Byla e2VP-1130-474/2018
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NŽT prie ŽŪM)

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas Valdas Alška,

2sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui E. M.,

4atsakovui R. Z., jo atstovei advokatei Linai Šimei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. 2-950-474/2015 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovui R. Z. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NŽT prie ŽŪM).

6Teismas

Nustatė

7atsakovas pateikė prašymą atidėti 2015-09-23 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-950-474/2015 įvykdymą (neįvykdytoje dalyje dėl atraminės sienutės, kurios ilgis apie 49 m, plotis apie 0,5 m, aukštis nuo 2 iki 3 m; tvoros, kurios ilgis apie 55,4 m, aukštis nuo 1,98 m iki 2,3 m; statinio, kurio plotis apie 6,9 m, ilgis apie 31 m, aukštis apie 4,2 m) 18 mėnesių nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad atsakovas turėjo iki 2016-10-24 pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2014-06-03 savavališkos statybos aktuose, parengiant projektinę dokumentaciją ir sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Sprendimas yra įvykdytas tik iš dalies, t.y. vienas statinys (savavališkai pastatytas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamas statinys, kurio plotis apie 8,4 m, ilgis apie 7,5 m, aukštis apie 6,6 m; dėl jo buvo surašytas 2014-06-03 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-140603-00027) yra nugriautas, dėl to ginčo nebėra; kitoje Sprendimo dalyje, dėl likusių trijų statinių (dėl kurių buvo surašyti 2014-06-03 savavališkos statybos aktai Nr. SSA-30-140603-00028, Nr. SSA-30-1400603-00029 bei Nr. SSA-30-140603-00030), atsakovas veikė aktyviai ir dėjo maksimalias pastangas, kad sprendimas būtų laiku įvykdytas, t.y. kad pastatytiems statiniams būtų išduoti statybą leidžiantys dokumentai, tačiau dėl objektyvių priežasčių, kurios nėra įtakojamos atsakovo, to padaryti laiku nepavyko. 2017-02-17 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-192-474/2017 buvo tenkintas atsakovo prašymas atidėti sprendimo vykdymą 12 mėnesių terminui, tačiau per šį terminą atsakovui nepavyko įvykdyti teismo sprendimo.

8Ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą, kuriame nurodė, kad atsakovo prašymui neprieštarauja.

9Tretysis asmuo NŽT prie ŽŪM Kretingos skyrius pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą, kuriame nurodė, kad atsakovo prašymui neprieštarauja.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašymą palaikė, iš esmės rėmėsi motyvais, išdėstytais prašyme, prašė jį tenkinti.

11Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas E. M. teismo posėdžio metu atsakovo prašymui neprieštaravo, paliko spręsti teismo nuožiūra.

12Prašymas tenkintinas.

13Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2015-09-23 Kretingos rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-950-474/2015, kuriuo iš dalies tenkino ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovui R. Z. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Teismas įpareigojo atsakovą per 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2014-06-03 savavališkos statybos aktuose Nr. SSA-30-140603-00027, Nr. SSA-30-140603-00028, Nr. SSA-30-1400603-00029 bei Nr. SSA-30-140603-00030, parengiant projektinę dokumentaciją ir sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Sprendime nustatyta, kad atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, per vieną mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius: nugriauti savavališkai valstybinėje žemėje, prie sklypo adresu ( - ), pastatytus neypatingų statinių kategorijai priskiriamus statinius – atraminę sienutę, kurios ilgis apie 49 m, plotis apie 0,5 m, aukštis nuo 2 iki 3 m; tvorą, kurios ilgis apie 55,4 m, aukštis nuo 1,98 m iki 2,3 m; statinį, kurio plotis apie 6,9 m, ilgis apie 31 m, aukštis apie 4,2 m, bei nugriauti savavališkai pastatytą II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamą statinį, kurio plotis apie 8,4 m, ilgis apie 7,5 m, aukštis apie 6,6 m, bei sutvarkyti statybvietę. Sprendime taip pat nustatyta, kad jei atsakovas šių įpareigojimų neįvykdys teismo nustatytu terminu, ieškovui leidžiama pačiam nugriauti savavališkai valstybinėje žemėje, prie sklypo( - ), pastatytus neypatingų statinių kategorijai priskiriamus statinius - atraminę sienutę, kurios ilgis apie 49 m, plotis apie 0,5 m, aukštis nuo 2 iki 3 m; tvorą, kurios ilgis apie 55,4 m, aukštis nuo 1,98 m iki 2,3 m; statinį, kurio plotis apie 6,9 m, ilgis apie 31 m, aukštis apie 4,2 m, ir nugriauti savavališkai pastatytą II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamą statinį, kurio plotis apie 8,4 m, ilgis apie 7,5 m, aukštis apie 6,6 m, visas patirtas išlaidas išieškant iš atsakovo. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2015-10-24 Atsakovas turėjo laiko iki 2016-10-24 pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2014-06-03 savavališkos statybos aktuose Nr. SSA-30-140603-00027, Nr. SSA-30-140603-00028, Nr. SSA-30-1400603-00029 bei Nr. SSA-30-140603-00030, parengiant projektinę dokumentaciją ir sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Šiai dienai teismo sprendimas yra įvykdytas tik iš dalies. Vienas statinys (savavališkai pastatytas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamas statinys, kurio plotis apie 8,4 m, ilgis apie 7,5 m, aukštis apie 6,6 m; dėl jo buvo surašytas 2014-06-03 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-140603-00027) yra nugriautas, dėl to ginčo nebėra. Kitoje Sprendimo dalyje, dėl likusių trijų statinių (dėl kurių buvo surašyti 2014-06-03 savavališkos statybos aktai Nr. SSA-30-140603-00028, Nr. SSA-30-1400603-00029 bei Nr. SSA-30-140603-00030), atsakovas veikė aktyviai ir dėjo maksimalias pastangas, kad Sprendimas būtų laiku įvykdytas, t.y. kad pastatytiems statiniams būtų išduoti statybą leidžiantys dokumentai, tačiau dėl objektyvių priežasčių, kurios nėra įtakojamos atsakovo, to padaryti laiku nepavyko. Atsakovas 2017-01-04 kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės teismą su prašymu atidėti Kretingos rajono apylinkės teismo 2015-09-23 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-950-474/2015 įvykdymą (neįvykdytoje dalyje dėl atraminės sienutės, kurios ilgis apie 49 m, plotis apie 0,5 m, aukštis nuo 2 iki 3 m; tvoros, kurios ilgis apie 55,4 m, aukštis nuo 1,98 m iki 2,3 m; statinio, kurio plotis apie 6,9 m, ilgis apie 31 m, aukštis apie 4,2 m) vieneriems metams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Kretingos rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs šį atsakovo prašymą, 2017-02-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-192-474/2017 jį tenkino. Teismas minėtoje nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu atveju, iš byloje esančių pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad atsakovas (pareiškėjas) R. Z. ėmėsi aktyvių priemonių statinių įteisinimui, koregavo projektą, ir, ne nuo jo valios priklausančių veiksnių, jam nepavyko laiku įvykdyti teismo sprendimo, kadangi projekto įvykdymo darbams reikia laiko, todėl tai sudaro pagrindą konstatuoti, jog šios aplinkybės yra pakankamas pagrindas atidėti sprendimo vykdymą 12 mėnesių (1 metams) terminui. 2017-02-17 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartis įsiteisėjo 2017-02-27 (EPP duomenimis), todėl atsakovas turi įvykdyti teismo sprendimą iki 2018-02-27. Šiai dienai yra aišku, kad per šį terminą atsakovui nepavyko įvykdyti teismo sprendimo, todėl atsakovas pateikė teismui prašymą dar kartą atidėti sprendimo įvykdymą papildomam laikotarpiui.

14Bylos esmė yra ta, kad atsakovas, nebūdamas valstybinės žemės naudotoju valstybinėje žemėje pastatė ginčo statinius. Valstybinėje žemėje atsakovui priklauso dar vienas statinys, kuris pastatytas legaliai (pastatas - garažas( - ), unikalus Nr. ( - )). Atsakovui siekiant įvykdyti Sprendimą ir gauti statybą leidžiančius dokumentus trijų ginčo statinių statybai (įteisinimui), jis turi tapti valstybinės žemės, kurioje yra ginčo statiniai, naudotoju. Tam būtina suformuoti atskirą valstybinės žemės sklypą ir sudaryti su trečiuoju asmeniu NŽT prie ŽŪM valstybinės žemės nuomos sutartį. Būtent šiame etape atsakovui kyla sunkumų, trukdančių laiku įvykdyti Sprendimą, kadangi dėl žemės sklypo( - ), suformavimo yra prasidėjęs teisminis ginčas su Kretingos rajono savivaldybės administracija. Iš byloje pateiktų duomenų bei įrodymų nustatyta, kad atsakovas visuomet veikė aktyviai, siekdamas susiformuoti žemės sklypą Malūno g. 21, Kretinga, kas būtų pagrindas įvykdyti teismo sprendimą, tačiau to atsakovui nepavyko padaryti dėl ne nuo atsakovo priklausančių veiksnių, t.y. dėl savivaldybės šešis kartus pateiktų atsisakymų derinti projektą ir galiausiai ginčo administraciniame teisme dėl savivaldybės atsisakymų derinti projektą teisėtumo ir pagrįstumo.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006, 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

16Teismas sprendžia, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais sprendime nurodytas įpareigojimas pašalinti savavališkos statybos padarinius turėtų būti vykdomas tik tada, kai faktiškai nėra jokių galimybių įteisinti savavališkos statybos padarinių. Nagrinėjamu atveju byloje esantys dokumentai patvirtina aplinkybę, jog yra galimybė gauti savavališką statybą įteisinančius dokumentus, tačiau tik tada, kai atsakovas taps valstybinės žemės, kurioje yra ginčo statiniai, naudotoju. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą nėra galimybės, nes yra galimybė savavališkas statybas įteisinti. Pažymėtina, kad sprendimo įvykdymo termino pratęsimas negarantuoja savavališkos statybos įteisinimo fakto, o tik suteikia teisę atsakovui pateikti dokumentus įgaliotai institucijai, sprendžiančiai dėl savavališkų statybų įteisinimo.

17Atsižvelgiant į byloje apklaustų šalių parodymus ir paaiškinimus, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, į tai, kad atsakovas visuomet veikė aktyviai, siekdamas susiformuoti žemės sklypą( - ), kas būtų pagrindas įvykdyti teismo sprendimą, tačiau to atsakovui nepavyko padaryti dėl ne nuo atsakovo priklausančių veiksnių, t.y. dėl savivaldybės šešis kartus pateiktų atsisakymų derinti projektą ir galiausiai ginčo administraciniame teisme dėl savivaldybės atsisakymų derinti projektą teisėtumo ir pagrįstumo, atsakovo prašymas atidėti teismo sprendimo įvykdymą laikytinas pagrįstu, todėl 2015-09-23 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-950-474/2015 vykdymas atidėtinas 18 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Nurodytas terminas laikytinas protingu ir pagrįstu minėto teismo sprendimo įvykdymui.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284 str., 290 str., 291 str., teismas,

Nutarė

19tenkinti atsakovo R. Z. prašymą.

20Atidėti 2015-09-23 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-950-474/2015 vykdymą 18 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai