Byla 2-11525-877/2012

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant atsakovui G. M., trečiojo asmens UAB „Omnitel“ atstovui R. Č., nedalyvaujant ieškovės atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Sergel“ ieškinį atsakovui G. M., trečiasis asmuo UAB „Omnitel“ ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 182,12 Lt skolos, 32,78 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 71 Lt žyminio mokesčio bei 600 Lt išlaidų už teisinę pagalbą. Ieškovė nurodo, kad 2008 m. gruodžio 30 d. UAB „Omnitel“ Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. TR40034-7932 ir šios sutarties priedu visas reikalavimo teises į skolininkus, iš kurių vienas – atsakovas G. M., perleido UAB „Sergel“. Atsakovas, remiantis 2002 m. rugsėjo 19 d. Sutartimi Nr. OM 189401 dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo, yra skolingas ieškovei 182,12 Lt. Minėtos Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu ieškovė įgijo reikalavimo teisę ir į netesybas dėl pradelsto atsiskaitymo pagal Sutarties dėl viešojo judriojo ryšio paslaugų teikimo 6.4. punktą, todėl ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 32,78 Lt. 2010-05-05 ieškovė išsiuntė atsakovui priminimą, ragindama padengti įsiskolinimą bei delspinigius gražiuoju iki 2010-05-10, tačiau atsakovas į raginimus nereagavo ir įsiskolinimo nepadengė.

3Ieškovės atstovė prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nurodydama, kad susidariusi skola yra nedidelė, atstovės atvykimo iš Vilniaus ir dalyvavimo posėdyje išlaidos būtų per didelės (91 b.l.).

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad sutartį su trečiuoju asmeniu jis sudarė perskaitęs reklamą 2002 m. rugsėjo 10 d. dienraštyje „Respublika“. Iš šios reklamos ir vadybininko paaiškinimų atsakovas suprato, kad pagal siūlomą mokėjimo planą už sutartą mokestį jis galės kalbėti kas mėnesį 120 minučių, o iki naujųjų 2003 metų papildomai 30 minučių. 2003 m. gegužės 27 d. pateikė trečiajam asmeniui pretenziją dėl per didelių sąskaitų, tačiau atsakymo nesulaukė, be to, jam nebuvo leista atsisakyti sutarties anksčiau termino.

5Trečiasis asmuo UAB „Omnitel“ atsiliepime į ieškinį su juo sutiko ir mano, kad ieškinys turėtų būti tenkinamas. Nurodė, kad su atsakovu 2002 m. rugsėjo 19 d. sudarė sutartį Nr. OM 189401 dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo. Atsakovui buvo suteiktas mokėjimo planas „Mini“, kurio esmė yra už 30 Lt abonentinį mėnesio mokestį suteikti 30 min. per mėnesį pokalbių į visus Lietuvos tinklus. Nuo 31-os minutės pokalbiai buvo apmokestinami mokėjimo plane nurodytais tarifais (pvz. skambučiai Omnitel tinkle 0,40 Lt piko ir 0,24 Lt ne piko metu). Atsakovui buvo priskirtas mokėjimo planas „Draugai 30“. Šie mokėjimo planai jau nebeteikiami daugiau kaip 5 metus. Nuo 2002-09-09 iki 2002-09-30 buvo vykdoma privačių klientų pritraukimo akcija „Pokalbių maratonas“, kurios esmė visiems privatiems abonentams, sudariusiems su UAB „Omnitel“ sutartį akcijos taikymo laikotarpiu ir pasirinkusiems mokėjimo planą „Mini“ arba „Šeima“, iki 2002-12-31 dienos buvo taikomas papildomas neapmokestinamų minučių skaičius už tą patį abonentinį mokestį. Abonentai, užsisakę mokėjimo planą „Mini“, gavo papildomas nemokamas 30 min. pokalbių į visus Lietuvos tinklus. Kadangi atsakovas užsisakė mokėjimo planą būtent šios akcijos galiojimo laikotarpiu, jis gavo papildomas nemokamų 30 min. per mėnesį, t.y. iš viso iki 2012-12-31 atsakovas galėjo skambinti į visus Lietuvos tinklus 60 minučių per mėnesį sumokėdamas 30 Lt mokėjimo plano „Mini“ abonentinį mokestį. UAB „Omnitel“ teikiamos viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos yra apskaitomos automatizuotos sistemos, kuri analizuoja atitinkamo abonento (SIM kortelės) atliekamus telekomunikacijų įvykius (skambučius, SMS, duomenų perdavimą ir kit.), bei suteikiamos paslaugos kiekius (skambučio trukmę, perduotą duomenų kiekį ir pan.) ir priskiria sutarto dydžio kainą kiekvienam telekomunikacijų įvykiui. Mokėjimo periodo pabaigoje pagal bendrą telekomunikacijų įvykių skaičių ir kiekį (trukmę) yra suformuojama galutinė sąskaita abonentui. Paslauga yra teikiama ir apskaitoma laikantis teisės aktų bei techninių standartų reikalavimų. Atsakovui laiku pilnai neapmokėjus 2003-06-16, 2003-07-16 ir 2003-08-16 dienos sąskaitų iš viso už 182,12 Lt sumą, paslaugų teikimas atsakovui buvo išjungtas ir sutartis nutraukta 2003-08-14 dieną. Į šias sąskaitas buvo įtrauktas abonentinis (minimalus paslaugos mokestis), ir mokestis už „Vietinio ryšio paslaugas“, Atsakovo skambučius į Lietuvos tinklus, nuo 31 minutės per mėnesį. Šios sumos nėra 2003-08-16 dienos sąskaitoje. Tai reiškia, kad minimalus pokalbio minučių skaičius nebuvo viršytas. Taip pat mokestis už atsakovo užsakytą/-as skambučių išklotinę/-es (Detalią sąskaitą). Detalią suteiktų paslaugų apimtį gali parodyti tik sąskaitos išklotinė, o ji pagal įstatymus gali būti saugoma tik 6 mėnesius nuo paslaugos suteikimo momento. Atsakovas sąskaitos neapmokėjo, bet ir neginčijo, pirma Atsakovo pretenzija buvo gauta 2005-04-07 t.y. praėjus beveik 2 metams nuo problemos atsiradimo momento. UAB „Omnitel“ kreditorinio reikalavimo teisę į 182,12 Lt sumą ir kitas papildomas sumas, atsirandančias dėl netinkamo Atsakovo įsipareigojimo sumokėti už suteiktas paslaugas vykdymo (delspinigius ir pan.), perleido ieškovui UAB „Sergel“.

6Trečiojo asmens atstovas R. Č. palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir nurodė, kad ieškovės ieškinys turėtų būti patenkintas.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2002 m. rugsėjo 19 d. atsakovas G. M. su pirminiu kreditoriumi – UAB „Omnitel“ sudarė Sutartį dėl viešojo judriojo ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 189401 (34-35 b.l.). Atsakovas pasirinko mokėjimo planą „Mini“ ir įsipareigojo ieškovės teikiamomis GSM/DCS paslaugomis naudotis mažiausiai 12 mėnesių (36 b.l.). Atsakovui už laikotarpiu nuo 2003 m. gegužės 16 d. iki 2003 m. rugpjūčio 14 d. suteiktas paslaugas buvo pateiktos sąskaitos Nr. 5019710274, Nr. 5020385981, Nr. 5021072187 182,12 Lt sumai (38-40 b.l.). Atsakovas už suteiktas paslaugas nesumokėjo ir liko skolingas pirminiam kreditoriui UAB „Omnitel“ 182,12 Lt.

9Pagal 2008 m. gruodžio 30 d. Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartį tarp UAB „Omnitel“ ir UAB „Sergel“, pirminis kreditorius reikalavimo teisę į pradelstas gautinas sumas perleido ieškovei (29-33 b.l.). Pagal šią sutartį ieškovė įgijo ir papildomus turtinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant: palūkanas, delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas (30 b.l., 3.8 punktas, 41 b.l.). Ieškovė apie reikalavimo perleidimą pranešė atsakovui ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sąskaitas-faktūras (37, 56 b.l.).

10Iš 2002-01-18 UAB „Omnitel“ direktorių tarybos posėdžio protokolu patvirtinto mokėjimo plano MINI aprašymo matyti, kad minimalus paslaugos mokestis yra 30 Lt, už šį abonentinį mėnesio mokestį suteikiama 30 min. per mėnesį pokalbių į visus Lietuvos tinklus. Nuo 31-os minutės pokalbiai buvo apmokestinami mokėjimo plane nurodytais tarifais (82-84 b.l.). Nuo 2002-09-09 iki 2002-09-30 buvo vykdoma privačių klientų pritraukimo akcija „Pokalbių maratonas“, pagal kurią visiems privatiems abonentams, sudariusiems su UAB „Omnitel“ sutartį akcijos taikymo laikotarpiu ir pasirinkusiems mokėjimo planą „Mini“ arba „Šeima“, iki 2002-12-31 dienos buvo taikomas papildomas neapmokestinamų minučių skaičius už tą patį abonentinį mokestį. Abonentai užsisakę mokėjimo planą „Mini“ gavo papildomas nemokamas 30 min. pokalbių į visus Lietuvos tinklus (85-87 b.l.). Tokios sąlygos buvo nurodytos ir atsakovo pateiktame 2002 m. rugsėjo 10 d. dienraštyje „Respublika“ reklaminiame skelbime (70 b.l.). Kadangi Atsakovas užsisakė mokėjimo planą būtent šios akcijos galiojimo laikotarpiu, jis gavo papildomas nemokamų 30 min. per mėnesį, t.y. iš viso iki 2012-12-31 atsakovas galėjo skambinti į visus Lietuvos tinklus 60 minučių per mėnesį, sumokėdamas 30 Lt mokėjimo plano „Mini“ abonentinį mokestį, o akcijai „Pokalbių maratonas” pasibaigus, liko galioti tik įprastinės plano „Mini“ sąlygos. Sutarties sudarymo metu galiojusių Telekomunikacijų paslaugų teikimo taisyklių II dalis „Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklės“, patvirtintos Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 117, 9 punkte numatyta, kad teikėjas ar įgaliotas atstovas, prieš sudarydamas paslaugų teikimo sutartį, privalo supažindinti asmenį su Teikėjo paslaugų teikimo sąlygomis, Teikėjo telekomunikacijų tinklo veikimo zona bei kitokia informacija, turinčia įtakos asmens apsisprendimui sudaryti sutartį, taip pat sudaryti galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis; 48 punkte nustatyta, kad informacija apie telekomunikacijų paslaugų teikimo tvarką ir paslaugų kainas, taip pat ir šios taisyklės turi būti skelbiama viešai Teikėjo ar įgalioto atstovo klientų aptarnavimo centruose, kiekvienam abonentui lengvai prieinamoje vietoje. Šalių santykius pagal jų sudarytą sutartį reglamentuoja CK 6.716 – 6.724 str., numatantys atlygintinų paslaugų teikimą. CK 6.718 str. įtvirtintas kliento interesų prioritetas. CK 6.719 str. 1 d. numato, kad prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį. Jeigu teikiamos paslaugos viešos arba jų teikimas paslaugų teikėjo verslas, su CK 6.719 str. 1 d. nurodyta informacija turi būti sudarytos sąlygos viešai susipažinti paslaugų teikėjo buveinėje ar kitoje kiekvienam klientui laisvai prieinamoje vietoje (CK 6.719 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad mokėjimo planų teikimo informacija tiek pagal aukščiau paminėtus įstatymus, tiek pagal Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką privalėjo būti viešai prieinama visiems vartotojams, teismas neturi pagrindo abejoti, kad atsakovui ji nebuvo prieinama, juo labiau, kad atsakovas iš reklaminio skelbimo sužinojęs apie akciją sprendė ją esant patrauklia ir kreipėsi dėl sutarties sudarymo. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo atsikirtimus, kad trečiojo asmens UAB „Omnitel“ darbuotojas suklaidino atsakovą dėl jam suteikiamos paslaugos sąlygų ir kainos. Pažymėtina, kad sutartis buvo sudaryta prieš dešimt metų, todėl vien tik atsakovo subjektyvūs paaiškinimai dėl to, kokia informacija trečiojo asmens darbuotojo jam buvo suteikta, o kokia ne, teismui neduoda pagrindo daryti objektyvios išvados dėl šios informacijos pateikimo. Atsakovas, nepasinaudodamas jam suteikta galimybe prieš užsisakant mobiliojo ryšio paslaugą viešai susipažinti su mokėjimo plano „Mini“ sąlygomis, nesilaikė rūpestingumo ir apdairumo reikalavimų, todėl jo atsikirtimai, kad trečiasis asmuo įsipareigojo už minimalų mokestį suteikti paslaugų ne už 30, bet už 120 minučių pokalbių, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog ieškovė įrodė, kad atsakovui buvo teikiamos paslaugos pagal trečiojo asmens mokėjimo planą „Mini“, patvirtintą 2002-01-18 UAB „Omnitel“ direktorių tarybos posėdžio protokolu, atsakovas pagal 2003-06-16 sąskaitą Nr. 5019710274 su trečiuoju asmeniu neatsiskaitė, todėl iš jo 90,66 Lt suma priteistina ieškovei (CK 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

11Kaip matyti iš ieškovo pateiktų sąskaitų Nr. 5020385981, Nr. 5021072187, atsakovui jos buvo išrašytos, pagrindu nurodant mokėjimo planą „Draugai 30“. Nors trečiojo asmens atstovas nurodė, kad šio plano sąlygos atitinka plano „Mini“ sąlygas, ir kaip įrodymą pateikė iš nežinomo kompiuterio ekrano atspausdintą vaizdą ekrane (82 b.l.), teismas nelaiko šio įrodymo leistinu ir jo nevertina. Ieškovei nepateikus įrodymų, kokiu pagrindu ir kokiais įkainiais, už kokį prakalbėtą laiką iš atsakovo prašoma priteisti 56,47 Lt ir 34,99 Lt sumas, ši ieškinio dalis laikytina nepagrįsta ir neįrodyta (CPK 178 str.). Pažymėtina ir tai, kad trečiasis asmuo atsiliepime nurodė, kad pirma atsakovo pretenzija buvo gauta 2005-04-07 t.y. praėjus beveik 2 metams problemos atsiradimo momento. Teismas atmeta tokius trečiojo asmens atsikirtimus kaip nepagrįstus, nes dar 2003-11-14 UAB „Omnitel“ rašte Nr. 281449 G. M. „Dėl apmokėjimo“ (62 b.l.) nurodyta, kad negali detaliai paaiškinti jam pateiktų 2002 m. sąskaitų, kadangi pagal Telekomunikacijų paslaugų teikėjų ir gavėjų, įskaitant vartotojus, ginčų sprendimų tvarkos, patvirtintos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 192 8 punktą, skundas dėl paslaugų tiekimo, jei tokio skundo nagrinėjimui reikalinga detali informacija, saugoma telekomunikacijų paslaugos teikėjo sistemoje, turi būti paduodamas per šešis mėnesius nuo sąskaitos už ginčijamą paslaugą gavimo dienos. Šis raštas paneigia trečiojo asmens argumentus, kad atsakovas į jį iki 2005 m. su pretenzijomis nesikreipė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad pats trečiasis asmuo, žinodamas, kad atsakovas neapmoka sąskaitų, prieštarauja dėl jam suteiktų paslaugų kainų, nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, neišsaugodamas įrodymų apie atsakovui suteiktų paslaugų kiekį, apie atsakovo pageidavimą pakeisti jam mokėjimo planą „Mini“ planu „Draugai 30“.

122004 m. gruodžio 28 d. Sutarties dėl viešojo judriojo ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 525000 6.4. punktu, praleidęs mokėjimo terminus, klientas privalo sumokėti delspinigius po 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos (34-35 b. l. ). CK 6.71 straipsnio 3 dalis numato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos – įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Kadangi atsakovas tinkamai prievolės – laiku ir pilnai atsiskaityti su ieškove neįvykdė, reikalavimas priteisti 32,78 Lt delspinigių iš atsakovo yra iš dalies pagrįstas ir tenkintinas, atsižvelgiant į įrodytos skolos dalį ieškovei priteistina 16,32 Lt delspinigių.

13Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 106,98 Lt dydžio sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2012 m. gegužės 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų

15Ieškovė prašo priteisti 71 Lt žyminio mokesčio ir 600 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, Civilinio proceso kodekso 93 straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui- proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo sąnaudas. Ieškinio kaina 214,90 Lt, ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti 2,8 karto viršija ieškinio kainą. Patenkinta ½ ieškinio reikalavimų dalis. Ieškovės atstovė parengiamuosiuose ir teismo posėdyje nedalyvavo. Teismas sprendžia, jog civilinė byla nėra sudėtinga, teismuose nagrinėjama daug analogiško pobūdžio bylų, ieškinys parengtas standartiškai. Be to, iš sąskaitų už teisines paslaugas (7, 24 b.l.) negalima identifikuoti skolininkų ir atsakovų, o tam, kad atskleisti bylos esmę, teismas į bylą savo iniciatyva turėjo įtraukti trečiąjį asmenį, jo atstovo dalyvavimą pripažinti būtinu, išreikalauti įrodymus, t.y. į bylą pateikti dokumentai parengti neatidžiai ir nerūpestingai. Atsižvelgiant į byloje nagrinėjamo klausimo sudėtingumo lygį, pateikto procesinio dokumento teisinio argumentavimo pobūdį, ieškinio kainą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas sprendžia, kad teisingas ir protingas teisinės pagalbos išlaidų dydis ieškovei yra 100 Lt (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 98 str. 2 d., CK 1.5 str.; teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo, užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 2 p., 8 p.). Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta ½ ieškinio reikalavimų dalis, ieškovei iš atsakovo priteistina 35 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 str., 93 str. 2 d.). Valstybei iš šalių lygiomis dalimis priteistinos 40 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (iš kiekvienos po 20 Lt) (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 96 str.).

16Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str., 98 str., 270 str., 279 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš G. M., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „Sergel“, įmonės kodas 125026242, 90,66 Lt (devyniasdešimties litų 66 ct) skolą, 16,32 Lt (šešiolikos litų 32 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 35 Lt (trisdešimt penkis litus) žyminio mokesčio ir 100 Lt (vieną šimtą litų) advokatės teisinei pagalbai apmokėti.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti iš G. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybei – 20 Lt (dvidešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“, įmonės kodas 125026242, valstybei – 20 Lt (dvidešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 182,12 Lt skolos, 32,78 Lt... 3. Ieškovės atstovė prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nurodydama, kad... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad sutartį su trečiuoju... 5. Trečiasis asmuo UAB „Omnitel“ atsiliepime į ieškinį su juo sutiko ir... 6. Trečiojo asmens atstovas R. Č. palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2002 m. rugsėjo 19 d.... 9. Pagal 2008 m. gruodžio 30 d. Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartį... 10. Iš 2002-01-18 UAB „Omnitel“ direktorių tarybos posėdžio protokolu... 11. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų sąskaitų Nr. 5020385981, Nr. 5021072187,... 12. 2004 m. gruodžio 28 d. Sutarties dėl viešojo judriojo ryšio paslaugų... 13. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 15. Ieškovė prašo priteisti 71 Lt žyminio mokesčio ir 600 Lt teisinės... 16. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str., 98 str., 270 str.,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš G. M., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš G. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybei – 20 Lt... 21. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“, įmonės kodas... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...