Byla 2-8702-726/2008
Dėl Vilniaus apskrities viršininko sprendimų ir paveldėjimo teisės liudijimų panaikinimo perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Audronė Bugelevičienė civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, S. D. , G. Z. , K. S. , M. D. , J. D. , A. D. , E. D. , E. D. , V. S. ir R. J. dėl Vilniaus apskrities viršininko sprendimų ir paveldėjimo teisės liudijimų panaikinimo perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui,

Nustatė

2Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinys atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, S. D. , G. Z. , K. S. , M. D. , J. D. , A. D. , E. D. , E. D. , V. S. ir R. J. dėl Vilniaus apskrities viršininko sprendimų ir paveldėjimo teisės liudijimų panaikinimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro notarė Regina Rasimavičienė , Trakų rajono notarų biuro notarė D. Aliukonienė.

3Iš pateikto ieškinio matyti, kad yra ginčijamos atsakovų daiktinės teisės į žemės sklypą, todėl darytina išvada, kad kilęs ginčas yra turtinio pobūdžio. Pagal LR CK 85 str. 1 d. 9 p. bylose dėl daiktinių teisių į turtą ieškinio suma nustatoma pagal turto rinkos vertę.

4Priimant ieškinį ieškinio suma buvo nustatyta pagal žemės sklypo vidutinę rinkos vertę, nurodytą ieškovo pateiktame VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (b. l. 28-30). Iš minėto išrašo matyti, kad ieškinyje nurodyto žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra nustatyta 2006 m. kovo 21 d. ir sudarė 38679 Lt. Teismui kilus abejonėms, kad ieškinio padavimo dieną tikroji ieškinyje nurodyto žemės sklypo vidutinė rinkos vertė gali būti didesnė, ieškovas buvo įpareigotas pateikti teismui duomenis apie žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), vidutinę rinkos vertę ieškinio teismui pateikimo dieną, t. y. 2008 m. liepos 25 d. Ieškovas 2008 m. gruodžio 11 d. pateikė teismui VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2008 m. gruodžio 2 d. raštą, kuriame nurodyta, kad žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2008 m. liepos 25 d. buvo 610986 Lt.

5Pagal LR CPK 27 str. 1 d. 1 p. civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 100000 Lt, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo, nagrinėja apygardos teismai. LR CPK 34 str. 1 d. nurodyta, kad pasikeitus rūšiniam teismingumui, byla turi būti perduota kitam teismui. Patikslinus ieškinio sumą, pasikeitė rūšinis bylos teismingumas, todėl byla tapo neteisminga Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui ir atsirado pagrindas perduoti ją pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui.

6Vadovaudamasis LR CPK 27, 34, 85, 290, 291 str., teismas

Nutarė

7Perduoti Vilniaus apygardos teismui civilinę bylą Nr. 2-8702-726/2008 pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, S. D. , G. Z. , K. S. , M. D. , J. D. , A. D. , E. D. , E. D. , V. S. ir R. J. dėl Vilniaus apskrities viršininko sprendimų ir paveldėjimo teisės liudijimų panaikinimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro notarė Regina Rasimavičienė, Trakų rajono notarų biuro notarė D. Aliukonienė.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai