Byla 2-9111-774/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, kurioje suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybė

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Valdonė Račiūnienė, teismo posėdyje raštinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamos AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, kurioje suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybė, ir

Nustatė

2pareiškėjas prašo nustatyti AB „Lietuvos dujos“ nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresais V. K. pr. 110B, 110G, Kaunas (unikalus Nr. 4400-2107-8711), kurių bendras ilgis yra 75,4 m. (b.l. 3-4).

3Ieškinyje nurodyta, kad vidutinio slėgio dujų tinklai (polietileniniai 20, 32, 40 mm. diam. vamzdžiai dujoms tiekti ir du dujų slėgio reguliatoriai), esantys adresais V. K. pr. 110B, 110G, Kaunas (unikalus Nr. 4400-2107-8711), atiduoti eksploatacijai 1999 m. gruodžio 23 d. Bendras dujų tinklų ilgis yra 75,4. 1999 m. gruodžio 23 d. komisija priėmusi eksploatuoti dujų tinklus, juos perdavė pareiškėjui. Nurodyti dujų tinklai nuosavybės teise nėra įregistruoti nekilnojamojo turto registre. AB „Lietuvos dujos" Kauno filialas nuo šių dujų tinklų eksploatavimo priėmimo momento, dujų tinklus sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savus faktiškai valdo jau daugiau kaip 11 metų. Šiais dujų tinklais AB „Lietuvos dujos" Kauno filialas nepertraukiamai tiekė gamtines dujas, įmonės sąskaita buvo atliekami dujų tinklų techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbai. AB „Lietuvos dujos" nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į šiuos dujų tinklus kitokiu CK 4.47 straipsnyje minimu būdu, ir yra visos CK 4.68-4.71 straipsniuose numatytos sąlygos, kuomet galima konstatuoti nuosavybės teisės įgijimą į nekilnojamąjį daiktą.

4Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiuntė atsiliepimą, nurodydama, kad jai nėra žinomos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios pareiškėjo prašomą nustatyti juridinį faktą, todėl sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra (b.l. 31-32).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad 1999-12-23 eksploatacijai buvo priduotas vidutinio slėgio dujų tinklai, esantys adresais V. K. pr. 110B, 110G, Kaunas (b.l. 7-8). Detalus dujų tinklų aprašymas (statinio duomenys ir statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys) yra pateiktas Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, sudarytoje 2010 m. lapkričio 16 d., iš kurios matyti, kad bendras dujų tinklų ilgis yra 75,4 m. (b.l. 14-19). Nuo nurodytos datos (t.y. 1999-12-23) AB „Lietuvos dujos“ pradėjo minėtus objektus valdyti ir eksploatuoti, naudojo juos suskystintų dujų teikimui, savo sąskaita atliko techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbus, kurie buvo fiksuojami dujotiekio tinklo pasuose ir paskyrose (b.l. 9-13). VĮ „Registrų centras“ Kauno filialo duomenimis nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre į vidutinio slėgio dujų tinklus, kurių bendras ilgis yra 75,40 m., esančius adresais V. K. pr. 110B, 110G, Kaunas, nėra įregistruotos (b.l. 20).

7Įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 str. 11 p.). Jis taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki sueinant CK 4.68 str. 1 d. nustatytiems terminams bei yra visos CK 4.68-4.71 str. numatytos sąlygos: daikto valdymas prasidėjo sąžiningai; daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu; per visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas t.y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; valdymas tęsėsi daugiau kaip 10 metų. Tik konstatavus visų šių sąlygų buvimą valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę t.y. pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą ir gali ją registruoti Nekilnojamojo turto registre.

8Bylos duomenys leidžia konstatuoti, jog visos įstatyme išvardintos sąlygos yra išpildytos. Pareiškėjas vidutinio slėgio dujų tinklus, kurių bendras ilgis yra 75,4 m., esančius adresais V. K. pr. 110B, 110G, Kaunas, valdo ir jais naudojasi kaip savais daugiau nei 11 metų. Byloje nėra duomenų apie tai, kad šiais objektais naudotųsi kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Nėra žinomos kliūtys, trukdančios įgyti minėtus objektus pareiškėjo nuosavybėn. Lietuvos Respublikos CK 4.69 str. numatytų apribojimų įgyti šiuos įrenginius nuosavybėn įgyjamosios senaties būdu nėra.

9Vykdant Lietuvos Respublikos CPK 532 str. 1 d. reikalavimus, 2011-04-21 dienraščiuose “Lietuvos žinios” ir “Kauno diena” buvo paskelbti pranešimai apie bylos nagrinėjimą, tačiau iki teismo posėdžio nebuvo gauti suinteresuotųjų asmenų pareiškimai dėl jų įtraukimo dalyvauti procese ir nebuvo ginčijamas pareiškėjų nurodytų įrenginių valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

10Esant šiems byloje surinktiems įrodymams darytina išvada, jog pareiškėjo pareiškimas yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas (CPK 533 str., CK 4.68-4.71 str.).

11Iš pareiškėjo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, (CPK 88 str. 3 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 448 str.

Nutarė

13pareiškimą patenkinti.

14Nustatyti pareiškėjui AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius V. K. pr. 110B, 110G, Kaunas (unikalus Nr. 4400-2107-8711), kurių bendras ilgis yra 75,4 m.

15Priteisti iš pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, atstovaujamos AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, įmonės kodas 133863816, 12,74 Lt (dvylika litų 74 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, sąskaita LT247300010112394300, AB bankas „Swedbank“, įmokos kodas 5660).

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui padavus apeliacinį skundą Kauno miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai