Byla 2-10070-364/2011
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Regina Agrba, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, ieškovo atstovui nedalyvaujant, dalyvaujant atsakovui Ž. Č., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinio pareiškimą atsakovui Ž. Č. dėl skolos ir netesybų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo Ž. Č. 956,34 Lt negrąžintos skolos , 5,00 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 67,00 Lt žyminio mokesčio.

3teismo posėdyje ieškovo atstovas nedalyvavo. Gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ( b.l. 44-45 ).

4Atsakovas nesutinka su ieškiniu ir prašo bylą atmesti.

5Atsakovas pateikia paaiškinimą ( b.l. 40).

6Posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad nesijaučia skolingas kredito bendrovei. Pripažįsta, kad skolą grąžino dalimis, nesilaikydamas nustatyto grafiko. Tačiau palūkanos ir delspinigiai yra aiškiai per dideli. Dabartiniu metu viską yra sumokėjęs.

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2010-02-25 sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui 30 dienų laikotarpiui paskolino 750 Lt. Už naudojimąsi suteiktu kreditu atsakovas įsipareigojo mokėti 75 Lt palūkanų. Paskolos grąžinimo terminas pasibaigė 2010-03-25. Atsakovas laiku neįvykdė savo įsipareigojimų ieškovui, todėl ieškovas, remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punktu pradėjo skaičiuoti 1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstų mokėjimų, už 180 dienų ieškovas paskaičiavo 725,34 Lt delspinigių.

9Atlikus ieškovo pateiktų įrodymų – mokėjimo nurodymo sąskaitos už paskolą , ieškovo paaiškinimo, bendrųjų paskolos sutarties sąlygų ((b.l. 5, 7,12-16), - vertinimą bei atsakovo paaiškinimus, pastarajam nepateikus jokių įrodymų nepateikus įrodymų, darytina išvada, kad ieškinys dalyje dėl paskolos ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 231 Lt paskolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-04-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.886 str.).

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 725,34 Lt delspinigių. Ieškinyje nurodo, kad 1 procento dydžio delspinigius paskaičiavo už 180 uždelstų atsiskaityti kalendorinių dienų nuo uždelsto mokėjimo sumos. Atsakovo uždelstas mokėjimas sudaro 231 Lt. Bendrųjų sutarties sąlygų 10.2 punkte nurodyta, kad minėto dydžio delspinigiai skaičiuojami paskolos gavėjui vėluojant atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį. Pagal CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų. Atsižvelgiant į tarp šalių pasirašytos sutarties formuluotę, laikytina, kad šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų, t.y. delspinigių dydžio, įskaitomo į nuostolių dydį.

11Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo minimaliais kreditoriaus nuostoliais, įtvirtintais įstatyme, laikytinos CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pagal Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką net 0,2 procento dydžio delspinigiai, kurie sudaro 73 proc. metinių palūkanų, yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną, o tai sudaro 365 procentus metinių palūkanų. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Be to, atsižvelgiama į sutarčių, tapačių tarp šios bylos šalių sudarytai sutarčiai, sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kaip plačiai visuomenine prasme yra siūlomos greitųjų kreditų paslaugos, kokius reikalavimus sutarties kontrahentams kelia greituosius kreditus teikiančios įmonės, kokiu būdu yra tikrinamas pastarųjų mokumas ir patikimumas, į siūloma paslauga pasinaudojančių asmenų galimybę išsamiai susipažinti su sutarties sąlygomis ir t.t. Teismas taip pat atsižvelgia į sutarties sudarymo aplinkybes ir atsakovo galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų.

12Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 1 procento delspinigių, mokėtinų už kiekvieną praleistą sutarties vykdymo dieną, dydis yra aiškiai per didelis, ieškovo prašomi priteisti 1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną mažintini iki 0,1 procento dydžio (t.y. iki 36,5 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 725,34 Lt delspinigių sumą iki 72,5 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje dėl 652,84 Lt delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas.

13Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas byloje sumokėtas žyminis mokestis, kadangi nuo tenkintų ieškinio reikalavimų sumos turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (b.l. 5), išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai (b.l. 29, 30) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., 88 str. 1 d. 3 p.). Iš atsakovo valstybei priteistina 12,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

14Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo Ž. Č. ( - ) ieškovui UAB „SMScredit.lt“ ( - ), 231 Lt (penkis šimtus litų) paskolos, 72,5 Lt (devyniasdešimt litų) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-03 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67 Lt (šešiasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovo Ž. Č. ( - ), 12,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660).

19Sprendimas per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai