakovės nemokėjo nuomos mokesčio ir nuo 2009-09-01 iki 2011-01-26 yra skolingos 3602,12 Lt. Vilniaus miesto savivaldybės taryba perdavė ieškovei įgyvendinti visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bei negyvenamųjų patalpų savininko teises ir pareigas. Prašo priteisti lygiomis dalimis iš atsakovių 3602,12 Lt skolos už buto nuomą nuo 2009-09-01 iki 2011-01-26, 235,05 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 150,64 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Atsakovės, įteikus joms procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimų į ieškinį, todėl pagal CPK 142 str. 4 d., ieškovei prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnis 2 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 5-6) patvirtina, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. 2011-04-07 VMSA pažyma Nr. 49 (b.l. 7) patvirtina, kad butu, esančiu ( - ), naudojasi atsakovės. 2001-04-25 Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 15 (b.l. 10-12) patvirtina, jog butas, esantis ( - ), buvo išnuomotas atsakovei J. K.. Sutarties 5 punktas numato, kad nuomininko šeimos nariai, gyvenantys kartu su juo, naudojasi tomis pačiomis teisėmis kaip ir nuomininkas ir vykdo visas prievoles, kylančias iš nuomos sutarties. Pilnamečiai šeimos nariai vienodai su nuomininku atsako pagal prievoles, kylančias iš nurodytos sutarties. Iškeldinimo protokolas (b.l. 14-15) patvirtina, kad atsakovė S. P. 2011-01-27 buvo iškeldinta iš buto, esančio ( - ). Pažyma apie įsiskolinimą už buto nuomą (b.l. 16), delspinigių paskaičiavimo lentelė (b.l. 17) ir mokesčių paskaičiavimo lentelė (b.l. 18-20) patvirina, kad atsakovės yra skolingos ieškovei 3602,12 Lt už buto nuomą ir 235,05 Lt delspinigių. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-12-03 sprendimas Nr. 1-766 (b.l. 23), 2008-05-28 sprendimas Nr. 1-474 (b.l. 24) ir 2007-03-26 aktas Nr. A305-89 (8.1-EUD-3) (b.l. 25-28) patvirtina, kad ieškovei buvo perduotos patikėjimo teise valdyti visos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos, tame tarpe ir butas, esantis ( - ).

7Pagal CK šeštos knygos XXXI skyriaus nuostatas atsakovėms yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties. Skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl atsakovių pareiga įrodinėti, kad prievolė nebuvo vykdoma ne dėl jų kaltės. Tokių įrodymų atsakovės nepateikė.

8Taigi atlikus formalų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus byloje pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas konstatuoti, kad ieškovė pagrįstai reikalauja iš atsakovių priteisti skolą ir delspinigius, tai yra būtų pagrindas priimti sprendimą, kuriuo ieškovės reikalavimai būtų pripažinti pagrįstais ir tenkintini.

9Pagal CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Pagal CK 6.583 str. 2 d. gyvenamosios patalpos nuomininkas privalo mokėti nuomos mokestį kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito, po išgyventojo, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, iš jų ieškovės naudai priteistina lygiomis dalimis 3602,12 Lt skolos.

10Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-10-04 nutarime Nr. 1161 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo nustatyta, kad gyventojams, nesumokėjusiems už gyvenamųjų patalpų nuomą, delspinigiai skaičiuojami praėjus 20 kalendorinių dienų (nedirbantiems pensininkams, jeigu šeimoje nėra darbingo amžiaus asmenų – 30 kalendorinių dienų) nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos – po 0,04 procento už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Atsakovės nevykdė savo pareigos laiku mokėti nuomos mokestį, todėl iš jų lygiomis dalimis priteistini 235,05 Lt delspinigiai.

11Tenkinant ieškinį, iš atsakovių priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo 2011-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovei iš atsakovių taip pat priteistinos lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir 147,64 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovms viešo paskelbimo būdu (CPK 88 str., 93 str.). Taip pat iš atsakovių priteistinos ir teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 93 str., 96 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 142 str., 262 str., 279 str., 285 str., 286 str., Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str., 6.477-6.503 str., 6.575 str.-6.617 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovių J. K., asmens kodas ( - ) ir S. P., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), lygiomis dalimis 3602,12 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus du litus 12 ct) skolos už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2011-01-26, 235,05 Lt (du šimtus trisdešimt penkis litus 5 ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2011-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 150,64 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų 64 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės SĮ ,,Vilniaus miesto būstas”, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), naudai.

15Priteisti iš atsakovių J. K. ir S. P. lygiomis dalimis 9,65 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, įmokos kodas 5660.

16Atsakovės negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai