Byla 2-1695-894/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Živilei Skarelienei, nedalyvaujant ieškovo AB DnB banko atstovui, atsakovams E. K., N. Z., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB banko ieškinį atsakovams E. K., N. Z. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas AB DnB bankas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti ieškovui AB DnB bankui solidariai iš atsakovo E. K. ir atsakovės N. Z. neįvykdytus įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį Nr. 2407 - 2007 - 26334: 10517,94 EUR pradelstą negrąžintą vartojimo kreditą, 371,89 EUR palūkanas ir 1602,98 EUR delspinigius; priteisti ieškovui AB DnB bankui iš atsakovo E. K. ir atsakovės N. Z. lygiomis dalimis visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 1294,00 Lt žyminį mokestį bei išlaidas advokato pagalbai apmokėti; priteisti ieškovui AB DnB bankui solidariai iš atsakovo E. K. ir atsakovės N. Z. 7,53 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo 10517,94 EUR, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2007-09-13 atsakovas E. K. ir atsakovė N. Z. su ieškovu AB DnB banku sudarė kreditavimo sutartį Nr. 2407 - 2007 - 26334, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui E. K. ir atsakovei N. Z. 11584,8 EUR vartojimo kreditą, skirtą vartojimo reikmėms. Vartojimo kreditas buvo suteiktas iki galutinio jo grąžinimo termino 2010-08-31 ir turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu kiekvieną mėnesį, kaip tai nurodyta įmokų mokėjimo grafike pagal vartojimo kredito sutartį Nr.2407 - 2007 - 26334. Tačiau šia kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakingi asmenys nesilaikė ir nuo 2008-01-31 įmokų pagal vartojimo kredito sutartį ieškovui nemoka, todėl 2011-11-14 dienai pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudarė 10517,94 EUR. Atsakovai taip pat nuo 2008-04-30 nevykdo ir pareigos mokėti palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu, todėl 2011-11-14 dienai nesumokėtų palūkanų suma sudarė 371,89 EUR. Sudarytą sutartį jos šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Tinkamai ir laiku ieškovui negrąžinant atsakovams suteikto vartojimo kredito, yra pažeidžiamos kreditavimo sutarties Nr. 2407 - 2007 - 26334 sąlygos bei įmokų mokėjimo grafike pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 2407 - 2007 - 26334 nurodyti mokėjimo terminai, kas laikoma sutarties neįvykdymu. Už laiku negrąžintą vartojimo kreditą ir nesumokėtas palūkanas kreditavimo sutarties Nr. 2407 - 2007 -26334 bendrosios dalies 27 p. kredito gavėjai įsipareigojo mokėti ieškovui 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos vartojimo kredito sumos ir 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų palūkanų sumos. Prašomi priteisti 1602,98 EUR delspinigiai yra paskaičiuoti ir nurodomi sutrumpinto senaties termino netesyboms ribose už pradelstas atsiskaityti 184 dienas už laikotarpį nuo 2011-05-25 iki 2011-11-25. Remiantis kreditavimo sutarties Nr. 2407 - 2007 - 26334 specialiosios dalies 5 p. nuo pradelsto grąžinti vartojimo kredito sumos (nuo 10517,94 EUR) yra priteistinos 7,53 proc. dydžio procesinės palūkanos. Procesinės palūkanos yra priteistinos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis kreditavimo sutarties specialiosios dalies 38.3.p. atsakovų atsakomybė pagal šią sutartį yra solidari.

4Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad remiantis 6.101 Civilinio kodekso straipsnio 5 dalimi, naujas kreditoriaus asmuo skolininkui turi esmines reikšmes. Atsakovai nurodė, kad šios paskolos išieškojimą vykdo antstolė V. M.. Kiekvieną mėnesį vykdomi nuskaitymai nuo uždarbio ir areštuojant sąskaitas bei blokuojant bet kokius finansinius pavedimus, išieškotojas turi galimybes kontroliuoti skolos gražinimą be papildomu išieškojimų. Atsakovai nurodė, kad su ieškiniu nesutinka nes mano, kad jis perteklinis. Nurodė, kad pagal Vilniaus 1 apylinkes teismo sprendimą jau yra vykdomas pinigu išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio. Pirmi išmokėjimai pradėti vykdyti nuo 2012 m. vasario 1 d., nes N. Z. grįžo iš vaiko priežiūros atostogų. Atsakovai prašo ieškinio netenkinti.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2007-09-13 kreditavimo sutarties Nr. 2407-2007-26334 (b.l. 6-7), sutarties bendrosios dalies (b.l. 8-12) ir įmokų mokėjimo grafiko (b.l. 13),– nustatyta, kad 2007-09-13 tarp atsakovų ir AB DnB banko buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 2407-2007-26334 (b.l. 6-7), pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 11584,80 EUR kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2010-08-31 (b.l. 6-7). Atsakovai savo prievolių ieškovui nevykdė, jų skola bankui sudaro – 10517,94 EUR nesugrąžinto kredito, 371,89 EUR priskaičiuotų palūkanų bei 1602,98 EUR priskaičiuotų delspinigių, (b.l. 3-4).

7Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200, 6.205 str., 6.873 str., 6.881 str., 6.886 str., 6.889 str.). Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 str.).

8Civilinio kodekso 6.63 str. numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Ieškovo reikalaujamo dydžio įsiskolinimas, palūkanos ir delspinigiai priteistini jam iš atsakovų solidariai, vadovaujantis 2007-09-13 kreditavimo sutarties Nr. 2407-2007-26334 bendrosios dalies 38.3 p. (b.l. 8-12).

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidę skolininkai privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 str., 6.210 str., 6.874 str.). Kreditavimo sutartyje Nr. 2407-2007-26334 (b.l. 6-7) nėra susitarimo dėl didesnio dydžio procesinių palūkanų. Kreditavimo sutartyje Nr. 2407-2007-26334 (b.l. 6-7) 5 p. įvardintos palūkanos nėra laikytinos procesinėmis palūkanomis, kadangi sutartyje jos nėra aiškiai įvardintos kaip procesinės palūkanos, todėl teismui nėra pagrindo konstatuoti, kad sutartyje nustatyta šalių valia susitarti dėl procesinių palūkanų dydžio padidinimo. Nesant šalių susitarimo dėl didesnio procesinių palūkanų dydžio, ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies, ir iš atsakovų priteistinos įstatymų nustatyto 5 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovų ieškovui solidariai priteistinas sumokėtas žyminis mokestis – 1294,00 Lt (b.l. 5). Ieškovo prašymas dėl 1815,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą (b.l. 34-36) priteisimo iš atsakovų netenkintinas kaip nepagrįstas. Teismui pateiktas ieškovo ieškinys (b.l. 3-4) yra pasirašytas Specialiųjų aktyvų departamento Nekilnojamojo turto kreditų išieškojimo skyriaus eksperto, o byloje esantis įgaliojimas patvirtina, jog jis yra ieškovo darbuotojas (b.l. 14-15), turintis teisinį išsilavinimą. Kitų duomenų, patvirtinančių, jog ieškinys buvo parengtas Advokatų profesinėje bendrijoje „Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai“ dirbančių advokatų (advokato padėjėjų), byloje nėra. Be to, pažymėtina, kad ieškovas nepateikė teismui jo nurodomas aplinkybes patvirtinančio susitarimo, kuris yra privalomas pagal 2011-12-14 sutarties 5 p. (b.l. 36). Ieškovo pateiktas prašymas, mokėjimo pavedimas ir atstovavimo sutartis (b.l. 34-36) nepatvirtina, kad pagal atstovavimo sutartį buvo suteiktos paslaugos būtent civilinėje byloje Nr. 2-1695-894/2012 ir už jas apmokėta pateiktu mokėjimo pavedimu. Iš atsakovų priteistinos pašto išlaidos valstybės naudai – 24,44 Lt, t.y. po 12,22 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 88 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti solidariai iš atsakovų E. K., a.k. ( - ) ir N. Z., a.k. ( - ), ieškovo AB DnB banko, į.k. 112029270, buveinės adresas J. B. g. 26, Vilnius, a.s. Nr. LT07 4010 0495 0009 8679 AB DnB banke, b.k. 40100, naudai 10517,94 EUR (dešimt tūkstančių penki šimtai septyniolika eurų 94 euro centų) skolos, 371,89 EUR (trys šimtai septyniasdešimt vienas euras 89 euro centų) palūkanų, 1602,98 EUR (tūkstantis šeši šimtai du eurai 98 euro centų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1294,00 Lt (tūkstantis du šimtai devyniasdešimt keturi litai 00 ct) sumokėto žyminio mokesčio.

14Priteisti iš kiekvieno atsakovo: E. K., a.k. ( - ) ir N. Z., a.k. ( - ), valstybei po 12,22 Lt (dvylika litų 22 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660)).

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai