Byla L2-13621-596/2009
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su kreditoriaus UAB „Omnitel“ pareiškimu skolininkui UAB „Transpartneris“ dėl skolos ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2Kreditorius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko 271,25 Lt skolos, 2658,61 Lt netesybų, 6 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Kreditoriaus pareiškimą priimti atsisakytina, nes jis neatitinka jam įstatymo keliamų reikalavimų.

4CPK 435 str. 2 d. 4 p. nustato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką (teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 437 str. 1 d. 4 p.)), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismas yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

5Teismas pažymi, kad netesybos, nepaisant paskutiniuoju metu teismų praktikoje pripažįstamos teisės reikalauti ir jų dalies, viršijančios realiai patirtų nuostolių dydį, visgi atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008 S).

6Iš kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo ir kartu su juo pateiktų priedų matyti, kad kreditorius, be kita ko, reikalauja priteisti iš skolininko ir 2658,61 Lt netesybų. Tokio dydžio netesybos daugiau kaip devynis kartus viršija reikalaujamą priteisti pagrindinę skolą. Remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, kad kreditoriaus prašomos priteisti netesybos šiuo atveju yra aiškiai per didelės ir neprotingos. Be to, kreditoriaus pareiškime nurodytas skolininko buveinės adresas nesutampa su juridinių asmenų registre nurodytuoju. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pareiškimą, kaip aiškiai nepagrįstą, atsisakytina priimti (CPK 435 str. 1 d. 4 p.).

7Teismas, vadovaudamasis CPK 432 str., 435 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

8Atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Omnitel“ pareiškimą skolininkui UAB „Transpartneris“ dėl skolos, netesybų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

9Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo taisykles.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai