Byla 1-15-474/2019
Dėl įžūlaus smurtinio ir vandališko išpuolio taip pat išgąsdinti D. Ž., M. S., L. Ž. ir M. K., tuo pačiu sutrikdyta visuomenės rimtis

1Plungės apylinkės teismo Kretingos teisėjas Valdas Alška, sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei, dalyvaujant prokurorams Danutei Rudienei, Svajūnui Petravičiui, nukentėjusiesiems J. V., L. Ž., D. Ž., M. S., kaltinamojo Ž. U. gynėjui advokatei Stefanijai Taluntienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. U., gim. ( - ), a.k( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį.

3Ž. U., gim( - )., a.k( - ) lietuvis Lietuvos Respublikos pilietis, nedirbantis, nevedęs, gyv. ( - ), ankščiau teistas 2016-02-29 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį; 2018-02-02 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams ir pritaikius 75 straipsnį, bausmės vykdymas atidėtas 3 metus, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį.

4Teismas

Nustatė

5A. U. ir Ž. U. yra kaltinami tuo, kad 2017-03-28 apie 23:30 val., ( - )A. U. veikdamas bendrininkų grupėje su Ž. U., siekdamas pademonstruoti savo pranašumą ir atkeršyti L. Ž. už garsų beldimą ir įžeidžiantį reikalavimą pakvieti sūnų, laikydamas rankoje strypą, nusivijo L. Ž. bei kartu su juo buvusį M. S. iš savo namo Nr. 4 kiemo į gatvę. L. Ž. ir M. S. sulipus į gatvėje stovėjusį D. Ž. vairuojamą automobilį BMW, v/n ( - ), ir pradėjus juo važiuoti, A. U. metė į minėto automobilio priekinį stiklą akmenį ir išdaužė stiklą, po to ėmė daužyti strypu bei spardyti šį automobilį, tuo pat metu jį daužant ir spardant Ž. U.. Vandališkų veiksmų išgąsdintiems automobilio keleiviams išlipus lauk, A. U. ir Ž. U., tęsdami bendrą nusikalstamą veiką, A. U. užpuolė L. Ž. ir ne mažiau kaip tris kartus smogė jam strypu į viršutinę kūno dalį bei sukėlė fizinį skausmą, tuo pat metu Ž. U. užpuolė D. Ž. ir ne mažiau kaip vieną kartą smogė strypu į apatinę kūno dalį bei sukėlė fizinį skausmą. Bendrais įžūliais veiksmais sukeltas fizinis skausmas D. Ž., M. S. ir L. Ž., neremontuojamai apgadintas J. V. automobilis, kadangi išdaužti 80 Eur vertės šio automobilio priekinis, 50 Eur vertės galinis ir 30 Eur vertės vairuotojo pusės durų šoninis stiklai bei sulankstytas 100 Eur vertės automobilio variklio dangtis Dėl įžūlaus smurtinio ir vandališko išpuolio taip pat išgąsdinti D. Ž., M. S., L. Ž. ir M. K., tuo pačiu sutrikdyta visuomenės rimtis.

6Kaltinamasis A. U. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2017-03-28 jis buvo namuose, esančiuose( - ). Namuose buvo jo sutuoktinė, sūnus Ž. U. ir posūnis R. G.. Visa šeima miegojo ir apie 23:30 val. jis išgirdo beldimą į duris. Atidaręs duris pamatė L. Ž., kuris prieš kelias dienas buvo atėjęs susitikti su jo sūnumi Ž. U., bet jis L. Ž. buvo išvaręs iš savo kiemo ir liepė nesilankyti. L. Ž. atėjo su M. S.. L. Ž. pareikalavo pakviesti jo sūnų Ž. U., bet jis liepė L. Ž. eiti iš kiemo laukan. Tada L. Ž. pradėjo jo sūnų kolioti, pradėjo eiti link jo į namo vidų ir jį pastūmė. Tuo metu atėjo sūnus Ž. U. ir jie susistumdė namo kieme. L. Ž. ir M. S. iš kiemo išėjo ir nuėjo į mašiną, kuri stovėjo akligatvio gale. Tik tada jis suprato, kad atvykėliai atvažiavo automobiliu, nes užsivedė variklį ir įsijungė šviesas. Automobilis pravažiavo pro jį su sūnumi, stovinčius namo kieme ir nuvažiavo tiesiai į A. gatvę, nors turėjo sankryžoje pasukti į kairę ir išvažiuoti iš sodų. A gatvje apsisuko, nes ta gatvė yra akligatvis ir grįžo automobiliu prie jų namo. Vairuotojas pvojingai manevravo ir kliudė jį dešiniu priekiniu sparnu. Kai jis apvirto, iš mašinos išlipo M. S. ir puolė. SJis spėjo atsistoti ir su M. S. pradėjo stumdytis. Tuo metu, kaip automobilis kliudė jį, jis ranka galėjo išdaužti automobilio stiklą. Kaip buvo išdaužtas šoninis ir galinis stiklai, jam nėra žinoma ir jis jokių metalinių strypų neturėjo. Akmeniu į automobilį nemetė ir nematė, kad sūnus Ž. U. būtų metęs. Po to atvykėliai paliko automobilį ir pabėgo. Atvyko policijos pareigūnai ir jis kartu su sūnumi nuvyko į policijos komisariatą, kur susitiko su D. Ž. ir susitarė užbaigti konfliktą gražuoju. Parvežė D. Ž. į savo namus automobiliu. Automobilio BMW užvedimo rakteliai buvo pas jį ir jiems parvažiavus iš policijos komisariato, jis raktelius gražino D. Ž.. Prašo išteisinti, nes jis jokio nusikaltimo nepadarė.

7Kaltinamasis Ž. U. kaltu neprisipažino ir parodė, kad tą naktį jis atsibudo nuo smarkaus beldimosi į duris. Girdėjo, kaip jo tėvas atidarė duris ir atvykėliai reikalavo, kad jis išeitų. Jis priėjo prie durų ir susierzinęs atsakė, kad niekur neis. Kieme prasidėjo grumtynės tarp jo ir L.Žilinsko, o tėvas grūmėsi su M. S.. Po to M. S. ir L. Ž. nubėgo į V. gatvės galą ir jie pamanė, kad viskas baigėsi. Pro juos pravažiavo automobilis, kuris buvo pilnas žmonių. Automobilis nuvažiavo iki kitos gatvės galo, apsisuko ir grįžo atgal. A. U. metė į automobilį akmenį. Iš automobilio išlipo 5 žmonės ir juos puolė. Jie su tėvu buvo stipresni ir atvykėliai pabėgo. Jis su tėvu pradėjo ieškoti savo brolio R. G., nes pastarasis buvo dingęs. Vėliau atvyko policijos pareigūnai, kurie sustabdė jį su tėvu važiuojančius ieškoti brolio ir nuvažiavo į policijos komisariatą. Iš policijos komisriato grįžo atgal, nes atvykėlių automobilis buvo paliktas prie jų namų ir juo išvažiavo D. Ž..

8Nukentėjęs L. Ž. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28 apie 20:30 jis D. Ž. vairuojamu automobiliu nuvažiavo į „Draugystė“ sodus pas Ž. U. atsiimti 30 Eur skolos. Į kiemą, kur gyveno Ž. U., nuėjo jis ir M. S.. Paabeldė į duris, tačiau niekas neatidarė. Pabeldė smarkiau ir duris atidarė A. U., kuris prieš kelias dienas buvo liepęs jam nevaikščioti pas juos. A. U. pasakė, kad nekvies sūnaus ir uždarė duris. Tada jis vėl beldė į duris ir pareikalavo pakvieti „sūnų gaidį“. Tada iš namo išbėgo Ž. U. su metaliniu strypu rankoje. Jis su M. S. iš kiemo pabėgo, nes išsigando strypo. Sulipo į automobilį ir nuvžiavo V. gatve. D. Ž. nepasuko į kairę ir nuvažiavo tiesiai kita gatve. Toje gatvėje apsisuko ir važiavo atgal iki sankryžos, norėdami išvažiuoti iš sodų ir tuo momentu į autombilio langą pataikė akmuo. Tada jie automobiliu privažiavo prie Uselių kiemo. Jis išlipo iš automobilio, pribėgęs Ž. U. jam trenkė į galvą tris smūgius. Pribėgo M. S. ir Ž. U. nuo jo atitraukė ir jie pabėgo. Po to atvažiavo policija. Jie važiavo atsiimti tikros skolos, nes Ž. U. buvo skolingas. Strypu jam Ž. U. trenkė, kai jie sugrįžo į kiemą antrą kartą.

9Nukentėjęs M. S. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28 jis susitiko su L. Ž., J. V. ir D. Ž.. Važinėjo automobiliu ir pritrūko kuro. Nusprendė važiuoti į s/b „Draugystė“, kadangi L. Ž. pasakė, jog jam yra skolingas pinigų. Automobilį vairavo D. Ž.. Nuvažiavus į sodus, L. Ž. paprašė jo eiti kartu pas U. į kiemą. Jis nuėjo ir L. Ž. garsiai beldė, pasakė „pakviesk gaidį sūnų“. Duris atidaręs vyriškis atsakė “tuoj tau pakviesiu“ ir jie susitumdė. Tėvui padėti išbėgo sūnus ir nuo Ž. U. ranka jis gavo pora smūgių. Jis su L. Ž. išbėgo iš kiemo ir grįžo į autombilį. Jie nuvažiavo tiesiai ir nepasuko, norėdami išvažiuoti iš sodų. Po to apsisuko ir važiavo atgal link Uselių namo. Useliai metė akmenį į automobilį. Pirmas išlipo D. Ž., apsistumdė, po to išlipo L. Ž. ir jis pamatė, kaip L. Ž. kažkokiu daiktu muša Ž. U.. Jis pribėgęs išskyrė juos ir pabėgo. Išsikvietė taksi ir išvažiavo.

10Nukentėjęs D. Ž. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28 į s/b „Draugystė“ važiavo J. V. automobiliu, vairavo jis. Kartu su juo važiavo M. K., L. Ž. ir M. S.. Reikėjo važiuoti į Klaipėdą, neturėjo kuro ir kažkuris pasakė, kad soduose yra skolininkas ir pagal L. Ž. nurodymus, privežė prie namo. L. Ž. ir M. S. išlipo ir nuėjo. Po kiek laiko grįžo ir pasakė, kad susistumdė. Išvažiuojant iš gatvės, matė du vyriškius, stovinčius su strypais. Jis sankryžoje nepasuko, o nuvažiavo tiesiai. Gatvėje apsisuko ir važiavo atgal. Sankryžoje praleido kitą automobilį ir į jo vairuojamą automobilį atskriejo akmuo. Susinervino ir nuvažiavo tiesiai į priekį. Sustabdė automobilį ir išllipo. Tada prasidėjo muštynės. Jam trenkė metaliniu strypu ir jis pabėgo. Iškvietė policiją ir pareigūnaiu nuvežė į policijos komisariatą. Iš komisariato grįžo kartu su Useliais, kurie padavė automobilio raktelius. Automobiliui buvo išdaužtas priekinis, šoninis ir galinis stiklai ir jis girdėjo, kai bėgo iš įvykio vietos, daužomo automobilio garsus. Kadangi automobilis ne jo, jis kvietė policiją.

11Nukentėjęs ir civilinis ieškovos J. V. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jis su D. Ž. visą dieną važinėjo, buvo stipriai išgėręs ir jį D. Ž. parvežė į namus. Jis apie įvykį nieko nežino. Jis paskolino D. Ž. automobilį ir šis jam paaiškino apie automobilio sugadinimo aplinkybes. Automobiliui buvo įlenktas variklio gaubtas, išdaužtas vairuotojo durelių stiklas ir galinio dangčio stiklas. Useliai pažadėjo sumokėti už remontą, bet to nepadarė ir jis automobilį pardavė, nes neturėjo lėšų jį suremontuoti. Jis reiškia 260 Eur ieškinį, nes tiek kainuoja detalės. Prašo priteisti iš kaltinamųjų 260 Eur.

12Liudytojas N. S. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28 pagal pranešimą nuvyko į s/b „Draugystė“. Važiuojant į sodų bendriją, juos sustabdė einantis gatve jaunuolis, kuris pranešė, kad atvažiavo į sodus pas nepažįstamą asmenį ir buvo išdaužyti automobilio langų stiklai. Nuvažiavo į V. gatvę kartu su tuo jaunuoliu, kur stovėjo automobilis. Pasikalbėjo su namo šeimininku, bandė aiškintis įvykio aplinkybes ir namo šeimininkas pasakė, kad buvo brautąsi į jo namus. Tada nusivežė į komisariatą keturis asmenis, jie nebuvo sulaikyti. Prie namo stovėjusį automobilį nufotografavo. Komisariate namo šeimininkas aiškino, kad su automobiliu buvo bandoma užvažiuoti ant jo.

13Liudytoja R. U. teisminio nbagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28, 23:30 val. ji miegojo ir pabudo nuo garsaus beldimo į duris. Duris atidarė jos vyras ir ji išgirdo grubų reikalavimą pakviesti jos sūnų Ž. U.. Ji apsirengė ir išėjo pažiūrėti, kas vyksta. Pamatė kieme savo vyrą, kuris grūmėsi su dviem vyriškiais ir jos vyrui į pagalbą atėjo sūnus Žygimantas. Namuose buvo jos sūnus R. G., kuris po įvykio kažkur dingo. Per langą matė, kad automobilis priekiu grįžo prie namo.

14Liudytojas M. K. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jis kartu su M. S., L. Ž. ir D. Ž. važinėjosi automobiliu, vairuojamu D. Ž.. Važinėjant kažkuris iš jų užsiminė apie kažkokią skolą ir tada jie nuvažiavo į sodus. M. S. ir L. Ž. išlipo ir išėjo, o jie liko automobilyje. Po kiek laiko grįžo ir pasakė, kad važiuotų. D. Ž. pasuko ne į tą kelią ir jiems reikėjo grįžti. Grįžtant išdužo automobilio priekinis stiklas ir D. Ž. sustabdė automobilį. Iš automobilio išlipo M. S. ir L. Ž. ir prasidėjo kivirčas. Jis išlipo iš automobilio ir išsikvietęs taksi, išvažiavo.

15Policijos pareigūnas N. S. tarnybiniame pranešime nurodė, kad nuvykus į įvykio vietą pagal gautą pranešimą, buvo rasti A. U. ir Ž. U., kurie paaiškino, kad į jų namus bandė įsibrauti keli asmenys, su kuriais kilo konfliktas. Konflikto metu atvykę asmenys bandė važiuoti ant jų su automobiliu ir jie gindamiesi pagaliais išdaužė automobilio langus. D. Ž. pranešė apie tai, kad vyksta muštynės, girdisi šūviai ir galbūt naudojami šaunamieji ginklai. Po to D. Ž. policijos pareigūnams nurodė, kad su juo kartu atvažiavo du asmenys, kurių jis nepažįsta(b.l.21, 27-31; 1 t.).

16Byloje yra pateiktos foto lentelės, kuriose matyti automobilio BMW 525, v/n ( - ) galinė dalis, automobilio priekis su įskilusiu priekiniu stiklu bei automobilio kairės pusės vairuotojo durelės(b.l.33-36, 1 t.).

172018 m. spalio 18 – gruodžio 3 dienos teismo psichiatrijos ekspertizės aktu nustatyta, kad Ž. U. jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo metu būtyų sirgęs laikinu ar lėtiniu psichikos sutrikimu ar silpnaprotyste. Šiuo metu Ž. U. serga lėtiniu psichikos sutrikimu – paranoidine šizofrenija(epizodinės eigos su progresuojančiu defektu). Nėra nustatyta, kad Ž. U. jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo metu dėl kokio nors psichikos sutrikimo būtų negalėjęs suvokti savo veiksmų esmės ar jų valdyti. Šiuo metu Ž. U. dėl jam nustatyto lėtinio psichikos sutrikimo – paranoidinės šizofrenijos(epizodinės eigos su progresuojančiu defektu) negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti(b.l.148-150; 3 t.).

18A. U. ir Ž. U. yra kaltinami tuo, kad 2017 m. kovo 28 d., apie 23:30 val., viešoje vietoje, ( - )bendrais įžūliais ir vandališkais veiksmais sukėlė fizinį skausmą nukentėjusiems D. Ž., L. Ž. ir M. S. bei nepataisomai apgadino automobilį bei dėl įžūlaus smurtinio ir vandališko išpuolio išgąsdino D. Ž., M. S. L. Ž. bei M. K., tuo pačiu buvo sutrikdyta visuomenės rimtis.

19Byloje pagal nagrinėjamo įvykio metu galiojusią aktualią BK 284 straipsnio redakciją už viešosios tvarkos pažeidimą, sukėlusį padarinius, atsakė tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Aiškinant šią normą teismų praktikoje yra pažymėta, kad traukiant asmenį baudžiamojon atsakomybėn pagal šį straipsnį turi būti nustatyti veikos padariniai – visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas. Šie padariniai nustatomi atsižvelgiant į tai, ar viešoje vietoje buvo panaudotas fizinis smurtas, ar aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, ar buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta didelė materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis, ar kilo sumaištis, nutrauktas jiems skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-243/2006, 2K-248/2008, 2K-412/2009, 2K-563/2009, 2K-513/2010, 2K-135/2011, 2K-416/2013, 2K-491/2013, 2K-141-507/2015, 2K-310-942/2016). Teismų praktikoje visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijunta pažeminti, šokiruoti ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-55/2011, 2K-450/2010). Kaltininko veiksmus kvalifikuojant pagal BK 284 straipsnį nėra būtina, kad viešoji tvarka būtų pažeista, matant žmonių miniai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-278-511/2015).

20Byloje neginčijamai nustatyta, kad kaltinamieji A. U. ir Ž. U. buvo savo namuose ir miegojo. Nukentėję L. Ž. ir M. S. į kaltinamųjų namo kiemą atėjo nakties metu reikalauti iš kaltinamojo Ž. U. tariamos skolos. L. Ž. garsiai belsdamas į duris ir vartodamas nepagarbius žodius, pažadino gyvenamojame name buvusius ne tik kaltinamuosius, bet ir jų šeimos narius. Konfliktas ir grumtynės tarp atvykusių nukentėjusiųjų ir kaltinamųjų įvyko A. U. gyvenamojo namo kieme. Byloje nėra surinkta jokių įrodymų apie tai, kad šį konfliktą matė kiti asmenys, šie asmenys būtų šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, būtų nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, sustabdytas eismas ir pan.. Po to, kaip M. S. ir L. Ž. pasišalino iš kaltinamųjų namo kiemo, jie sėdo į automobilį ir išvažiavo. Jie gatve nuvažiavo nuo kaltinamųjų gyvenamojo namo ir vėl pateko į G. akligatvį, kuriame apsisuko ir grįžo atgal prie D. gatvės, iš kurios patenkama į sodų bendriją bei kaltinamųjų gyvenamąjį namą. Nukentėjęs D. Ž. parodė, kad jam privažiavus prie sankryžos ir sustojus praleisti pravažiuojantį automobilį, atskriejo akmuo ir išdaužė priekinį automobilio stiklą. Jis pavažiavo link kaltinamųjų namo, sustabdė automobilį ir išlipo. Tada prasidėjo muštynės ir jis gavo smūgį metaliniu strypu ir pabėgo, iškvietė policiją. Nukentėję M. S. ir L. Ž. parodė, kad jiems išvažiavus nuo kaltinamųjų namų, automobilio vairuotojas nerado kelio išvažiuoti iš sodų bendrijos, todėl nuvažiavo tiesiai ir apsisukęs kitame akligatvyje, grįžo prie sankryžos ir tuo metu buvo paleistas akmuo, kuris išdaužė priekinį stiklą. Automobilio vairuotojas pavažiavo link kaltinamųjų namo kiemo, sustabdė automobilį ir jiems išlipus, kilo muštynės. Tokiais parodymais teismas netiki, nes jie nėra patvirtinti byloje surinktais įrodymais, teismas vertina juos kaip siekimą palengvinti savo padėtį, pateisinti savo neteisėtus veiksmus. D. Ž. atvykusiems policijos pareigūnams nurodė, kad jis nepažįsta asmenų, kuriuos atvežė į sodų bendriją. Ikiteisminio tyrimo metu duodami parodymus M. S., D. Ž. ir L. Ž. nenurodė, jog atvyko į sodų bendriją, kaltinamųjų gyvenamąją vietą su tikslu gauti pinigų kurui, atsiimant tariamą skolą iš Ž. U.. Iš pateiktų foto lentelių matyti, kad automobilis BMW 525, v/n ( - ) rastas stovintis prie kaltinamųjų gyvenamojo namo. Kaltinamasis A. U. parodė, kad automobilis pravažiavo pro juos, stovinčius namo kieme ir nuvažiavo tiesiai, nors turėjo sukti sankryžoje į kairę, jeigu būtų norėję išvažiuoti iš sodų bendrijos. Kitame akligatvyje apsisukęs, automobilis grįžo prie jų namo ir pavojingai manevruodamas, važiavo ant jo, kliudė jį ir jis užgriuvo ant automobilio. Tai, kad automobilis rastas stovintis prie kaltinamųjų gyvenamojo namo, patvirtina kaltinamojo A. U. parodymus, kad automobilis grįžo prie jų, stovinčių prie savo gyvenamojo namo sklypo ir pavojingai manevravo. Šiuo atveju nėra nustatytas būtinas BK 284 straipsnyje įtvirtintas nusikalstamos veikos požymis – padariniai.

21Šis nusikaltimas padaromas tyčia. Veikos motyvai ir tikslai nėra būtini viešosios tvarkos pažeidimo nusikalstamos veikos sudėties požymiai, tačiau kaltininko elgesio paskatų analizė svarbi jo tyčios turiniui nustatyti, taip pat išvadai, kad asmuo suvokė savo veiksmus kaip nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimą ir kad tai buvo svarbus jo veikos aspektas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-384-788/2018).

22Byloje nustatyta, kad į kaltinamųjų gyvenamojo namo kiemą nukentėjusieji M. S. ir L. Ž. atėjo nakties metu, L. Ž. bandė patekti į būstą, tačiau kaltinamsis A. U. neleido jam įeiti, po to automobiliu grįžo prie gyvenamojo namo kiemo, kur stovėjo kaltinamieji A. U. ir Ž. U., automobiliu pavojingai manevravo ir kliudė kaltinamąjį A. U.. Kaltinamieji A. U. ir Ž. U. gynėsi nuo neteisėtų nukentėjusiųjų veiksmų, kurie nakties metu bandė patekti į būstą, bandydami išsireikalauti iš kaltinamojo Ž. U. tariamą skolą, kaltinamųjų veiksmuose nebuvo tyčios pažeisti viešąją tvarką.

23Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių pašalinti bylos nagrinėjimo metu nėra galimybės, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad visos abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barber, Messegué and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgment of 20 March 2001 ir kt.). Taigi, apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012, 2K-532/2012, 2K-619/2012, 2K-232/2014). Tokiu būdu akivaizdu, kad duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-24/2014). Būtent tokia pozicija išreiškia nekaltumo prezumpcijos (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalis, BPK 44 straipsnio 6 dalis) taikymą baudžiamajame procese.

24Kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Ikiteisminis tyrimas atliktas nevisapusiškai, neištirtos visos aplinkybės, nesurinkti byloje įrodymai. Atvykus policijos pareigūnams, įvykio vieta nebuvo apžiūrėta, neieškota įvykio vietoje, kaip nurodė konflikto dalyviai, medinių pagalių ar metalinių strypų, nukentėjusieji nurodė, kad automobilio langų stiklai buvo išdaužti akmeniu ar plyta, tačiau šios aplinkybės nebuvo tirtos. Pranešimuose apie įtarimą nurodyta, kad automobiliui padaryti nepataisomi sugadinimai, tačiau nebuvo apžiūrėtas automobilis BMW 525, visiškai netirti automobiliui padaryti sugadinimai, iš pateiktų foto nuotraukų negalima daryti jokių išvadų apie automobilio sugadinimus, padarytos žalos dydį.

25Esant šiems įrodymams, teismas konstatuoja, kad kaltinamųjų A. U. ir Ž. U. veikose nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, todėl jie išteisinami.

26Byloje yra pareikštas nukentėjusiojo J. V. 260 Eur dydžio ieškinys. Ieškinys paliktinas nenagrinėtu, nes kaltinamieji A. U. ir Ž. U. yra išteisinti(BPK 115 straipsnio 3 dalis).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303-308 straipsniais teismas

Nutarė

28A. U. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį išteisinti, nesant jo veikojo nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

29Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

30Ž. U. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį išteisinti, nesant jo veikojo nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

31Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

32Nukentėjusiojo J. V. ieškinį palikti nenagrinėtu.

33Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, padavus skundą Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Kretingos teisėjas Valdas Alška, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A.... 3. Ž. U., gim( - )., a.k( - ) lietuvis Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. Teismas... 5. A. U. ir Ž. U. yra kaltinami tuo, kad 2017-03-28 apie 23:30 val., ( - )A. U.... 6. Kaltinamasis A. U. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2017-03-28 jis buvo... 7. Kaltinamasis Ž. U. kaltu neprisipažino ir parodė, kad tą naktį jis... 8. Nukentėjęs L. Ž. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28 apie... 9. Nukentėjęs M. S. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28 jis... 10. Nukentėjęs D. Ž. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28 į s/b... 11. Nukentėjęs ir civilinis ieškovos J. V. teisminio nagrinėjimo metu parodė,... 12. Liudytojas N. S. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28 pagal... 13. Liudytoja R. U. teisminio nbagrinėjimo metu parodė, kad 2017-03-28, 23:30... 14. Liudytojas M. K. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jis kartu su M. S.,... 15. Policijos pareigūnas N. S. tarnybiniame pranešime nurodė, kad nuvykus į... 16. Byloje yra pateiktos foto lentelės, kuriose matyti automobilio BMW 525, v/n (... 17. 2018 m. spalio 18 – gruodžio 3 dienos teismo psichiatrijos ekspertizės aktu... 18. A. U. ir Ž. U. yra kaltinami tuo, kad 2017 m. kovo 28 d., apie 23:30 val.,... 19. Byloje pagal nagrinėjamo įvykio metu galiojusią aktualią BK 284 straipsnio... 20. Byloje neginčijamai nustatyta, kad kaltinamieji A. U. ir Ž. U. buvo savo... 21. Šis nusikaltimas padaromas tyčia. Veikos motyvai ir tikslai nėra būtini... 22. Byloje nustatyta, kad į kaltinamųjų gyvenamojo namo kiemą nukentėjusieji... 23. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio... 24. Kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik... 25. Esant šiems įrodymams, teismas konstatuoja, kad kaltinamųjų A. U. ir Ž. U.... 26. Byloje yra pareikštas nukentėjusiojo J. V. 260 Eur dydžio ieškinys.... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303-308... 28. A. U. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį... 29. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti nuosprendžiui... 30. Ž. U. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį... 31. Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti... 32. Nukentėjusiojo J. V. ieškinį palikti nenagrinėtu.... 33. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...