Byla 2-3029-845/2011

1

2Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

3sekretoriaujant Daliai Lučinskei, Dmitrijui Latušinskiui,

4dalyvaujant ieškovams V. B. ir J. S. bei jų atstovui adv. Telesforui Urbaičiui,

5atsakovo atstovui V. U.,

6vertėjui A. K.,

7teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. B. ir J. S. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos Geležinkeliai“ dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9ieškovai V. B. ir J. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, kuriuo prašė 2011-03-09 darbo sutarties nutraukimą su ieškovais pripažinti neteisėtu, grąžinti juos į darbą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą neteisėto atleidimo laikotarpį bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas V. B. atsakovo įmonėje dirbo nuo 2006-04-07 šilumvežio mašinisto padėjėju, o nuo 2007-04-04 iki 2011-03-09 - šilumvežio mašinistu; ieškovas J. S. Vilniaus lokomotyvų depe dirbo šilumvežio mašinisto padėjėju nuo 2007-04-24 iki 2011-03-09. Pažymėjo, jog 2011 m. vasario 10 d. į jų įgulos vairuojamą šilumvežį Stasylų stotyje įlipo du darbdavio (atsakovo) atstovai su dviem policijos pareigūnais, kurie lydėdami ir parlydėję traukinį iki Vaidotų stoties depo, ėmė krėsti įvairias šilumvežio vietas, nežinia ko ieškodami. Nurodė, jog aukštos įtampos kabelių spintoje surado 60 blokų baltarusiškų cigarečių, tačiau ieškovams jos nepriklausė, dėl jų atsiradimo aplinkybių negalėjo nieko paaiškinti. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2011 m. kovo 7 d. operatyvinio pasitarimo metu depo viršininkas apšaukė ieškovus ir nieko nesiaiškinęs, net raštu nepareikalavęs pateikti pasiaiškinimų, vadovaudamasis spėlionėmis ir prielaidomis, pareikalavo iš ieškovų sekančią dieną priduoti spec. rūbus ir ateiti pasiimti įsakymų dėl atleidimo iš darbo. Tačiau 2001-03-08 ieškovai dar atidirbo vieną pamainą, o 2011-03-09 jiems buvo įteikti įsakymai dėl atleidimo iš darbo. Pažymėjo, kad atsakovas darbo sutarties nutraukimą su ieškovais grindė griežčiausia drausmine nuobauda, t.y. atleidimu iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą (DK 235 str. 2 d. 11 p.) bei Lietuvos geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statuto 16 punktu ir 2002-04-30 AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus Įsakymo Nr. Į-203 14 punktu (kai šilumvežio mašinistas ar padėjėjas vežė neįformintus daiktus per Lietuvos sieną). Pasak ieškovų, darbdavys pažeidė nekaltumo prezumpcijos principą bei drausminės nuobaudos už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą skyrimo tvarką, nes nepareikalavo iš ieškovų raštu pasiaiškinti dėl įvykio aplinkybių, be to, nesant įsiteisėjusio teismo nutarimo atleido iš darbo ieškovus Darbo kodekso 136 str. 3 d. 2 p. pagrindu (b.l. 2-3).

10Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2011-02-10 Vilniaus apskrities VPK NTV Nusikaltimų transporto tyrimo skyriaus tyrėjai atliko tikslinį reidą į Stasylų geležinkelio stotį, dėl akcizais apmokestinamų prekių laikymo ir gabenimo, kuriame dalyvavo ir atsakovo atstovai - Vilniaus lokomotyvų depo (toliau - Depas) viršininko pavaduotojas R. V. ir vyresnysis lokomotyvų mašinistas instruktorius J. K.. Pažymėjo, kad tokio pobūdžio reidai atliekami nuolat, kadangi paskutiniais metais itin padaugėjo įvykių, kuomet lokomotyvų mašinistai neteisėtai gabena per Lietuvos valstybės sieną akcizais apmokestinamas prekes, todėl tokiuose reiduose dalyvauja ir atsakovo atstovai („Lokomotyvų brigadų vyresniųjų lokomotyvų mašinistų instruktorių pareiginės instrukcijos" 12.1 p.). Nurodė, kad į Stasylų geležinkelio stotį apie 12:45 val. atvyko prekinis traukinys Nr. 2924, vykstantis maršrutu Lyda - Vaidotai, kurį valdė ieškovai - šilumvežio 2M62M-0673 mašinistas V. B. ir mašinisto padėjėjas J. S.. Nurodytą traukinį buvo nuspręsta apžiūrėti, todėl Vaidotų stotyje buvo atlikta nuodugni šilumvežio 2M62M-0673 patikra, kurioje dalyvavo aukščiau minėti asmenys bei ieškovai. Pažymėjo, kad patikrinimo metu, "B" sekcijos elektros lygintuvų spintoje buvo rasta 600 pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, todėl buvo raštu pareikalauta, kad ieškovai pasiaiškintų dėl minėto įvykio. Tačiau ieškovai reikalavimą pasirašyti atsisakė, dėl šio atsisakymo buvo surašytas aktas. Nepaisant nurodyto atsisakymo, ieškovai 2011-02-10 pasiaiškinimus parašė, kuriuose nurodė, kad rastos cigaretės yra ne jų ir, kad jie nežino, iš kur jos atsirado. Pažymėjo, kad sekančią dieną po šio įvykio abu ieškovai susirgo. Aiškinantis minėto įvykio aplinkybes, buvo nustatyta, kad 2M62M-0673 šilumvežis 2011-01-28 buvo atiduotas į UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas", kur buvo atliktas jo pirmos apimties einamasis remontas, o po remonto, t.y. 2011-02-04, šilumvežis buvo grąžintas Depui. Pažymėjo, jog pagal technologinį procesą ER-1, buvo patikrintos šilumvežių elektros lygintuvų spintos (vieta, kur buvo rastos neteisėtai gabenamos cigaretės), tračiau jose pašalinių daiktų einamojo remonto ER-1 metu aptikta nebuvo. Svarbu tai, kad šilumvežis 2M62M-0673 nuo grąžinimo iš einamojo remonto Depui dienos t.y.: nuo 2011-02-04 iki 2011-02-10 nebuvo išvykęs už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, išskyrus ieškovų lokomotyvo brigadą, kurie 2011-02-10 buvo išvykę į Baltarusijos Respublikos Lydos stotį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 2011-03-07 operatyvinio pasitarimo metu, buvo nutarta, kad ieškovai šiurkščiai pažeidė darbo drausmę - gabeno neįformintus daiktus per Lietuvos valstybės sieną, bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai" priklausančiu šilumvežiu ir dėl to pastariesiems buvo paskirtos drausminės nuobaudos - atleidimas iš darbo. Pažymėjo, jog darbo sutartys su ieškovais buvo nutrauktos Darbo kodekso 136 str., 3d., 2p., Lietuvos geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statuto 16 p. ir 2002-04-30 AB "Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus įsakymo Nr.Į- 203 "Dėl šiurkščių darbo drausmės pažeidimų sąrašo patvirtinimo" 14 p. pagrindais.

11Teismo posėdyje ieškovai patikslino savo reikalavimus dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už visą neteisėto atleidimo laikotarpį ir prašė ieškovui J. S. už laikotarpį nuo 2011-03-09 iki 2011-10-09, t.y. už 7 mėnesius priteisti 12.987,17 Lt, o ieškovui V. B. už neteisėto atleidimo laikotarpį nuo 2011-03-09 iki 2011-10-09, t.y. už 7 mėnesius, priteisti – 15.792,98 Lt. Pažymėjo, kad ieškovas V. B. nuo 2011 m. birželio mėnesio pradėjo dirbti kitoje įmonėje, gaunant mažesnį atlyginimą. Kadangi jis 2011 m. birželio-rugsėjo mėnesiais UAB „Geležinkelio tiesimo centre" uždirbo 6844,19 Lt, tai jam turi būti priteistas skirtumas - 8378,44 Lt. Kitus ieškinio reikalavimus ieškovai palaikė.

12Atsakovas teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

13Ieškinys atmestinas.

14Pagrindiniai ieškovų reikalavimai yra dėl Darbo sutarčių nutraukimo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p., 235 str. 2 d. 11 p. teisėtumo ir pagrįstumo. Kiti reikalavimai – dėl grąžinimo į darbą ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo – priklauso nuo pagrindinio reikalavimo.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas V. B. dirbo pas atsakovą AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuo 2006-04-07 šilumvežio mašinisto padėjėju, o nuo 2007-04-04 iki 2011-03-09 – šilumvežio mašinistu (b.l. 10). Ieškovas J. S. dirbo pas atsakovą AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuo 2007-04-24 iki 2011-03-09 šilumvežio mašinisto padėjėju (b.l. 8). 2011-03-08 AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo direkcijos Vilniaus lokomotyvų depo viršininko įsakymais ieškovams paskirtos drausminės nuobaudos – darbo sutarties nutraukimas (b.l. 4-5), o 2011-03-09 už vienkartinį šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, t.y. neįformintų daiktų vežimą per Lietuvos valstybės sieną, darbo sutartys su ieškovais buvo nutrauktos, vadovaujantis DK 235 str. 2 d. 11 p., Lietuvos geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statuto 16 p. ir 2002-04-30 AB LG generalinio direktoriaus įsakymo Nr. Į-203 14 p. (b.l. 6-7).

16Šalių paaiškinimais, liudytojų R. V. ir V. U. parodymais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011 m. vasario 10 d. atsakovo atstovai kartu su policijos pareigūnais Stasylų geležinkelio stotyje atliko tikslinį patikrinimą, kurį pagal Lokomotyvų brigadų vyresniųjų lokomotyvų mašinistų instruktorių pareiginės instrukcijos 12.1 p., mašinistų instruktoriai privalo atlikti (b.l. 25-26), dėl galimo akcizais apmokestinamų prekių laikymo ir gabenimo, kurio metu buvo apžiūrėtas ieškovų valdomas traukinys Nr. 2924 su šilumvežiu 2M62M-0673, kuris vyko kelio ruožu Lyda – Vaidotai. Paklausus ieškovų, ar jie negabena akcizinių prekių ir sulaukus neigiamo atsakymo, buvo nuspręsta palydėti traukinį iki paskyrimo stoties ir atlikti nuodugnią šilumvežio apžiūrą Vaidotų prekinių šilumvežių eksploatavimo ceche. Atlikus šilumvežio apžiūrą, jo sekcijos „B“ elektros lygintuvų spintoje buvo rasta 600 pakelių cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis (b.l. 64-65, 76-78, 132-140). Dėl nurodyto įvykio atsakovas 2011-02-10 įteikė ieškovams reikalavimus pasiaiškinti (b.l. 27-28), tačiau pastarieji juos atsisakė pasirašyti, dėl ko atsakovas 2011-02-10 surašė aktą apie teisėtų reikalavimų nevykdymą (b.l. 29). Surašius nurodytą aktą, ieškovai 2011-02-10 pateikė atsakovui pasiaiškinimus dėl aukščiau nurodyto įvykio, kuriuose nurodė, jog jiems nėra žinoma, iš kur atsirado cigaretės šilumvežyje (b.l. 30-31). 2011-03-08 įvyko operatyvinis pasitarimas, kurio metu buvo konstatuota, kad ieškovai - šilumvežio mašinistas ir jo padėjėjas neteisėtai laikė ir gabeno kontrabandines cigaretes iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos teritoriją bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausančiu šilumvežiu, todėl buvo nutarta juos atleisti iš darbo DK 136 str. 3 d. 2 p., Lietuvos geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statuto 16 p. ir 2002-04-30 AB LG generalinio direktoriaus įs.Nr. Į-203 14 p. pagrindais (b.l. 64-65).

17Nagrinėjamojoje byloje ieškovai ginčija drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl pareiga įrodyti, kad drausminė nuobauda skirta teisėtai ir pagrįstai, tenka darbdaviui ir jis privalo įrodyti, kad buvo visos drausminės atsakomybės sąlygos.

18Pažymėtina, kad atleidimas iš darbo DK 136 str. 3 d. 2 p. nustatytu pagrindu yra drausminė nuobauda (DK 237 str. 1 d. 3 p.), kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui. Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas (DK 234, 235 str.), tačiau drausminė atsakomybė gali būti taikoma tik tuomet, kai yra visi teisės pažeidimo elementai. Darbo pažeidimas, kuris sukelia drausminę atsakomybę, yra daromas tik tuomet, kai netinkamai yra vykdomos darbo pareigos (DK 234 str.). Darbo drausmės pažeidimo objektu pripažįstama darbovietėje nustatyta darbo tvarka, o pažeidimo objektyvioji pusė – tai darbuotojo neteisėtas elgesys (darbo pareigų, nustatytų darbo sutartyje ir vietiniuose norminiuose teisės aktuose, neatlikimas arba netinkamas atlikimas).

19Byloje nustatyta, kad ieškovai iš darbo buvo atleisti pagal DK 136 str. 3 d. 2 p., t.y. darbuotojams šiurkščiai pažeidus darbo drausmę (DK 235 str. 2 d. 11 p.), Lietuvos geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statuto 16 punktą ir 2002-04-30 AB LG generalinio direktoriaus įs.Nr. Į-203 14 punktą (kai šilumvežio mašinistas ir mašinisto padėjėjas vežė neįformintus daiktus per Lietuvos Valstybės sieną) (b.l. 4-5).

20Sprendžiant, ar ieškovai pažeidė darbo drausmę, būtina įvertinti jų darbo pareigas bei darbo tvarką reglamentuojančius aktus. Pažymėtina, kad darbuotojas, sudaręs darbo sutartį, privalo tinkamai atlikti savo darbo pareigas ir griežtai laikytis jų atlikimo tvarkos. DK 228 str. nurodyta, kad kiekvienas darbuotojas privalo dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės. 1995-01-24 LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintas Lietuvos Geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statutas (b.l. 52-57), kurio 16 p. nurodyta, jog darbuotojai, kurių darbas tiesiogiai, susijęs su traukinių eismu, keleivių aptarnavimu ir krovinių bei objektų saugumo užtikrinimu, gali būti atleidžiami iš darbo už vienkartinį šiurkštų drausmės pažeidimą, keliantį grėsmę eismo saugumui, žmonių gyvybei ir sveikatai, taip pat už keleivių vežimo bei jų aptarnavimo ir krovinių bei objektų saugumo taisyklių šiurkštų pažeidimą. Tuo tarpu šiurkščių drausmės pažeidimų sąrašas yra patvirtintas 2002 m. balandžio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-203 „Dėl šiurkščių drausmės pažeidimų sąrašo patvirtinimo", pagal kurio 14 p., prie šiurkščių drausmės pažeidimų priskirtini ir tokie pažeidimai kaip įstatymo nustatyta tvarka neįformintų daiktų vežimas per Lietuvos valstybės sieną (b.l. 58-61).

21Vertinant darbo sutarties su ieškovais nutraukimo teisėtumą, svarbu pažymėti, kad atsakovas, tvirtindamas 2002-04-30 įsakymu šiurkščių drausmės pažeidimų sąrašą, nurodytu įsakymu įpareigojo struktūrinių padalinių viršininkus supažindinti sąraše nurodytų kategorijų darbuotojus, tame tarpe ir lokomotyvų mašinistus bei jų padėjėjus. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovai dar 2007 metais buvo pasirašytinai supažindinti su drausmės statutu, Lokomotyvo brigados narių pareigine instrukcija ir šiurkščių darbo drausmės pažeidimų sąrašu (b.l. 62-63).

22Byloje nustatyta, jog ieškovų pamainos metu, jų valdomame 2011-02-10 traukinyje Nr. 2924 su šilumvežiu 2M62M-0673, šilumvežio sekcijos „B“ elektros lygintuvų spintoje buvo rasta 600 pakelių cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis (b.l. 64-65, 76-78). Šią aplinkybę patvirtino ir liudytojai R. V. bei V. U.. Be to, jie parodė, kad patikrinimo metu ieškovams priklausančiuose krepšiuose buvo rasti apie 50 litrų talpos juodi maišai, kurie būtent yra naudojami kaip priemonės kontrabandinėms cigaretėms sudėti. Teismas netikėti šių liudytojų parodymais neturi pagrindo, kadangi jie buvo nuoseklūs, esminėse detalėse sutapo, be to, šie liudytojai patvirtino faktinius duomenis, kurie buvo gauti jiems tiesiogiai stebint situaciją. Duomenų apie tai, jog nurodyti liudytojai turėtų tikslą apkalbėti ieškovus, byloje nenustatyta.

23Sprendžiant, ar ieškovai padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, svarbu nagrinėjamojoje byloje įvertinti šias nustatytas teisiškai reikšmingas aplinkybes:

241) šilumvežiui 2M62M-0673, kurį valdė ieškovai 2011-02-10, dar iki įvykio, t.y. 2011-01-28 buvo pradėtas pirmos apimties einamasis remontas ER-1 Uždaroje akcinėje bendrovėje „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (b.l. 32-33), kurio metu pagal technologinį procesą buvo patikrintas šilumvežis 2M62M-0673, tame tarpe ir jo Elektros lygintuvų spintos, kuriuose buvo rastos baltarusiškos cigaretės (b.l. 90-96). Nurodyto šilumvežio remontas buvo baigtas 2011-02-04 ir šilumvežis grąžintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ (b.l. 32-33). Vilniaus lokomotyvų remonto depas, kuris atliko šilumvežio remontą, 2011-03-07 rašte nurodė, jog pagal technologinį procesą, einamojo remonto pirmos apimties metu buvo patikrinta šilumvežio elektros lygintuvų spinta (atidaryti apžiūros dangteliai). Apžiūros metu jokių pašalinių daiktų nebuvo (b.l. 34);

252) Lokomotyvo techninės būklės žurnalas, kuriame fiksuoti šilumvežio 2M62M-0673 maršrutai (b.l. 35-51), liudija, kad šilumvežis po einamojo remonto, t.y. nuo 2011-02-04 iki 2011-02-10 iš Lietuvos Respublikos išvykęs nebuvo, o būtent tik 2011-02-10, ieškovų lokomotyvo brigada įvykdė pirmąjį reisą už Lietuvos Respublikos ribų, t.y. į Baltarusijos Respublikos Lydos stotį (b.l.50).

26Teismo manymu, šios aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro savarankišką pagrindą konstatuoti, jog ieškovai padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Šiuo atveju dėl aplinkybės, ar ieškovai neteisėtai laikė ir gabeno kontrabandines cigaretes iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos teritoriją bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausančiu šilumvežiu 2M62M-0673, įrodytumo, nėra būtinas teismo nuosprendis arba administracinės atsakomybės taikymo aktas dėl tokio darbuotojo. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris yra pažymėjęs, kad darbuotojo neteisėti veiksmai gali būti įrodinėjami visomis CPK nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis, kurių visuma turi lemti neabejotiną išvadą, kad darbuotojas tokius veiksmus atliko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004, 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-615/2007). Todėl ieškovų teiginiai, jog atsakovas atleido juos iš darbo neteisėtai, kadangi 2011-05-24 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutarimu administracinio teisės pažeidimo byla V. B. atžvilgiu nutraukta (Vilniaus apygardos teismo 2011-07-21 nutartimi nutarimas paliktas nepakeistu), nesant jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1362 str. 3 d., t.y. neįrodžius, kad jis šilumvežyje gabeno tabako gaminius (b.l. 76-78), atmestinas kaip nepagrįstas. Be to, atmesdamas nurodytus ieškovų teiginius, teismas vadovaujasi tikimybių pusiausvyros principu. Pažymėtina, kad pagal CPK 185 str., teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. CPK 176 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką. Civilinėje byloje, skirtingai nei baudžiamojoje ar administracinėje byloje, nėra reikalaujama absoliutaus faktų įrodytumo. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009, 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009 ir kt.)

27Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, t.y. jog būtent ieškovų pamainos metu šilumvežyje buvo rasta 600 pakelių cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir, kad nurodytas šilumvežis nuo grąžinimo iš einamojo remonto (kurio metu šilumvežio elektros lygintuvų spintos buvo apžiūrėtos, patikrintos ir jose pašalinių daiktų nebuvo rasta) Vilniaus lokomotyvų depui dienos, t.y. nuo 2011-02-04 iki 2011-02-10, nebuvo išvykęs iš Lietuvos Respublikos, o tik 2011-02-10 ieškovų lokomotyvo brigada įvykdė pirmąjį reisą į Baltarusijos Respubliką, darytina išvada, kad ieškovai atliko neteisėtus veiksmus, numatytus Darbo kodekso 235 str. 2 dalies 11 punkte. Tos aplinkybės, kad ieškovai savo kaltę neigė tiek patikrinimo metu, tiek paaiškinimuose bei, kad administracinė byla ieškovo V. B. atžvilgiu buvo nutraukta, nepaneigė ieškovų neteisėtų veiksmų atlikimo fakto, t.y. neteisėto cigarečių gabenimo ir laikymo iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respublikos teritoriją, kadangi byloje pakako duomenų darbo drausmės pažeidimui, numatytam šiurkščių drausmės pažeidimų sąrašo 14 punkte, konstatuoti.

28Pagal DK 234 straipsnį, drausminė atsakomybė gali kilti darbuotojui tik tuo atveju, kai yra darbuotojo kaltė. Todėl, sprendžiant ar ieškovai padarė drausminį pažeidimą, svarbu nustatyti, ar jie buvo supažindinti su pareiginėmis instrukcijomis. Šis aspektas skiriant drausminę nuobaudą pagal DK 234 straipsnį yra svarbus kaip darbuotojo kaltės dalis. Darbuotojas yra kaltas, jeigu sąmoningai atliko neteisėtus veiksmus: netinkamai vykdė darbo pareigas ar jų nevykdė. Tuo tarpu, tiesioginiai įrodymai byloje apie tai, kad ieškovai buvo supažindinti su nurodyta informacija, yra (b.l. 62-63).

29Teismo manymu, 600 pakelių cigarečių neįformintas įvežimas iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos teritoriją bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausančiu šilumvežiu, dėl pačios veikos pobūdžio yra sunkus drausminis nusižengimas, dėl ko atsakovas, kaip ypatingos reikšmės subjektas, pagrįstai jį įtraukė į šiurkščių darbo drausmės pažeidimų sąrašą, suteikiančių darbdaviui teisę atleisti darbuotoją iš darbo darbdavio iniciatyva. Tokiu būdu, konstatavus ieškovų kontrabandinių cigarečių neteisėto laikymo ir gabenimo iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos teritoriją faktą atsakovui priklausančiu šilumvežiu, darytina išvada, kad atsakovas, remdamasis tiek Darbo kodekso nuostatomis, tiek savo patvirtintais lokaliniais teisės aktais, pagrįstai ieškovų veiksmus kvalifikavo kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą.

30Nors ieškovai ieškinyje nurodė, kad atsakovas nepareikalavo iš ieškovų raštu pasiaiškinti dėl įvykio aplinkybių, teismas nurodytus teiginius atmeta kaip prieštaraujančius byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Pažymėtina, kad atsakovas 2011-02-10 pareikalavo iš abiejų ieškovų pasiaiškinti raštu dėl įvykusio įvykio (b.l. 27-28), tačiau pastariesiems atsisakius, atsakovas 2011-02-10 surašė aktą apie teisėtų reikalavimų nevykdymą (b.l. 29). Tik surašius minėtą aktą, ieškovai 2011-02-10 pateikė pasiaiškinimus dėl įvykio (b.l. 80-81).

31Teismas, įvertinęs ir susiejęs tarpusavyje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus (CPK 185 str.), konstatuoja, kad ieškovai pažeidė darbo drausmę – gabeno neįformintus daiktus per Lietuvos valstybės sieną atsakovui priklausančiu šilumvežiu, todėl atsižvelgiant į ieškovų vykdytas darbo funkcijas bei padarytą darbo pareigų pažeidimą, drausminės nuobaudos rūšis – atleidimas iš darbo – ieškovams parinkta laikantis DK 238 straipsnio reikalavimų ir yra adekvati padaryto pažeidimo sunkumui. Taigi atsakovas pagrįstai ir teisėtai ieškovus atleido iš darbo.

32Nustačius, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai nutraukė su ieškovais darbo sutartis pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. (DK 235 str. 2 d. 11 p.), Lietuvos Geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statuto 16 punktą ir 2002-04-30 AB LG generalinio direktoriaus Įs.Nr. Į-203, 14 punktą, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovų reikalavimų dėl jų grąžinimo į darbą ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką.

33Pagal CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., iš ieškovų į valstybės biudžetą lygiomis dalimis priteistinos 20,85 Lt dydžio pašto išlaidos, t.y. iš kiekvieno po 10,42 Lt.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268, 270 str. str., teismas

Nutarė

35ieškovų V. B. ir J. S. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos Geležinkeliai“ dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką, atmesti.

36Priteisti iš ieškovų V. B. ir J. S. lygiomis dalimis į valstybės biudžetą 20,85 Lt pašto išlaidų, t.y. iš kiekvieno po 10,42 Lt.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 3. sekretoriaujant Daliai Lučinskei, Dmitrijui Latušinskiui,... 4. dalyvaujant ieškovams V. B. ir J. S.... 5. atsakovo atstovui V. U.,... 6. vertėjui A. K.,... 7. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. ieškovai V. B. ir J. S. kreipėsi į... 10. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir... 11. Teismo posėdyje ieškovai patikslino savo reikalavimus dėl vidutinio darbo... 12. Atsakovas teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Pagrindiniai ieškovų reikalavimai yra dėl Darbo sutarčių nutraukimo pagal... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas V. B. dirbo pas... 16. Šalių paaiškinimais, liudytojų R. V. ir 17. Nagrinėjamojoje byloje ieškovai ginčija drausminės nuobaudos skyrimo... 18. Pažymėtina, kad atleidimas iš darbo DK 136 str. 3 d. 2 p. nustatytu pagrindu... 19. Byloje nustatyta, kad ieškovai iš darbo buvo atleisti pagal DK 136 str. 3 d.... 20. Sprendžiant, ar ieškovai pažeidė darbo drausmę, būtina įvertinti jų... 21. Vertinant darbo sutarties su ieškovais nutraukimo teisėtumą, svarbu... 22. Byloje nustatyta, jog ieškovų pamainos metu, jų valdomame 2011-02-10... 23. Sprendžiant, ar ieškovai padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą,... 24. 1) šilumvežiui 2M62M-0673, kurį valdė ieškovai 2011-02-10, dar iki... 25. 2) Lokomotyvo techninės būklės žurnalas, kuriame fiksuoti šilumvežio... 26. Teismo manymu, šios aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro savarankišką... 27. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, t.y. jog būtent ieškovų... 28. Pagal DK 234 straipsnį, drausminė atsakomybė gali kilti darbuotojui tik tuo... 29. Teismo manymu, 600 pakelių cigarečių neįformintas įvežimas iš... 30. Nors ieškovai ieškinyje nurodė, kad atsakovas nepareikalavo iš ieškovų... 31. Teismas, įvertinęs ir susiejęs tarpusavyje byloje esančius rašytinius... 32. Nustačius, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai nutraukė su ieškovais darbo... 33. Pagal CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., iš ieškovų į valstybės biudžetą... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 35. ieškovų V. B. ir J. S. ieškinį... 36. Priteisti iš ieškovų V. B. ir J.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti