Byla e2-1935-1021/2018
Dėl skolos, mokėjimo bei procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Jonas Abraitis

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-1935-1021/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei J. C. dėl skolos, mokėjimo bei procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. 2018 m. vasario 20 d. teisme priimtas ieškovės UAB „Sostinės kreditai“ ieškinys atsakovei J. C. dėl 327,58 Eur skolos, kurią sudaro 150,00 negrąžintas kreditas, 27,05 Eur palūkanos, 0,53 Eur delspinigiai, 150,00 Eur išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos, taip pat dėl 73,29 proc. palūkanų nuo 150,00 Eur kredito sumos nuo 2018 m. vasario 13 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėto valstybei žyminio mokesčio) priteisimo. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, esant įstatyme numatytoms sąlygoms.
 1. 2018 m. kovo 24 d. atsakovei buvo tinkamai (pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nuostatas (paliekant pranešimą deklaruotos gyvenamosios vietos adresu)) įteiktos ieškinio ir jo priedų bei teismo pranešimo kopijos/nuorašai, atsakovė įpareigota per 15 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jai dienos privalomai pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovei išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Teismo nutartimi nustatytas procesinis terminas atsakovei atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovė neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.
 1. Kadangi ieškovė prašo, kad tokiu atveju būtų priimtas sprendimas už akių, ir teismas turi tokią teisę, ieškovės reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovei už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

 1. Atlikus formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinį ir ieškovės pateiktus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 16 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 45853 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 150,00 Eur kreditą, o atsakovė įsipareigojo iki 2019 m. lapkričio 16 d. grąžinti ieškovei 150,00 Eur kreditą ir sumokėti 142,32 Eur vartojimo kredito kainą (mokėjimo palūkanas, Sutartyje numatyta metinė palūkanų norma – 73,29 proc.), mokėdama mėnesines 12,18 Eur įmokas. Tačiau atsakovė savo sutartinių prievolių tinkamai neįvykdė, nustatyto dydžio mėnesinių įmokų nustatytais terminais nemokėjo. Ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pareikalavo sumokėti pradelstą skolą. Tačiau atsakovė nereagavo į ieškovės pretenziją. Sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė turi teisę pavesti skolos išieškojimą trečiajam asmeniui (Sutarties specialiųjų sąlygų 1 punktas), todėl ieškovė 2017 m. spalio 1 d. Skolų išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka paslaugų teikimo sutarties pagrindu skolų administravimą ikiteismine tvarka perdavė uždarajai akcinei bendrovei „SE7“. UAB „SE7“ už suteiktas atsakovės skolos išieškojimo ikiteismine tvarka paslaugas (pretenzijos parengimą ir kt.) išrašė 150,00 Eur sumai sąskaitą faktūrą, kurią ieškovė 2013 m. vasario 13 d. mokėjimo pavedimu apmokėjo. Ieškovės 2018 m. vasario 13 d. paskaičiavimu, atsakovei netinkamai vykdžius sutartinius įsipareigojimus, atsakovė yra skolinga ieškovei 327,58 Eur sumą, kurią sudaro 150,00 negrąžintas kreditas, 27,05 Eur palūkanos, 0,53 Eur delspinigiai, 150,00 Eur išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškove atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 176 – 179 straipsniai).
 2. Nurodytos aplinkybės grindžiamos ieškiniu (e. b. l. 1-4), Sutartimi (e. b. l. 5-10, 13-15), atsakovės skolos detalizacija (e. b. l. 11 ), 2018 m. sausio 16 d. pretenzija (e. b. l. 16), 2018 m. vasario 13 d. mokėjimo nurodymu 14489 (e. b. l. 17), 2018 m. vasario 13 d. sąskaita faktūra Nr. SE7 1063 (e. b. l. 20), 2017 m. spalio 1 d. Skolų išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka paslaugų teikimo sutartimi (e. b. l. 21-23).
 3. Iš sutarties kylančios šalių prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nuostatas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą paskolos sutarties sampratą, taip pat CK 6.872 straipsnio 2 dalies, 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatas, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, taip pat sumokėti sutartas palūkanas (CK 6.881 straipsnis, 6.886 straipsnis).
 4. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5.1 punkte šalys numatė, jog ieškovė turi teisę reikalauti, kad atsakovė prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal Sutartį mokėtinas įmokas, jeigu atsakovė daugiau kaip 60 dienų pilnai nesumokėjo bent vienos įmokos. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo nuo pat Sutarties sudarymo, t. y. bylos duomenimis ji nesumokėjo nei vienos įmokos; pirma įmoka turėjo būti sumokėta 2017 m. gruodžio 16 d. Ieškovė kreipėsi į teismą 2018 m. vasario 14 d., t.y. praėjus 60 dienų nuo tada, kai turėjo būti sumokėta pirma įmoka (2017 m. gruodžio 16 d.), todėl pripažintina, kad ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovės visą kredito sumą – 150,00 Eur. Taip pat iš atsakovės ieškovei priteistinos 26,59 Eur palūkanos, paskaičiuotos už naudojimąsi kredito suma (150,00 Eur) laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 16 d. iki 2018 m. vasario 13 d., taikant 73,29 proc. metinę palūkanų normą (pažymėtina, kad ieškovė klaidingai apskaičiavo priteistinų palūkanų sumą, nes taikė ne 73,29 proc. metinę palūkanų normą, o 74,52 proc. metinę palūkanų normą, tačiau Sutartimi šalys susitarė dėl 73,29 proc. metinės palūkanų normos, o ne dėl 74,52 proc. metinės palūkanų normos).
 5. Sutartimi (specialiųjų sąlygų 1 punktas) šalys taip pat susitarė, kad atlyginimas palūkanų forma mokamas iki realaus kredito grąžinimo. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė nei dalies kredito negrąžino, taigi, atsakovė kreditu vis dar naudojasi, todėl turi sumokėti pelno (mokėjimo) palūkanas, dėl kurių dydžio ir mokėjimo tvarkos buvo susitarta Sutartyje. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistinos ieškovei 73,29 proc. metinės mokėjimo palūkanos, skaičiuojant nuo negrąžintos kredito sumos nuo 2018 m. vasario 14 d. iki visiško kredito grąžinimo.
 6. Atsakovės pareigą mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, nustato Sutarties bendrųjų sąlygų 6.6, 7.4, 7.6 punktai ir specialiųjų sąlygų 1 punktas, taip pat CK 6.256 straipsnio 2 dalis. Todėl iš atsakovės priteistina ieškovei 0,53 Eur delspinigių, paskaičiuotų nuo nesumokėtų mėnesinių įmokų už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 16 d. iki 2018 m. vasario 13 d.
 7. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5 punktu šalys taip pat susitarė, kad visas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, apmoka atsakovė. Sutinkamai su CK 2.256 straipsnio 2 dalimi, asmuo neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius. O CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatyta, kad į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Taigi, ieškovės turėtos 150,00 Eur išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos pripažintinos jos patirtais nuostoliais ir, vadovaujantis minėtos CK bei Sutarties nuostatomis, priteistinos iš atsakovės.
 8. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, atsižvelgiant į CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatą, konstatuotina, kad atsakovė privalo sumokėti ieškovei 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (327,12 Eur (150,00 Eur + 26,59 Eur + 0,53 Eur + 150,00 Eur)) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 9. Kadangi ieškovės ieškinys tenkinamas iš dalies (99,95 proc.), atsakovei tenka pareiga atlyginti ieškovei jos turėtas pagrįstas bylinėjimosi išlaidas (sumokėtą žyminį mokestį (pagal 2018 m. vasario 13 d. mokėjimo nurodymą 14488 (e. b. l. 12)) proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (99,95 proc.), todėl iš atsakovės ieškovei taip pat priteistina 14,99 Eur bylinėjimosi išlaidų (15,00 Eur × 99,95 proc. = 14,99 Eur) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 10. Kadangi atlygintinų bylinėjimosi išlaidų valstybei bendra suma nesiekia 3,00 Eur, šios išlaidos nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

7Ieškinį patenkinti iš dalies.

8Priteisti iš atsakovės (jai už akių) – J. C. (a. k. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - )) 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) skolos (negrąžinto kredito), 26,59 Eur (dvidešimt šešis eurus 59 euro ct) mokėjimo palūkanų, 0,53 Eur (53 euro ct) delspinigių, 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) nuostolių (išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidų), 73,29 (septyniasdešimt trijų ir dvidešimt devynių šimtųjų) procentų dydžio metines mokėjimo palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos nuo 2018 m. vasario 14 d. iki visiško kredito grąžinimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistų sumų (327,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 20 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 14,99 Eur (keturiolika eurų 99 euro ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei – uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės kreditai“ (juridinio asmens kodas 302513887, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 25A-21, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), bankas akcinė bendrovė „Swedbank“, banko kodas 73000).

9Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

10Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmams motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

11Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai