Byla e2-133-206/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Raimonda Kulberkienė, sekretoriaujant Rimai Šiaulienei, dalyvaujant atsakovui M. E.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bankrutuojančios mažosios bendrijos (toliau – MB) „Verslo rojus“ atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Gudara“ ieškinį atsakovui M. E. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovo 3708,11 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017-09-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1478-538/2017 iškėlė bankroto bylą MB „Verslo rojus", įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Gudara" ir įpareigojo jos valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui bankrutuojančios įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Bankrutuojančios įmonės valdymo organai privalėjo perduoti bankroto administratorei bankrutuojančios įmonės turtą ir dokumentus iki 2017-10- 26, tačiau jie nutartyje nustatytu terminu teismo įpareigojimo neįvykdė. Įsiteisėjus minėtai nutarčiai, bankroto administratorius kreipėsi į bankrutuojančios įmonės valdymo organus dėl įmonės turto ir dokumentų perdavimo organizavimo, tačiau bendrovės direktorius M. E. bendrovės turto ir buhalterinės apskaitos dokumentų neperdavė, į raginimus nereagavo ir turto neperdavė. Klaipėdos apygardos teismas 2018-04-30 nutartimi pripažino bankrutuojančią MB "Verslo rojus" bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino bankrutuojančios MB "Verslo rojus" antros eilės kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV) Klaipėdos skyriaus 3523,25 Eur dydžio finansinį reikalavimą ir trečios eilės kreditorės UAB „Tele2" 184,86 Eur dydžio finansinį reikalavimą, iš viso - 3708,11 Eur. Bankroto procedūrų metu nustatyta, kad bendrovė VĮ „Registrų centras" nėra pateikusi finansinių atskaitomybių už laikotarpį 2014 - 2017 metus. Bankroto bylos duomenimis, VSDFV skolos išieškojimą pradėjo dar 2014 m. Nurodė, kad vadovaujantis nurodytomis aplinkybėmis bendrovės direktorius dėl bankroto bylos iškėlimo privalėjo kreiptis į teismą, kai bendrovės įsipareigojimai viršijo pusę bendrovės turto.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį. Su ieškiniu ir jame keliamais reikalavimais nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad MB „Verslo rojus" nėra gavusi jokių pajamų ir sau kaip vadovui jokių išmokų nėra išmokėjęs, todėl nurodo, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš jo 3708,11 eurų yra nepagrįstas ir netenkintinas. Teigia, kad nėra jokio pagrindo išieškoti juridinio asmens įsiskolinimus iš fizinio asmens, kadangi būdamas įmonės steigėju ir vadovu jis nevykdė jokios veiklos, kuri prieštarautų įstatymams. Nurodė, kad susidariusių įsiskolinimų įmonė MB „Verslo rojus“ padengti negalėjo, nes nevykdė jokios veiklos ir neturėjo jokių pajamų per visą įmonės egzistavimo laikotarpį.

7Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas pateikė papildomus dokumentus, t.y. metines pelno mokesčio deklaracijas, kurias laiko įrodymais, kad ieškinys nepagrįstas. Teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinio reikalavimo nepripažįsta. Pažymėjo, kad veiklą vykdė nepažeisdamas įstatymų, laiku teikė metines deklaracijas, bendrijos pinigų nepasisavino, susidariusios skolos sumokėti negalės, nes turi išlaikyti vaikus ir yra skolingas bankui.

8Ieškovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymus, kuriuose nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašė bylą nagrinėti ieškovui nedalyvaujant. Nurodė, kad ieškovas byloje yra pateikęs visus turimus įrodymus, bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai neperduoti, dėl taikos sutarties atsakovas su ieškovu nebendravo. Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog jis būdamas ieškovo atstovu būtų ėmęsis veiksmų išsaugoti įmonės turtą ir dokumentus bei siekė kreiptis į teismą įmonei tapus nemokiai dėl bankroto bylos iškėlimo.

9Teismas

konstatuoja:

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pateiktų paaiškinimų, nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2017 m. rugsėjo 28 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškėlė bankroto bylą MB „Verslo rojus" ir bankroto administratore paskyrė UAB „Gudara“. Atsakovas M. E. bankrutuojančios MB „Verslo rojus" vadovu ir direktoriumi buvo paskirtas nuo 2014 m. kovo 26 d. Bankrutuojančios MB „Verslo rojus" direktorius bendrijos turto ir buhalterinės apskaitos dokumentų bankroto administratoriui UAB „Gudara“ neperdavė. Įmonė nemokumo požymius atitiko jau 2014 metais. Bankroto bylos duomenimis matyti, kad MB „Verslo rojus" įsiskolinimas VSDFV Klaipėdos skyriui 2017-06-30 sudarė 3461,63 Eur. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, žinodamas, jog įmonė tampa nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Be to, atsakovas nevykdė teismo nurodytos pareigos ir neperdavė administratorei įmonės turto pagal balansą. Atsakovas privalėjo žinoti, kad apie įmonės finansinę padėtį, kad bedrovės įsipareigojimai viršijo pusę bendrovės turto. Klaipėdos apygardos teismas 2018-04-30 nutartimi pripažino bankrutuojančią MB "Verslo rojus" bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino bankrutuojančios MB "Verslo rojus" antros eilės kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus 3523,25 Eur dydžio finansinį reikalavimą ir trečios eilės kreditorės UAB „Tele2" 184,86 Eur dydžio finansinį reikalavimą, iš viso - 3708,11 Eur. Atsakovas savo veiksmais (ir neveikimu) sudarė situaciją, kad įmonė tapo nemoki, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, elgėsi neatsargiai ir nerūpestingai ir buvo nesąžiningas bendrijos bei kreditorių atžvilgiu. Tokiais savo veiksmais atsakovas padarė bendrovei ir jos kreditoriams 3708,00 Eur žalą.

11VĮ „Registrų centras“ išraše yra nurodyta, kad MB "Verslo rojus" direktoriumi nuo 2014 m. kovo 26. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo buvo M. E.. Taigi, pagal nenuginčytus (t. y. ir galiojančius) viešojo registro duomenis paskutiniu ir vieninteliu vadovu laikytinas M. E.. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-7-266/2006). Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus. Bendrovės vadovas, siejamas su bendrovė fiduciariniais ryšiais, todėl privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Kiekvienu atveju, taikant deliktinę atsakomybę, būtina nustatyti visus būtinus tam elementus: neteisėtą juridinio asmens vadovo veiką, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, ir juridinio asmens vadovo kaltę.

12Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

13Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog vertinant civilinės atsakomybės už dokumentų neperdavimą sąlygas, buvusiam įmonės vadovui atsakomybė kyla dėl dviejų įstatyme nustatytų pareigų pažeidimo: 1) įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriui perduoti įmonės turtą ir dokumentus (ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p., 7 d. 1 p..), 2) vadovo pareigos rūpintis įmonės finansine atskaitomybe pažeidimą, kurios turinys detalizuojamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 12 dalies 2 punkte, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ĮFAĮ) 27 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-145-415/2017).

14Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ numatytus padarinius: įmonė įgyją bankrutuojančios įmonės statusą, įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą; įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir kt. (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Taip pat įmonės vadovo pareiga rūpintis įmonės finansine atskaitomybe kildintina iš CK 2.87 straipsnio 1 dalies, taip pat iš specialiųjų mažųjų bendrijų įstatymo (toliau – MBĮ) ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymų nuostatų (toliau – BAĮ). MBĮ 22 straipsnio 10 dalies, 3 - 4 punktuose nustatyta mažosios bendrijos vadovo atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio bei mažosios bendrijos dokumentų, duomenų ir kitos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teiktinos informacijos pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ĮFAĮ) 28 straipsnyje nustatyta, kad įmonės vadovas, nevykdantis pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantis, privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei ir (arba) kitiems asmenims. Pagal BAĮ 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-572-943/2016).

15Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar kituose norminiuose aktuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). MB „Verslo rojus" buvo nemoki, tačiau įmonės vadovas nevykdė ĮBĮ reikalavimų, į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrijai nesikreipė. Be to, nuostolinga įmonės veikla, didėjantys įsiskolinimai įmonės kreditoriams tęsėsi pakankamai ilgą laiką, todėl apie juos turėjo būti žinoma atsakovui M. E.. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas, būdamas bendrijos vadovu, jos turtu ir apskaita tinkamai nesirūpino, Valstybės įmonei Registrų centrui neteikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2014 metų, skolos patvirtintiems kreditoriams augo ir susidarė 2011-2016 metų laikotarpyje, įmonė nemokėjo įmokų į valstybės biudžetą, tuo buvo pažeista vadovo pareiga veikti kreditorių bei įmonės interesais bei nedaryti jai žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-7-444/2009, 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-3-528/2009, 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-3-334/2010).

16Tam, kad būtų galima taikyti bendrijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas - neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį.

17LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. nustato, jog įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017-09-29 nutartyje, kuria nuspręsta iškelti MB „Verslo rojus" bankroto bylą nurodyta, jog atsakovė registruoto turto neturi, o jos skola sudaro 3461,63 Eur, taigi, bendrijos įsipareigojimai viršijo turimą turtą. Be to, mažoji bendrija registro tvarkytojui nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų. Ši aplinkybė taip pat leidžia pagrįstai manyti, kad įmonė veiklos nevykdo ir yra nemoki.

18Atsižvelgiant į tai, atsakovo neveikimas - nesikreipimas savo iniciatyva dėl bankroto bylos iškėlimo laikytini neteisėtais atsakovo veiksmais. Priežastinis ryšys - atlikti neteisėti veiksmai yra tiesioginė (lemiama) žalos atsiradimo priežastis. Jeigu atsakovas būtų rūpestingai atlikęs teisės aktuose jam priskiriamas pareigas, t. y. būtų tinkamai vedęs įmonės buhalterinę apskaitą bei išsaugojęs įmonės turtą bei kitus dokumentus, įmonės kreditorių reikalavimai galėtų būti bent iš dalies patenkinti. Atsakovo kaltė kyla iš jo kaip bendrijos vadovo nustatytų pareigų nevykdymo bei bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai neatlikimo, t. y. atsakovas, būdamas bendrijos vadovu ir direktoriumi, suvokė kokias pareigas privalo atlikti ir nuo kokių veiksmų privalo susilaikyti, tačiau minėtų taisyklių nesilaikė. Taigi, egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėto veikimo ir neveikimo bei atsiradusios žalos.

19Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma civilinėje byloje dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tuo, kad, esant įmonei nemokiai, nepaduodamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, yra vertinama kaip įmonės vadovo padaryta žala. Iš šios bylos bei iš MB „Verslo rojus" bankroto bylos (eB2-1478-538/2017) matyti, kad M. E. bankroto administratoriui nėra perdavęs bendrijos turto, finansinės atskaitomybės ir kitų bendrijos dokumentų. Neperduodamas bendrijos turto ir dokumentų atsakovas tokiais neteisėtais veiksmais užkerta galimybę įmonės bankroto administratoriui vykdyti MB „Verslo rojus" bankroto procedūras, t.y. bankrutavusios įmonės turto pardavimą, įmonės sandorių patikrinimą, debitorinių skolų išieškojimą - veiksmus, būtinus atlikti tam, kad bendrovės kreditoriniai reikalavimai būtų padengti. Teismų praktikoje bankrutuojančios bendrovės finansinių dokumentų neperdavimas bankroto administratoriui pripažįstamas kaip pakankamas pagrindas reikalauti atlyginti žalą.

20Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovas tinkamai nevykdė savo kaip vadovo pareigų, neteikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, žinodamas apie sunkią bendrovės finansinę padėtį, jos nemokumą, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ir toliau didino skolas kreditoriams, todėl atsakovui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 straipsnio 4 dalis), ir iš atsakovo ieškovei priteistina žala, bankroto byloje patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma 3708,11 Eur (CK 6.249 straipsnis).

21Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 83,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 82 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

23Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 259 straipsniu, 268 -270 straipsniais, teismas

25teismas,

Nutarė

26ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo M. E., asmens kodas ( - ) 3708,11 (tris tūkstančius septynis šimtus aštuonis eurus, 11 ct) Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei bankrutavusiai mažajai bendrijai „Verslo rojus“ įmonės kodas 303272898, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Gudara“.

28Priteisti iš atsakovo M. E., asmens kodas ( - ) 83,00 (aštuoniasdešimt tris eurus, 00 ct) Eur žyminio mokesčio valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtą žyminį mokestį valstybei yra būtina pateikti teismui.

29Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Raimonda... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovo 3708,11 Eur... 5. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017-09-28 nutartimi civilinėje... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį. Su ieškiniu ir jame keliamais... 7. Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas pateikė papildomus dokumentus,... 8. Ieškovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymus, kuriuose nurodė,... 9. Teismas... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pateiktų paaiškinimų, nustatytos... 11. VĮ „Registrų centras“ išraše yra nurodyta, kad MB "Verslo rojus"... 12. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 13. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog vertinant civilinės atsakomybės už... 14. Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ... 15. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal... 16. Tam, kad būtų galima taikyti bendrijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina... 17. LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. nustato, jog įmonės valdymo organai privalo... 18. Atsižvelgiant į tai, atsakovo neveikimas - nesikreipimas savo iniciatyva dėl... 19. Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės bankroto byloje patvirtinta... 20. Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų... 21. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš... 22. Ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies... 23. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 259 straipsniu, 268 -270... 25. teismas,... 26. ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo M. E., asmens kodas ( - ) 3708,11 (tris tūkstančius... 28. Priteisti iš atsakovo M. E., asmens kodas ( - ) 83,00 (aštuoniasdešimt tris... 29. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...