Byla e2-1228-301/2019
Dėl garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė,

2sekretoriaujant Erikai Šelmienei,

3dalyvaujant ieškovui K. B., jo atstovui advokatui Gilbertui Kinderevičiui,

4atsakovui M. Ž., jo atstovei advokatei Laurai Altun,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. B. ieškinį atsakovui M. Ž. dėl garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo ir

Nustatė

6Ieškovas ir jo atstovas teisme prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais, o būtent: 1) pripažinti atsakovo ( - ) socialiniame tinklalapyje www.facebook.com paskleistus duomenis neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais ieškovo garbę ir orumą, o būtent šiuos: 1.1) „Apmaudu, bet ūsuotų bebrų, interneto platybėse žinomų kaip valstybės raidos kenkėjų, nosys išlindo į dienos šviesą ir mūsų ( - ) mieste. Ilgą laiką tik kurstę kalbas apie piktnaudžiavimu tarnyba, šį kartą ūsuoti bebrai pamynė bet kokias sveiko proto ribas ir nusprendė susirengti sau puotą maro metu“; 1.2)„Aiškėja, kad bendrovės ..., l. e. p. vadovas K. B. savo užgaidos įsigyti automobilį, kurio panaudojimas įmonės reikmėms kelia rimtų abejonių, nederino su bendrovės valdyba. Nors tokia prievolė numatyta „( - )“ įstatuose“; 1.3)„... pakraupę nuo tokio ciniško savivaldybės įmonės vadovo elgesio ...“; 2) įpareigoti atsakovą šiuos duomenis paneigti tokia pačia forma kaip ir buvo paskleisti ir ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo paskelbti paneigimą tokio turinio Įpareigoti atsakovą M. Ž. paneigti paskleistus tikrovės neatitinkančius ir ieškovo garbę ir orumą žeminančius duomenis tokia pačia forma kaip jie buvo paskleisti ir ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paskelbti tokio turinio paneigimą: „Aš, M. Ž., ( - ) socialiniame tinklalapyje www. facebook.com patalpinau įrašą (pranešimą, tekstą), kuriame be kitos informacijos paskleidžiau šiuos tikrovės neatitinkančius, K. B. garbę ir orumą žeminančius duomenis: „Apmaudu, bet ūsuotų bebrų, interneto platybėse žinomų kaip valstybės raidos kenkėjų, nosys išlindo į dienos šviesą ir mūsų ( - ) mieste. Ilgą laiką tik kurstę kalbas apie piktnaudžiavimu tarnyba, šį kartą ūsuoti bebrai pamynė bet kokias sveiko proto ribas ir nusprendė susirengti sau puotą maro metu“; „Aiškėja, kad bendrovės ..., l. e. p. vadovas K. B. savo užgaidos įsigyti automobilį, kurio panaudojimas įmonės reikmėms kelia rimtų abejonių, nederino su bendrovės valdyba. Nors tokia prievolė numatyta „( - )“ įstatuose“; ,,.. pakraupę nuo tokio ciniško savivaldybės įmonės vadovo elgesio ...“; 3) jeigu atsakovas nevykdytų teismo sprendimo paneigti tikrovės neatitinkančius, ieškovo garbę ir orumą žeminančius duomenis – paskirti atsakovui baudą už kiekvieną teismo sprendimo neįvykdymo dieną; 4) priteisti iš atsakovo 1 Eur neturtinei žalai atlyginti; 5) priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas .

7Ieškovas ir jo atstovas nurodė, kad atsakovas M. Ž. paskleidė apie ieškovą tretiesiems asmenims tikrovės neatitinkančias ir ieškovo garbę bei orumą žeminančias žinias. Tai yra atsakovas ( - ) viešoje erdvėje – socialiniame tinklalapyje www.facebook.com patalpino įrašą (pranešimą, tekstą), kuriame be kitos informacijos buvo paskleisti šie tikrovės neatitinkantys ir ieškovo garbę bei orumą žeminantys duomenys su montažine foto nuotrauka užrašu „( - )“: 1) „Apmaudu, bet ūsuotų bebrų, interneto platybėse žinomų kaip valstybės raidos kenkėjų, nosys išlindo į dienos šviesą ir mūsų ( - )mieste. Ilgą laiką tik kurstę kalbas apie piktnaudžiavimu tarnyba, šį kartą ūsuoti bebrai pamynė bet kokias sveiko proto ribas ir nusprendė susirengti sau puotą maro metu“; 2)„Aiškėja, kad bendrovės ..., l. e. p. vadovas K. B. savo užgaidos įsigyti automobilį, kurio panaudojimas įmonės reikmėms kelia rimtų abejonių, nederino su bendrovės valdyba. Nors tokia prievolė numatyta „( - )“ įstatuose“; 3)„... pakraupę nuo tokio ciniško savivaldybės įmonės vadovo elgesio ...“. Nurodė, kad ( - ) jis (ieškovas) pateikė atsakovui pretenziją dėl ieškovo šmeižimo, garbės ir orumo pažeidimo, kurioje buvo nurodyta, kad atsakovas, aukščiau nurodytu būdu paskleidė tikrovės neatitinkančius bei ieškovo garbę ir orumą žeminančius duomenis dėl ko atsakovui kyla civilinė atsakomybė pagal CK 2.24 str. Pretenzijoje ieškovas pateikė reikalavimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo pretenzijos gavimo dienos panaikinti (pašalinti) visus viešoje erdvėje patalpintus tikrovės neatitinkančius įrašus (pranešimus, tekstus) apie ieškovą, esančius socialiniame tinklalapyje www.facebook.com ir bet kokiuose kituose tinklalapiuose ar kitose informacinio pobūdžio priemonėse bei daugiau neskleisti tikrovės neatitinkančių duomenų, kurie pažeidžia ieškovo garbę ir orumą, taip pat panaikinti (pašalinti) kartu su įrašu (pranešimu, tekstu) patalpintą automobilio nuotrauką bei tomis pačiomis priemonėmis paneigti ieškovo garbę ir orumą žeminančius, tikrovės neatitinkančius duomenis, t. y. socialiniame tinklalapyje www.facebook.com patalpinti įrašą (pranešimą, tekstą) - paneigimą, kuriame būtų paneigiami atsakovo paskleisti ieškovo garbę ir orumą žeminantys bei tikrovės neatitinkantys duomenys. Atsakovas pretenziją gavo ( - ), tačiau ieškovo reikalavimo nevykdė, todėl ieškovas dar kartą ( - ) pateikė atsakovui pranešimą dėl ( - ) pretenzijos nurodyto reikalavimo neįvykdymo ir suteikė atsakovui papildomą terminą tai atlikti, bet atsakovas ieškovo pretenzijoje nurodyto reikalavimo neįvykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl garbės ir orumo gynimo. Nurodė, kad šiuo atveju pagal UAB „( - )“ įstatų 53-ąjį punktą Valdybos pritarimo įsigyjant tokios vertės automobilį nereikėjo, nes: automobilis buvo įsigytas už 14 400 Eur, o pritarimo reikėjo jeigu būtų įsigyjamas turtas 16 498,51 Eur vertės. Visi atsakovo išsireiškimai bendrame kontekste : „ūsuotas bebras, nederino su bendrovės Valdyba, kaltinimai piktnaudžiavimu tarnyba, ciniškas vadovas – yra nukreipti į ieškovo garbės ir orumo pažeminimą. Ir tai nėra atsakovo nuomonė, nes viso ( - ) patalpinto įrašo (teksto, pranešimo su montažine fotonuotrauka užrašu „( - )“) turinys yra skirtas tik vienam faktui aprašyti - tai yra kad ieškovas vienvaldiškai, be bendrovės valdybos pritarimo, priėmė sprendimą UAB „( - )“ vardu įsigyti automobilį J. R.. Šiuo atveju nurodyti visi atsakovo patalpinto įrašo teiginiai papildo (paaiškina) vienas kitą. Atsakovas, teigdamas, jog tai yra tik jo nuomonė, suformuota kitų asmenų, tokiu būdu siekia išvengti atsakomybės. Nurodė, kad automobilis J. R. buvo įsigytas UAB „( - )“ visų darbuotojų darbinės pareigoms vykdyti, o ne vadovui, nes bendrovė yra nutolusi nuo kontroliuojamų objektų, į kuriuos darbuotojams reikėdavo pateikti. Šiuo metu automobilis jau yra perleistas kitai ( - ) savivaldybės įmonei. Ieškovo atstovas nurodė, kad bet kokia kritika nėra galima, nes negali žeminti, įžeisti kito asmens garbės ir orumo; tarp kritikos ir įžeidžiančio elgesio turi būti takoskyra.

8Atsakovas ir jo atstovė ieškinio nepripažino, prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad jis laikotarpyje nuo 2005 m iki 2016 m. vertėsi žurnalisto praktika, įkūrė ( - ) laikraštį, kurio savininke šiuo metu yra jo sutuoktinė. Teisme nurodė, kad atsakovo ( - ) socialiniame tinklalapyje www. facebook.com patalpintas įrašas yra atsakovo asmeninėje paskyroje tinkle Facebook reikšta nuomonė, jo įvertinimas iš mero pavaduotojo J. K., kuris kreipėsi į jį pagalbos, gautos informacijos apie tai, kad ieškovas kaip UAB „( - )“ l.e.p. direktorius vienasmeniškai ( be bendrovės valdybos ar savivaldybės administracijos pritarimo) bendrovės vardu nusprendė ir nupirko automobilį J. R.. Tai daryta siekiant informuoti visuomenę apie vicemero ir jo (atsakovo) manymu, netinkamai įmonės vadovo kaip viešo asmens elgesį, nes : 1) ieškovas automobilio pirkimo bendrovės vardu klausimo nederino nei su UAB „( - )“ valdyba, nei su savivaldybės administracija, kuomet bendrovė dirbo nuostolingai ( tik 2017 m. jos pelningumo rodiklis buvo teigiamas); 2) atsakovas informaciją apie automobilio pirkimą gavo iš tuometinio mero pavaduotojo J. K., kuris jį telefonu informavo, kad B. nederindamas su įmonės Valdyba nei su savivaldybės administraciją, nors tai privalėjo padaryti, nupirko tą automobilį, o jis (atsakovas) visiškai pasitikėjo vicemeru, kuris prašė jo (atsakovo) pagalbos paviešinti šitą situaciją visuomenei, nes žinojo, kad jis (atsakovas) aktyviai domėjosi savivaldybės gyvenimo klausimais. Be to, nurodė, kad nors ir nuo 2014 m. VĮ RC tinklapyje yra skelbiami UAB „( - )“ įstatai, tačiau jis jais nesidomėjo ir neskaitė, nes tinklalapyje parašė tik savo nuomonę kaip fizinis asmuo ir žmonių teisių gynėjas – seniūnaitis, todėl jam kaip piliečiui leistinas tam tikrų faktų perdėjimas, hiperbolizavimas; 3) pirkimas buvo organizuojamas konkrečiam automobiliui (buvo nurodyta privaloma spalva) – ir toks automobilis buvo būtent pas ieškovo draugo V. K. sūnaus M. žmonos brolį D. A. ( priklauso įmonė M., iš kurios pirktas automobilis); 4) svarbu ne vien pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta automobilio pirkimo kaina, o tai - kokias realiais išlaidas ir sąnaudas dėl automobilio pirkimo patirs bendrovė, nes automobilis pirktas lizingo būdu, todėl, be sutartyje nurodytos 14 400 Eur pirkimo kainos, papildomi šio automobilio įsigijimo kaštai – dar 2253 Eur (išlaidos draudimui, techniniam aptarnavimui registruojant, įregistravimo kaštai, banko palūkanos ), kurie kaip būtinos įsigijimo išlaidos bus patiriamos per 3 metus šio automobilio įsigijimui, viso 16 653 Eur, vadinasi atsakovas turėjo sąžiningą teisę taip skaičiuoti perkamo automobilio įsigijimo (o ne eksploatavimo) vertę; 5) tai yra ne informacijos/duomenų paskleidimas, o tik atsakovo nuomonė pagal jo turėtą informaciją, todėl leistinas klydimas, nes nuomonei tiesos kriterijus nėra taikomas ir šiuo atveju leidžiama aštri viešo asmens kritika; 6) paskelbti duomenys nežemina ieškovo garbės ir orumo, nes : a) dėl pirmo teiginio - „tokių žmonių – bebrų - yra ir jau atsiranda“- tai abstraktaus pobūdžio nuomonė/teiginys, kuri nėra paneigiama, ji nėra susijusi su konkretaus asmens teisių pažeidimu, kalbama daugiskaitoje; b) dėl antro teiginio – tai yra tiesa, nes pirkimas per banką lizingo būdu sukuria tokius kaštus kai valdybos pritarimas yra būtinas; pagal LR Konstituciją žmonės gali domėtis ir vertinti situaciją, priešingu atveju būtų privati cenzūra; c) dėl trečio teiginio – „...pakraupę nuo tokio ciniško savivaldybės įmonės vadovo elgesio“ – tai yra vertinamo pobūdžio teiginys, literatūrinė priemonė, o ieškovas yra viešas asmuo ir turi atsakyti prieš visuomenę kas vyksta su piniginėmis lėšomis jo vadovaujamoje įmonėje. Be to, ir pats ieškovas teisme pripažino, jog šio automobilio pirkimas bendrovei buvo klaida, todėl jis perduotas kitai savivaldybės įmonei, teikiančiai socialines paslaugas; ir liudytojas J. K. parodė, kad toks automobilis buvo skirtas daugiau vadovui, nes jis per trumpas ir jį pardavus ieškovas darbe naudojasi savo nuosavu automobiliu (nes kito nėra); d) teiginiai yra tik bendro pobūdžio –„interneto platybėse egzistuoja bebrai ...“. Nurodė, kad apibūdinimas „ūsuoti bebrai“ reiškia – gyventojų pasitikėjimu piktnaudžiaujantys asmenys, siekiantys naudos sau. O jo (atsakovo) sumontuota montažinė fotonuotrauka užrašu „( - )“ yra tik jo (atsakovo) teisė į satyrą, jo įspūdžio sustiprinimas. Nurodė, kad jam (atsakovui) nėra taikomas Visuomenės informavimo įstatymas, nes jis yra privatus asmuo, reiškiantis savo nuomonę, o ne viešas informacijos rengėjas/skleidėjas. Nurodė, kad reikalavimas skirti atsakovui baudą yra perteklinis, pažeidžia teisės į teisminę gynybą aspektą (numatyti baudą į priekį), nes vykdymo procesą kontroliuos antstolis.

9Liudytojas J. K. parodė, kad iki ( - ) dirbo ( - ) savivaldybės vicemero pareigose, kuravo UAB „( - )“. Parodė, kad jis iš UAB „( - )“ darbuotojo ir bendrapartiečio J. R. gavo pranešimą, kad bus perkamas automobilis. Parodė, kad jis M. Ž. dėl automobilio pirkimo neskambino ir pagalbos - kad šis informuotų visuomenę - neprašė. Parodė, kad po automobilio įsigijimo skandalo ieškovas B. pripažino klaidą, kad apie pirkimą neinformavo savivaldybės administracijos, bet pagal senus bendrovės įstatus tokios vertės 14 400 Eur automobilį jis galėjo pirkti be valdybos pritarimo. Parodė, kad, kilus skandalui, ( - ) savivaldybės administracija nutarė šį automobilį parduoti senelių namams, nes jis buvo per trumpas, tai yra: UAB „( - )“ buvo reikalingas ilgesnis automobilis vamzdžiams vežioti.

10L. M. V. parodė, kad ( - ) jis buvo ( - ) Tarybos nariu, o nuo ( - ) dirba ( - ) meru. Parodė, kad jis iš J. K. tarpusavio pokalbio metu sužinojo, kad UAB „( - )“ perka automobilį. Sutarė, jog reikia susitikti su M. Ž., nes jam jau perdavė šią informaciją ir reikia aptarti. Susitikimas įvyko 2018-09 ( laike tarp 6 ir 12 dienos) pirmą savaitę, dalyvavo J. K., M. Ž. ir jis: čia jis išgirdo, kad automobilis jau įsigytas be valdybos ir savivaldybės administracijos politinės valdžios žinios ir yra lėšų švaistymas. Buvo nutarta susitikti platesniame politikų iš įvairių partijų rate tikslu aptarti ir įvertinti tokio sandorio pasekmes ir atsakomybę. Toks susitikimas įvyko 2018-09-, kai automobilio pirkimo lizingo būdu sutartis jau buvo sudaryta, dalyvaujant 8 asmenims. Tas pirkimas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, nes ribojo tiekėjų konkurenciją savo techninėmis sąlygomis ir buvo susijęs su administracijos direktoriaus V. K. giminaičio įmone, todėl jis 2018-09-10 kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl galimo VPĮ pažeidimo. Parodė, kad J. K. norėjo šią informaciją paskleisti dar ( - ) pradžioje, todėl kreipėsi į M. Ž..

11Liudytojas A. V., kuris dirba UAB „( - )“ vyr. inžinieriumi ir yra ( - ) savivaldybės Tarybos narys, parodė, kad jis iš J. R. žino, jog pastarasis įspėjo vicemerą J. K. apie ieškovo perkamą bendrovės vardu automobilį. Po automobilio pirkimo įvyko neformalus Tarybos narių (iš įvairių partijų) susitikimas tikslu įvertinti tokį sandorį ir nuspręsti kaip reaguoti, jo metu vicemeras J. K. sakė, kad toks automobilis yra nereikalingas pirkinys.

12Liudytojas J. R., kuris dirba UAB „( - )“ sutarčių inžinieriumi ir ( - ) buvo ( - ) savivaldybės Tarybos nariu, parodė, kad būtent direktorius B. pristatė būtinybę pirkti tą automobilį, kas rengė pirkimo sąlygas jis nežino, sąlygų svarstyme nedalyvavo tik jas pasirašė kaip viešųjų pirkimų komisijos narys ir iš karto apie tai pranešė bendrapartiečiui vicemerui J. K., kuris tuo metu kuravo UAB „( - )“.

13L. R. N., kuris dirba ( - ) vadovu parodė, kad ( - ) buvo ( - ) Tarybos nariu ir dalyvavo politikų pasitarime dėl nepelningai dirbusios įmonės - UAB „( - )“ automobilio pirkimo. Pradinę informaciją apie tai, kad ši įmonė negalėjo be jos Valdybos sprendimo ar savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimo pirkti tokį automobilį - skleidė vicemeras J. K..

14Liudytojas A. K., kuris šiuo metu yra pensininkas ir ( - ) buvo ( - ) Tarybos nariu, parodė, kad dalyvavo politikų pasitarime svarstant klausimą dėl administracijos direktoriaus V. K., iš kurio giminaičio įmonės buvo nupirktas automobilis J. R., todėl manyta, jog tai padaryta ne be jo žinios, pakeitimo.

15L. V. K., kuris nedirba, nes jau yra pensininkas, o ( - ) dirbo ( - ) savivaldybės administracijos direktoriumi ir buvo UAB „( - )“ akcininko teisės įgyvendinantis asmuo, parodė, kad tik po įvykdyto automobilio pirkimo sužinojo apie tokį įsigijimą, tai yra jį informavo vicemeras J. K.. Mano, kad toks pirkinys įmonei buvo reikalingas, nes tik pats įmonės vadovas B.geriausiai žino įmonės poreikius. Parodė, kad UAB „M“, iš kurios buvo pirktas automobilis, priklauso D. A., kuris yra jo (V. K.) sūnaus M. žmonos brolis.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

17Pagal CK 2.24 str. ir suformuotą kasacinio teismo praktiką garbė ir orumas ginami tik nustačius tam tikrą faktų visumą: žinių paskleidimo faktą; faktą, kad paskleistos žinios yra apie ieškovą; faktą, jog žinios žemina asmens garbę ir orumą; faktą, jog paskleistos žinios neatitinka tikrovės. Visų šių keturių faktų nustatymas yra fakto, o ne teisės klausimas. Be šių keturių faktų visumos, svarbu įvertinti teisės skleisti informaciją ir teisės į garbės ir orumo gynimą santykį, galimą šių dviejų teisių konfliktą ir prioritetus bei žinias paskleidusio asmens elgesį- ar jis elgėsi sąžiningai, ar ne. Esant prieštaravimams tarp teisės skleisti informaciją ir teisės į garbės ir orumo gynimą, kiekvienu atveju būtina ieškoti šių konstitucinių vertybių pusiausvyros, atsižvelgiant į žinias paskleidusio asmens tikslus ir jo elgesį. Asmens garbės ir orumo suabsoliutinimas reikštų ir visuomenės teisės žinoti pažeidimą.

18Nustatyta, kad atsakovas M. Ž. ( - ) savo paskyroje socialiniame tinkle www.facebook.com. patalpino publikaciją, kuria, kaip teigia ieškovas K. B., yra pažeista jo (ieškovo) garbė ir orumas, o būtent joje buvo paskleista žinia apie ieškovą: pirma- „Apmaudu, bet ūsuotų bebrų, interneto platybėse žinomų kaip valstybės raidos kenkėjų, nosys išlindo į dienos šviesą ir mūsų ( - ) mieste. Ilgą laiką tik kurstę kalbas apie piktnaudžiavimu tarnyba, šį kartą ūsuoti bebrai pamynė bet kokias sveiko proto ribas ir nusprendė susirengti sau puotą maro metu“; antra -.„Aiškėja, kad bendrovės..., l. e. p. vadovas K. B. savo užgaidos įsigyti automobilį, kurio panaudojimas įmonės reikmėms kelia rimtų abejonių, nederino su bendrovės valdyba. Nors tokia prievolė numatyta „( - )“ įstatuose“; trečia - „... pakraupę nuo tokio ciniško savivaldybės įmonės vadovo elgesio... “. Ieškovas K. B. teigia, kad pažeidžianti jo garbę ir orumą bei žeminanti informacija yra: „... ūsuotų bebrų, interneto platybėse žinomų kaip valstybės raidos kenkėjų, nosys išlindo į dienos šviesą...“, „Ilgą laiką tik kurstę kalbas apie piktnaudžiavimu tarnyba, šį kartą ūsuoti bebrai pamynė bet kokias sveiko proto ribas ir nusprendė susirengti sau puotą maro metu“; „Aiškėja, kad bendrovės l. e. p. vadovas K. B. savo užgaidos įsigyti automobilį, kurio panaudojimas įmonės reikmėms kelia rimtų abejonių, nederino su bendrovės valdyba. Nors tokia prievolė numatyta „( - )“ įstatuose“; „...pakraupę nuo tokio ciniško savivaldybės įmonės vadovo elgesio...“. K. B. prašė atsakovą paneigti jo garbę ir orumą žeminančius duomenis tokia pačia forma kaip jie buvo paskleisti atsakovo paskyroje.

19Asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą (CK 2.24 str. 1 d.).

20CK 2.24 str. 6 d. numato, kad paskleidęs tikrovės neatitinkančius duomenis asmuo atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, jeigu tie duomenys yra paskelbti apie viešą asmenį bei jo valstybinę ar visuomeninę veiklą, o juos paskleidęs asmuo įrodo, kad jis veikė sąžiningai siekdamas supažindinti visuomenę su tuo asmeniu ir jo veikla.

21Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad ieškovas, kuris yra UAB „( - )“ vadovas - viešas asmuo, o atsakovas M. Ž., patalpinęs publikaciją savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook, nėra viešos informacijos rengėjas (skleidėjas), todėl atsakovo atžvilgiu Visuomenės informavimo įstatymas netaikomas.

22Iš atsakovo aiškinimo, liudytojų M. V., J. R., R. N., A. V. parodymų nustatyta, kad UAB „( - )“ viešųjų pirkimų komisijos narys J. R., tik pasirašęs automobilio pirkimo, kurį inicijavo ieškovas K. B., sąlygas, apie būsimą pirkimo sandorį nedelsiant telefonu informavo tuometinį vicemerą J. K., kuris šią informaciją, ją įvardindamas kaip „negerą pirkimą“ (nes buvo įsitikinęs, kad vienas įmonės vadovas K. B. be Valdybos pritarimo ir/ar savivaldybės administracijos žinios negalėjo nuspręsti pirkti tokios vertės automobilį įmonės vardu; be to, toks pirkinys buvo nereikalingas), perdavė atsakovui M. Ž., prašydamas apie tai informuoti visuomenę, ir ( - ) savivaldybės Tarybos nariui M. V., o pastarasis sukvietė Tarybos narius iš įvairių partijų tikslu aptartį šią situaciją. Tokiu būdu nustatyta, kad informaciją apie automobilio pirkimo sandorį kaip netinkamą, nes „be būtino valdybos pritarimo“, skleidė ir konkrečiai atsakovui M. Ž. perdavė būtent vicemeras J. K.. Apklaustas liudytoju J. K. neigė, kad jis informavo atsakovą ir paprašė jo pagalbos, tai yra apie tai informuoti visuomenę. Vienok, esant nuosekliems ir tarpusavyje neprieštaringiems liudytojų M. V., J. R., R. N. parodymams, kuriais šie asmenys vienareikšmiškai patvirtino, jog informacija apie automobilio pirkimą kaip apie ydingą sandorį (be privalomo UAB „( - )“ valdybos pritarimo) skleidė būtent jis (vicemeras J. K.), liudytojo J. K. parodymai vertintini kritiškai. Be to, liudytojas M. V. patvirtino ieškovo nurodytą aplinkybę, kad būtent vicemeras J. K. norėjo aukščiau nurodytą informaciją paskleisti dar ( - )

23pradžioje, todėl kreipėsi į M. Ž.. Vertintina, kad ieškovas K. B. nepateikė įrodymų ir todėl nepaneigė atsakovo M. Ž. nurodytos aplinkybės, kad jis, skelbdamas šią publikaciją, veikė sąžiningai, nes visiškai pasitikėjo vicemero J. K. informacija apie ydingą sandorį bei jos nekvestionavo, ir siekdamas supažindinti visuomenę su tuo asmeniu – ieškovu (įmonės vadovu) ir jo veikla. Vertintina, kad atsakovas, kuris nėra viešos informacijos rengėjas/skleidėjas, rašydamas apie atsakovą – viešą asmenį (įmonės vadovą) savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook, veikė kaip privatus asmuo, kuris tuo metu aktyviai domėjosi bei domisi visuomenės gyvenimu ir taip reiškė savo mintis, požiūrį, nuomonę, komentarus, vertinimą apie tikrą įvykį (automobilio J. R. pirkimą įmonės vardu), apie kurį sužinojo iš pirminio šaltinio tuometinio vicemero J. K. kaip apie ydingą sandorį ir kuris šį įvykį prašė paviešinti. Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų. Šiuo atveju vertintina, kad ieškovo atžvilgiu pareikšti M. Ž. teiginiai yra laikytini jo subjektyvios nuomonės apie ieškovą reiškimu, o ne žinios paskelbimu ir kad tokiems teiginiams objektyvios tiesos kriterijus taikomas negali būti. Pirmas ieškovo nurodomas jo garbę ir orumą pažeidžiantis publikacijos teiginys – „... ūsuotų bebrų, interneto platybėse žinomų kaip valstybės raidos kenkėjų, nosys išlindo į dienos šviesą...“, „Ilgą laiką tik kurstę kalbas apie piktnaudžiavimu tarnyba, šį kartą ūsuoti bebrai pamynė bet kokias sveiko proto ribas ir nusprendė susirengti sau puotą maro metu“ šiuo konkrečiu atveju vertintinas kaip abstraktūs teiginiai, todėl jie nėra susiję su konkretaus asmens teisių pažeidimu. Antras ieškovo nurodomas kaip jo garbę ir orumą pažeidęs bei tikrovės neatitinkantis teiginys-„Aiškėja, kad bendrovės..., l. e. p. vadovas K. B. savo užgaidos įsigyti automobilį, kurio panaudojimas įmonės reikmėms kelia rimtų abejonių, nederino su bendrovės valdyba. Nors tokia prievolė numatyta „( - )“ įstatuose“. Nustatyta, kad pagal ( - ) prikimo pardavimo sutartį Nr. ( - ) automobilis lizingo būdu (pirkėjas- „Swedbank lizingas“ UAB; pardavėjas - UAB „M; klientas, kuriam automobilis pagal sutartį bus perduotas valdyti ir naudotis - UAB „( - )“) buvo įsigytas turto kaina - 14 400Eur, o pagal tuo metu galiojusią UAB „( - )“ ( - ) įstatų 53 p. redakciją bendrovės valdybos pritarimas buvo reikalingas įsigyjant turtą didesnės nei 16 495,51 Eur vertės. Tokiu būdu nors šis publikacijos teiginys neatitinka tikrovės, tačiau, kadangi atsakovas kaip fizinis asmuo, aktyvus visuomenės veikėjas, tokią informacija gavo iš vicemero J. K., kuriuo visiškai pasitikėjo ir šių duomenų nekvestionavo, - nuomonės reiškimo atveju suklydimas yra galimas, nes tiesos kriterijus nėra taikomas. Be to, atsakovas, paskleidęs šiuos tikrovės neatitinkančius duomenis, juos paskelbė apie viešą asmenį (ieškovą) ir jo valstybinę veiklą, ir kaip buvo anksčiau konstatuota, šiuo atveju atsakovas, gavęs informaciją iš vicemero, veikė sąžiningai siekdamas supažindinti visuomenę su tuo asmeniu ir jo veikla, todėl atsakovas nuo civilinės atsakomybės šioje ieškinio reikalavimo dalyje atleidžiamas (CK 2.24 str. 6 d.). Trečias ieškovo nurodomas kaip jo garbę ir orumą pažeidęs bei tikrovės neatitinkantis teiginys - „... pakraupę nuo tokio ciniško savivaldybės įmonės vadovo elgesio “. Cinizmas yra moralės principas, pagrįstas žmogaus priklausomybės nuo visuomenės neigimu, reiškiasi nihilistine pažiūra į dvasinę kultūrą, atviru dorovės normų ignoravimu, tyčiojimusi iš jos principų ir idealų, žmogaus orumo žeminimu (žr. Tarptautinių žodžių žodynas 136 psl., Alma Litera, Vilnius 2001). Ciniškas yra elgesys, kuris atskleidžia atvirai neigiamą, paniekinamą, nihilistinį ir atmetantį požiūrį į socialiai priimtinus pagrindus, kultūrines vertybes, visuotinai pripažintas moralės ir etikos normas, padorumo idėjas. Ciniškas elgesys išreiškiamas demonstraciniu tam tikrų moralinių vertybių nepaisymu. Didysis Lietuvių kalbos žodynas internetiniame tinklapyje (www.lkz.lt) žodį „ciniškas elgesys“ apibūdina kaip nepadorus, nešvankus, bjaurus, begėdiškas, besarmatis, necenzūriškas. Tarptautinių žodžių žodynas internetiniame tinklapyje (www.zodziai.lt) žodį „cinizmas“ apibūdina kaip niekinama pažiūra į visų pripažintas padorumo taisykles, begėdiškumas, vulgarus atvirumas.

24Žmogus turi teisę turėti savo nuomonę ir ją reikšti (Konstitucijos 25 str. ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 str.). Tačiau pažymėtina, kad šiuo atveju ieškovo kaip savivaldybės įmonės vadovo elgesio įvardijimas kaip „ ciniško“ yra itin žeminantis. Reiškiant tokią nuomonę neįmanoma tikėtis, kad asmuo, apie kurį ji reiškiama, neįsižeis ir nebus pažeistas jo orumas ir garbė. Kita vertus, gavus apie save tokią nuomonę, neįmanoma neįsižeisti. Vertintina, kad atsakovas tokiu išsireiškimu („savivaldybės įmonės vadovo ciniškas elgesys“) siekė pažeminti, sumenkinti K. B. visuomenės akyse. Teisė reikšti nuomonę nėra absoliuti. Nuomonės reiškimą riboja kito asmens teisė į garbę ir orumą. Ja neturi būti piktnaudžiaujama, siekiant žeminti kito asmens garbę ir orumą. Nuomonė negali pagal savo pobūdį ir raiškos formą žeminti ir žeisti kitą žmogų. Šiuo atveju atsakovas, pavadindamas ieškovo kaip įmonės vadovo elgesį cinišku, jam priskiria žemą moralę ir neigiamas savybes. Tokiu būdu spręstina, kad atsakovas šiuo atveju nuomonę („ciniškas elgesys“) reiškia užgauliai, žeminančiai, niekinančiai. įžeidžiančiai, nekorektiškai, kritikai pasirinko neproporcingą priemonę. Pagrįsta ir objektyvi kritika yra ginama, jeigu yra reiškiama nesiekiant asmens žeminti ar menkinti, o turint pozityvių tikslų – tai yra norint išryškinti asmens ar jo veiklos trūkumus ir siekiant juos pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-169/2009; 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-441/2010). Dėl pasakyto šiuo atveju spręstina, kad atsakovo nuomonė įvardinant ieškovo kaip įmonės vadovo elgesį „cinišku“ savo pobūdžiu ir raiškos forma žemina ir žeidžia ieškovo garbę ir orumą, todėl atsakovas įpareigotinas paneigti tokį teiginį tokia pačia formą ir būdu, kokiais jis buvo paskleistas bei atlyginti ieškiniu prašomą priteisti 1 Eur dydžio neturtinę žalą ieškovui (CK 2.24 str. 1 d.).

25Likusioje dalyje ieškinys atmestas kaip nepagrįstas.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK79 str., 88 str. 1 d. 6 p.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 str. 1 d. nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

27Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro : 75 Eur sumokėtas žyminis mokestis, 2097,33 Eur dydžio išlaidos turėtos advokato pagalbai apmokėti , iš viso 2172,33 Eur.

28Atsakovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 1797,14 Eur dydžio išlaidos turėtos advokato pagalbai apmokėti.

29Atsižvelgus į patenkintų ieškinio nagrinėjamoje byloje reikalavimų dalį (1/3): ieškovui iš atsakovo priteistina 724,11 Eur, o atsakovui iš ieškovo, priteistina 1198,10 Eur bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidas užskaičius, iš ieškovo atsakovui priteistina 473,99 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

30Byloje susidarė 5,58 Eur dydžio (bylos viršelio kita pusė – pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu) išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios valstybės naudai priteisiamos iš ieškovo ir atsakovo proporcingai jų atmestų reikalavimų daliai (iš ieškovo – 3,72 Eur, iš atsakovo - nepriteisimos nes savo dydžiu- 1,86 Eur nesiekia nustatytos minimalios ribos) (CPK 92 str., 96 str.).

31Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Pripažinti atsakovo M. Ž. ( - ) socialiniame tinklalapyje www.facebook.com paskleistus šiuos duomenis žeminančiais ieškovo K. B. garbę ir orumą: „... pakraupę nuo tokio ciniško savivaldybės įmonės vadovo elgesio ...“.

34 Įpareigoti atsakovą M. Ž. šiuos duomenis paneigti tokia pačia forma kaip jie buvo paskleisti ir ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo paskelbti paneigimą tokio turinio paneigimą:

35„Aš, M. Ž., ( - ) socialiniame tinklalapyje www. facebook.com patalpinau įrašą (pranešimą, tekstą), kuriame be kitos informacijos paskleidžiau šiuos K. B. garbę ir orumą žeminančius duomenis: „... pakraupę nuo tokio ciniško savivaldybės įmonės vadovo elgesio ...“.

36Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

37Priteisti iš atsakovo M. Ž. ieškovo K. B. naudai 1 Eur (vieną eurą) neturtinei žalai atlyginti.

38Priteisti iš ieškovo K. B. atsakovo M. Ž. naudai 473,99 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt tris eurus 99 ct) turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

39Priteisti iš ieškovo M. Ž. valstybės naudai 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo, sumokant VMI prie LR FM sąskaiton, įmokos kodas 5660.

40Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė... 2. sekretoriaujant Erikai Šelmienei,... 3. dalyvaujant ieškovui K. B., jo atstovui advokatui Gilbertui Kinderevičiui,... 4. atsakovui M. Ž., jo atstovei advokatei Laurai Altun,... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. Ieškovas ir jo atstovas teisme prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais... 7. Ieškovas ir jo atstovas nurodė, kad atsakovas M. Ž. paskleidė apie... 8. Atsakovas ir jo atstovė ieškinio nepripažino, prašė jį atmesti. Atsakovas... 9. Liudytojas J. K. parodė, kad iki ( - ) dirbo ( - ) savivaldybės vicemero... 10. L. M. V. parodė, kad ( - ) jis buvo ( - ) Tarybos nariu, o nuo ( - ) dirba ( -... 11. Liudytojas A. V., kuris dirba UAB „( - )“ vyr. inžinieriumi ir yra ( - )... 12. Liudytojas J. R., kuris dirba UAB „( - )“ sutarčių inžinieriumi ir ( - )... 13. L. R. N., kuris dirba ( - ) vadovu parodė, kad ( - ) buvo ( - ) Tarybos nariu... 14. Liudytojas A. K., kuris šiuo metu yra pensininkas ir ( - ) buvo ( - ) Tarybos... 15. L. V. K., kuris nedirba, nes jau yra pensininkas, o ( - ) dirbo ( - )... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. Pagal CK 2.24 str. ir suformuotą kasacinio teismo praktiką garbė ir orumas... 18. Nustatyta, kad atsakovas M. Ž. ( - ) savo paskyroje socialiniame tinkle... 19. Asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis,... 20. CK 2.24 str. 6 d. numato, kad paskleidęs tikrovės neatitinkančius duomenis... 21. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad ieškovas, kuris yra UAB „( - )“... 22. Iš atsakovo aiškinimo, liudytojų M. V., J. R., R. N., A. V. parodymų... 23. pradžioje, todėl kreipėsi į M. Ž.. Vertintina, kad ieškovas K. B.... 24. Žmogus turi teisę turėti savo nuomonę ir ją reikšti (Konstitucijos 25... 25. Likusioje dalyje ieškinys atmestas kaip nepagrįstas.... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis... 27. Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro : 75 Eur sumokėtas žyminis mokestis,... 28. Atsakovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 1797,14 Eur dydžio išlaidos turėtos... 29. Atsižvelgus į patenkintų ieškinio nagrinėjamoje byloje reikalavimų dalį... 30. Byloje susidarė 5,58 Eur dydžio (bylos viršelio kita pusė – pažyma apie... 31. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str.,... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Pripažinti atsakovo M. Ž. ( - ) socialiniame tinklalapyje www.facebook.com... 34. Įpareigoti atsakovą M. Ž. šiuos duomenis paneigti tokia pačia forma kaip... 35. „Aš, M. Ž., ( - ) socialiniame tinklalapyje www. facebook.com patalpinau... 36. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš atsakovo M. Ž. ieškovo K. B. naudai 1 Eur (vieną eurą)... 38. Priteisti iš ieškovo K. B. atsakovo M. Ž. naudai 473,99 Eur (keturis šimtus... 39. Priteisti iš ieškovo M. Ž. valstybės naudai 3,72 Eur išlaidų, susijusių... 40. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos...