Byla 2-105-475/2013
Dėl nuostolių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Lizardas“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Pečiusta“ atstovui Audriui Bakšaičiui, atsakovui R. D., atsakovo atstovei advokatei Vaivai Nevardauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Lizardas“ ieškinį atsakovui R. D. dėl nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-5) prašo priteisti iš atsakovo 9.378,43 Lt nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas valstybei.

3Ieškovas ieškinyje ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė (b.l. 86-91), kad Kauno apygardos teismas 2011 04 29 nutartimi iškėlė UAB „Lizardas“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pečiusta“. Įmonės bankroto administratorius, vykdydamas savo pareigas pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - IBĮ) 11 str. nustatytas funkcijas, gindamas visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir teisėtus interesus, nustatė, kad buvęs UAB „Lizardas“ administracijos vadovas R. D., eidamas bendrovės vadovo pareigas, iki bendrovei iškeliant bankroto bylą, pažeisdamas UAB „Lizardas“ įstatų 2.1 punktą, 7.2 punktą, CK 2.87 str. 1 d., padarė UAB „Lizardas“ 9.378,43 Lt nuostolių, kurie turi būti atlyginti bankrutuojančiai UAB „Lizardas“. Nurodė, kad nuostoliai atsirado dėl šių priežasčių: 1. Pagal DnB NORD lizingas 2006 03 23 sutartį Nr. 2006/03-L239 ir perdavimo nuosavybėn aktą prie 2006 03 23 Lizingo sutarties Nr. 2006/03-L239 UAB „Lizardas“ nuosavybėn įgijo automobilį Toyota Previa, valst. Nr. SKC007, identifikavimo serijos Nr. JTE GD3 2M3 0012 1749, kurio įgijimo kaina - 47.000,00 Lt. Pažymėjo, kad automobilio nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal LR Pelno mokesčio įstatymo 1 priedelyje nurodytus maksimalius normatyvus, laikant kad jų likutinė vertė 1 litas. Tokiu būdu nustatomas maksimaliai mažiausia likutinė vertė. Automobilis Toyota Previa, įgytas 2006 03 23, jo nusidėvėjimo pradžia laikytina 2006 04 01 data. Leistinos amortizacijos normatyvas sudaro: 47.000,00 Lt/6 m/12 mėn = 650 Lt per mėnesį. Per 2006 m. nusidėvėjimas sudarė 5.850,00 Lt (9 mėn*650 Lt), per 2007 m. – 7.800,00 Lt (12 mėn*650 Lt), per 2008 m. – 7.800,00 Lt, per 2009 m. – 7.800,00 Lt. Per 2010 m. amortizacija sudarė 6.500,00 Lt, kadangi automobilis parduotas 2010 10 31 (10 mėn.*650 Lt). Maksimalus automobilio nusidėvėjimo kaštai sudaro 35.750,00 Lt sumą, todėl per laikotarpį nuo 2006 03 23 iki 2010 10 31 automobilio likutinė vertė sudarė 11.250,00 Lt sumą. Pagal pranešimą deklaraciją Nr. 6922903, kurią bankroto administratoriui pateikė VĮ „Regitra“ Kauno filialas, bei PVM sąskaitą- faktūrą serija 0000003, matyti, kad atsakovas automobilį Toyota Previa, valst. Nr. SKC007, pardavė užsienio gyventojui į Kazachstaną už 6.611,57 Lt sumą. Atsižvelgiant į ieškovo paskaičiuotą likutinę automobilio vertę – 11.250,00 Lt dėl atsakovo veiksmų UAB „Lizardas“ patyrė 4.638,43 Lt niekuo nepagrįstą nuostolį; 2. 2009 08 03 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartimi UAB „Lizardas“, atstovaujamas atsakovo, iš A. K. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) įgijo automobilį Smart valst., Nr. EGS120, identifikacinis Nr. WME01MC01HY059342, už 7.500,00 Lt sumą. 2010 12 02 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartimi UAB „Lizardas“, atstovaujamas atsakovo, minėtą automobilį pardavė piliečiui G. I. (a.k ( - ) gyv. ( - )) už 1.800,00 Lt sumą. Pagal leistiną amortizacinį normatyvą automobilio nusidėvėjimas sudarė 60,00 Lt į mėnesį (7.500,00 Lt/10 m/12 mėn. = 60 Lt). Automobilis įgytas 2009 08 03, nusidėvėjimo pradžia - 2009 09 01. Per 2009 m. nusidėvėjimas sudarė 240,00 Lt (4 mėn.*60Lt). Per 2010 m. – 720,00 Lt (12*60 Lt). Maksimalus automobilio nusidėvėjimas sudarė 960,00 Lt sumą, likutinė vertė sudaro 7.500,00 Lt - 960 Lt = 6.540,00 Lt. Atėmus 1.800,00 Lt pardavimo kainą, bendrovės patirtas nuostolis sudaro 4.740,00 Lt sumą. Nurodė, kad atsakovo padaryti nuostoliai, pardavus abu automobilius aiškiai už mažesnę kainą nei automobiliai buvo faktiškai verti, sudaro 9.378,43 Lt sumą, kuri turi būti priteista iš atsakovo bankrutuojančios UAB „Lizardas“ naudai.

4Atsakovas atsiliepime (b.l. 53-55) ir kartu su atstove teismo posėdžio metu (b.l. 86-91) nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010 10 31 UAB „Lizardas“, atstovaujamas direktoriaus R. D., už 6.611,57 Lt pardavė bendrovei priklausiusį automobilį Toyota Previa, valstybinis numeris SKC 007. 2010 12 02 UAB „Lizardas“, atstovaujamas direktoriaus R. D., už 1.800,00 Lt pardavė bendrovei priklausiusį automobilį Smart, valstybinis numeris EGS 120. Kauno apygardos teismo 2011 04 29 nutartimi ieškovui buvo iškelta bankroto byla - ši aplinkybė patvirtina, kad parduodant ginčo automobilius įmonės finansinė padėtis buvo sudėtinga, tačiau ieškovą byloje atstovaujantis bankroto administratorius rengdamas ieškinį rėmėsi tik ginčo automobilių likutinės vertės nustatymu ir nesiaiškino, kokios būklės ir kokiomis aplinkybėmis automobiliai buvo parduoti. Pažymėjo, kad sprendimas parduoti ginčo automobilius buvo priimtas atsižvelgiant į sudėtingą bendrovės finansinę situaciją: bendrovėje trūko apyvartinių lėšų mokėtiniems įsiskolinimams padengti, todėl, siekiant išvengti bankroto, buvo parduodamas bendrovės turtas. Ginčo automobilius nuspręsta parduoti, kadangi jie nebuvo naudojami bendrovės kasdienėje veikloje, o delsiant parduoti, jų vertė būtų tik mažėjusi. Atkreipė dėmesį į tai, kad automobilis Toyota Previa buvo pardavinėjamas nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio. Jis buvo pardavinėjamas per skelbimus interneto portaluose www.autoplius.lt ir www.autogidas.lt, tačiau susidomėjimas automobiliu nebuvo didelis. Toyota Previa parduota didžiausią kainą pasiūliusiam realiam pirkėjui. Ieškovo pateikiamas formalus Toyota Previa likutinės vertės paskaičiavimas neįrodo, kad už tokią sumą automobilį būtų pavykę parduoti, tuo labiau, kad apyvartinių lėšų bendrovei reikėjo kuo skubiau. Automobilio Smart žemą kainą lėmė tai, kad jo variklis buvo sugedęs ir automobilis buvo nevažiuojantis. Kadangi automobilis buvo nevažiuojantis, pirkėjo jam buvo ieškoma per bendroves ir asmenis, užsiimančius automobilių remontu. Parduodamas ginčo automobilius atsakovas veikė išimtinai UAB „Lizardas“ interesais. Atsakovo įsitikinimu, jis veikė rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir tinkamai reagavo į susidariusią finansinę padėtį įmonėje. Abu automobiliai parduoti asmenims, kurie su atsakovu neturi nieko bendro, iš šių sandorių atsakovas negavo jokios asmeninės naudos. Byloje nėra jokių duomenų apie galimą interesų konfliktą. Ieškovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo, kaip buvusio bendrovės vadovo, nesąžiningumą, taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas parduodamas ginčo automobilius gavo kokios nors asmeninės naudos. Pabrėžė, kad pateikdamas tik formalius automobilių likutinės vertės paskaičiavimus ieškovas neįrodė, kad prašoma priteisti suma yra realūs nuostoliai, t.y., kad bendrovė iš tiesų galėjo gauti šiuos pinigus, tačiau negavo dėl atsakovo veiksmų. Mano, kad ieškovas neįrodė CK 2.87 str. 1 d. pažeidimo, todėl nėra pagrindo atsakovo civilinei atsakomybei pagal CK 2.87 str. 7 d. kilti.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad UAB „Lizardas“ sudarė su DnB NORD lizingu 2006 03 23 sutartį Nr. 2006/03-L239, kurios pagrindu nuosavybės teise įsigijo automobilį Toyota Previa valst. Nr. SKC007, identifikavimo serijos Nr. JTE GD3 2M3 0012 1749, už 47.000,00 Lt (b.l. 11-21). 2009 08 03 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartimi UAB „Lizardas“ iš A. K. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) įsigijo automobilį Smart, valst. Nr. EGS120, identifikacinis Nr. WME01MC01HY059342, už 7.500,00 Lt (b.l. 22-23). 2010 10 31 automobilis Toyota Previa, valst. Nr. SKC007, buvo parduotas užsienio gyventojui į Kazachstaną už 6.611,57 Lt sumą (b.l. 9-10, 26). 2010 12 02 automobilis Smart, valst. Nr. EGS120, buvo parduotas G. I. už 1.800,00 Lt (b.l. 24, 26). Šių sandorių sudarymo metu ieškovo UAB „Lizardas“ vadovu buvo atsakovas R. D..

7Patikrinus duomenis LITEKO sistemoje nustatyta, kad praėjus neilgam laiko tarpui po ginčo transporto priemonių pardavimo atsakovas 2011 04 12 kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kauno apygardos teismas 2011 04 29 nutartimi iškėlė UAB „Lizardas“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pečiusta“. Kauno apygardos teismas 2011 10 28 nutartyje, kuria pripažino BUAB „Lizardas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nustatė, kad bendrovės patvirtinti kreditoriniai reikalavimai yra – 115.004,98 Lt, bendrovėje turto pagal administratoriaus ataskaitą yra nežinia kiek, nes turtas administratoriui neperduotas, registruoto turto bendrovė neturi, įmonės debitoriniai įsipareigojimai sudaro 112.485,02 Lt.

8Įmonės bankroto administratorius UAB „Pečiusta“, vykdydamas savo pareigas pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - IBĮ) 11 str. nustatytas funkcijas, gindamas visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir teisėtus interesus, nustatė, kad buvęs UAB „Lizardas“ administracijos vadovas atsakovas R. D., eidamas bendrovės vadovo pareigas, iki bendrovei iškeliant bankroto bylą, pažeisdamas UAB „Lizardas“ įstatų 2.1 p., 7.2 p., CK 2.87 str. 1 d., padarė UAB „Lizardas“ 9.378,43 Lt nuostolių, todėl kreipėsi į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Nurodė, kad šie nuostoliai atsirado atsakovui, atstovaujant UAB „Lizardas“, pardavus transporto priemones už mažesnę nei jų likutinė vertė kainą. Atsakovas su ieškinio reikalavimu nesutinka, motyvuodamas tuo, kad parduodamas ginčo automobilius veikė išimtinai UAB „Lizardas“ interesais, rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir tinkamai reagavo į susidariusią finansinę padėtį bendrovėje, o ieškovas, pateikdamas tik formalius automobilių likutinės vertės paskaičiavimus, neįrodė, kad prašoma priteisti suma yra realūs nuostoliai, t.y., kad bendrovė iš tiesų galėjo gauti šiuos pinigus, tačiau negavo dėl atsakovo veiksmų.

9Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės

10CK 2.87 str. 7 d. numatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. CK 2.87 str. 1 d. numatyta, jog juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai.

11Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl bendrovės buvusio vadovo atsakomybės už jo veiksmais bendrovei padarytą žalą. Tokiu atveju vertinant įrodymus būtina turėti omenyje tai, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.); administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009 11 20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 11 30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006 05 25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 06 12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006). Taigi, vertinant įrodymus tokio pobūdžio bylose, būtina atsižvelgti ne tik į konkretaus sandorio įtaką bendrovės turtinei padėčiai, bet ir įvertinti sandorių visumą, atsižvelgti į jų sudarymo metu buvusią situaciją bendrovėje, sandorio šalių ryšius, sandorių ekonominį pagrįstumą ir pan., nes tai reikšminga sprendžiant dėl bendrovės vadovo pareigos veikti išimtinai bendrovės interesais įvykdymo (LAT 2010 07 20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010).

12Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t.y. bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.; žr., pvz., LAT 2009 07 31 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011 03 25 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

13Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad ginčo transporto priemonės Toyota Previa valst. Nr. SKC007, ir Smart, valst. Nr. EGS120, buvo parduotos už 6.611,57 Lt ir 1.800,00 Lt (b.l. 26, 28). Parduodant šias transporto priemones nebuvo atliktas šių transporto priemonių techninės būklės įvertinimas, tai patvirtino teismo posėdžio metu liudytojai (b.l. 88-90) ir pats atsakovas. Pažymėtina, kad ir pats atsakovas, ir liudytojas UAB „Lizardas“ buhalteris H. L. (a.k. ( - ) patvirtino (b.l. 88-89), kad bendrovės finansinė situacija jau pardavinėjant transporto priemones buvo sunki. Bendrovė nebebuvo pajėgi tinkamai atsikaityti su kreditoriais bei įmonės darbuotojais, neturėjo apyvartinių lėšų. Iš BUAB „Lizardas“ bankroto byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad bendrovės skola kreditoriams bankroto bylos iškėlimo momentu buvo 115.004,98 Lt, taigi atsakovo teiginiai, kad parduodamas bendrovei nuosavybės teise priklausančius automobilius už 8.411,57 Lt taip bandė išspręsti finansines problemas, laikytini nepagrįstais.

14Bankroto administratorius, vadovaudamasis LR Pelno mokesčių įstatymo 1 priedėlyje nurodytais maksimaliais normatyvais, laikant, kad automobilių likutinė vertė 1 litas, apskaičiavo jų nusidėvėjimą ir mažiausią galimą likutinę vertę: automobilio Toyota Previa, valst. Nr. SKC007, likutinė vertė - 11.250,00 Lt (b.l. 32), automobilio Smart, valst. Nr. EGS120, likutinė vertė - 6.540,00 Lt (b.l. 31). Taip pat pateikė VšĮ „Emprekis“ išrašus, kuriuose nurodyta vidutinė transporto priemonių kaina Lietuvoje 2011 m. sausio mėn.: automobilio Toyota Previa – 20.270,00 Lt su PVM (b.l. 25, 30), automobilio Smart – 10.580,00 Lt su PVM (b.l. 27, 29). Atsakovas šias automobilių vertes patvirtinančių dokumentų rašytiniais įrodymais nepaneigė. Atsakovo ir liudytojų paaiškinimai (b.l. 86-91), kad transporto priemones tuo metu faktiškai nepavyko parduoti už didesnę kainą dėl jų techninės būklės, nepagrįsti jokiais dokumentais, todėl laikytini nepatikimais.

15Kasacinis teismas 2012 11 16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012 yra pažymėjęs, kad bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą.

16Taigi, atsakovas, žinodamas bendrovės finansinę padėtį, t.y. susidariusius didelius kreditorinius įsiskolinimus, ir siekdamas UAB „Lizardas“ įstatuose (b.l. 34-40) numatytų tikslų ir pareigų įgyvendinimo, turėjo numatyti, kad automobilių pardavimas už mažesnę negu vidutinę rinkos vertę (net mažesnę už jų likutinę vertę), ne tik nepadės bendrovei išspręsti finansines problemas, bet ir padarys jai nuostolių. Atsakovo kaip UAB „Lizardas“ vadovo veiksmai turėjo būti rūpestingi, apdairūs ir protingi, tačiau iš bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių matyti, kad atsakovas vadovaudamas bendrovei, kurios pagrindinis veiklos tikslas – vykdyti pelno siekiančią ūkinę veiklą, ne tik laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, nors bankroto bylos iškėlimo momentu paaiškėjo, kad bendrovė neturi jokio registruotino turto, o įsiskolinimas kreditoriams buvo 115.004,98 Lt, bet ir sudarė nepelningus transporto priemonių pardavimo sandorius, dėl kurių bendrovė patyrė nuostolių. Dėl automobilio Toyota Previa, valst. Nr. SKC007, pardavimo ieškovas patyrė 4.638,43 Lt nuostolių (automobilio įsigijimo kaina 47.000,00 Lt – maksimalaus nusidėvėjimo kaštai 35.750,00 Lt – pardavimo kaina 6.611,57 Lt). Dėl automobilio Smart, valst. Nr. EGS120, pardavimo ieškovas patyrė 4.740,00 Lt nuostolių (automobilio įsigijimo kaina 7.500,00 Lt – maksimalaus nusidėvėjimo kaštai 960,00 Lt – pardavimo kaina 1.800,00 Lt). Iš viso ieškovas patyrė 9.378,43 Lt nuostolių.

17Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, byloje esančius įrodymus bei posėdžio metu byloje dalyvaujančių asmenų ir liudytojų paaiškinimus, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, konstatuotina, kad atsakovas aplaidžiai ir neatsargiai vykdė savo kaip bendrovės vadovo pareigas ir dėl to ieškovui buvo padaryta 9.378,43 Lt nuostolių, todėl ieškinys tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas (CK 2.87 str. 7 p., 6.245-6.248 str., 6.263 str., ĮBĮ 11 str.).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Ieškinį patenkinus iš atsakovo valstybei priteistinos 25,00 Lt pašto išlaidos ir 71,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.)

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ieškovui BUAB „Lizardas“, į.k. 135952263, buveinė – Draugystės g. 19, Kaunas, 9.378,43 Lt (devynis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt aštuonis litus, 43 ct) nuostolių.

23Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 25,00 Lt (dvidešimt penkis litus, 00 ct) pašto išlaidų valstybei ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą, 00 ct) žyminio mokesčio. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-5) prašo priteisti iš atsakovo 9.378,43 Lt... 3. Ieškovas ieškinyje ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė (b.l.... 4. Atsakovas atsiliepime (b.l. 53-55) ir kartu su atstove teismo posėdžio metu... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad UAB... 7. Patikrinus duomenis LITEKO sistemoje nustatyta, kad praėjus neilgam laiko... 8. Įmonės bankroto administratorius UAB „Pečiusta“, vykdydamas savo... 9. Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės ... 10. CK 2.87 str. 7 d. numatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys,... 11. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl bendrovės buvusio vadovo... 12. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei... 13. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad ginčo transporto priemonės Toyota... 14. Bankroto administratorius, vadovaudamasis LR Pelno mokesčių įstatymo 1... 15. Kasacinis teismas 2012 11 16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012 yra... 16. Taigi, atsakovas, žinodamas bendrovės finansinę padėtį, t.y. susidariusius... 17. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, byloje esančius... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Ieškinį patenkinus iš atsakovo valstybei priteistinos 25,00 Lt pašto... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 259 str., 268- 270... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ieškovui BUAB... 23. Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 25,00 Lt (dvidešimt... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...