Byla 2-2619-1068/2019
Dėl administravimo išlaidų atlyginimo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Jurgita Ališauskaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankroto administratorės mažosios bendrijos „Atisa“ ieškinį atsakovui R. Z. dėl administravimo išlaidų atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė bankroto administratorė mažoji bendrija (toliau – MB) „Atisa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. Z., prašydama priteisti iš atsakovo 5000,00 Eur administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad 2019 m. sausio 29 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas iškėlė bankroto bylą R. Z. prekybos įmonei. Bankroto administratoriumi paskirta MB „Atisa“. 2019 m. balandžio 23 d. pavedimo sutartimi patvirtinta 5000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata. 2019 m. balandžio 26 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Ieškovė nurodo, kad atsakovas nevykdė jai įstatyme numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai įmonei, todėl jai tenka pareiga atlyginti bankroto administravimo išlaidas.

6Atsakovui skirti procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. rugpjūčio 5 d. atsakovui viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalis). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis). CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankrutavusios įmonės, kuriai bankroto administravimo paslaugas teikė ieškovė, vadovas nuo 1999 m. sausio 19 d. buvo atsakovas. 2019 m. sausio 29 d. Klaipėdos apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.eB2-817-524/2019 iškėlė bankroto bylą R. Z. prekybos įmonei, bankroto administratoriumi paskyrė MB „Atisa“. Nutartis įsiteisėjusi. 2019 m. kovo 29 d. Klaipėdos apygardos teismas nutartimi patvirtintas bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2019 m. balandžio 23 d. pavedimo sutartimi, pasirašyta tarp kreditorių susirinkimo pirmininkės ir bankroto administratoriaus patvirtinta 5000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata. 2019 m. balandžio 26 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi R. Z. prekybos įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

10Įstatymas įpareigoja įmonės vadovą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, įmonės vadovas, esant šios teisės normos dispozicijoje nurodytoms sąlygoms, privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, konstatavo, kad administracijos vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, jog kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

11Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, nurodytą žalą privalo atlyginti įmonės vadovas, savininkas, t.y. jiems kyla civilinė atsakomybė. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (CK 6.246 -6.249 straipsniai). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2009 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013).

12Vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika, priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemoki, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas gali lemti ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

13Dėl neteisėtų veiksmų.

14Pažymėtina, kad nagrinėjančiam bylą teismui privalomą reikšmę turi įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės (CPK 182 straipsnis). Bankroto bylos iškėlimas yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas.

15Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. sausio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.eB2-817-524/2019, konstatavo, kad įmonė yra nemoki, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą. Taigi, atsakovas turėjo įstatyminę pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, o tokios pareigos nevykdymas reiškia šio asmens neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą).

16Dėl kaltės.

17Teismui nustačius, kad atsakovas – įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus (laiku nesikreipė dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo), lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra šio asmens kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178, 182 straipsnio 4 dalis). Atsakovas minėtų įrodymų į bylą nepateikė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014).

18Dėl žalos.

19Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Pagal esamą reglamentavimą įmonės vadovui ar kitiems asmenims pagal kompetenciją nustatyta ne tik teisė, bet ir pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir faktiškai yra nemoki bei jie nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti.

20Nagrinėjamu atveju 2019 m. balandžio 23 d. pavedimo sutartimi, pasirašyta tarp kreditorių susirinkimo pirmininkės ir bankroto administratoriaus patvirtinta 5000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata nuo 2019-04-23 plius mokesčiai iki įmonės pabaigos, tame tarpe administratoriaus atlyginimas 2500,00 Eur. Pavedimo sutartyje nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimo dydis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintose Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėse nustatytą minimalų administratoriaus atlyginimo dydį.

21Dėl priežastinio ryšio.

22Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį, įmonės administravimo išlaidos apmokamos iš įmonės visų rūšių lėšų, gautų padavus įmonės turtą. Įmonei pasiekus nemokumo būseną, įmonės vadovui nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu būdu neišsaugojus turto, sumažėja administratoriaus galimybė atgauti patirtas administravimo išlaidas, t. y. patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Todėl svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą, nustatytina neišsaugoto (sumažėjusio) turto vertė, kurį realizavus galėjo būti gaunamos administravimo išlaidos, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

23Daroma išvada, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, taigi ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkinamas visa apimtimi – iš atsakovo priteisiama 5000,00 Eur administravimo išlaidos (žalos atlyginimas).

24Dėl procesinių palūkanų.

25Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla piniginės prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis (CK 6.37 straipsnio, 6.210 straipsnio 1 dalis).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų.

27Žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo paduodant ieškinį ieškovė yra atleista, valstybei priteisiamas iš atsakovo – 150,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

28Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

29Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi, 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas už akių atsakovui taip pat įteikiamas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 - 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 - 287 straipsnio 1 dalimi, teismas,

Nutarė

31Ieškinį tenkinti visiškai.

32Priteisti iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) ieškovės bankroto administratorės mažosios bendrijos „Atisa“, juridinio asmens kodas 304097099, naudai 5000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų, 00 ct) administravimo išlaidų atlyginimą, 5 (penkių) procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą (5000,00 Eur) skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. birželio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Priteisti valstybei iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) 150,00 Eur (šimto penkiasdešimt eurų ir 00 ct) žyminį mokestį. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos sumokėjimą patvirtinantis kvitas (kopija) turi būti pateiktas teismui.

34Sprendimą už akių įteikti atsakovui R. Z., asmens kodas ( - ) viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą:

35„ Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose 2019 m. rugpjūčio 22 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-2619-1068/2019 pagal ieškovės bankroto administratorės mažosios bendrijos „Atisa“ieškinį atsakovui R. Z., dėl 5000,00 Eur administravimo išlaidų atlyginimo. Atsakovo R. Z., gim. ( - ), gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas už akių, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-2619-1068/2019 įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas jam įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Su minėtu dokumentu galima susipažinti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose, adresu Vytauto g. 4, Kretinga. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt dienų) nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Informacijos teirautis tel. . 8 445 78590“.

36Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti ieškovei.

37Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt dienų) nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmams, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio 1-4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

38Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Jurgita Ališauskaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė bankroto administratorė mažoji bendrija (toliau – MB) „Atisa“... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2019 m. sausio 29 d. nutartimi Klaipėdos apygardos... 6. Atsakovui skirti procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. rugpjūčio 5 d.... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai. ... 9. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankrutavusios įmonės, kuriai bankroto... 10. Įstatymas įpareigoja įmonės vadovą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 11. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, nurodytą žalą privalo atlyginti įmonės... 12. Vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika, priežastys, dėl kurių... 13. Dėl neteisėtų veiksmų.... 14. Pažymėtina, kad nagrinėjančiam bylą teismui privalomą reikšmę turi... 15. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. sausio 29 d. nutartimi civilinėje byloje... 16. Dėl kaltės.... 17. Teismui nustačius, kad atsakovas – įmonės vadovas atliko neteisėtus... 18. Dėl žalos.... 19. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 20. Nagrinėjamu atveju 2019 m. balandžio 23 d. pavedimo sutartimi, pasirašyta... 21. Dėl priežastinio ryšio.... 22. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį, įmonės administravimo išlaidos apmokamos... 23. Daroma išvada, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, taigi ieškinys... 24. Dėl procesinių palūkanų.... 25. Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 27. Žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo paduodant ieškinį ieškovė yra... 28. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 29. Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 - 93... 31. Ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Priteisti iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) ieškovės bankroto... 33. Priteisti valstybei iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) 150,00 Eur (šimto... 34. Sprendimą už akių įteikti atsakovui R. Z., asmens kodas ( - ) viešo... 35. „ Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose 2019 m. rugpjūčio 22 d.... 36. Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti ieškovei.... 37. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 38. Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...