Byla 2-775-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, sekretoriaujant Rasai Medveckajai, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Laurai Kovaitei-Simaitienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „AS 24 Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „RASTAKAS“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas teismo prašė iš atsakovo UAB „RASTAKAS“ priteisti 35 178,85 Lt skolos, 2123,36 Lt delspinigių, 8,49 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-12-07 ieškovas UAB „AS 24 Lietuva“ ir atsakovas UAB „RASTAKAS“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui išdavė korteles, suteikiančias teisę mokėti už autostradas, kelių mokesčius ir kitas UAB „AS 24 Lietuva“ paslaugas, taip pat suteikiančias teisę įsigyti degalų Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse esančiose UAB „AS 24 Lietuva“ priklausančiose degalinėse. Atsakovas pagal sutartį už suteiktas paslaugas ir įsigytus degalus privalėjo atsiskaityti per 15 dienų nuo atitinkamos sąskaitos išrašymo dienos, nebent sąskaitoje būtų nurodytas ilgesnis atsiskaitymo terminas. 2010-10-15 atsakovui už įsigytus degalus buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros 10 752,15 eurų sumai. Atsakovas su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, sumokėjo tik 603,98 eurus ir liko ieškovui skolingas 10 148,17 eurų, t.y. 35 039,60 Lt. 2010-12-15 atsakovui už suteiktas paslaugas buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros 40,33 eurų sumai. Atsakovas sutartais terminais ir tvarka neatsiskaitė ir liko ieškovui skolingas 40,33 eurų, t.y. 139,25 Lt. Taigi, kaip nurodyta ieškovo ieškinyje, iš viso atsakovas už įsigytus degalus bei suteiktas paslaugas ieškovui buvo skolingas 10 188,50 eurų (35 178,85 Lt) bei 2123,36 Lt netesybų. Ieškovui ne kartą kreipusis į atsakovą dėl susidariusio skolinio įsipareigojimo apmokėjimo, atsakovas nereiškė jokių pretenzijų dėl tariamai netinkamo ieškovo sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, bet žadėjo susidariusią skolą apmokėti geruoju. Ieškovas savo reikalavimus grindžia argumentais, išdėstytais ieškinyje ir dublike.

4Atsakovas teismo prašė ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovui turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „RASTAKAS“ vienintelė ūkinė-komercinė veikla yra susijusi su vežimo paslaugų teikimu. Pagrindinis tikslas, dėl kurio atsakovas su ieškovu sudarė minėtą sutartį buvo optimizuoti dyzelino ir kitų paslaugų, reikalingų UAB „RASTAKAS“ vilkikams, įsigijimą bei įsigijimų kontrolę. Ieškovas su PVM sąskaitomis-faktūromis atsakovui degalų pylimosi sąrašų, išskaidytų pagal pirkimo valstybę, nė karto nebuvo pateikęs. Apie šį pažeidimą atsakovas žodžiu informavo ieškovą, tačiau pastarasis į atsakovo prašymus nereagavo. Teigė, jog aplinkybė, kad atsakovas raštu nereikalavo pateikti degalų pylimosi sąrašo, neatima iš atsakovo teisės reikalauti, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdytų tinkamai. Ieškovui kartu su PVM sąskaitomis-faktūromis neteikiant informacijos, kokiose degalinėse buvo įsigytas kuras, kuriomis kortelėmis buvo atsiskaityta, atsakovas neturi galimybės nustatyti, ar tokius produktus/paslaugas faktiškai įsigijo. Atsakovas teismo prašė ieškovo ieškinį atmesti, remdamasis argumentais, išdėstytais atsiliepime į ieškinį ir triplike.

52012-02-20 teisme gautas 2012-02-15 ieškovo prašymas dėl ieškinio reikalavimo sumos tikslinimo bei patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Prašyme ieškovas tikslina ieškinio reikalavimo sumą ir iš atsakovo ieškovo naudai prašo priteisti 19 196,73 Lt bei visiškai patenkinti visus kitus ieškovo ieškinyje nurodytus reikalavimus bei priteisti 6 167,26 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas po ieškinio pateikimo teismui patenkino dalį reikalavimų. Teigia, kad 2012-02-14 atsakovas sumokėjo skolos dalį, lygią 18 105,48 Lt. Atsižvelgiant į tai, ieškinio reikalavimo suma turi būti sumažinama iki 19 196,73 Lt.

6Teisme gautas atsakovo 2012-02-24 pareiškimas, kuriame atsakovas nurodo, kad pripažįsta ieškovo reikalavimus.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė iš atsakovo priteisti 19196,73 Lt skolos, 8,49 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teisme sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 6 167,26 Lt.

8Ieškinys tenkintinas.

9Remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 268 straipsnio 5 dalimi, kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.

102009-12-07 ieškovas UAB „AS 24 Lietuva“ ir atsakovas UAB „RASTAKAS“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, vadinamą „Dalyvavimo forma“ (toliau – pirkimo-pardavimo sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui išdavė korteles, suteikiančias teisę mokėti už autostradas, kelių mokesčius, įsigyti degalus Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse esančiose UAB „AS 24 Lietuva“ priklausančiose degalinėse ir už kitas UAB „AS 24 Lietuva“ paslaugas (b. l. 7-10). Pagal pirkimo-pardavimo sutarties specialiąsias sąlygas atsakovas už suteiktas paslaugas ir įsigytus degalus privalėjo atsiskaityti per 15 dienų nuo atitinkamos sąskaitos išrašymo dienos tiesioginiu debetu ar banko pavedimu (b. l. 7).

11Ieškovas už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas ieškiniu reikalavo iš atsakovo priteisti 35178,85 Lt. Kartu ieškovas, remdamasis pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis, reikalavo priteisti iš atsakovo 2123 Lt delspinigių (delspinigių paskaičiavimas b. l. 53).

12Atsakovas pareiškė teismui, kad pripažįsta šiuos reikalavimus. Pagal CPK 140 straipsnio 2 dalį atsakovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę pareikšti, kad ieškinį pripažįsta. Šiuo atveju nenustatyta aplinkybių, dėl kurių teismas galėtų nepriimti atsakovo ieškinio pripažinimo (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Tačiau priteistina ieškinio suma koreguotina, atsižvelgiant į tai, kad 2012-02-14 atsakovas dalį skolos padengė, sumokėdamas 18 105,48 Lt, ir ieškovas šia suma mažina savo reikalavimus.

13Remiantis CK 6.54 straipsniu, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausiai skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti, ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti. Todėl atsakovo sumokėta skolos dalimi (18105,48 Lt) ieškovas pagrįstai pirmiausiai padengė delspinigius (2123,36 Lt), o likusia sumokėtos skolos dalimi, lygia 15982,12 Lt (18105,48 Lt – 2123,36 Lt) padengė pagrindinę skolą (35178,85 Lt). Atsižvelgiant į tai, atsakovas ieškovui liko skolingas 19196,73 Lt pagrindinės skolos. Todėl ši suma ieškovui iš atsakovo priteistina. Remiantis CK 6.210 straipsniu ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistina 8,49 procento dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

14Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 1119 Lt žyminis mokestis (b. l. 5, 56), 300 Lt išlaidos antstoliui (b. l. 64, 176), 128,26 Lt išlaidos už dokumentų vertimą (b. l. 173-174). Ieškovas taip pat patyrė 4620 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 23, 65, 171-172). Advokatė rengė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškinį, dubliką, raštą dėl teismo įpareigojimų vykdymo, naujų įrodymų pateikimo, liudytojos šaukimo ir prašymą dėl ieškinio sumos tikslinimo, atstovavo teismo posėdyje. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį išlaidos advokato pagalbai priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas ne didesnės, kaip nustatyta rekomendacijose. Pagal rekomendacijas šiuo atveju už šias paslaugas maksimali priteistina suma sudaro 6,5 MMA arba 5200 Lt. Tačiau nagrinėjama byla teisės taikymo prasme nebuvo itin sudėtinga, nereikalavo naujų teisinių žinių. Įvertinus advokatės darbo ir laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, prašoma priteisti išlaidų advokatės pagalbai apmokėti suma mažintina iki 3500 Lt. Viso priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 5047,26 Lt

15Ieškovui sumažinus reikalavimus, priteisiama mažesnė suma, todėl atsakovo turto arešto mastas mažinamas, ši teismo sprendimo dalis nukreipiama vykdyti skubiai (CPK 152 straipsnio 2 dalis).

16Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, valstybei iš atsakovo priteistinos 33,40 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 259 straipsniais, 268 straipsnio 5 dalimi, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovui UAB „AS 24 Lietuva“, juridinio asmens kodas 300111605, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, iš atsakovo UAB „RASTAKAS“, juridinio asmens kodas 123036056, Žirmūnų g. 86-9, Vilnius, 19196,73 Lt (devyniolika tūkstančių vieną šimtą devyniasdešimt šešis Lt septyniasdešimt tris ct) skolą, 8,49 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 5047,26 Lt (penkis tūkstančius keturiasdešimt septynis Lt dvidešimt šešis ct) bylinėjimosi išlaidas.

20Pakeisti 2011-08-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį (turto arešto akto Nr. 0411005344), sumažinant atsakovo turto arešto mastą iki 19196,73 Lt sumos: ieškovo UAB „AS 24 Lietuva“, juridinio asmens kodas 300111605, reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuoti skolininko UAB „Rastakas“, juridinio asmens kodas 123036056, Žirmūnų g. 86-9, Vilnius, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas skolininką arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, 19196,73 Lt sumai. Nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti skolininko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštuoti pinigines lėšas, esančias skolininko atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose leidžiant skolininkui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose esančiomis lėšomis, atsiskaitant su kreditoriumi, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei. Bendra areštuoto turto vertė turi atitikti 19196,73 Lt.

21Teismo sprendimo dalį dėl atsakovo turto arešto masto sumažinimo vykdyti skubiai, teismo sprendimą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

22Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „RASTAKAS“, juridinio asmens kodas 123036056, Žirmūnų g. 86-9, Vilnius, 33,40 Lt (trisdešimt tris Lt keturiasdešimt) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (sumokėti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir pateikti teismui sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus).

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas teismo prašė iš atsakovo UAB „RASTAKAS“ priteisti 35 178,85 Lt... 4. Atsakovas teismo prašė ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo... 5. 2012-02-20 teisme gautas 2012-02-15 ieškovo prašymas dėl ieškinio... 6. Teisme gautas atsakovo 2012-02-24 pareiškimas, kuriame atsakovas nurodo, kad... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė iš atsakovo priteisti... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 268 straipsnio 5... 10. 2009-12-07 ieškovas UAB „AS 24 Lietuva“ ir atsakovas UAB „RASTAKAS“... 11. Ieškovas už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas ieškiniu reikalavo iš... 12. Atsakovas pareiškė teismui, kad pripažįsta šiuos reikalavimus. Pagal CPK... 13. Remiantis CK 6.54 straipsniu, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos,... 14. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 1119... 15. Ieškovui sumažinus reikalavimus, priteisiama mažesnė suma, todėl atsakovo... 16. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, valstybei iš atsakovo priteistinos 33,40 Lt... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93,... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovui UAB „AS 24 Lietuva“, juridinio asmens kodas 300111605,... 20. Pakeisti 2011-08-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį (turto arešto... 21. Teismo sprendimo dalį dėl atsakovo turto arešto masto sumažinimo vykdyti... 22. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „RASTAKAS“, juridinio asmens... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...