Byla 2-3408-600/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „VERSLO MEDIA“ ieškinį atsakovui UAB „RONIER LEZ“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2atsakovui pareikštas ieškinys dėl 7260 Lt skolos, 2613,60 Lt delspinigių, 8,06 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2010-03-15 pasirašė sutartį NR. ( - ), užsakymą-sąskaitą išankstiniam mokėjimui Nr.( - ) ir patalpino atsakovo reklamą produkte „STATYBA PLIUS 2010“. Apmokėjimui už suteiktas paslaugas ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 7260 Lt sumai, tačiau atsakovas nesumokėjo ir liko ieškovui skolingas 7260 Lt.

3Atsakovui LR CPK 123 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d. sprendimas priimamas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-03-15 pasirašė sutartį Nr. ( - ), užsakymą-sąskaitą išankstiniam mokėjimui Nr.( - ) (b.l. 4-7), pagal kuriuos ieškovas patalpino atsakovo reklamą produkte „STATYBA PLIUS 2010“, o atsakovas įsipareigojo sumokėti 1000 Lt per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo datos, likusią sumą pervedant mokėjimą nuo 2010 m. liepos mėn. mokant lygiomis dalimis kas mėnesį po 782,50 Lt iki 2011 m. vasario 15 d. Atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir liko skolingas 7260 Lt.

7Pagal LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas savo sutartines prievoles vykdė netinkamai, nesusimokėjo už jam suteiktas paslaugas, todėl iš jo priteistinas 7260 Lt įsiskolinimas.

8Asmuo neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.71 str.). Remiantis šalių sudarytos sutarties Nr. ( - ) 3.2 p., laiku neatsiskaitęs su ieškovu, atsakovas privalo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neatsiskaitė laiku su ieškovu, iš atsakovo priteistina 2613 Lt delspinigių.

9Šalys yra ūkio subjektai, besiverčiantys ūkine – komercine veikla, todėl palūkanų dydis yra nustatomas vadovaujantis 2003-12-09 Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis. LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d. numatyta, kad jeigu sutartis nenumato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo mokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tų metų pusmetį, kuri skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Atsižvelgiant i tai, ieškovui priteistina iš atsakovo 8,06 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (9873,60 Lt ) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-01-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis).

10Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 296 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 1).

11Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CK 6.37-6.38 str., 6.210 str., LR CPK 93 str., 142 str. 4 d., 285- 287 str., teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „RONIER LEZ“, į.k. 302442034, Pramonės g. 8A, Klaipėda, 7260 Lt (septynis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt Lt) skolos, 2613,60 Lt (du tūkstančius šešis šimtus trylika Lt 60 ct) delspinigių, 8,06 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą (9873,60 Lt) nuo bylos iškėlimo dienos (2012-01-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 296 Lt (du šimtus devyniasdešimt šešis Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „VERSLO MEDIA”, į.k. 111436135, Žirmūnų g. 68a, Vilnius, naudai.

14Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

15Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai