Byla II-191-311/2012
Dėl administracinės nuobaudos skyrimo (toliau — skundas) ir susipažinęs su administracinio teisės pažeidimo byla

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant B. Č., dalyvaujant: skundą padavusiam asmeniui - R. J., jo atstovui advokato padėjėjui K. P., nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos – Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovei J. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinėn atsakomybėn patraukto asmens R. J., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos piliečio, gyv. ( - ) (toliau — pareiškėjas), 2011-04-18 skundą dėl administracinės nuobaudos skyrimo (toliau — skundas) ir susipažinęs su administracinio teisės pažeidimo byla,

Nustatė

32012-05-26 Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresnioji valstybinė inspektorė L. J. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą R. J. pagal LR ATPK 119 str. 3, 5 d. ir 1192 str. 2 d. dėl to, kad 2012-05-26 15.30 val. Kauno mariose plaukė vandens motociklu ( - ) ir nepakluso pareigūno reikalavimui sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę ir ją vairavo neturėdamas tam teisės.

42012-06-29 priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo AT2-21 byloje ir pažeidėjas R. J. pagal LR ATPK 119 str. 3 d. ir 1192 str. 2 d. nubaustas subendrinta 4500 (keturių tūkstančių penkių šimtų) litų bauda.

52011-04-18 skundu pareiškėjas prašo panaikinti 2012 m. gegužės 29 d. Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyr. valstybinio inspektoriaus G. Č. priimtą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-21, dalyje dėl LR ATPK 1192 str. 2 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo arba pakeisti nutarimą toje dalyje ir paskirti švelnesnę nuobaudą – sumažinti paskirtą 4500 Lt baudą;

6Institucija, paskyrusi administracinę nuobaudą, atsiliepime į skundą prašo pareiškėjo R. J. skundą dėl administracinės nuobaudos panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

72012-09-26 teismo posėdžio metu nutarta laikyti, kad skundas paduotas laiku, kadangi nėra duomenų, jos jis paduotas praleidus terminą.

8Pareiškėjo R. J. skundas netenkintinas.

9Pareiškėjas R. J. teismo posėdžio metu parodė, kad buvo prie Kauno marių, kur susipažino su merginom ir nuėjo į jachtklubą. Ten sutiko draugus, kurie turėjo vandens motociklą ir leido juo pasivažinėti. R. L. davė motociklą. Jis - šiaip pažįstamas. Išplaukė į Kauno marias. Beplaukiant suprato, kad jį stabdo. Lyg švyturėlis buvo įjungtas. Paprašė pateikti dokumentus. Pasakė, kad krante turi. Pradėjo plaukti link kranto. Jie pradėjo fotografuoti. Nuplaukė į krantą. Mergaitė labai išsigando, atplaukus į krantą ji išvažiavo. Pateikė dokumentus ir surašė protokolą. Kai nuėjo pasiimti nutarimo, jie buvo labai pasipiktinę dėl „Delfi“. Skyrė 4500 Lt baudą. Iš pradžių sakė, kad bus gal 400 Lt bauda. Nežino, kas įdėjo nuotraukas į „Delfi“. Prašė pateikti laivybos pažymėjimą. Laivybos pažymėjimo neturi. Pasakė, kad dokumentai krante. Nežino ar yra tokie motociklo dokumentai. Žinojo, kai sustabdė, kad motociklo savininkas turi dokumentus krante. Nesuprato, kad stabdo. Gal koks numeris ant katerio ir buvo. Vienas vyras buvo su marškiniais, atsisagstęs, su grandinėle ant kaklo. Išsigando. Merginą draugas po to parvežė namo. Protokolą gal kiek ir skaitė. Krante liepė duoti dokumentus. Draugo paprašė, kad atvežtų dokumentus. Pasakė, kad nepyktų, kad taip gavosi. Stovėjo vandeny, nes jie neišlipo iš savo katerio. Atvežė jo tapatybės kortelę. Galėjo perskaityti protokolą. Per daug nesigilindamas, pasirašė. Prašo panaikinti nutarimą arba skirti švelnesnę baudą. Kaltas dėl to, kad plaukiojo.

10Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovė J. S. parodė, kad Administracijos direktoriaus 2012-05-24 potvarkiu Nr. VP-9 sudaryta darbo grupė 2012-05-26 vykdė saugios laivybos kontrolę Kauno mariose ir Nemuno upėje iki Birštono. Kauno mariose, nuo Pažaislio pliažo kranto, ties Kauno marių prieplauka, Administracijos pareigūnai pastebėjo išplaukiantį vandens motociklą. Tarnybiniame kateryje pareigūnai įjungė mėlyną švyturėlį, iškėlė baltą vėliavėlę, kurie reiškia, kad laivavedys privalo sustabdyti vandens transporto priemonę. Laivavedys priplaukė prie tarnybinio katerio. Vyresn. inspektorius G. Č. prisistatė kaip Administracijos pareigūnas ir paprašė pateikti vandens transporto priemonės registracijos dokumentą, techninės apžiūros aktą ir laivavedžio kvalifikacijos liudijimą. Viską išklausęs bei supratęs, kad jį tikrina pareigūnai, vyriškis užgulęs priekyje sėdėjusią merginą, įsikibo į vairą ir visu greičiu nuplaukė į Kauno marias. Tarnybiniame kateryje buvę pareigūnai įjungė garsinę sireną ir nuplaukė paskui vandens motociklą, kurio reg. Nr. ( - ). Laivavedys pristabdydavo vandens motociklą ir vėl visu greičiu nuplaukdavo. Tai kartojosi kelis kartus, bet pareiškėjas taip ir nepakluso teisėtiems kontrolę vykdantiems pareigūnų reikalavimams sustoti. Vėliau laivavedys pasuko link Kauno Jachtklubo pliažo ir sustojęs prie kranto, metė vandens motociklą ir su mergina nubėgo į kalniuką link miškelio. Miškelyje stovėjo mėlynos spalvos automobilis, prie kurio nubėgo vandens motociklu plaukusi mergina ir jį vairavęs vyras, į kurį mergina įsėdo ir išvažiavo, o pareiškėjas buvo sulaikytas. Apie valandą teko aiškintis su juo, nustatant jo asmenybę bei reikalaujant pateikti laivavedžio kvalifikacijos liudijimo. Iš pradžių pareiškėjas neigė, jog bėgo nuo pareigūnų, vėliau prisipažino, kad spruko nuo jų, nes išsigando, kad iš jo atims vandens motociklą, kuris jam nepriklauso. Valstybės tarnautojai, vykdantys saugios laivybos kontrolės reidus, visada dėvi uniformas su skiriamaisiais ženklais, o sustabdę vandens transporto priemonę prisistato. Administracijos tarnybinis kateris yra pažymėtas skiriamaisiais ženklais. Paskirtos nuobaudos prašo nešvelninti.

11Liudytojas G. Č. parodė, kad pareiškėjas plaukiojo vandens motociklu prie Pažaislio pliažo. Įjungė sirenas, švyturėlį. Stabdė pareiškėją. Jis nestojo, plaukė nuo jų. Buvo su uniforma. Kateris - 9 metrų. Užrašas per visą katerį „Laivybos inspekcija“. Kateryje iškeltas švyturėlis, įjungtas labai galingas garsiakalbis. Pažeidėjas buvo pliažo teritorijoje ir be gelbėjimo priemonių. Tai - pažeidimai. Pradėjo jį vytis. Kai suprato, kad stabdo pažeidėją, jis griebė vairą ir pradėjo greitai plaukti. Prisivijęs prisistatė, pasakė, kad pateiktų dokumentus. Pažeidėjas pradėjo bėgti. Taip buvo kelis kartus (gal 4). Po to jis pasuko link kranto, iššoko iš motociklo ir pradėjo bėgti link automobilio. Mergina išvažiavo automobiliu. Po to atsirado motociklo savininkas. Pateikė motociklo dokumentus. Gal pusvalandį laukė, kol atvežė pažeidėjo dokumentus. Tada surašė protokolą. Protokolą rašė kateryje. Negali išlipti iš laivo. Laivo grimzlė - 1 metras. Pažeidėjas buvo įbridęs. Visi skaito protokolą. Visada perskaito protokolą, paaiškina, už ką jis surašytas. Pažeidėjas nieko nekalbėjo, jis buvo „ne formoj“. Nuo kranto žmonės rėkė, kad jis išgėrė butelį baltos. Gal pažeidėjas krante prisigėrė. Pats darė pirmą nuotrauką. O po to pasispaudė mygtukas, todėl nuotraukose nėra datų.

12Liudytojas G. V. parodė, kad tą dieną buvo reidas. Pliažo teritorijoje pamatė motociklą. Pažeidėjas su mergina pradėjo plaukti vandens motociklu. Kai pradėjo stabdyti, pažeidėjas pradėjo vairuoti motociklą. Jis nuo jų plaukė, po to priartėdavo. Taip kelis kartus bandė jį stabdyti. Ir prikabinimo kablį nulaužė, kai bandė prisikabinti prie motociklo. Kai atplaukė į krantą, pamatė, kad pažeidėjas akivaizdžiai neblaivus. Žmonės šaukė, kad jis gėrė alkoholį. Atvežė pažeidėjo dokumentus. Yra aplinkos apsaugos inspektorius. Kateris pažymėtas: yra užrašas, švyturėlis, stabdoma balta vėliava, yra garsinis signalas. Jie matė ir švyturėlius, ir vėliavą. Vienu tarpu jis sustojo. Sakė, kas čia Jūs esat, kodėl turi rodyti dokumentus. Iš uosto išplaukinėjo mergina. Buvo nulaužtas prikabinimo kablys. Pareigūnai buvo su uniformomis. Iš pradžių mergina vairavo, o, kai pamatė, kad stabdo, pažeidėjas pradėjo vairuoti. Nestojo pažeidėjas, o ne mergina. Nuotraukas darė ne jis.

13Liudytoja L. J. parodė, kad surašė pažeidėjui ATP protokolą. Reido metu pastebėjo vandens motociklą. Jį stabdė. Pažeidėjas vairavo motociklą. Mergina sėdėjo priekyje. Kai paprašė pateikti dokumentus, pažeidėjas pradėjo plaukti nuo jų. Taip buvo kelis kartus. Po to nuplaukė į krantą. Priėjo motociklo savininkas. Atėjo R. J.. Jis buvo išgėręs. Laukė, kol atveš jo dokumentus. Surašė protokolą. Plaukė tarnybiniu kateriu. Jis - su užrašu, yra švyturėlis. Jie buvo su uniformomis. Stabdo visas plaukiojančias transporto priemones reido metu. Pliaže plaukioti negalima. Stabdė mėlynu švyturėliu, balta vėliavėle. Jei nestoja, tuomet įjungia garsinį signalą. Pažeidėjas sustojo. Paprašė pateikti dokumentus. Pažeidėjas užgulė ant merginos ir nuplaukė. Prisistatė, išreiškė teisėtą reikalavimą.

14Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal ATPK 119 str. 3d., kur numatyta atsakomybė už vidaus vandenų transporto priemonių vairavimą neturint teisės jas vairuoti bei ATPK 1192 str. 2 d. - nepaklusimą Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūno reikalavimui sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę.

15LR ATPK 9 str. numatyta, kad administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

16Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas.

17Susipažinus su administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, patikrinus administracinio teisės pažeidimo bylą įrodymų vertinimo aspektu, teisines ir faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių, administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta administracinio teisės pažeidimo esmė yra įrodyta, ir sprendžiama, jog administracinė nuobauda R. J. paskirta pagrįstai. Faktą, jog vairavo vandens motociklą, neturėdamas laivavedžio kvalifikacijos liudijimo, taip pažeisdamas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 str. 2 d., kurioje nustatyta, kad „motorinių pramoginių laivų laivavedžiai - motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių vairuotojai, turintys motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą“, neginčija ir pats pažeidėjas. Pažeidėjas neigia, jog nepakluso pareigūno reikalavimui sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę, tačiau šis administracinis teisės pažeidimas neginčijamai įrodytas Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovė J. S. paaiškinimais, liudytojų G. Č., G. V., L. J. parodymais, kurie vieni kitus papildo ir neprieštarauja, teismui nėra pagrindo jais netikėti. Faktas, jog kateris buvo su skiriamaisiais ženklais, o pareigūnai su uniformomis patvirtintas ne tik liudytojų parodymais, tačiau ir byloje esančiomis fotonuotraukomis. Pareiškėjo R. J. parodymus teismas vertina kritiškai, kaip neatitinkančius faktinių bylos aplinkybių, laiko jo gynybos versija ir vertina kaip siekį išvengti administracinės atsakomybės.

18Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims ne tik nubausti, bet ir auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendrojo gyvenimo taisykles, nepadarytų naujų teisės pažeidimų (LR ATPK 20 str.). Skiriant administracinę nuobaudą atsižvelgtina į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes bei kitas svarbias, reikšmingas aplinkybes, darančias įtaką administracinės nuobaudos skyrimui, jos rūšies parinkimui, dydžio nustatymui, kad nuobauda būtų adekvati padarytam pažeidimui (LR ATPK 30 str.). Pažymėtina, jog pažeidėjas teismui nepateikė jokių jo sunkią turtinę padėtį įrodančių duomenų, todėl atsižvelgus ir įvertinus visas aukščiau išvardintas aplinkybes, į tai kad nėra lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, į pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, pažeidėjui pagrįstai paskirtos nuobaudos sankcijų ribose ir galutinai skirta sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 284 str., 300 str., 302 str. 1 d. 1 p., 3022 str., 3024 str.,

Nutarė

20R. J. skundo netenkinti.

21Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-06-29 priimtą nutarimą administracinio teisės pažeidimo AT2-21 byloje, kuriuo pažeidėjas R. J. pripažintas kaltu padaręs administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 119 str. 3 d. ir 1192 str. 2 d. ir nubaustas subendrinta 4500 (keturių tūkstančių penkių šimtų) litų bauda, palikti nepakeistą.

22Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant B.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinėn atsakomybėn... 3. 2012-05-26 Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos... 4. 2012-06-29 priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo AT2-21 byloje... 5. 2011-04-18 skundu pareiškėjas prašo panaikinti 2012 m. gegužės 29 d.... 6. Institucija, paskyrusi administracinę nuobaudą, atsiliepime į skundą prašo... 7. 2012-09-26 teismo posėdžio metu nutarta laikyti, kad skundas paduotas laiku,... 8. Pareiškėjo R. J. skundas netenkintinas.... 9. Pareiškėjas R. J. teismo posėdžio metu parodė, kad buvo prie Kauno marių,... 10. Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovė J. S. parodė, kad... 11. Liudytojas G. Č. parodė, kad pareiškėjas plaukiojo vandens motociklu prie... 12. Liudytojas G. V. parodė, kad tą dieną buvo reidas. Pliažo teritorijoje... 13. Liudytoja L. J. parodė, kad surašė pažeidėjui ATP protokolą. Reido metu... 14. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal ATPK... 15. LR ATPK 9 str. numatyta, kad administraciniu teisės pažeidimu laikomas... 16. Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad administracinio teisės... 17. Susipažinus su administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, patikrinus... 18. Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 284 str., 300 str., 302 str.... 20. R. J. skundo netenkinti.... 21. Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-06-29 priimtą nutarimą... 22. Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos apeliacine...