Byla 2-562-235/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2sekretoriaujant Birutei Adamonienei,

3dalyvaujant ieškovo AB LESTO atstovui M. P.,

4atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovei R. Ž.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovams I. D., Vilniaus miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

6ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovas tiekė elektros energiją butui, esančiam adresu ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei. Paaiškino, kad su šio buto nuomininku I. D. 2006-05-22 buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas I. D. įsipareigojo laiku atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją sutartyje nustatytais būdais ir tvarka. Paskutinį kartą už elektros energiją mokėta 2005-05-04, 2010-11-25 elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas, už šį laikotarpį priskaičiuota 243,84 Lt skola. Atsakovas I. D. taip pat skolingas ieškovui už elektros energiją bendrosioms namo reikmėms – 78,32 Lt. Kadangi atsakovas I. D. nemokėjo už elektros energiją, tuo pažeisdamas prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ieškovui, ieškovas prašo priteisti susidariusią skolą iš buto nuomininko – atsakovo I. D., taip pat subsidiariai iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės, kurio subsidiarią atsakomybė už atsakovo I. D. neįvykdytą prievolę numato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 97 punktas. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo I. D. ir subsidiariai iš Vilniaus miesto savivaldybės 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas – 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašą, 70,00 Lt žyminio mokesčio, 154,28 Lt procesinių dokumentų įteikimo atsakovui I. D. viešo paskelbimo spaudoje būdu išlaidų.

7Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovė prašo ieškinį Vilniaus miesto savivaldybės atžvilgiu atmesti, nes už susidariusią skolą ieškovui yra atsakingas tik buto nuomininkas atsakovas I. D., su kuriuo ieškovas buvo sudaręs elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. CK 6.584 str. 1 d. numato, kad mokestis už elektros energiją, kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių; pagal 2001-07-11 Vyriausybės nutarimu Nr. 876 patvirtintos Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos 2 p. šiluminės energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėjais sudaro valstybės ir savivaldybės patalpų nuomininkai, kurie atsiskaito su tiekėju už gyvenamosiose patalpose faktiškai sunaudotą elektros energiją. Atsakovo atstovė laiko, kad Vilniaus miesto savivaldybei, kaip buto savininkei, prievolė atsiskaityti už butui patiektą elektros energiją galėtų kilti tik tuo atveju, jei su elektros energijos tiekėju nebūtų sudaryta sutarties dėl energijos tiekimo su konkrečiu vartotoju arba būtų neįmanoma nustatyti vartotojo. Atsakovas I. D., sudarydamas su ieškovu dvišalę elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, prisiėmė visus su atsiskaitymu už suteiktas paslaugas susijusius įsipareigojimus už visą gyvenamąja patalpa naudojimosi laikotarpį, todėl jam kyla sutartinė atsakomybė dėl netinkamo sutartinių prievolių vykdymo. Išdėstyto pagrindu atsakovo atstovė prašo ieškinį atsakovo I. D., kuris buvo elektros energijos faktinis gavėjas ir vartotojas bei elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalis, atžvilgiu patenkinti, o atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atžvilgiu atmesti.

8Atsakovui I. D. procesiniai dokumentai – ieškinio su priedais kopijos, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, šaukimas į teismo posėdį – įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į posėdį neatvyko, apie negalėjimą atvykti į posėdį teismo neinformavo, todėl byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso butas ( - ) (b.l. 4-5). Šį butą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, vykdydamas jam įstatymo priskirtą socialinių būstų suteikimo funkciją, 2000-01-05 gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pagrindu buvo išnuomojęs atsakovui I. D. (b.l. 34-36). Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti skolą, susidariusią už minėtam butui patiektą elektros energiją per laikotarpį nuo 2005-05-04 iki 2010-11-25 – 243,84 Lt (b.l. 6), taip pat 78,32 Lt skolą už elektros energiją bendrosioms namo reikmėms (b.l. 9), iš viso - 322,16 Lt, iš buto nuomininko atsakovo I. D. ir subsidiariai iš buto savininko – Vilniaus miesto savivaldybės (b.l. 2).

11Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė laiko, kad už buto nuomos atsakovui I. D. laikotarpiu susidariusią skolą už butui patiektą elektros energiją turi atsakyti tik faktinis šių paslaugų vartotojas atsakovas I. D., kurį su ieškovu 2006-05-22 elektros pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu siejo sutartiniai elektros energijos pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir kuriam dėl to kyla sutartinė civilinė atsakomybė. Tuo tarpu Vilniaus miesto savivaldybė nėra elektros pirkimo-pardavimo sutarties šalis ir todėl, kai yra nustatytas elektros energijos vartotojas, nėra jokio pagrindo savivaldybės, kaip buto savininko atsakomybei atsirasti.

12Civilinio kodekso 6.584 str. 1 d. numato, kad mokestis už elektros energiją, kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių ir mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Pagal 2001-07-11 Vyriausybės nutarimu Nr. 876 su pakeitimais, galiojusiais skolos ieškovui susidarymo laikotarpiu, patvirtintos Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos (toliau - Tvarka) 2 p., šiluminės energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėjais sudaro valstybės ir savivaldybės patalpų nuomininkai, jei nuomos sutartyse nenustatyta kitaip, ir už gyvenamosiose patalpose faktiškai sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, šilumos, elektros energiją, komunalines paslaugas atsiskaito pagal nustatytąja tvarka įrengtų prietaisų rodmenis arba kita vartojimo ar nuomos sutartyse nustatyta tvarka.

13Byloje nustatyta, kad atsakovas I. D. su AB Rytų skirstomieji tinklai, kurio teisių perėmėju yra ieškovas AB LESTO, 2006-05-22 sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 7-8), pagal kurią atsakovas I. D. įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už butui ( - ), patiektą elektros energiją šioje sutartyje nustatytais būdais ir tvarka. Nustatyta, kad buto ( - ), nuomininkas atsakovas I. D. savo įsipareigojimų ieškovui pagal paminėtą sutartį tinkamai nevykdė, todėl susidarė 322,16 Lt skola už patiektą elektros energiją. Vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.256 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustačius, kad atsakovas I. D. nėra įvykdęs sutartinės prievolės ieškovui atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją, iš atsakovo I. D. priteistina 322,16 Lt skolos, nes atsakovas I. D. leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė skolos dydžio, nepateikė įrodymų apie tinkamą ir pilną prievolės įvykdymą. Atsakovo I. D. atsakomybė ieškovui yra sutartinė.

14Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350, kurios galiojo atsakovo I. D. ir AB Rytų skirstomieji tinklai elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu, 83 punkte buvo nustatyta, kad „tuo atveju, jei Taisyklėse nustatyta tvarka sutartį yra sudaręs nuomininkas, objekto savininkas yra subsidiariai atsakingas tiekėjui ir (ar) operatoriui už nuomininko prievolių pagal sutartį tinkamą įvykdymą“ (analogiška nuostata yra įtvirtinta ir naujos redakcijos, patvirtintos 2010-02-11 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38, Taisyklių 97 punkte). Tokiu būdu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, kaip buto ( - ), savininkas, yra subsidiariai atsakinga ieškovui už susidariusią skolą paminėto buto nuomos laikotarpiu, todėl ši skola priteistina subsidiariai iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės.

15Vadovaujantis CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo I. D. ir subsidiariai iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteistinos 5 proc. metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 8 p., ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo I. D. priteistina 35,00 Lt žyminio mokesčio ir 154,28 Lt procesinių dokumentų įteikimo atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu išlaidų (b.l. 1, 39-42), iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteistina 35,00 Lt žyminio mokesčio ir 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašą.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

18ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo I. D., a.k. ( - ) ir subsidiariai iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės, į.k. 111109233, 322,16 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-06 iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui AB LESTO, į.k. 302577612.

20Priteisti iš atsakovo I. D., a.k. ( - ) 189,28 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB LESTO, į.k. 302577612.

21Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės, į.k. 111109233, 38,00 Lt bylinėjimosi išlaidų AB LESTO, į.k. 302577612.

22Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,... 2. sekretoriaujant Birutei Adamonienei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB LESTO atstovui M. P.,... 4. atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovei R. Ž.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB LESTO... 6. ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovas tiekė elektros energiją butui,... 7. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovė prašo ieškinį Vilniaus... 8. Atsakovui I. D. procesiniai dokumentai – ieškinio su priedais kopijos,... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei... 11. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė laiko, kad už buto nuomos atsakovui I.... 12. Civilinio kodekso 6.584 str. 1 d. numato, kad mokestis už elektros energiją,... 13. Byloje nustatyta, kad atsakovas I. D. su AB Rytų skirstomieji tinklai, kurio... 14. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR ūkio... 15. Vadovaujantis CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo I.... 16. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 8 p.,... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,... 18. ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo I. D., a.k. ( - ) ir subsidiariai iš atsakovo Vilniaus... 20. Priteisti iš atsakovo I. D., a.k. ( - ) 189,28 Lt bylinėjimosi išlaidų... 21. Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės, į.k. 111109233, 38,00 Lt... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas...