Byla 2-8786-451/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant pareiškėjo AB “Lietuvos dujos” Kauno filialo atstovei Violetai Kavaliauskaitei, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo AB “Lietuvos dujos“ pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškimu prašo jam nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu J. Grušo g. 13, Kaune, (unikalus Nr. 1900-3036-9015), kurių ilgis yra 112,98 m.

3Pareiškime nurodyta, kad 2000-07-17 komisija priėmusi eksploatuoti dujų tinklus, juos perdavė pareiškėjui. Tačiau šie dujų tinklai nuosavybės teise nėra įregistruoti nekilnojamojo turto registre, pareiškėjas savo lėšomis ir iniciatyva atliko tinklų kadastrinius matavimus ir nuo pat jų eksploatavimo priėmimo momento, dujų tinklus sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai, kaip savus valdo jau daugiau nei 10 m. ir jais tiekė gamtines dujas. Pareiškėjas savo sąskaita atlieka jų techninį aptarnavimą, priežiūrą, ir remonto darbus. Visi patikrinimo ir remonto darbai fiksuojami dujotiekio tinklo pase ir paskyrose. Pareiškėjui nėra žinoma CK 4.69 str. numatytų apribojimų įgyti nuosavybėn dujų tinklus įgyjamosios senaties būdu. AB „Lietuvos dujos“ nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisių į minėtus dujotiekio tinklus kitokiu CK 4.47 str. numatytu būdu ir yra visos CK 4.68-4.71 str. numatytos sąlygos.

4Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė, prašo jį tenkinti, paaiškino, kad nėra aiškus šių tinklų užsakovas, suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija suinteresuotumo neturi, tinklus pareiškėjas prižiūri kaip savo.

5Suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, savo atsiliepime (b.l.33-34) nurodė, jog suinteresuotumo bylos baigtimi jie neturi, nuosavybė registre niekieno vardu neįregistruota, dėl ieškinio reikalavimo palieka spręsti teismo nuožiūra.

6Pareiškimas tenkintinas.

7LR CK 4.68 str. 1d. numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą.

8Apie šios bylos nagrinėjimą įstatymo numatyta tvarka ir terminu (CPK 532 str.) buvo paskelbta dienraščiuose „Lietuvos žinios“ ir „Kauno diena“ (b.l.31-32), prašymų būti įtrauktiems dalyvauti procese nepareikšta. Byloje nėra duomenų apie tai, kad būtų ginčijamas vidutinio slėgio dujų tinklų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas. Byloje pateikti įrodymai: suvirinimo siūlų suvestinė lentelė (b.l. 7-8), paskyros (b.l. 9-10), dujotiekio tinklo pasas (b.l. 11-12), žinios apie atliktus darbus (b.l. 13), nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla (b.l. 14-19), patvirtina pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir įrodo, kad pareiškėjas sąžiningai įgijo bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdė vidutinio slėgio dujotiekio tinklus, esančius adresu J. Grušo g. 13, Kaune, (unikalus Nr. 1900-3036-9015), kurių ilgis yra 112,98 m., ne mažiau kaip 10 metų ir per visą valdymo laikotarpį niekas kitas neįgyvendino savo teisių į šiuos dujotiekio tinklus, todėl pareiškimas tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas (CK 4.68-4.71str., CPK 177 str., 185 str.).

9Iš pareiškėjo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185 str., 259 str., 270 str., 442 str. 9 p., 443 str., 533 str. teismas

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti pareiškėjui AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, (atstovaujamai AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, Chemijos g. 4, LT-51346 Kaune, įmonės kodas 133863816, a/s Nr. ( - ), AB SEB bankas) nuosavybės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujotiekio tinklus, esančius adresu J. Grušo g. 13, Kaune, (unikalus Nr. 1900-3036-9015), kurių ilgis yra 112,98 m.

13Priteisti iš pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamos AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, valstybės naudai 5,09 Lt (penkis litus 9 ct.) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Išieškotojas — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, AB “Swedbank”, kodas 73000, įmokos kodas 5660.(Kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. nr. 115).

14Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai