Byla 2-12698-587/2012
Dėl termino atnaujinimo, priėmimo klausimą

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, spręsdama pareiškėjos J. V. pareiškimo suinteresuotam asmeniui Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės Ūkio ministerijos dėl termino atnaujinimo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teisme 2012 m. birželio 29 d. buvo gautas pareiškėjos J. V. pareiškimas suinteresuotam asmeniui Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės Ūkio ministerijos dėl termino atnaujinimo pateikti dokumentus institucijoms, tvarkančioms žemės nuosavybės atkūrimą piliečiams.

3Pareiškimą atsisakytina priimti kaip neteismingą Kauno miesto apylinkės teismui.

4Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 1 d. numato, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d. Piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. To paties straipsnio 4 dalyje reglamentuojama, jog kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d. turi pateikti šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

5Teismas, spręsdamas ar pareiškėjos J. V. pareiškimas suinteresuotam asmeniui Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės Ūkio ministerijos dėl termino atnaujinimo pateikti dokumentus institucijoms, tvarkančioms žemės nuosavybės atkūrimą piliečiams, teismingas bendrosios kompetencijos, ar administraciniam teismui, atsižvelgė į Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2009 m. gegužės 11 d. nutartį byloje Nr. T-2009-5, kurioje konstatuota, kad LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme 10 straipsnio 1 bei 4 dalyse įtvirtintų terminų atnaujinimas yra sudėtinė nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo proceso stadija ir prašymai dėl tokių terminų atnaujinimo nagrinėtini administraciniame teisme. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad pareiškėjos J. V. pareiškimas suinteresuotam asmeniui Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės Ūkio ministerijos dėl termino atnaujinimo teismingas administraciniam teismui.

6Pareiškimo, kaip neteismingo Kauno miesto apylinkės teismui, nepriėmus pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktą, pareiškėjai išaiškintina, kad ji su įstatymų reikalavimus atitinkančiu procesiniu dokumentu (skundu, prašymu) gali kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą (CPK 137 straipsnio 3 dalis).

7Teismas, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 3 dalimi,

Nutarė

8Atsisakyti priimti pareiškėjos J. V. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės Ūkio ministerijos dėl termino atnaujinimo, kaip neteismingą Kauno miesto apylinkės teismui.

9Pareiškėjai išaiškinti, kad ji su įstatymų reikalavimus atitinkančiu skundu (prašymu) gali kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai