Byla 2-2425-615/2011
Dėl antstolės G. K. veiksmų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, išsiuntęs pranešimus dalyvaujantiems byloje asmenims apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų į teismo posėdį ir jiems teismo posėdyje nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo S. M. skundą dėl antstolės G. K. veiksmų,

Nustatė

2S. M. Kauno miesto apylinkės teisme padavė skundą dėl antstolės G. K. veiksmų. Nurodė, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę gavo antstolės patvarkymą dėl jo lėšų arešto. Prieš tai buvo gavęs antstolės patvarkymą pririmti vykdomąjį dokumentą vykdyti dėl solidarios skolos išieškojimo iš pareiškėjo ir V. M.. Taip pat nurodė, kad jam „neaišku kiek norima išieškoti“, „nesuprantu už ką esu skolingas“, „kodėl antstolė priskaičiavo iš manęs neaiškią sumą skolos“, „nesuprantu kokias sąskaitas areštavo“ ir kt. Skundo dalyku pareiškėjas prašo teismo išaiškinti „kodėl iš manęs neteisėtai reikalaujama kažkokiu neaiškei ir neteisetai priskaičiuotu lėšų“, prašo „nuimti areštą nuo areštotu liešu ir saskaitu“. Taip pat reikalaujama antstolę „patraukti administracinėn atsakomybėn“.

3Rašytiniu atsiliepimu į skundą antstolė prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad jos kontoroje 2010-09-28 vykdymui buvo pateikti Kauno miesto apylinkės teismo vykdomieji raštai dėl 90 Lt išieškojimo solidariai iš pareiškėjo ir V. M., išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai. Visi vykdymo veiksmai buvo atlikti laikantis įstatymo reikalavimų.

4Rašytiniu atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo- Valstybė, atstovaujama Kauno apskrities VMI- prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad antstolė veikė savo įgaliojimų ribose ir jos veiksmai yra teisėti.

5Kadangi nei pareiškėjas, nei antstolė, kurios veiksmai yra skundžiami, nei suinteresuotas asmuo liudytojų byloje apklausti neprašė, savo reikalavimus ir atsikirtimus grindžia rašytiniais įrodymais, skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 442 straipsnio 6 punktas, 443 straipsnio 5 dalis).

6Skundas, dalyje dėl antstolės patvarkymo areštuoti pareiškėjo turtą pripažinimo neteisėtu, atmestinas. Kitoje dalyje civilinė byla nutrauktina.

7Iš antstolės kartu su atsiliepimu į skundą pateiktų dokumentų yra matyti, kad jos kontoroje vykdymui 2010-09-28 buvo pateikti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-06-02 išduotas vykdomasis raštas Nr. 1-573-226 dėl 90,00 Lt išieškojimo solidariai iš skolininkų S. M. ir V. M., išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM naudai. Vykdomuosiuose raštuose buvo nurodytos įkalinimo įstaigos, kuriose skolininkai atlieka bausmę. Todėl patvarkymai priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimai įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimai buvo išsiųsti abiems skolininkams į įkalinimo įstaigas ir skolininkams įteikti pasirašytinai.

8Pareiškėjas S. M. skundu neginčija gavęs antstolės patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Pritesimas bet kokios skolos iš kelių asmenų solidariai reiškia, kad visa skola gali būti išieškota iš bet kurio iš solidarių skolininkų. Solidarus skolininkas, iš kurio išieškota visa skola, po to įgyja teisę regreso tvarka reikalauti dalies iš jo išieškotos skolos atlyginimo iš kito solidaraus skolininko.

9Skolininkui įteiktame raginime įvykdyti sprendimą yra nurodoma, kad neįvykdžius raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Pagal CPK 624 straipsnį tuo atveju, jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai. Viena iš priverstinio vykdymo priemonių yra išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių. Antstolių informacinės sistemos duomenimis dėl skolų išieškojimo iš skolininko S. M. yra vykdomos 26 vykdomosios bylos (vykdomieji dokumentai) dešimtyje antstolių kontorų. Devynios vykdomosios bylos tolesniam vykdymui 2002 m. buvo perduotos antstolės G. A. kontorai iš likviduotos Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo ir iki šiol yra neįvykdytos, t.y. skolininkas S. M. teismo sprendimų iki šiol yra neįvykdęs. Todėl antstolė G. K. vykdydama Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą 2010-10-27 patvarkymu pagrįstai areštavo skolininko lėšas jam priklausančiose sąskaitose.

10Esant nurodytoms aplinkybėms pareiškėjo skundas, dalyje dėl antstolės patvarkymo areštuoti pareiškėjo turtą pripažinimo neteisėtu, atmestinas (CPK 513 straipsnio 1 dalis).

11Teismui pateiktu skundu pareiškėjas taip pat prašo teismo išaiškinti „kodėl iš manęs neteisėtai reikalaujama kažkokiu neaiškei ir neteisetai priskaičiuotu lėšų“ bei antstolę „patraukti administracinėn atsakomybėn“. Teismas, išnagrinėjęs skundą dėl antstolio veiksmų, gali konkretų antstolio veiksmą panaikinti, arba antstolį įpareigoti konkretų veiksmą atlikti (CPK 513 straipsnio 1 dalis). Išnagrinėjęs skundą dėl antstolio veiksmų, teismas neturi teisės nei „patraukti antstolio administracinėn atsakomybėn“, nei teikti asmenims teisines ar kokias nors kitokias konsultacijas. Todėl aukščiau nurodyti pareiškėjo prašymai negali būti nagrinėjami teisme CPK XXXI skyriuje reglamentuota tvarka ir civilinė byla, dalyje dėl šių prašymų, nutrauktina (CPK 443 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 1 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 443 straipsnio 1 dalimi, 513 straipsniu, 293 straipsnio 1 punktu, 291 straipsniu,

Nutarė

13Pareiškėjo S. M. skundą, dalyje dėl antstolės G. K. 2010-10-27 patvarkymo areštuoti skolininko lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, atmesti.

14Kitoje dalyje civilinę bylą nutraukti.

15Nutarties nuorašus siųsti pareiškėjui, antstolei, suinteresuotam asmeniui.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai