Byla 2-15624-852/2010
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Andrius Verikas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „SKR Baltic“, UAB ieškinį atsakovui UAB „S&L LIT“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas „SKR Baltic“, UAB kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas CPK XXII skyriuje nustatyta tvarka priteisti iš atsakovo UAB „S&L LIT“ 681,33 Lt skolą už patalpų nuomą ir kitas paslaugas, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2007-10-26 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2007/08, kuri 2008-08-19 susitarimu Nr. 1 buvo pratęsta iki 2009-10-31. Pagal minėtą sutartį ieškovas išnuomojo atsakovui pastato 3H1p, esančio Oslo g. 1, Vilniuje, 16,87 kv. m. ploto patalpas, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui sutartyje numatytą nuomos mokestį, mokesčius bei išlaidas už patalpų eksploatavimą. Ieškovas taip pat nurodo, kad 2007-10-29 tarp šalių buvo sudarytos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2007/06/E bei vandens pirkimo-pardavimo sutartis Nr.2007/V/04. Pagal šias sutartis atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovui už išnuomotoms patalpoms tiekiamą elektros energiją bei sunaudotą vandenį. Ieškovo teigimu, atsakovas savo įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis vykdė netinkamai ir jo įsiskolinimas už patalpų nuomą, bei sunaudotą elektros energiją ir vandenį sudaro 681,33 Lt. Savo reikalavimus ieškovas grindžia negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi, susitarimu prie šios sutarties, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi, vandens pirkimo-pardavimo sutartimi, buhalterine pažyma, patalpų perdavimo-priėmimo aktu, skolų suderinimo aktu bei PVM sąskaitomis-faktūromis.

4Ieškovo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl ieškinys nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovo „SKR Baltic“, UAB ir atsakovo UAB „S&L LIT“ 2007-10-26 buvo sudaryta terminuota negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2007/08 (b. l. 4 – 6), kurios galiojimas buvo pratęstas 2008-08-19 tarp šalių sudarytu susitarimu Nr. 1 (b. l. 8). Pagal minėtą sutartį ir susitarimą prie jos, atsakovui iki 2009-10-31 buvo išnuomotos pastato 3H1p, esančio Oslo g. 1, Vilniuje, 16,87 kv. m. ploto patalpos, o atsakovas pagal sutarties 3.1 bei 3.2 punktus įsipareigojo mokėti ieškovui sutartyje numatytą nuomos mokestį ir mokesčius už patalpų eksploatavimą, elektros energiją, vandens, dujų naudojimą, šilumos energiją, ryšių ir komunalines paslaugas bei kitus mokesčius pagal sudarytas papildomas sutartis. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 3.1 punkte buvo nustatytas nuomos mokesčio dydis – 160 Lt per mėnesį. Nuomos mokestis pagal nuomos sutarties 3.3 punktą turėjo būti sumokamas ne vėliau kaip iki penktos einamojo mėnesio dienos pagal ieškovo pateiktą sąskaitą. Patalpos atsakovui buvo perduotos 2007-10-29 perdavimo-priėmimo aktu Nr.17 (b. l. 7). 2007-10-29 tarp šalių buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr.2007/06/E, pagal kurios 2.12, 2.12.1 bei 2.13 punktus atsakovas įsipareigojo su ieškovu per tris dienas nuo sąskaitos gavimo atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją, papildomai sumokant 25 proc. priedą nuo visos mokėtinos sumos (b. l. 9). Taip pat 2007-10-29 tarp šalių buvo sudaryta vandens pirkimo-pardavimo sutartis Nr.2007/V/04, pagal kurios 1.2 ir 1.3 punktus, atsakovas su ieškovu įsipareigojo atsiskaityti pagal galiojančius įkainius, papildomai sumokant kas mėnesį 15 proc. aptarnavimo mokestį nuo visos mokėtinos sumos (b. l. 10). Byloje esančios PVM sąskaitos-faktūros (b. l. 12 – 17), pažyma apie įsiskolinimą (b. l. 11) bei skolų suderinimo aktas (b. l. 19) patvirtina, kad atsakovo įsiskolinimas ieškovui už patalpų nuomą, bei sunaudotą elektros energiją ir vandenį už laikotarpį nuo 2009-08-03 iki 2009-10-30 sudaro 681,33 Lt. Atsakovui neatsiskaitant su ieškovu, pastarasis 2010-11-17 siuntė pretenziją bei ragino sumokėti susidariusį įsiskolinimą (b. l. 18).

7CK 6.38 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.200 straipsnyje įtvirtinta šalių pareiga vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Pagal byloje pateiktus ieškovo rašytinius įrodymus laikytina nustatyta aplinkybė, jog atsakovas pažeidė savo įsipareigojimus pagal šalių sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2007/08, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2007/06/E bei vandens pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2007/V/04. Taigi, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 681,33 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

8Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi sutarties šalys juridiniai asmenys, kurių prievolės atsirado iš komercinės veiklos, atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą, palūkanos skaičiuotinos pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą Nr. IX-1873. Minėto įstatymo 2 straipsnio 3 dalis numato, jog palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Palūkanų, kurias atsakovas privalo mokėti už pavėlavimą, dydis skaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, galiojusią tų metų pusmetį, kurį atsakovui atsirado pareiga mokėti palūkanas (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalis). Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2010 m. antrąjį pusmetį. Šį pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. 2010 m. birželio 30 d. vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma buvo 1,05 proc. (b. l. 20). Atitinkamai, VILIBOR palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8,05 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnis). Ieškovas teismui pateikė mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad jis už ieškinį sumokėjo 27 Lt žyminio mokesčio (b. l. 3). Taigi, ieškovas patyrė 27 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias atsakovas privalo atlyginti.

10Teismas, vadovaudamasis CPK 424 – 428 straipsniais,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti ieškovui „SKR Baltic“, UAB į. k. 300512605, iš atsakovo UAB „S&L LIT“, į. k. 122981642, 681,33 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą ir trisdešimt tris centus) skolą ir 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. gruodžio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti ieškovui „SKR Baltic“, UAB į. k. 300512605, iš atsakovo UAB „S&L LIT“, į. k. 122981642, 27 Lt (dvidešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus įrodymais.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai