Byla 2-293-568/2011
Dėl ieškinio atsisakymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB DnB NORD lizingas ieškinį atsakovams UAB „AE Energy“ ir Aurelijui Misiūnui dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė, sekretoriaujant Indrei Pocevičienei, nedalyvaujant ieškovo UAB DnB NORD lizingas bei atsakovo UAB „AE Energy“ atstovams ir atsakovui Aurelijui Misiūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo UAB DnB NORD lizingas prašymą dėl ieškinio atsisakymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB DnB NORD lizingas ieškinį atsakovams UAB „AE Energy“ ir Aurelijui Misiūnui dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš atsakovų priteisti 26.273,06 Lt skolos, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 53-55).

32011-02-17 teisme gautas ieškovo UAB DnB NORD lizingas prašymas, kuriuo jis atsisako ieškinio ir prašo grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio bei panaikinti atsakovų turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo procesinės pasekmės.

4Byla išnagrinėta ieškovo atstovui bei atsakovams nedalyvaujant, apie posėdį pranešta laiku ir tinkamai, gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, priimant jo ieškinio atsisakymą.

5Prašymas tenkintinas.

6Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, šalys gali laisvai disponuoti savo procesinėmis teisėmis, tame tarpe ir atsisakyti nuo ieškinio (CPK 13 str.; 42 str. 1 d.). Iš ieškovo pateikto pareiškimo, matyti, kad ieškovas laisva valia apsisprendė toliau neginti savo teisių teisme. Ieškovas patvirtino, kad jam yra žinomos šio procesinio veiksmo atlikimo pasekmės (CPK 294 str.). Ieškinio atsisakymas šioje byloje taip pat neprieštarauja viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl esant šioms aplinkybėms, yra visos sąlygos priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukti civilinę bylą (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p., 294 str. 2 d.).

7Ieškovui atsisakius nuo ieškinio, jam grąžintina 75 proc. byloje sumokėto žyminio mokesčio, t.y. – 591,00 Lt (CPK 87 str. 2 d.).

8Teismui priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukus, panaikintinos ir atsakovų turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291 str., teismas

Nutarė

10Priimti ieškovo UAB DnB NORD lizingas, įmonės kodas 124385737, buveinės adresas Žalgirio g. 92, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB DnB NORD banke, ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą Nr. 2-293-568/2011 nutraukti.

11Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos grąžinti ieškovui UAB DnB NORD lizingas, įmonės kodas 124385737, buveinės adresas Žalgirio g. 92, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB DnB NORD banke, 591,00 Lt (penkis šimtus devyniasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio sumokėto 2010-04-22 mokėjimo nurodymu Nr. M1-00580 AB DnB NORD banke ir 2010-06-16 mokėjimo nurodymu Nr. M1-00395 AB DnB NORD banke.

12Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-05-10 nutartimi (nutarties priėmimo metu civilinės bylos Nr. 2-13067-568/2010) taikytas laikinąsias apsaugos priemones – skolininkų UAB „AE Energy“ (į. k. 300094910, buveinė Kuršių g. 26-40, Kaunas) ir Aurelijaus Misiūno (a.k. ( - ) gyv. Kuršių g. 26-40, Kaunas) nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą 46665,46 Lt (keturiasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt penkių litų 46 ct) sumai, uždraudžiant lėšas (46665,46 Lt) pervesti tretiesiems asmenims, naudoti atsiskaitymams, išskyrus privalomuosius atsiskaitymus Valstybei, kreditoriui (pažymėjimas apie turto arešto akto Nr. 0810002620 įregistravimą).

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai