Byla 2-231-808/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkes teismo teiseja Gražina Žukauskiene, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo V. m. s. ieškini atsakovei A. B. del skolos priteisimo, n u s t a t e:

2ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas priteisti iš atsakoves 1 773,48 Lt skolos už socialinio busto adresu ( - ), nuoma laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2010-09-30, 99,24 Lt delspinigiu, 5 proc. metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas.

3Atsakovei nepateikus atsiliepimu i ieškini, ieškovas prašo priimti sprendima už akiu.

4Vadovaujantis CPK 142 straipsnio nuostatomis, atsakovei buvo išsiusti ieškinio ir pranešimo del atsiliepimo pateikimo nuorašai, kurie buvo tinkamai iteikti A. B.. Vis delto atsakove per nustatyta termina atsiliepimo i ieškini nepateike.

5Ieškinys tenkintinas, priimant sprendima už akiu.

6CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatyta termina nepateikia atsiliepimo i ieškini, teismas turi teise, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendima už akiu. Atsižvelgiant i tai, kad toki prašyma Vilniaus miesto savivaldybe savo ieškinyje yra pareiškusi, CPK 285 straipsnio 3 dalyje numatytu kliuciu priimti sprendima už akiu nera, toks sprendimas del ieškovo pareikštu reikalavimu priimtinas. Sprendimas už akiu priimtinas del visu ieškovo pareikštu reikalavimu, nes apie juos atsakove buvo tinkamai informuota.

7Priimant sprendima už akiu, atliktinas formalus byloje pateiktu irodymu vertinimas, išdestytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.). Iš byloje esanciu irodymu – Nekilnojamojo turto registro Centrines duomenu bazes išrašo apie buta adresu ( - ) (b.l. 5), Vilniaus miesto savivaldybes butu fondo gyvenamosios patalpos nuomos 2001-05-07 sutarties (b.l. 8-9), pažymos apie atsakoves gyvenamaja vieta (b.l. 6), pažymu, patvirtinanciu, jog laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2010-09-30 nebuvo mokami nuompinigiai (b.l. 14, 16-17) – bei ieškinyje išdestytu faktiniu aplinkybiu matyti, kad atsakove, gyvendama socialiniame buste, nurodytu laikotarpiu nemokejo už mineto busto nuoma. Tad skola už nuoma iš A. B. priteistina teisminiu keliu (CK 6.6 str. 3 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.200 str. 1 d., 6.477 str. 1 d., 6.487 str., Vilniaus miesto savivaldybes 2007-03-21 sprendimas Nr. 1-1570 „Del socialinio busto nuomos mokescio apskaiciavimo tvarkos tvirtinimo“; Vilniaus miesto savivaldybes 2009-07-01 sprendimas Nr. 1-1120 „Del Vilniaus miesto savivaldybes gyvenamuju patalpu nuomos mokescio apskaiciavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“).

8Ieškovo reikalavimas del delspinigiu priteisimo taip pat pagristai reiškiamas. Atsakove pažeide isipareigojimus laiku sumoketi už socialinio busto nuoma, praleido šios prievoles vykdymo terminus, todel iš jos priteistini Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 124 „Del delspinigiu skaiciavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ 1.3 punkte numatyto dydžio delspinigiai (CK 6.70-6.72, 6.245 str.). Prie ieškinio pridedama delspinigiu paskaiciavimo pažyma (b.l. 15) patvirtina, kad prašoma priteisti delspinigiu suma paskaiciuota teisingai.

9Istatymines 5 procentu dydžio metines palukanos iš atsakoves priteistinos vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. nuo ieškinio priemimo dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

10Iš atsakoves ieškovo naudai priteistina 3 Lt išlaidu už Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenu banko išrašo peržiura (CPK 88, 93 str.).

11Iš atsakoves i valstybes pajamas priteistina 67 Lt žyminio mokescio, nuo kurio mokejimo ieškovas atleistas pagal istatyma (CPK 80, 83, 96 str.).

12Remdamasis tuo, kas išdestyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13priimti sprendima už akiu.

14Patenkinti ieškini visiškai.

15Priteisti iš atsakoves A. B. ieškovo V. m. s. naudai 1 773,48 Lt (viena tukstanti septynis šimtus septyniasdešimt tris litus 48 ct) skolos už socialinio busto nuoma, 99,24 Lt (devyniasdešimt devynis litus 24 ct) delspinigiu, 5 (penkiu) procentu metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos, t.y. 2010-10-06, iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 3 Lt (tris litus) bylinejimosi išlaidu.

16Iš atsakoves A. B. i valstybes pajamas priteisti 67 Lt (šešiasdešimt septynis litus) bylinejimosi išlaidu.

17Išaiškinti atsakovei, kad i valstybes pajamas priteistas bylinejimosi išlaidas ji privalo sumoketi pavedimu i Vilniaus apskrities Valstybines mokesciu inspekcijos surenkamaja saskaita Nr. ( - ), esancia „Swedbank“, AB, imokos kodas 5660, ir mokejimo kvita pateikti teismui.

18Atsakove A. B. negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 (dvidešimt) dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Vilniaus miesto 4 apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

19Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybe per 30 (trisdešimt) dienu nuo sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 4 apylinkes teisma.

Proceso dalyviai