Byla e2-6-1054/2020
Dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius) ieškinį dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo

1Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Giedrė Kandratavičienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovams V. U. ir A. U., jų atstovei advokatei V. P., dalyvaujanti atsakovei I. P., dalyvaujant trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms Z. L. ir R. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. U. ir A. U. ieškinį atsakovei I. P. dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius) ieškinį dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai V. U. ir A. U. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo teismo panaikinti 2018 m. liepos 9 d. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų sprendimu nustatytą laikiną tėvų valdžios apribojimą ieškovams sūnaus V. U. atžvilgiu, nustatyti vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą su jo tėvais ieškovais jų pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, nutraukti vykdomojo rašto dėl išlaikymo vaikui teikimo vykdymą. Ieškinyje ieškovai nurodo, kad mano, jog išnyko aplinkybės, dėl ko buvo laikinai apribota jų tėvų valdžia sūnaus atžvilgiu, pagerėjo šeimos buities sąlygos, jie iš esmės pakeitė savo gyvenimo būdą – nebevartoja alkoholio, lankosi kiekvieną savaitę psichologo individualiose konsultacijose, nuolat bendrauja su sūnumi, su juo yra geri santykiai, pats vaikas išreiškė norą grįžti gyventi kartu su tėvais.

5Teismo posėdžio metu ieškovai ir jų atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus, prašė ieškovų ieškinį tenkinti.

6A. U. papildomai nurodė, kad per laikotarpį, kai buvo apribota jų tėvų valdžia, iš esmės pagerino buities sąlygas, įrengė sūnui atskirą kambarį, nevartoja alkoholio, lankosi 1 kartą per savaitę pas psichologę, 1 kartą per mėnesį pas gydytoją, tačiau medikamentinis gydymas nėra paskirtas. Nurodė, kad sūnus V. nori grįžti gyventi į namus, su savo tėvais, su sūnumi nuolat bendrauja, palaiko ryšį telefonu, kasdien vakarais susiskambina. Nurodė, jog šiuo metu nedirba, turi nustatytą 55 proc. netektą darbingumą.

7V. U. papildomai nurodė, kad nevartoja alkoholio, kiekvieną dieną dirba, yra įsidarbinęs ( - ), išlaikymą sūnui atskaito iš gaunamo darbo užmokesčio. Nurodė, jog su sūnumi bendrauja, būna paskambina iš darbo, sūnus nori grįžti gyventi į namus, nori eiti kartu žvejoti. Pagerino buities sąlygas, pasidarė namuose remontus, įrengė sūnui atskirą kambarį. Lankosi pas priklausomybės ligų psichiatrę.

8Atsakovė I. P. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, teismo procesiniai dokumentai jai įteikti tinkamai. Teismo posėdžio metu atsakovė nurodė, jog V. U. ir A. U. yra jos tėvai, jų gyvenimo sąlygos skiriasi nuo to, kas būdavo anksčiau, tačiau tobulėti yra dar kur, tėvai patys yra išlaikomi močiutės, močiutė viską jiems užaugina. Nurodė, jog per tiek metų pasitikėjimas tėvais jau yra dingęs, bijo, kad grįžęs pas tėvus vaikas vėl pajus laisvę ir nutrūks nuo kontrolės, jam pas tėvus būdavo leidžiama kada nori eiti miegoti, pradžioje V. kai buvo paimtas iš tėvų šeimos buvo sunkiai kontroliuojamas, su psichologų pagalba pavyko padėtį pagerinti. Nurodė, jog V. nori pas tėvus grįžti gyventi, atsakovės nuomone todėl, kad jam bus laisviau gyventi.

9Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė neterminuotai apriboti V. U. ir A. U. tėvų valdžią sūnaus V. U. atžvilgiu, tačiau bylos nagrinėjimo teisme metu skyriaus atstovės nurodė, jog skyrius šių ieškinio reikalavimų atsisako. Nurodė, jog iš pradžių nepritarė ieškovų ieškiniui, tačiau vėliau situacija šeimoje pasikeitė, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras pateikė išvadą apie šeimą, kuria nurodė, jog V. gali augti šeimoje, centro darbuotojai įsipareigojo intensyviai dirbti su šeima. Nurodė, jog matyti, kad ieškovai padarė pažangą, tėvų ryšys su vaikais yra matomas, tėvai stengiasi, kad vaikas grįžtų į šeimą.

10Teismas

konstatuoja:

11ieškinys tenkintinas.

12Bylos duomenimis, nustatyta, kad Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. liepos 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2255-995/2018 nepilnamečio V. U., gim. ( - ), tėvams A. U. ir V. U. laikinai buvo apribota tėvų valdžia, vaiko gyvenamoji vieta iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo nustatyta su globėja I. P. jos gyvenamojoje vietoje. 2018 m. rugpjūčio 16 d. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-3074-995/2018 vaikui V. U. nustatyta nuolatinė globa, jo globėja ir turto administratore paskirta I. P.. Iš abiejų tėvų vaiko išlaikymui priteista po 60 Eur kas mėnesį.

13Ieškovai kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti 2018 m. liepos 9 d. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų sprendimu nustatytą laikiną tėvų valdžios apribojimą ieškovams sūnaus V. U. atžvilgiu, nustatyti vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą su jo tėvais ieškovais jų pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, nutraukti vykdomojo rašto dėl išlaikymo vaikui teikimo vykdymą, tuo pagrindu, jog išnyko aplinkybės, dėl ko buvo laikinai apribota jų tėvų valdžia sūnaus atžvilgiu.

14Pažymėtina, jog apribojus tėvų valdžią išlieka nuostata, kad jei yra galimybė, vaikus turi auginti ir auklėti tėvai. Toks požiūris atitinka Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio nuostatas. Tėvų valdžios laikinas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 straipsnio 2 dalis). CK 3.182 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo gali pareikšti tėvai (tėvas ar motina), kuriems yra taikytas tėvų valdžios apribojimas.

15Europos Žmogaus Teisių Teismas priimtu 2000 m. liepos 13 d. sprendimu SCOZZARI ir GIUNTA prieš Italiją konstatavo, kad šeimos išskyrimas yra labai rimto pobūdžio apribojimas, todėl toks žingsnis turi būti pagrįstas pakankamai protingais ir svariais vertinimais, atsižvelgiant į vaiko interesus. Teismas taip akcentavo, kad tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji dalis. Biologinės šeimos tarpusavio santykiai negali būti nutraukti dėl vaiko perdavimo globai. Vaiko perdavimas globai turi būti laikomas laikinąja priemone, kurios taikymas turėtų būti sustabdomas, kai tik aplinkybės leidžia tai padaryti. Kiekviena globos taikymo priemonė turi būti suderinta su pagrindiniu tikslu – suvienyti biologinius tėvus ir vaiką.

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta valstybės konstitucinė pareiga saugoti ir globoti vaikystę, todėl valstybė privalo užtikrinti vaikų, kaip ypatingos visuomenės grupės, teises ir interesus. Prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas įpareigoja atsižvelgti į vaiko interesus imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų. Panaikinus tėvų valdžios apribojimą, tėvams išnyksta CK 3.180 straipsnio 3 dalyje nustatytas tėvų valdžios ribojimas ir sprendimui įsiteisėjus tėvams pagal įstatymą atkuriamos visos vaiko ir tėvų giminyste pagrįstos teisės ir pareigos.

17Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2020 m. sausio 15 d. rašte Nr. DV2-22 nurodyta, jog nuo 2019 m. spalio mėnesio šeimoje apsilankyta 33 kartus, iš kurių 20 kartų pavyko pabendrauti su abiem sutuoktiniais, 8 kartus sutikta viena A. U. ir 5 kartus ieškovų namuose nebuvo, apsilankymų metu šeimoje alkoholio vartojimo atvejų neužfiksuota, išskyrus 2019 m. spalio 27 d. gauta informacija iš policijos apie nustatytą tėvų neblaivumą. Namuose švaru, tvarkinga, gaminamas šiltas maistas, vaiko kambaryje pilnai baigtas remontas, nupirktas nešiojamasis kompiuteris, įvestas internetas. Nuo 2019 m. lapkričio 17 d. ieškovai pradėjo gydytis priklausomybę alkoholiui, dalyvauja susitikimais su gydytoja psichoterapiaute, psichologo konsultacijose, ieškovas V. U. 2019 m. balandžio 17 d. įsidarbino UAB Skuodo medis ir ten dirba iki šiol, A. U. tvarkosi dokumentus dėl neįgalumo, šeimos gaunamos pajamos leidžia patenkinti bazinius šeimos poreikius. Nurodyta, jog ieškovai su vaiku bendrauja telefonu, susitinka. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2020 m. sausio 15 d. rašte pateikta išvada, kad atsižvelgiant į vaiko amžių, sūnus Vilius gali augti šeimoje.

18Išnagrinėjus bylos medžiagą, šalių parodymus bei įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus bylos nagrinėjimo teisme metu pateiktą išvadą, kad situacija šeimoje pasikeitė, matyti, jog ieškovai padarė pažangą, tėvų ryšys su vaiku yra matomas, tėvai stengiasi, kad vaikas grįžtų į šeimą, pripažintina, kad ieškovai V. U. ir A. U. pakeitė savo elgesį, gali auklėti vaiką ir tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Kasacinės instancijos teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog sprendžiant tėvų valdžios apribojimo klausimą, vertintinos aplinkybės, apibūdinančios tėvų pareigų vykdymą ne praeityje, bet aktualiu laikotarpiu, ne pavieniai, bet nuosekliai pasikartojantys veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-114/2013).

19Šiuo atveju svarbu yra ir tai, ko nori pats vaikas, V. U., kuris yra 13 metų amžiaus. Tiek ieškovai nurodė, tiek atsakovė patvirtino, kad Vilius nori grįžti gyventi pas tėvus. Pažymėtina, jog teismui sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį klausimą, turi būti atsižvelgta į vaiko, sugebančio suformuluoti savo pažiūras, nuomonę, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams (CPK 380 straipsnio 1 dalis, CK 3.183 straipsnio 2 dalis, 3 dalis). Teismas vertina, kad šiuo atveju turi būti atsižvelgta į nepilnamečio Viliaus nuomonę, byloje nustatytų aplinkybių pagrindu, kad situacija ieškovų šeimoje pasikeitė iš esmės ir teigiamai, tėvų ryšys su vaiku yra matomas, darytina išvada ji neprieštarauja paties vaiko interesams, tą patvirtino teismo posėdžio metu ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė. Teismo vertinimu, vaikui norint grįžti namo, jį teismo sprendimu prieš jo valią palikus gyventi su globėja, vaikas jaustųsi neišgirstas ir nesuprastas dėl ko jam būtų padaryta žala.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, ieškovų V. U. ir A. U. prašymas panaikinti laikiną tėvų valdžios apribojimą jų nepilnamečio vaiko V. U. atžvilgiu laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas (CK 3.181 straipsnio 2 dalis). Nepilnamečio vaiko V. U. gyvenamoji viena nustatytina su tėvais V. U. ir A. U. jų gyvenamojoje vietoje.

21Teismas taip pat nutraukia iš ieškovų V. U. ir A. U. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. liepos 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2255-995/2018 priteisto išlaikymo vaikui išieškojimą (CK 3.195 straipsnis).

22Teismas, priimdamas sprendimą panaikinti tėvų valdžios apribojimą, tuo pačiu sprendimu panaikina nepilnamečiam vaikui nustatytą nuolatinę globą (CK 3.258 straipsnio 2 punktas), atleidžia globėją I. P. nuo globėjos ir turto administratorės pareigų (CPK 494 straipsnio 5 dalis).

23Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Vaiko teisių apsaugos skyrius teismui pateiktu ieškiniu prašė neterminuotai apriboti V. U. ir A. U. tėvų valdžią sūnaus V. U. atžvilgiu, tačiau bylos nagrinėjimo teisme metu skyriaus atstovės nurodė, jog skyrius šių ieškinio reikalavimų atsisako. Pažymėtina, jog bet kurioje proceso stadijoje šalys turi teisę atsisakyti savo pareikštų reikalavimų (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 1 dalis). Kadangi trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Vaiko teisių apsaugos skyrius bylos nagrinėjimo teisme metu atsisakė ieškinio reikalavimų dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, teismas nenustatė, kad atsisakymu būtų pažeistos imperatyviosios teisės normos ar viešasis interesas, priimtinas ieškinio atsisakymas ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

24Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus sprendimu ieškovams V. U. ir A. U. suteikta antrinė teisinė pagalba, 100 % atleidžiant juos nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Ieškovų pateiktas ieškinys yra neturtinio pobūdžio, už neturtinio pobūdžio reikalavimus mokėtinas žyminis mokestis sudaro 100 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas), o pateikiant procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, mokėtinas žyminis mokestis yra 75 Eur (CPK 80 straipsnio 7 dalis). Ieškinį tenkinus visiškai, 75 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovai yra atleisti, turėtų būti priteistas iš atsakovės (CPK 96 straipsnio 1 dalis)). Byloje esantys dokumentai taip pat patvirtina, kad valstybė turėjo 501,54 Eur išlaidas dėl ieškovams teiktos antrinės teisinės pagalbos. Pažymėtina, jog CPK 96 straipsnio 5 dalyje numatyta teismo teisė nukrypti nuo CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatytos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklės, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teismas įvertina tai, kad ieškovų pateiktas ieškinys dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo yra neturtinio pobūdžio ir pateiktas vaiko interesais, I. P. į procesą atsakove buvo įtraukta kaip vaiko globėja, jos procesinis elgesys buvo tinkamas. Teismo vertinimu, šiuo atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovės neatitiktų protingumo kriterijaus, kadangi ji byloje atsakove dalyvavo tik kaip vaiko globėja. Atsižvelgiant į tai, bylinėjimosi išlaidos – 75 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovai buvo atleisti ir 501,54 Eur išlaidos dėl ieškovams teiktos antrinės teisinės pagalbos – iš atsakovės nepriteistinos, taip pat nepriteistinos 23,63 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

25Teismas, vadovaudamasis CPK 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, 279 straipsniu, 408, 409, 494 straipsniais,

Nutarė

26ieškinį tenkinti visiškai.

27Panaikinti ieškovui V. U., asmens kodas ( - ) Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. liepos 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2255-995/2018 laikinai apribotą tėvo valdžią jo nepilnamečio vaiko V. U. gim. ( - ), atžvilgiu.

28Panaikinti ieškovei A. U., asmens kodas ( - ) Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. liepos 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2255-995/2018 laikinai apribotą motinos valdžią jos nepilnamečio vaiko V. U., gim. ( - ), atžvilgiu.

29Nutraukti iš V. U., asmens kodas ( - ) jo vaiko V. U. gim. ( - ), atžvilgiu išlaikymo išieškojimą, priteistą Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. liepos 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2255-995/2018.

30Nutraukti iš A. U., asmens kodas ( - ) jos vaiko V. U. gim. ( - ), atžvilgiu išlaikymo išieškojimą, priteistą Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. liepos 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2255-995/2018.

31Nepilnamečio vaiko V. U., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su tėvais V. U. ir A. U. jų gyvenamojoje vietoje.

32Panaikinti 2018 m. rugpjūčio 16 d. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-3074-995/2018 nepilnamečiam vaikui V. U., gim. ( - ), nustatytą nuolatinę globą, atleisti globėją I. P., asmens kodas ( - ) nuo globėjos ir turto administratorės pareigų.

33Priimti trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinio reikalavimų dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo atsisakymą ir bylą šioje dalyje reikalavimų nutraukti.

34Nepriteisti iš atsakovės I. P. žyminio mokesčio ir antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai V. U. ir A. U. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo... 5. Teismo posėdžio metu ieškovai ir jų atstovė palaikė ieškinyje... 6. A. U. papildomai nurodė, kad per laikotarpį, kai buvo apribota jų tėvų... 7. V. U. papildomai nurodė, kad nevartoja alkoholio, kiekvieną dieną dirba, yra... 8. Atsakovė I. P. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į patikslintą... 9. Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 10. Teismas... 11. ieškinys tenkintinas.... 12. Bylos duomenimis, nustatyta, kad Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018... 13. Ieškovai kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti 2018 m. liepos 9 d.... 14. Pažymėtina, jog apribojus tėvų valdžią išlieka nuostata, kad jei yra... 15. Europos Žmogaus Teisių Teismas priimtu 2000 m. liepos 13 d. sprendimu... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta valstybės... 17. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2020 m. sausio 15 d. rašte Nr.... 18. Išnagrinėjus bylos medžiagą, šalių parodymus bei įvertinus į bylą... 19. Šiuo atveju svarbu yra ir tai, ko nori pats vaikas, V. U., kuris yra 13 metų... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, ieškovų V. U. ir A. U.... 21. Teismas taip pat nutraukia iš ieškovų V. U. ir A. U. Plungės apylinkės... 22. Teismas, priimdamas sprendimą panaikinti tėvų valdžios apribojimą, tuo... 23. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Vaiko teisių apsaugos... 24. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus... 25. Teismas, vadovaudamasis CPK 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, 279... 26. ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Panaikinti ieškovui V. U., asmens kodas ( - ) Plungės apylinkės teismo... 28. Panaikinti ieškovei A. U., asmens kodas ( - ) Plungės apylinkės teismo... 29. Nutraukti iš V. U., asmens kodas ( - ) jo vaiko V. U. gim. ( - ), atžvilgiu... 30. Nutraukti iš A. U., asmens kodas ( - ) jos vaiko V. U. gim. ( - ), atžvilgiu... 31. Nepilnamečio vaiko V. U., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su tėvais... 32. Panaikinti 2018 m. rugpjūčio 16 d. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų... 33. Priimti trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Valstybės vaiko... 34. Nepriteisti iš atsakovės I. P. žyminio mokesčio ir antrinės teisinės... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...