Byla e2-1561-329/2020
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovui R. Š. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 323,76 Eur skolą, 15,61 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis valstybei.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2020 m. balandžio 7 d. pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalį – atsakovui procesiniai dokumentai įteikti pagal jo deklaruojamosios gyvenamosios vietos adresą, numatant su trisdešimt dienų įteikimo terminą. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Butas, esantis adresu ( - ), kuriam ieškovė teikia paslaugas, asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovui.

9Ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) d. įsakymo Nr. ( - ) „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovas savo prievolės laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl už suteiktas patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, šilumos sistemų aptarnavimą, teritorijos priežiūrą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), remonto darbus laikotarpiu nuo ( - ) d. iki ( - ) d. susidarė 323,37 Eur įsiskolinimas. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovams priskaičiuota 15,61 Eur delspinigių. Duomenų, kad skola būtų sumokėta, byloje nėra.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai: buto apyvartos žiniaraštis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, išrašas iš nekilnojamojo turto registro.

11Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

12Atsakovo kaip buto savininko prievolę proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, nustato CK 4.82 straipsnio 3 dalis; atsakovo kaip buto savininko prievolę apmokėti administravimo išlaidas proporcingai jos daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje nustato CK 4.84 straipsnio 4 dalis. Atsakovas sąskaitas už ieškovės suteiktą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, šilumos sistemų aptarnavimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), remonto darbus privalo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo priteistina 323,37 Eur skola ir 15,61 Eur delspinigiai.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. vasario 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkinamas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 15 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, nes jos neviršija minimalios 5 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo R. Š., gimusio ( - ) d., 323,37 Eur (trijų šimtų dvidešimt trijų eurų 37 ct) skolą, 15,61 Eur (penkiolikos eurų 61 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. vasario 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), akcinė bendrovė „L. B.“, banko kodas 40100.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

20Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai