Byla 2-1737-430/2012
Dėl skolos, netesybų, delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Sostinės centras“ atstovui Dmitrij Daščinskij,

4atsakovui A. B., jo atstovui advokatui Jurijui Kovalenko,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės centras“ ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos, netesybų, delspinigių priteisimo,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo UAB „Sostinės centras“ ieškinys atsakovui A. B. dėl įsiskolinimo priteisimo, kuriame nurodyta, kad 2010-12-05 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta Nuomos sutartis Nr. 1205/BER. Sutartimi ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui Nr. 26 prekybos vietą, vietos įrangą ir inventorių, esančius Kalvarijų g. 88, Vilnius, o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti nustatytą nuomos mokestį ir kitus privalomus mokėjimus tokiomis sąlygomis ir tvarka, kaip nurodyta sutartyje. Atsakovas neatsiskaitė su ieškovu pagal sutartį ir atsakovo skola ieškovui sudaro 1066,35 Lt už komunalines paslaugas ir nuomos mokesčius. Pagal sutartį nuomininkas privalo mokėti delspinigius po 0,2 proc. už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti su ieškovu dieną. Delspinigių sumą sudaro 358,12 Lt. 2011-01-13 atsakovui prašant, abipusiu susitarimu ir papildomu priedu prie sutarties buvo sumažinta nuomos kaina, nuo pradinės 1815,00 Lt iki 1200,00 Lt į mėnesį laikotarpiui nuo 2011-01-15 iki 2011-03-15. 2011-03-01 atsakovas kreipėsi į ieškovo administraciją su prašymu pakeisti savo nuomojamą vietą iš Nr. 26 į Nr. 125V ir 126V. Buvo surašytas papildomas susitarimas prie sutarties dėl vietos pakeitimo. 2011-05-01 be jokio raštiško įspėjimo atsakovas išsikraustė iš nuomojamų vietų ir nustojo vykdyti prekybą. Remiantis sutarčių 5.2.14 punktu atsakovas savo iniciatyva nutraukęs sutartį anksčiau termino ir/ar dėl savo kaltės privalo sumokėti nuomotojui baudą, kuri lygi 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Pagal abi pasirašytas sutartis, ši suma būtų – 5445,00 Lt. Atsakovo sumokėti 1815,00 Lt depozitu yra įskaitomi į taikomą jam baudą už sutarties nutraukimą ir atsakovui negrąžinami. Atsakovas privalėjo per 5 dienas sumokėti likusią baudos dalį – 3630,00 Lt. Atsakovas šio reikalavimo neįvykdė. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 3630,00 Lt netesybų, 1066,35 Lt įsiskolinimą už nuomą ir komunalines paslaugas, 358,12 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas.

7Gautas atsakovo A. B. atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovas nepateikė prašomų priteisti sumų paskaičiavimo, todėl nėra pagrindinio dokumento, t.y. įrodymo, patvirtinančio skolos dydį už komunalines paslaugas ir nuomą. Atsakovas pasirašė nuomos sutartį su ieškovu dėl 26 kiosko už 1815 Lt per mėnesį. Atsakovas sumokėjo 1815,00 Lt už nuomą, 1815 Lt į depozitą ir 400,00 Lt už vandens įvedimą į atsakovo kioską. Nei dėl sutarties sąlygų, nei dėl mokesčio dydžio, apmokėjimo ieškovo administracija derėtis nesutiko, nors darbo vieta nebuvo tinkamai paruošta, todėl atsakovui teko papildomai sumokėti 500,00 Lt už patalpų remontą, kad galėtų pradėti dirbti. Turgus pradėjo dirbti nuo 2010-12-18, todėl atsakovas visą savaitę nedirbo, nors už tai jau buvo sumokėta. Ieškovas nevykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį, nesudarė sąlygų pirkėjų srautams padidėti. Nuo 2011-01-13 ieškovas sumažino nuomos sutartį iki 1200,00 Lt. Pats nuomos mokesčių sumažinimo faktas įrodo, kad ieškovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir buvo priverstas sumažinti nuomos mokestį, o tai reiškia, kad įvyko nuomos sutarties esminių sąlygų pakeitimas ir ieškovas privalėjo pakeisti sutartį, bet to nepadarė, todėl sutartis tapo nebegaliojančia. Sutartis buvo nutraukta dėl ieškovo kaltės. Atsakovui neturint sutarties nuomojamoms prekybos vietoms, negaunant pajamų, atsakovas 2011-04-15 informavo ieškovą, jog daugiau šioje turgavietėje nedirbs. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovas sutartį nutraukė vienašališkai, nebuvo jokio raštiško įspėjimo, jis tiesiog išsikraustė iš savo darbo vietos, todėl ieškovas tai traktavo kaip vienašališką sutarties nutraukimą. Baudos dydis nustatytas siejant jį su nuomos kaina – 1815,00 Lt. Sankcija už sutarties nutraukimą yra taikoma visiems. Nuomininkai gali derėtis dėl sąlygų, bet dėl nieko iš esmės neprieštaravo. Mokesčiai skaičiuojami nuo užimamos kvadratūros, atsakovas turėjo 7,72 kv.m.

9Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais ir nurodė, kad dėl prekybos nutraukimo atsakovas daug kartų kalbėjosi su ieškovo vedėja ir su kitais darbuotojais. Nuoma buvo per didelė, pelno beveik jokio nebuvo. Ieškovo administracija nebendradarbiavo. Atsakovas su skola sutiktų, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių skolos dydį. Atsakovui žodžiu buvo leista išeiti. Dėl sutarties sąlygų atsakovas derėtis negalėjo, nes jų nežinojo, atsakovas perskaitė tik sutarties pirmą lapą, o kitus lapus tik pervertė. Sąskaitų už kovą ir balandį atsakovas nėra apmokėjęs, taip pat neapmokėjęs ir nuomos mokesčio 200,00 Lt skolos. Pagrindinė nuomos sutarties nutraukimo priežastis, tai administracijos nenoras suprasti nuomininkus. Atsakovas pripažįsta, jog jis yra skolingas už komunalines paslaugas ir nuomos dalį, bet skola neviršija jo palikto depozito. Atsakovo atstovas papildomai nurodė, kad ieškovo reikalavimai nepagrįsti ir nėra jokių įrodymų. Sutartis pasirašyta pažeidžiant atsakovo teises. Prašo ieškinį atmesti.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Sostinės centras“ su atsakovu A. B. 2010-12-05 sudarė Nuomos sutartį Nr. 1209/BER (b.l. 4-9) (toliau – Sutartis). 2011-01-13 susitarimu Nr. 1 ir 2011-03-01 susitarimu buvo padaryti Sutarties pakeitimai (b.l. 11,12) Atsakovas, vadovaujanti nuomos sutarties 2.1 punktu, sumokėjo ieškovui 1815,00 Lt dydžio depozitą (b.l.14).

12Byloje kilo ginčas dėl netesybų bei skolos už komunalinius patarnavimus ir nuomos mokestį priteisimo.

13Nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str. 1 d.). Pagrindinė nuomotojo pareiga yra pareiga perduoti nuomininkui sutarties sąlygas bei daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą bei garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos sutarties terminą (CK 6.483 str. 1 d.).

14Ieškovas nurodė, kad Sutartis buvo sudaryta laisva valia, pagal kurią kiekviena šalis įgavo tiek teises, tiek pareigas, o atsakovas pasirašydamas numos sutartį turėjo galimybę įvertinti sutarties tinkamumą. Atsakovas ginčijo šią aplinkybę, aiškindamas, jog pasirašant sutartį neturėjo galimybės derėtis, priešingai buvo daromas psichologinis spaudimas, kad nepasirašius sutarties tą pačią dieną, kitą dieną tokios galimybės jau nebus. Tai, kad buvo pasirašyta standartinė ieškovo paruošta sutartis patvirtina pačios sutarties nuostatų išdėstymas, iš kurios matyti, kad yra paliktos užpildymui skirtos eilutės, neužpildyti sutarties tarpai išbraukiami (CK 6.185 str.).

15Išanalizavus Sutartį, įvertinus šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu, darytina išvada, jog atsakovas neturėjo galimybės derėtis ir derinti sutarties sąlygas, o tik įrašyti savo duomenis, nuomojamą vitriną, nurodyti prekes, depozito dydį, nuomos mokestį. Ieškovas , naudodamas tipines sutartis, iš anksto neinformavo atsakovo, kad sutartis sudaroma pagal iš anksto parengtas standartines sutarties sąlygas bei nesudarė galimybės atsakovui tinkamai su šiomis sąlygomis susipažinti. Taigi, ieškovas nesuteikdamas atsakovui galimybės derėtis ir keisti sutarties sąlygas, jas išanalizuoti ir lyginti siūlomas paslaugų kainas bei kokybę, pasidomėti paslaugos patikimumu, primyktinai skubotai siūlydamas pasirašyti sutartį, neveikė sąžiningai ir protingai. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog ieškovas CK 6.185 str. 2 d. numatytos supažindinimo pareigos tinkamai neįvykdė, nes atsakovui nebuvo pranešta, kad sutartis bus sudaroma pagal standartines sąlygas.

16Tai sudaro pagrindą, vadovaujantis CK 6.193 str. 4 d., aiškinant šalių sudarytą nuomos sutartį ir jos sąlygas, sutarties sąlygas aiškinti nuomininko, t.y. sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies, naudai.

17Atsakovas, raštu neinformavęs ieškovo, nuomos sutartį nutraukė 2011-05-01, šią aplinkybę teisminio nagrinėjimo metu pripažino abi šalys. Vienu iš argumentų, kurie buvo pagrindas nutraukti Sutartį atsakovas nurodo tai, kad ieškovas nesudarė sąlygų pirkėjų srautams padidėti. Teismas šiuos atsakovo argumentus laiko nepagrįstais, kadangi Sutartyje šalys nesusitarė dėl ieškovo pareigos užtikrinti pirkėjų srautą, tuo labiau, kad nebūtų aišku, koks pirkėjų srautas yra pakankamas ir užtikrinantis atsakovo pajamas.

18CK 6.485 str. 1 d. įtvirtina nuomotojo atsakomybė už išnuomoto daikto trūkumus, kurie visiškai ar iš dalies kliudo naudoti daiktą pagal paskirtį, net ir tais atvejais, kai nuomotojas sudarydamas sutartį apie tuos trūkumus nežinojo (CK 6.485 str. 1 d.). Byloje nagrinėjamu atveju atsakovas neįrodė, kad nuomojamo daikto trūkumų, kurie trukdė nuomininkui naudotis daiktu pagal paskirtį (CPK 178 str.). Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovui pareiškus pretenzijas dėl to, kad lauko prekyba dėl minusinės temperatūros yra nesėkminga, buvo padaryti sutarties pakeitimai, išnuomojant prekybines vitrinas, esančias patalpų viduje (b.l.11,12).

19Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti 3630,00 Lt baudą pagal sutarties 5.2.14 punktą, t.y. už sutarties nutraukimą prieš terminą nuomininko iniciatyva ir.ar dėl jo kaltės.

20Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos, kurios yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, šalims susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010). Kasacinis teismas vėliausiai nagrinėtose bylose, siekdamas suvienodinti iki tol buvusią skirtingą teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes taip būtų paneigiamas sutarčių laisvės principas; teismas kiekvienu atveju turi būti vertinti konkrečias bylos aplinkybės, nes priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „( - )“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

21Mažinant šalių nustatytas netesybas turi būti keičiama šalių sudaryta sutartis (CK 6.223 str.). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės.

22CK 6.228 straipsnio 1 dalyje išdėstyti pagrindai, kuriems esant svarstoma, ar reikia pakeisti sutartį. Byloje nagrinėjamu atveju tiek ieškovas, tiek atsakovas vykdo profesionalią specializuotą veiklą, tačiau sutartis buvo pasirašyti pagal ieškovo parengtą tipinę sutartį, atsakovas neturėjo galimybės derėtis Sutarties nuostatų, netesybos buvo nustatytos tik atsakovo atžvilgiu. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad Sutarties nuostatos aiškinamos nuomininko (atsakovo) naudai, konstatuoja baudą esant aiškiai per didelę, nesubalansuotą, neatitinkančią teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, tuo pagrindu keičiant sutarties nuostatas, nustatančias baudos dydį, sumažinant ją iki 1 mėnesio nuomos mokesčio dydžio (su PVM) sumai. Teismas laiko, kad 1 mėnesio nuomos mokesčio dydžio bauda yra pagrįsta dar ir dėl to, kad tai yra pakankamas laikas sudaryti naujai nuomos sutarčiai, tuo labiau, kad, kaip aiškino ieškovo atstovas, turgavietė veikia pilnu pajėgumu. Taigi, baudos dydis mažintinas iki 1 mėnesio nuomos mokesčio, kas sudaro – 1000,00 Lt už vieną nuomojamą vietą (b.l.12).

23Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, reikalavimas priteisti baudą tenkintinas iš dalies ir priteistina 1000,00 Lt baudos.

24Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti 200,00 Lt nuomos mokesčio skolos bei 866,35 Lt už komunalinius patarnavimus. Ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius skolos už komunalinius patarnavimus susidarymą (b.l.75,76), atsakovas teisminio nagrinėjimo metu pripažino, kad nesumokėjo dalies nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalinius patarnavimus už 2011 metų kovo ir balandžio mėnesius. Taigi, reikalavimas priteisti 1066,35 Lt skolos yra tenkintinas.

25Nuomos sutarties 3.10 punktu šalys susitarė dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną dieną už pavėluotą atsiskaitymą (b.l. 5). Lietuvos Aukščiausias teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (358,12 Lt) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 3.10 p.) 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas Sutartį su ieškovu sudarė pagal ieškovo parengtą standartinę sutartį sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo skolos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistina ieškovui 179,06 Lt delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

26Nuomos sutarties 2.1 numatyta, kad nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui 1 mėnesio nuomos mokesčio dydžio depozitą, užtikrinantį sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Atsakovas, vadovaujanti nuomos sutarties 2.1 punktu, sumokėjo ieškovui 1815,00 Lt dydžio depozitą (b.l.14). Teismui konstatavus baudą esant aiškiai per didelę, nesubalansuotą, neatitinkančią teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų ir ją sumažinus iki 1000,00 Lt, priteista skola (1245,41 Lt) užskaitoma likusia depozite suma (1815,00 Lt – 1000,00 Lt - 1245,41 Lt), iš atsakovo ieškovui priteisiant 430,41 Lt.

27LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Patenkinus 8,51 proc. ieškinio reikalavimų iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 12,93 Lt žyminio mokesčio išlaidų (b.l.3, 33).

28Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš ieškovo (atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį) priteistina 12,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660. Iš atsakovo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, kadangi (atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį) yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

29Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Sostinės centras“, j.a.k. 300060993, buveinė Kalvarijų g. 88, Vilnius, naudai 430,41 Lt (keturi šimtai trisdešimt Lt 41 ct) skolos ir 12,93 Lt (dvylika Lt 93 ct) bylinėjimosi išlaidų.

32Priteisti iš ieškovo UAB „Sostinės centras“, j.a.k. 300060993, buveinė Kalvarijų g. 88, Vilnius, valstybės naudai 12,00 Lt (dvylika Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Sostinės centras“ atstovui Dmitrij Daščinskij,... 4. atsakovui A. B., jo atstovui advokatui Jurijui Kovalenko,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. teisme priimtas ieškovo UAB „Sostinės centras“ ieškinys atsakovui A. B.... 7. Gautas atsakovo A. B. atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka.... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 9. Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB... 12. Byloje kilo ginčas dėl netesybų bei skolos už komunalinius patarnavimus ir... 13. Nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai... 14. Ieškovas nurodė, kad Sutartis buvo sudaryta laisva valia, pagal kurią... 15. Išanalizavus Sutartį, įvertinus šalių paaiškinimus teismo posėdžio... 16. Tai sudaro pagrindą, vadovaujantis CK 6.193 str. 4 d., aiškinant šalių... 17. Atsakovas, raštu neinformavęs ieškovo, nuomos sutartį nutraukė 2011-05-01,... 18. CK 6.485 str. 1 d. įtvirtina nuomotojo atsakomybė už išnuomoto daikto... 19. Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti 3630,00 Lt baudą pagal sutarties... 20. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 21. Mažinant šalių nustatytas netesybas turi būti keičiama šalių sudaryta... 22. CK 6.228 straipsnio 1 dalyje išdėstyti pagrindai, kuriems esant svarstoma, ar... 23. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, reikalavimas priteisti baudą... 24. Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti 200,00 Lt nuomos mokesčio skolos bei... 25. Nuomos sutarties 3.10 punktu šalys susitarė dėl 0,2 proc. delspinigių už... 26. Nuomos sutarties 2.1 numatyta, kad nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui 1... 27. LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 28. Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš ieškovo (atsižvelgiant į patenkintų... 29. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 30. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Sostinės centras“,... 32. Priteisti iš ieškovo UAB „Sostinės centras“, j.a.k. 300060993, buveinė... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...