Byla 2-2606-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui R. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2 985,65 Lt skolos, 459,62 Lt palūkanų, 2 427,12 Lt delspinigių, 640,94 Lt palūkanų delspinigių, 550,62 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 17 proc. nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2009-01-23 „Swedbank“, AB ir R. D. sudarė kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 09-003333-RK (toliau – ir sutartis), pagal kurią „Swedbank“, AB atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka kreditą grąžinti ir mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas „Swedbank“, AB naudai. Atsakovas netinkamai vykdė minėtą sutartį. Todėl „Swedbank“, AB sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų mokėjimo. 2009-05-21 „Swedbank“, AB ir UAB „GELVORA“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią 2009-06-26 „Swedbank“, AB atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 09-003333-RK. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau atsakovas reikalavimo pagal minėtą sutartį nėra įvykdęs.

4Atsakovui procesiniai dokumentai ieškinyje nurodytu adresu ( - ) nebuvo įteikti. Atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos ir darbovietės adresai sutampa su nurodytuoju ieškinyje. Procesiniai dokumentai atsakovui, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

7Nustatyta, kad 2009-01-23 tarp „Swedbank“, AB ir R. D. buvo sudaryta kreditinės mokėjimo kortelės sutartis Nr. 09-003333-RK (b. l. 36-39). Pagal minėtą sutartį ,,Swedbank“, AB atsakovui suteikė 5 016,57 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo kiekvieno mėnesio 26 dieną grąžinti kreditą po 750 Lt ir mokėti palūkanas „Swedbank“, AB naudai. Atsakovas sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laiku kredito grąžinimo įmokų nemokėjo. ,,Swedbank”, AB 2009-06-16 sutartį su atsakovu vienašališkai nutraukė (b. l. 40). Sutarties 14.4.1 punkte numatyta, kad ,,Swedbank”, AB turi teisę prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėją reikalauti, kad kredito gavėjas prieš terminą grąžintų bankui visą panaudotą kredito sumą bei visas su kredito limito sąskaita susijusias korteles ir (ar) vienašališkai nutraukti sutartį, kuria remiantis yra suteiktas kredito limitas, jeigu kredito gavėjas nepadengia įsiskolinimo bankui per 89 kalendorines dienas nuo jo atsiradimo.

82009-05-21 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-54, pagal kurią „Swedbank“, AB perleido ieškovui reikalavimo teisę į visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal 2009-01-23 kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 09-003333-RK (b. l. 18-29). Iš 2009-09-03 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l. 41), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 2 985,65 Lt skola ir 459,62 Lt palūkanos.

9Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 2 985,65 skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 2 427,12 Lt delspinigius (b. l. 17). Sutarties 12.3 punkte šalys numatė, kad kredito gavėjui praleidus sutartyje numatytus kredito grąžinimo įmokos mokėjimų terminus, kredito gavėjas privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti bankui 0,1 proc. delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma beveik artima negrąžinto kredito sumai, delspinigiai paskaičiuoti už 326 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 1 500 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Už tai, kad atsakovas nevykdė prievolės mokėti palūkanas, ieškovas paskaičiavo ir 640,94 Lt palūkanų delspinigius (b. l. 17). Sutarties 12.3 punkte numatyta, kad kredito gavėjui praleidus sutartyje numatytus palūkanų mokėjimų terminus, kredito gavėjas privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti bankui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo palūkanų, kurių mokėjimo terminas praleistas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus dėl delspinigių dydžio, tai, kad palūkanų delspinigių suma beveik 1,5 karto viršija palūkanų sumą, palūkanų delspinigiai paskaičiuoti už 326 dienas, prašomi priteisti palūkanų delspinigiai vertinti kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Palūkanų delspinigiai mažintini iki 400 Lt, kadangi, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 550,62 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 5-16).

12Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Remiantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Sutartyje šalys susitarė dėl 17 procentų dydžio metinių palūkanų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 17 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 2 985,65 Lt skolos sumos nuo bylos išklėimo teisme (2011-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011-12-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Patenkinta ieškinio dalis sudaro 83,46 procentus. Ieškovas patyrė 212 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 4). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 176,94 Lt bylinėjimosi išlaidos.

15Remiantis CPK 92 straipsniu, valstybės naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš iš atsakovo priteistinos 11,26 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Remiantis tuo, valstybės naudai iš ieškovo proporcingai atmestų reikalavimų daliai nepriteistinos 2,25 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2 985,65 Lt (du tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt penkis Lt šešiasdešimt penkis ct) skolą, 459,62 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt devynis Lt šešiasdešimt du ct) palūkanas, 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus Lt) delspinigių, 400 Lt (keturis šimtus Lt) palūkanų delspingių, 550,62 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt Lt šešiasdešimt du ct) ikiteisiminio skolos išieškojimo išlaidas, 17 procentų metines palūkanas nuo 2 985,65 Lt skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 176,94 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt šešis Lt devyniasdešimt keturis ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

19Priteisti valstybės naudai iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 11,26 Lt (vienuolika Lt dvidešimt šešis ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

20Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

21Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, išnagrinėjęs... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2 985,65 Lt skolos, 459,62 Lt... 3. Ieškovas nurodo, kad 2009-01-23 „Swedbank“, AB ir R. D. sudarė... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai ieškinyje nurodytu adresu ( - ) nebuvo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 7. Nustatyta, kad 2009-01-23 tarp „Swedbank“, AB ir R. D. buvo sudaryta... 8. 2009-05-21 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-54, pagal... 9. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 2... 10. Už tai, kad atsakovas nevykdė prievolės mokėti palūkanas, ieškovas... 11. Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir... 12. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 13. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 14. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 83,46 procentus. Ieškovas patyrė 212 Lt... 15. Remiantis CPK 92 straipsniu, valstybės naudai proporcingai patenkintų... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A.... 19. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 11,26 Lt... 20. Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos... 21. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...