Byla 2-3550-862/2012
Dėl neterminuotos tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, pareikšto atsakovams A. S. ir R. S., trečiasis asmuo – VĮ „Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai“

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant Anetai Mockaitei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei I. B., atsakovams A. S. ir R. S., atsakovų atstovei advokato padėjėjai R. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį dėl neterminuotos tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, pareikšto atsakovams A. S. ir R. S., trečiasis asmuo – VĮ „Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai“,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią sūnaus Kosto atžvilgiu; nustatyti nuolatinę globą K. S. ir jo globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus; nustatyti K. S. gyvenamąją vietą globėjo buveinėje; priteisti iš atsakovų po 400 Lt dydžio materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės; paskirti gaunamų lėšų administratoriumi Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovai turi mažametį sūnų K., gimusį ( - ), kuriuo nuo pat jo gimimo visiškai nesirūpina ir neketina jo auginti. VšĮ Vilniaus gimdymo namai 2010-06-28 informavo Vaiko teisių apsaugos skyrių, kad atsakovė jų įstaigoje 2010-06-21 pagimdė vyriškos lyties kūdikį, kurio dėl jo įgimtų apsigimimų, kartu su sutuoktiniu atsisako. Atsakovai taip pat atsisakė užregistruoti kūdikio gimimą ir prašė nustatyti vaikui globą globos institucijoje. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje 2010-07-01 kūdikio gimimą užregistravo Vaiko teisių apsaugos skyrius, jam suteiktas K.vardas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2010-07-14 įsakymu Nr.A30-441 likusiam be tėvų globos K. S. nustatyta laikinoji globa, o jo globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai (dabar Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai). Mažametis K. turi negalią. Jam diagnozuoti: Dauno sindromas (nepatikslintas), specifinis mišrus raidos sutrikimas, įgimta širdies yda, mišri bronchinė astma (lengva forma). Berniukui nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Nors vaiko raida atsilieka, tačiau jo vystymosi dinamika yra teigiama. Kostas domisi aplinka, pažįsta personalą, kalbinamas šypsosi, juokiasi balsu, ploja katutes, reaguoja į savo vardą, ima žaislą į rankas, jį apžiūri, skiemenuoja, skleidžia balsinius garsus. Atsakovai sūnų aplankė kelis kartus 2010 metais, o per visus 2011 metus iki dabar sūnaus nelankė ir visiškai nesidomėjo nei kaip berniukas vystosi, nei kaip auga. 2012 metų kovo mėnesį vyko vaiko laikinosios globos peržiūra, kurioje dalyvavo ir vaiko laikinojo globėjo atstovas, ir abu atsakovai. Peržiūros metu atsakovai kategoriškai atsisakė patys auginti ir rūpintis neįgaliu sūnumi. Jie norėtų, kad vaikas būtų įvaikintas, todėl sutiko su sprendimu jiems neterminuotai apriboti tėvų valdžią. Atsakovai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir jiems apribojus tėvų valdžią, todėl iš atsakovų priteistinas išlaikymas sūnui. Fizinių asmenų prašymų, norinčių ir galinčių globoti Kostą, Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs, todėl nuolatiniu vaiko globėju skirtini Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Nekilnojamo turto registro duomenimis nepilnametis nuosavybės teise neturi jokio nekilnojamo turto, kuriam būtų reikalinga nuolatinė priežiūra.

3Atsakovai su jiems pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovai sutinka su reikalavimu, jog atsakovams būtų neterminuotai apribota tėvų valdžia jų sūnaus atžvilgiu. Atsakovai taip pat sutinka, jog jų sūnui būtų nustatyta nuolatinė globa ir jo globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju būtų paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, vaiko gyvenamąją vietą nustatant globėjo buveinėje. Atsakovai sutinka savo sūnaus išlaikymui skirti po 130 Lt (iš viso 260 Lt) kas mėnesį. Atsakovai neturi galimybių skirti vaiko išlaikymui po 400 Lt per mėnesį, kadangi sumokėjus tokią sumą pinigų, patiems atsakovams neliktų lėšų net minimalioms pragyvenimo reikmėms patenkinti. Atsakovė dirba ( - ), jos gaunamas darbo užmokestis vidutiniškai sudaro 974 Lt per mėnesį. Atsakovė turi paėmusi kreditą iš SNORO banko, kurio dengimui moka po 150 Lt per mėnesį, pačios pragyvenimui lieka 824 Lt dydžio suma. Atsakovas dirba Lietuvos banke. Atsakovo gaunamas darbo užmokestis vidutiniškai sudaro 2162 Lt Atsakovas teikia išlaikymą dukrai iš pirmosios santuokos ir moka 400 Lt sumą, šiai dienai iš atsakovo gaunamo darbo užmokesčio išskaičiuojama 510 Lt dydžio suma, skirta dukros išlaikymui, atsakovo pragyvenimui vidutiniškai lieka 1652 Lt dydžio suma per mėnesį. Iš pastarosios sumos atsakovas turi ne tik pragyventi, tačiau vykdyti prisiimtus įsipareigojimus: dengti 18246,06 EUR dydžio kreditą pagal 2005-07-14 sutartį Nr. 05-04523 8-FA, sudarytą su „Swedbank", AB (kredito grąžinimo terminas - 2020 m. liepos 14 d.). 2012-05-15 pagal kredito sutartį mokėtina mėnesinė įmoka buvo 124,71 EUR, t. y. 430,60 Lt; dengti 5000 Lt dydžio vartojimo kreditą pagal 2011-03-24 sutartį Nr. ( - ); mėnesinės mokėtinos įmokos dydis - 248,01 Lt; dengti 4563,20 Lt dydžio kreditą pagal kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. 12-016534-RK, todėl vykdant prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, jo pragyvenimo reikmėms lieka mažiau nei 800 Lt.

4Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai sutinka su ieškiniu. Nurodė, kad palaiko ieškovo poziciją, nes K. kūdikių namuose gyvena nuo 2010-07-15. Berniukas į kūdikių namus atvyko iš Vilniaus universiteto vaikų ligoninės išnešiotų naujagimių skyriaus. Berniuko tėvai, atsakovai dėl kūdikio sveikatos būklės atsisakė pasiimti jį iš ligoninės, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2010-07-14 įsakymu Nr. A30-441 berniukui nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Atsakovai savo sūnumi nesirūpina, jo nelanko, nesidomi vaiko sveikatos būkle, neteikia jam išlaikymo. Kostas savo tėvų nepažįsta. Kostas turi vidutinį neįgalumo lygį, berniuko raida atsilieka, tačiau jo vystymosi dinamika teigiama.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Susipažinus su byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovams ( - ) gimė sūnus (b.l. 5). Gimimo įrašas padarytas 2010-07-01 Nr. ( - ) Gimimas registruotas pagal VTAT 2010-07-01 raštą. Atsakovai kūdikio dėl jo įgimtų apsigimimų atsisakė (b.l. 6-8). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2010-07-14 įsakymu Nr.A30-441 likusiam be tėvų globos K. S. nustatyta laikinoji globa, o jo globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b.l. 9). Vaikui diagnozuoti: Dauno sindromas (nepatikslintas), specifinis mišrus raidos sutrikimas, įgimta širdies yda, mišri bronchinė astma (lengva forma), nustatytas vidutinis neįgalumo lygis (b.l.13, 14). Vaikui reikalingos socialinės globos paslaugos (b.l.10). Bylos nagrinėjimo metu atsakovai patvirtino, kad sutinka su reikalavimu, jog atsakovams būtų neterminuotai apribota tėvų valdžia jų sūnaus atžvilgiu. Atsakovai taip pat sutinka, jog jų sūnui būtų nustatyta nuolatinė globa ir jo globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju būtų paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, vaiko gyvenamąją vietą nustatant globėjo buveinėje. Todėl atsižvelgiant į išdėstytą yra pagrindas atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią (CK 3.180 straipsnio 1, 2 dalys) ir nustatyti nuolatinę nepilnamečio K. S. globą, jo globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju paskiriant Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje (CK 3.256 straipsnis, 3.265 straipsnio 1 dalis).

7Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnis).

8Ieškovo atstovė nurodė, kad K. S., neįgaliam vaikui, iš valstybės skiriama 1100 Lt suma, kurią sudaro 520 globos išmoka ir 500 Lt globos namai gauna kaip institucija. Byloje nėra pateikta dokumentų patvirtinančių šių lėšų dydį bei paskirtį. Ieškovo atstovė taip pat nurodė, kad priteisus iš atsakovų išlaikymą, aukščiau nurodyta pinigų suma bus mažinama priteistąją iš atsakovų suma. Taip pat nurodė, kad tėvų mokamam vaikui išlaikymui atidaroma speciali sąskaitą, tačiau ši sąskaita reikalavimuose dėl išlaikymo priteisimo nėra nurodyta (b.l.4, 71).

9Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatyme (toliau – VŠĮĮ) nustatytos valstybines šalpos išmokos asmenims, kuriems dėl jų neįgalumo, amžiaus ar dėl kitų šiame įstatyme nustatytų priežasčių teikiama valstybės šalpa (VŠĮĮ 1 str. 1 d.). Šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad neįgaliais vaikais yra asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas. Ieškovas pateikė neįgalumo lygio pažymą NL-3 Nr. 0051313, kurioje nustatyta, kad K. S. neįgalumo lygis – vidutinis. VŠĮĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teisę gauti šalpos pensiją turi neįgalūs vaikai. Nagrinėjamu atveju pensijos dydis yra 1,5 bazinės pensijos dydžio (VŠĮĮ 7 str. 1 d. 1 p). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 nutarimo dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimo, einamųjų 2008 metų draudžiamųjų pajamų naujo dydžio ir maksimalios valstybinės socialinio draudimo neperskaičiuotos pensijos patvirtinimo Nr. 703 1.1. punkte nuo 2008-08-01 nustatytas valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis – 360 litų. Todėl pagal šių teisės aktų nuostatas K. S. turi būti skiriama ir iš valstybės lėšų mokama 540 Lt šalpos pensija.

10VŠĮĮ 11 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytomis sąlygomis turi vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas. Šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Byloje nėra pateikta duomenų, ar vaikui reikalingas specialusis nuolatinės globos poreikis. Teismui nepateiktas 2011-08-18 neįgalumo lygio vertinimo aktas Nr. 3263, tačiau ieškovo pateiktame 2012-03-14 poreikių įvertinimo akte nustatyta, kad vaikui reikalingos socialinės globos paslaugos, vaikas dėl Dauno sindromo turi specialiųjų poreikių. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad VŠĮĮ įstatymo 11 straipsnio 1 punkte nurodytiems neįgaliems vaikams priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos nepaisant to, ar jiems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ar nenustatytas. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad neįgaliems vaikams ir neįgaliesiems, tuo pat metu turintiems teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, skiriama ir mokama didesnioji tikslinė kompensacija.

11VŠĮĮ 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliems vaikams, jeigu šiems vaikams ir neįgaliesiems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, yra 2,5 bazinių pensijų dydžio. Šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas, – 0,5 bazinės pensijos dydžio. Todėl K. S. valstybės turi būti skiriama ir globėjui mokama ne tik 540 Lt šalpos pensija, bet ir 900 Lt tikslinė kompensacija vien todėl, kad šiam vaikui nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Tuo atveju, jeigu K. S. augtų šeimoje, ši pensija bei kompensacija turėtų būti išmokama jo tėvams, kaip vaiko įstatyminiams atstovams, vaikui nustačius nuolatinę globą - globėjui.

12Be aukščiau nurodytos šalpos pensijos ir tikslinės kompensacijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (toliau - IVĮ) 8 straipsniu, vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Tuo atveju, jeigu išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio (IVĮ 8 str. 1 ir 4 d). K. S. negauna šioje įstatymo nuostatoje nurodytų našlaičio, vaiko išlaikymui skirtų išmokų, todėl trečiajam asmeniui turi būti mokama ir 520 Lt globos (rūpybos) išmoka, kuri galėtų būti mažinama atsižvelgiant į iš atsakovų priteistą šiam nepilnamečiui vaikui periodinį išlaikymą.

13Taigi maksimali suma, valstybės skiriama vaiko globai yra 520 Lt. Iš byloje esančių dokumentų apie atsakovų materialią padėtį negalima daryti išvados, kad atsakovų padėtis yra bloga. Tačiau atsakovai turi prievolių kreditoriams, ir šio prievolės yra atsiradę iki (b.l. 34-35, 37, 38) ir po (b.l. 39-41, 42-46) vaiko gimimo. Kaip paaiškino atsakovai, kreditai iš finansinių įstaigų buvo paimti tam, kad atsakovai užsitikrintų minimalias gyvenimo sąlygas (įsigytų 1 kambario butą, jį susiremontuotų, įsigytų baldus ir buitinius prietaisus). Atsiskaičius su jau esamais kreditoriais, atsakovų pajamos yra apie 1600 Lt. Iš šios sumos atsakovai turi pareigą mokėti mokesčius už komunalines ir kitas paslaugas, todėl laikytini pagrįstais atsakovų argumentai, kad sūnaus išlaikymui jie gali skirti po 130 Lt., t.y 260 Lt. Ši suma sudarytų ½ valstybės skiriamos globos išmokos. Pažymėtina, kad atsakovams tėvų valdžia apribojama ne dėl to, kad jie veda asocialų gyvenimą, piktybiškai nesirūpina vaiku, o todėl, kad gimus vaikui su negalia, jie priėmė sprendimą jo atsisakyti. Atsakovai pripažįsta savo pareigą teikti išlaikymą sūnui, tačiau nurodo, kad iš jų bendrai prašoma priteisti 800 Lt išlaikymo suma yra per didelė, nes sumokėjus išlaikymą jų, dviejų asmenų šeimai, poreikiams patenkinti liktų 800 Lt, iš kurių jie turėtų pragyventi, t.y. susimokėti mokesčius už komunalines paslaugas, maitintis ir tenkinti kitus būtinus poreikius. Šie atsakovų argumentai yra pagrįsti. Todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų išlaikymą sūnui po 400 Lt periodinių išmokų, tenkintinas iš dalies, iš atsakovų sūnaus išlaikymui priteisiant periodinėmis išmokomis po 130 Lt kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jų pilnametystės (CK 3.194 straipsnio 1, 3 dalys, 3.196 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3.202 straipsnio 1 dalis).

14Iš atsakovų valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – lygiomis dalimis 100 Lt žyminio mokesčio už reikalavimą dėl tėvų valdžios apribojimo bei 10,62 Lt už procesinių dokumentų įteikimą, ir iš kiekvieno po 50 Lt žyminio mokesčio už reikalavimus dėl išlaikymo priteisimo (CPK 80 straipsnio 1 dalis 1, 5 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 259 str., 263 str., 268 str., 270 str., 282 str., 406 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Neterminuotai apriboti motinos A. S., a. k. ( - ) valdžią sūnui K. S., a. k. ( - )

18Neterminuotai apriboti tėvo R. S., a. k. ( - ) valdžią sūnui K. S., a. k. ( - )

19Nustatyti nuolatinę globą K. S., a. k. ( - ) ir jo nuolatiniu globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 191645111.

20Nustatyti K. S. a. k. ( - ) gyvenamąją vietą globėjo buveinėje.

21Priteisti nepilnamečiui vaikui K. S., a. k. ( - ) iš atsakovės A. S., a. k. ( - ) išlaikymą po 130 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis bylos iškėlimo teisme dienos 2012-05-18 iki vaiko pilnametystės.

22Priteisti nepilnamečiui vaikui K. S., a. k. ( - ) iš atsakovo R. S., a. k. ( - ) išlaikymą po 130 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis bylos iškėlimo teisme dienos 2012-05-18 iki vaiko pilnametystės.

23Priteisti iš atsakovės A. S., a. k. ( - ) valstybės naudai 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio ir 5,31 Lt (penkis litus ir trisdešimt vieną centą) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

24Priteisti iš atsakovo R. S., a. k. ( - ) valstybės naudai 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio ir 5,31 Lt (penkis litus ir trisdešimt vieną centą) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas neterminuotai apriboti atsakovų... 3. Atsakovai su jiems pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovai sutinka su... 4. Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai sutinka su... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Susipažinus su byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovams ( - )... 7. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo... 8. Ieškovo atstovė nurodė, kad K. S., neįgaliam vaikui, iš valstybės... 9. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatyme (toliau –... 10. VŠĮĮ 11 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teisę gauti slaugos ar... 11. VŠĮĮ 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad slaugos išlaidų tikslinės... 12. Be aukščiau nurodytos šalpos pensijos ir tikslinės kompensacijos,... 13. Taigi maksimali suma, valstybės skiriama vaiko globai yra 520 Lt. Iš byloje... 14. Iš atsakovų valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos –... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 259... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Neterminuotai apriboti motinos A. S., a. k. ( - ) valdžią sūnui K. S., a. k.... 18. Neterminuotai apriboti tėvo R. S., a. k. ( - ) valdžią sūnui K. S., a. k. (... 19. Nustatyti nuolatinę globą K. S., a. k. ( - ) ir jo nuolatiniu globėju bei... 20. Nustatyti K. S. a. k. ( - ) gyvenamąją vietą globėjo buveinėje.... 21. Priteisti nepilnamečiui vaikui K. S., a. k. ( - ) iš atsakovės A. S., a. k.... 22. Priteisti nepilnamečiui vaikui K. S., a. k. ( - ) iš atsakovo R. S., a. k. (... 23. Priteisti iš atsakovės A. S., a. k. ( - ) valstybės naudai 100 Lt (vieną... 24. Priteisti iš atsakovo R. S., a. k. ( - ) valstybės naudai 100 Lt (vieną... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...