Byla 2-409-905/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Neringa Lipeikienė, A. K., uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“, savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teisių perėmėja)

1Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos G. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Neringa Lipeikienė, A. K., uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“, savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teisių perėmėja),

Nustatė

3Pareiškėja prašė paskelbti 2011 m. gruodžio 13 d. varžytynes neįvykusiomis. Pareiškėjos teigimu, ginčijamose varžytynėse jai priklausantis butas parduotas už nepagrįstai mažą kainą; apie pradėtus vykdymo veiksmus, varžytynių paskelbimą pareiškėja asmeniškai nebuvo informuota. Net ir laikant, kad skundžiamos varžytynės buvo ne pirmosios, antstolės veiksmai neteisėti, nes ji nesilaikė Civilinio proceso kodekso 719 straipsnyje nustatytos tvarkos. Rengtų varžytynių skaičiaus pareiškėja negali nurodyti, nes ji nebuvo apie jas informuota; pareiškėjos nuomone, galima pagrįstai teigti, kad skundžiami antstolės veiksmai padaryti pirmųjų varžytynių metu.

4Antstolė N. Lipeikienė 2011 m. gruodžio 28 d. patvarkymu skundo netenkino.

5Suinteresuoti asmenys UAB „Vilniaus energija“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimais į skundą prašo skundo netenkinti.

6Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu į skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš pareiškėjos išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsiliepime nurodoma, kad skundo teiginiai akivaizdžiai nepagrįsti, todėl spręstinas klausimas dėl pareiškėjos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis reiškiant akivaizdžiai nepagrįstus reikalavimus.

konstatuoja:

7Iš pareiškėjos išieškoma suma viršija 7000 Lt (CPK 663 straipsnio 3 dalis). 2009 m. balandžio 23 d. turto arešto aktu antstolė N. Lipeikienė areštavo G. S. nuosavybės teisėmis priklausantį butą, esantį Vilniuje, Zanavykų g. 7-48; šiame akte G. S. savo parašu patvirtino, kad gavo turto arešto akto nuorašą (vykdomosios bylos Nr. 0062/08/01569, b. l. 39, 40). Antstolės 2011 m. gegužės 30 d. patvarkymu areštuotas butas įkainotas 110 000 Lt; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. rugpjūčio 12 d. (vykdomosios bylos l. 77). Antstolė 2011 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu paskelbė areštuoto buto pirmąsias varžytynes 2011 m. spalio 5 d.; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. rugpjūčio 12 d. (vykdomosios bylos l. 116). Antstolės 2011 m. spalio 5 d. patvarkymu pirmosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. spalio 28 d. (vykdomosios bylos l. 127). 2011 m. spalio 6 d. patvarkymu antstolė pasiūlė išieškotojams paimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą butą už pradinę varžytynių kainą – 88 000 Lt; šiame patvarkyme pareiškėja pasirašė 2011 m. spalio 28 d. (vykdomosios bylos l. 128). Antstolė 2011 m. spalio 24 d. patvarkymu paskelbė antrąsias varžytynes 2011 m. gruodžio 13 d.; pradinė kaina antrosiose varžytynėse – 66 000 Lt; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. spalio 28 d. (vykdomosios bylos l. 130). 2011 m. gruodžio 13 d. varžytynėse butas, esantis Vilniuje, Zanavykų g. 7-48, parduotas A. K. įgaliotam asmeniui už 67 980 Lt; varžytynių protokole G. S. pasirašė 2011 m. gruodžio 13 d. (vykdomosios bylos l. 147).

8Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad 2011 m. gruodžio 13 d. varžytynės, kurias pareiškėja prašo pripažinti neįvykusiomis, buvo antrosios. Apie pirmąsias ir antrąsias varžytynes pareiškėja buvo informuota – šią aplinkybę patvirtina jos parašai ant atitinkamų antstolės patvarkymų, kuriais buvo skelbiamos varžytynės. Dėl to atmetami kaip nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kuriais neigiamas jos informavimas apie skelbtas varžytynes ir kuriais ginčijamos varžytynės traktuojamos kaip pirmosios, o ne kaip antrosios. Be to, nustatyta faktinė aplinkybė, kad antstolė 2011 m. spalio 6 d. patvarkymu pasiūlė išieškotojams paimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą butą už pradinę varžytynių kainą – 88 000 Lt, paneigia ir tą pareiškėjos argumentą, jog antstolė po pirmųjų varžytynių neva nesilaikė CPK 719 straipsnyje nustatytos tvarkos.

92011 m. rugpjūčio 12 d. susipažinusi su antstolės 2011 m. gegužės 30 d. patvarkymu, kuriuo areštuotas butas įkainotas 110 000 Lt, pareiškėja, nesutikdama su tokiu buto įkainojimu, turėjo teisę jį ginčyti (CPK 681 straipsnis), tačiau to nepadarė. Antstolės nustatyta areštuoto buto vertė neginčijama ir pareiškėjos skunde. Kadangi antstolės nustatyta buto vertė (110 000 Lt) nebuvo aiškiai ar esmingai per maža ir butą parduodant iš antrųjų varžytynių pradinė pardavimo kaina buvo nustatyta nepažeidžiant CPK 722 straipsnio 1 dalies nuostatų, tai nėra pagrindo sutikti su skundo argumentais, kuriais teigiama apie vykdymo procesą reglamentuojančių CPK normų pažeidimą.

10Apibendrinant išdėstytus motyvus konstatuotina, kad skunde išdėstyti argumentai yra akivaizdžiai nepagrįsti. Tai teikia pagrindą pareiškėjos skundą vertinti kaip pareikštą nesąžiningai ir kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Dėl to tenkintinas suinteresuoto asmens A. K. prašymas dėl išlaidų advokato pagalbai atlyginimo (CPK 95 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad šios A. K. patirtos išlaidos atlygintinos vadovaujantis ir CPK 443 straipsnio 6 dalimi, nes varžytynes ginčijančios pareiškėjos ir varžytynėse pirkusio butą suinteresuoto asmens suinteresuotumas nagrinėjamos bylos baigtimi, akivaizdu, yra skirtingas ir jų interesai priešingi. Dėl to suinteresuotam asmeniui A. K. iš pareiškėjos priteistinos jo patirtos 500 Lt išlaidos advokato pagalbai (už atsiliepimo į skundą parengimą) apmokėti.

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalimi, 513 straipsniu,

Nutarė

12Atmesti pareiškėjos G. S. skundą dėl antstolio veiksmų.

13Priteisti suinteresuotam asmeniui A. K. (a. k. ( - ) iš pareiškėjos G. S. (a. k. ( - ) 500 (penkis šimtus) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

14Panaikinti Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0062/08/01569, Nr. 0062/10/00153 ir Nr. 0062/10/04150 sustabdymą.

15Ši nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai