Byla 2-1200-845/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo UAB „NKODAS“

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant Dmitrijui Latušinskiui, Editai Beniušienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Edvardui Sinkevičiui,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus tranzitas“ ieškinį atsakovams UAB „Baltrana“ ir UAB „Logistika Jums“ dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo UAB „NKODAS“.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6ieškovas UAB „Vilniaus tranzitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų UAB „Baltrana“ ir UAB „Logistika Jums“ 13.187,00 Lt žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-6). Nurodė, kad 2008 m. birželio 16 d. UAB „AD REM“ ir ieškovas UAB „Vilniaus tranzitas“ sudarė Sutartį Nr. GR-08-01, kuria UAB „AD REM“ įsipareigojo ieškovui laiduoti muitinės ir ieškovo skolą muitinei, neatleidžiant ieškovo nuo skolos bei atlikti kitus muitinės formalumus, susijusius su laidavimu. 2010 m.gruodžio 29 d. ieškovas sudarė su atsakovu UAB „Baltrana“ Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. MS-E-10-186/1T, kuria atsakovas įsipareigojo perduoti ieškovui saugoti muitinės sandėlyje esančias prekes, kuriomis atsakovas UAB „Baltrana“ turėjo teisę disponuoti, o ieškovas įsipareigojo saugoti muitinės sandėlyje UAB „Baltrana“ perduotas prekes, sudaryti atsakovui tinkamas sąlygas disponuoti muitinės sandėlyje saugomomis prekėmis ir atlikti kitus, muitinės sankcionuotus veiksmus. Taip pat ieškovas 2010-12-29 sutartimi Nr. 186/1T įsipareigojo atstovauti atsakovui UAB „Baltrana“ tiesioginiu būdu deklaruojant prekes muitinei ir pateikiant jas muitiniam įforminimui, įforminant prekių laikinąjį saugojimą, muitinės procedūrą ar atliekant kitą muitinės sankcionuotą veiksmą, taip pat teikti kitas su prekių deklaravimu bei muitiniu įforminimu susijusias paslaugas. Tuo tarpu atsakovas UAB „Baltrana“ įsipareigojo pateikti ieškovui įgaliojimus atlikti minėtus veiksmus, pateikti krovinį bei visus dokumentus, reikalingus šiai veiklai vykdyti bei sumokėti už šias paslaugas pagal abipusiškai suderintus įkainius. Atsakovas UAB „Baltrana“ 2011-01-03 gavo iš Indijos krovinį – auto dalis (toliau – Krovinys), kuris buvo iškrautas į UAB „Vilniaus tranzitas“ muitinės sandėlį, atsakovo UAB „Baltrana“ vardu įforminant Bendrąją deklaraciją Nr. 110103VR30004001. Atsakovas UAB „Baltrana“ Kroviniui transportuoti iš Lietuvos tranzitu per Lenkiją, tikslu nugabenti Krovinį krovinio gavėjui Ukrainoje, pasirinko atsakovą UAB ‚Logistika Jums“. 2011-01-26 Krovinys buvo pakrautas į atsakovo UAB „Logistika Jums“ automobilį IVECO, valst. Nr. FFO604 ir 2011-01-27, įforminus muitinės tranzitinę deklaraciją MRN 11LTVR300011E305FO, išvežtas į Lenkijos Respubliką, tikslu krovinį išgabenti į Ukrainą. Tranzito terminas – 2011 m. vasario 2 d. Nurodė, kad Vilniaus teritorinė muitinė, negavusi informacijos iš Lenkijos muitinės įstaigos, kad tranzito procedūra užbaigta, pradėjo tyrimą, o 2011 m. birželio 23 d. priėmė sprendimą Nr. 18 KP-05-296 „Dėl mokestinės prievolės muitinei atsiradimo“ (toliau – Sprendimas). Pažymėjo, kad šiuo Sprendimu už neįvykdytą muitinio tranzito procedūrą pagal MRN 11LTVR300011E305FO, UAB „AD REM“ buvo nustatyta mokestinė prievolė muitinei, kurią sudarė – 1 462 Lt muito, 7 128 Lt PVM, 302 Lt PVM delspinigių bei 4 295 Lt bauda, iš viso – 13 187 Lt. Visą šią sumą UAB „AD REM“ 2011 m. liepos 5 d. sumokėjo Muitinės departamentui ir pateikė pretenziją ieškovui dėl nuostolių atlyginimo. 2011 m. liepos 15 d. ieškovas kompensavo UAB „AD REM“ 13 187 Lt dydžio patirtus nuostolius.

7Atsakovas UAB „Logistika Jums“ atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko (b.l. 63-64). Nurodė, kad užsakymą pervežti krovinį gavo iš trečiojo asmens UAB „NKODAS“, o apie UAB „AD REM“, atsakovą UAB „Baltrana“ ir ieškovą UAB „Vilniaus tranzitas“ jam nebuvo žinoma, nes visas pervežimo sąlygas derino su trečiuoju asmeniu. Pažymėjo, jog ieškovas netinkamai sutvarkė krovinį lydinčius dokumentus. Be to, vežant krovinį į paskirties tašką, buvo gauti nurodymai iš trečiojo asmens UAB „NKODAS“ krovinį iškrauti ne paskirties įstaigoje, o tiesiog perkrauti į kitą transporto priemonę, nurodant, kad nespėjama krovinį pristatyti gavėjui. Pažymėjo, jog buvo patvirtinta, kad tai nesudarys keblumų.

8Tretysis asmuo UAB „NKODAS“ pateikė teismui atsilipimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko (b.l. 109-110). Nurodė, kad užsakymą pervežti krovinį gavo iš atsakovo UAB „Baltrana“, o apie ieškovo ir UAB „AD REM“ dalyvavimą pervežime jam nebuvo žinoma. Pažymėjo, kad vežant krovinį, iš atsakovo UAB „Baltrana“ buvo gauti nurodymai krovinį perkrauti į kitą transporto priemonę, kas ir buvo padaryta. Apie tai buvo informuotas atsakovas UAB „Logistika Jums“.

9Atsakovas UAB „Baltrana“, kuriam procesiniai dokumentai buvo įteikti CPK 123 str. 4 d. tvarka, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

10Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad atsakovai pažeidė išorės tranzito muitinės procedūrą, dėl ko buvo sumokėti mokesčiai į Valstybės biudžetą. Prekės, kurios turėjo būti išvežtos iš Europos Bendrijos muitų teritorijos, pateko į muitų teritoriją. Kadangi atsakovai pažeidė Muitinės kodeksą, o ieškovas dėl to patyrė nuotolių, pastariesiems atsirado pareiga šiuos nuostolius atlyginti.

11Atsakovai UAB „Baltrana“, UAB „Logistika Jums“ bei tretysis asmuo UAB „NKODAS“ į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jie buvo informuoti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Prašymų teismas iki posėdžio pradžios negavo, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei remiantis CPK 246 str. 2 d., 247 str. 2 d., teismas išnagrinėjo bylą nurodytiems asmenims nedalyvaujant.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „AD REM“ ir ieškovas UAB „Vilniaus tranzitas“ 2008 m. birželio 16 d. sudarė sutartį Nr. GR-08-01, kuria UAB „AD REM“ įsipareigojo laiduoti muitinės ir kliento skolą muitinei, neatleidžiant jo nuo skolos ir atklikti muitinius formalumus, susijusius su laidavimu, o ieškovas įsipareigojo naudoti laidavimo raštą tik tranzito procedūroms Lietuvos teritorijoje bei laiku teikti ataskaitas apie atliktų tranzitinių procedūrų skaičių (b.l. 13-14). 2010 m. gruodžio 29 d. ieškovas UAB „Vilnius tranzitas“ su atsakovu UAB „Baltrana“ sudarė Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. MS-E-10-186/1T (b.l. 15-18) bei 2010-12-29 sutartį Nr. 186/1T, pagal kurią ieškovas UAB „Vilniaus tranzitas“ įsipareigojo atstovauti atsakovui UAB „Baltrana“ tiesioginiu būdu deklaruojant prekes muitinei ir pateikiant jas muitiniam įforminimui, įforminant prekių laikinąjį saugojimą, muitinės procedūrą ar atliekant kitą muitinės sankcionuotą veiksmą, taip pat teikti kitas su prekių deklaravimu bei muitiniu įforminimu susijusias paslaugas (b.l. 19-22). Šia Sutartimi atsakovas UAB „Baltrana“ įsipareigojo suteikti ieškovui UAB „Vilniaus tranzitas“ įgaliojimus atlikti minėtus veiksmus, pateikti krovinį bei visus dokumentus, reikalingus šiai veiklai vykdyti bei sumokėti už šias paslaugas pagal abipusiškai suderintus įkainius. 2011-01-03 atsakovas UAB „Baltrana“ gavo iš Indijos Krovinį, kuris buvo iškrautas į ieškovo UAB „Vilniaus tranzitas“ muitinės sandėlį, atsakovo UAB „Baltrana“ vardu įforminant Bendrąją deklaraciją Nr. 110103VR30004001 (b.l. 26). Atsakovas UAB „Baltrana“ Kroviniui transportuoti iš Lietuvos tranzitu per Lenkiją, tikslu nugabenti Krovinį krovinio gavėjui Ukrainoje, pasirinko atsakovą UAB “Logistika Jums“. 2011-01-26 Krovinys buvo pakrautas į atsakovui UAB „Logistika Jums“ priklausantį automobilį IVECO, valst. Nr. FFO604 (b.l. 30-31). 2011-01-27 buvo įforminta muitinės tranzitinė deklaracija MRN 11LTVR300011E305FO (b.l. 27) ir Krovinys buvo išvežtas į Lenkijos Respubliką, tikslu krovinį išgabenti į Ukrainą. Tranzito terminas – 2011 m. vasario 2 d. (b.l. 27). 2011 m. birželio 23 d. Vilniaus teritorinė muitinė priėmė sprendimą Nr. 18 KP-05-296 „Dėl mokestinės prievolės muitinei atsiradimo“ (b.l. 34-36). Šiuo Sprendimu už neįvykdytą muitinio tranzito procedūrą pagal MRN 11LTVR300011E305FO, UAB „AD REM“ buvo nustatyta mokestinė prievolė muitinei – 1 462 Lt muito, 7 128 Lt PVM, 302 Lt PVM delspinigių bei 4 295 Lt bauda, iš viso – 13 187 Lt (b.l. 34-36). Nurodytą sumą UAB „AD REM“ sumokėjo 2011 m. liepos 5 d. Muitinės departamentui (b.l. 37-40), o ieškovas 2011 m. liepos 15 d. kompensavo UAB „AD REM“ 13 187 Lt dydžio patirtus nuostolius (b.l. 42).

14Pažymėtina, kad išorinis tranzitas – prekių, neturinčių Bendrijos prekių statuso, gabenimas prižiūrint muitinei per Europos Bendrijos teritorijos išorinę sieną bei teritoriją, prekėms nepakenkiant į Bendrijos muitų teritoriją. Taikant išorinio tranzito procedūrą, ne Bendrijos prekės, neapmokestinamos importo muitais bei kitais mokesčiais, gali būti gabenamos iš vienos bendrijos muitų teritorijos vietos į kitą (1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 91 str. 1 d. a.p.). Išorinis tranzitas yra įforminamas specialia muitinio tranzito procedūra. Tranzito procedūra pradedama prekių pateikimu išvykimo muitinės įstaigai, kurioje pradedama muitinio tranzito procedūra, ir pabaigiama prekių pateikimu paskirties muitinės įstaigai, kurioje užbaigiama muitinio tranzito procedūra. Pagal Muitinės kodekso 92 str. nuostatas, išorinio tranzito procedūra baigiama ir jos vykdytojo įsipareigojimai įvykdomi, kai prekės, kurioms buvo įforminta procedūra, ir atitinkami dokumentai pateikiami paskirties muitinės įstaigai, vadovaujantis atitinkamos procedūros atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

15Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas UAB „Vilniaus tranzitas“ Krovinio pervežimui iš Lietuvos tranzitu per Lenkiją, tikslu nugabenti Krovinį krovinio gavėjui Ukrainoje, vykdydamas tarp jo ir atsakovo UAB „Baltrana“ 2010 m. gruodžio 29 d. sudarytos Sutarties Nr. MS-E-10-186/1T 2.1.2 punktą, pateikė tranzito deklaraciją muitiniam įforminimui. Minėta deklaracija muitinės įstaigos buvo priimta ir užregistruota, suteikiant jai gabenimo registracijos Nr. MRN 11LTVR300011E305FO. 2011 m. sausio 26 d. Krovinys buvo pakrautas į atsakovui UAB „Logistika Jums“ priklausantį automobilį IVECO valst. Nr. FFP 604 ir 2011 m. sausio 27 d. išvežtas į paskirties įstaigą – Lenkijos muitinės įstaigą. Tuo tarpu Vilnius teritorinei muitinei pradėjus tyrimą dėl tranzito procedūros užbaigimo, Krovinio paskirties įstaiga - Lenkijos muitinė informavo, kad Krovinys paskirties įstaigai pateiktas nebuvo. Tokiu būdu Vilniaus teritorinė muitinė, atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, 92 str. nuostatas, konstatavo, kad tranzito procedūra, vykdyta pagal MRN 11LTVR300011E305FO (2011-01-27) nebaigta ir procedūros vykdytojo įsipareigojimai, numatyti 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 96 str., neįvykdyti. Tokiu būdu, vadovaujantis minėto reglamento 204 str. bei Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 (2002-03-05) 14 str. 13 d., atsirado importo skola muitinei. Muitinės kodekso 96 str. 1 d. nustatyta, jog už prievolių, susijusių su išorinio Bendrijos tranzito procedūra, įvykdymą, atsako jos vykdytojas. Kadangi muitinio tranzito procedūros vykdytojas buvo UAB „AD REM“, Vilniaus teritorinė muitinė nustatė jam 13 187 Lt dydžio mokestinę prievolę muitinei, kurią UAB „AD REM“ 2011-07-05 įvykdė (b.l. 37-40). 2011 m. liepos 15 d. ieškovas UAB „Vilniaus tranzitas“ mokėjimo pavedimu Nr. 1078 kompensavo UAB ‚AD REM“ patirtus 13 187 Lt nuostolius (b.l. 42).

16Muitinės kodekso 96 str. 2 d. įtvirtina nuostatą, kad prekių vežėjas arba gavėjas, priėmęs prekes ir žinantis, kad jos gabenamos taikant Bendrijos tranzito procedūrą, taip pat atsakovo už visų prekių pristatymą per nustatytą terminą į paskirties muitinės įstaigą ir už deramą priežiūrą, kad nebūtų pažeistos muitinės panaudotos prekių identifikavimo priemonės. Muitinės kodekso 203 str. numato, jog importo skola muitinei atsiranda neteisėtai paimant iš muitinės priežiūros importo muitais apmokestinamas prekes ir skolininkais laikomi bet kurie asmenys, dalyvavę taip paimant prekes ir žinoję arba, yra pagrindo manyti, turėję žinoti, kad prekės paimamos iš muitinės priežiūros. Taigi nurodyti asmenys yra atsakingi už muitinio tranzito procedūros tinkamą įvykdymą.

17Byloje nustatyta, jog atsakovas UAB „Baltrana“ apie tai, jog Krovinio statusas yra tranzitinis, žinojo. Tai patvirtina oro transporto važtaraštis Nr. 105-4615 9444, kuriame siuntėju įvardintas UAB “Baltrana“ (b.l. 24-25), taip pat šią aplinkybę patvirtina ir ieškovo UAB „Vilniaus tranzitas“ bei atsakovo UAB „Baltrana“ 2010-12-29 sudarytas susitarimas Nr. 186/1T dėl Krovinio muitinio įforminimo (b.l. 19-21). Tai, jog atsakovui UAB „Logistika Jums“ buvo žinoma apie tranzitinį Krovinio statusą, patvirtina 2011 m. sausio 26 d. tarptautinio krovinių transportavimo važtaraštyje (CMR) Nr. 003 nurodyta informacija, jog Krovinys iš Indijos yra siunčiamas per Lietuvą, Lenkiją, tikslu jį pristatyti Ukrainoje (b.l. 29-31). Muitinės kodekso 204 str. 1 d. a punkte numatyta, jog importo skola muitinei atsiranda neįvykdžius bent vienos prievolės, susijusios su importo muitais apmokestinamoms prekėms įformintos muitinės procedūros taikymu. Pagal Muitinės kodekso 204 str. 3 d., skolininku laikomas asmuo, kuris esamomis aplinkybėmis turi vykdyti prievoles, susijusias su importo muitais apmokestinamoms prekėms įformintos muitinės procedūros taikymu. Nustatyta, jog ieškovas UAB „Vilniaus tranzitas“ įformino muitinio tranzito procedūrą, tačiau atsakovai UAB „Baltrana“ ir UAB „Logistika Jums“, žinodami apie Krovinio tranzito statusą, nepristatė Krovinio į muitinės paskirties įstaigą Lenkijoje, dėl ko muitinio tranzito procedūra negalėjo būti užbaigta, ir tai sąlygojo UAB „AD REM“, o vėliau - ieškovo UAB „Vilniaus tranzitas“ 13 187 Lt dydžio nuostolių atsiradimą. CK 6.263 str. 1 d. numatyta, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu, atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 1 ir 3 d.). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovai, būdami tarptautinio pervėžinimo srities specialistai, žinojo apie muitinio tranzito procedūros neįvykdymo pasekmes. Kadangi atsakovai UAB „Baltrana“ ir UAB „Logistika Jums“ neįvykdė bendros pareigos elgtis rūpestingai atliekant išorinio Bendrijos tranzito procedūrą – neįvykdė pareigos pristatyti viso tranzito procedūrai deklaruotų prekių kiekio į muitinės paskirties įstaigą Lenkijoje, laikytina, jog atsakovai šiais savo veiksmais lėmė muitinio tranzito procedūros vykdytojo UAB „AD REM“, o vėliau ieškovo UAB „Vilniaus tranzitas“ 13 187 Lt dydžio nuostolių atsiradimą. CK 6.6 str. 3 d. numato, jog solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Atsižvelgiant į šias nuostatas bei byloje konstatuotas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovų UAB „Baltrana“ ir UAB „Logistika Jums“ atsakomybė ieškovui yra solidari. CK 6.263 str. 2 d. numato žalą padariusio asmens pareigą visiškai atlyginti padarytus nuostolius. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 str. 1 d.). Kadangi ieškovas UAB „Vilnius tranzitas“ išmokėjo UAB „AD REM“ patirtus 13 187 Lt dydžio nuostolius, jis CK 6.6 str. 3 d. bei 6.280 str. 1 d. pagrindais įgijo teisę reikalauti šios sumos priteisimo iš atsakovų solidariai. Tokiu būdu, remiantis CK 1.138 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 ir 2 d., 6.263 str. 2 d., 6.280 str. 1 d., 6.6 str. 3 d., iš atsakovų ieškovo naudai, solidariai, priteistina 13 187 Lt nuostolių suma.

18Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovo naudai, lygiomis dalimis, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas patyrė 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 9-10), 396 Lt žyminio mokesčio (b.l. 7) bei 102,85 Lt išlaidų už vertimus (b.l. 12). Tokiu būdu iš atsakovų, ieškovo naudai, lygiomis dalimis, priteistinos šio patirtos 3 498,85 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos, t.y. po 1749 Lt iš kiekvieno atsakovo.

19Taip pat remiantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistinos 72 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. po 36 Lt iš kiekvieno.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-270 str., 88 str., 92 str., 93 str., 98 str., teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Baltrana“, į.k.: 300021086, ir UAB „Logistika Jums“, į.k.: 302494198, ieškovo UAB „Vilniaus tranzitas“, į.k.: 222618510, naudai, 13. 187,00 Lt (trylika tūkstančių vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis Lt) žalos atlyginimo.

23Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Baltrana“, į.k.: 300021086, ir UAB „Logistika Jums“, į.k.: 302494198, ieškovo UAB „Vilniaus tranzitas“, į.k.: 222618510, naudai, 3.498,85 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt aštuonis Lt 85 ct) bylinėjimosi išlaidų, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 1749 Lt.

24Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB ‚Baltrana“, į.k.: 300021086, ir UAB „Logistika Jums“, į.k.: 302494198, į valstybės biudžetą, 72 Lt (septyniasdešimt du Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. po 36 Lt iš kiekvieno.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant Dmitrijui Latušinskiui, Editai Beniušienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Edvardui Sinkevičiui,... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. ieškovas UAB „Vilniaus tranzitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Atsakovas UAB „Logistika Jums“ atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko... 8. Tretysis asmuo UAB „NKODAS“ pateikė teismui atsilipimą, kuriuo su... 9. Atsakovas UAB „Baltrana“, kuriam procesiniai dokumentai buvo įteikti CPK... 10. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.... 11. Atsakovai UAB „Baltrana“, UAB „Logistika Jums“ bei tretysis asmuo UAB... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „AD REM“ ir ieškovas UAB „Vilniaus... 14. Pažymėtina, kad išorinis tranzitas – prekių, neturinčių Bendrijos... 15. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas UAB „Vilniaus tranzitas“ Krovinio... 16. Muitinės kodekso 96 str. 2 d. įtvirtina nuostatą, kad prekių vežėjas arba... 17. Byloje nustatyta, jog atsakovas UAB „Baltrana“ apie tai, jog Krovinio... 18. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovo naudai, lygiomis... 19. Taip pat remiantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., iš atsakovų lygiomis... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-270 str., 88... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Baltrana“, į.k.: 300021086, ir UAB... 23. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Baltrana“, į.k.: 300021086,... 24. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB ‚Baltrana“, į.k.: 300021086,... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...