Byla 2-19279-329/2012
Dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys N. Š., AB „Lietuvos dujos“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Regimanto Budreikos prašymą dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys N. Š., AB „Lietuvos dujos“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, ir

Nustatė

2antstolis R. Budreika kreipėsi į teismą prašydamas paskirti skolininkei N. Š. baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną po 1000,00 Lt, t. y. už 71 reikalavimo nevykdymo dieną skirti skolininkei 71 000,00 Lt baudą.

3Antstolio pareiškimus dėl baudų skyrimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalyje numatytais atvejais (vykdymo procese) teismas išnagrinėja per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos. Pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 str. 2 d., 3 d.).

4Prašymas tenkintinas iš dalies.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 645 straipsniu, skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki dviejų tūkstančių litų dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 str. 3 d.).

6Iš antstolio pareiškime nurodytų aplinkybių ir pateiktos medžiagos nustatyta, kad antstolio Regimanto Budreikos kontoroje vykdant išieškojimą iš skolininkės N. Š. pagal šiuos vykdomuosius dokumentus: vykdomąjį raštą Nr. 2-20059, kurį 2010-11-23 išdavė Kauno miesto apylinkės teismas dėl 785,88 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškotojo AB „Lietuvos dujos“ naudai; teismo įsakymą Nr. L2-03567-528, kurį išdavė Kauno miesto apylinkės teismas dėl 146,18 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškotojo AB „Lietuvos dujos“ naudai; teismo įsakymą Nr. L2-19339-775/2012, kurį 2007-11-16 išdavė Kauno miesto apylinkės teismas dėl 168,45 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškotojo AB „Lietuvos dujos“ naudai; teismo įsakymą Nr. L2-19163-191, kurį 2008-10-20 išdavė Kauno miesto apylinkės teismas dėl 2,50 Lt skolos išieškotojo VMI naudai 2012-08-21 turto arešto aktu buvo areštuotos skolininkės sutuoktinio V. Š. (V. S.) vardu registruotos transporto priemonės, įsigytos santuokos metu, minėto turto arešto aktą antstolis išsiuntė skolininkei N. Š. ir jos sutuoktiniui V. Š. (V. S..) Kartu su turto arešto aktu buvo išsiųstas 2012-08-21 pranešimas dėl turto arešto Nr. S-9020, kuriuo antstolis R. Budreika įpareigojo skolininkę N. Š. per dvi dienas nuo pranešimo gavimo pateikti antstoliui duomenis apie jai priklausantį turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį jos turtą, lėšas kredito įstaigose. Minėtas pranešimas skolininkei buvo įteiktas 2012-08-23 asmeniškai pasirašytinai, todėl duomenis antstoliui skolininkė turėjo pateikti iki 2012-08-27 įskaitytinai (CPK 74 str. 5 d.), tačiau to nėra padariusi iki šios dienos, t. y. antstolio reikalavimo skolininkė N. Š. neįvykdė nei per nustatytą terminą, nei vėliau.

7Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, bei vadovaujantis CPK 585 straipsnio 2 dalimi, 645 straipsnio 3 dalimi, darytina išvada, kad antstolio prašymas skirti skolininkei baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą yra pagrįstas, todėl N. Š. skirtina bauda, taip skatinant skolininkę įvykdyti jai priskirtas pareigas – antstolio reikalavimu pateikti prašomus duomenis.

8Sprendžiant klausimą dėl konkretaus baudos dydžio, atsižvelgtina į tai, kad nėra nustatyta, jog N. Š. anksčiau nevykdė antstolio reikalavimų ar piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis vykdymo procese, į aplinkybę, jog antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo už reikalavimo nevykdymą tik praėjus daugiau negu dvejiems mėnesiams po termino pasibaigimo, todėl 1000,00 Lt baudos skyrimas už kiekvieną antstolio reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2012-08-28, prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CPK 3 str. 7 d.). Todėl teismas sprendžia, jog šiuo atveju tikslinga paskirti skolininkei N. Š. vienkartinę 500,00 Lt baudą už 2012-08-21 antstolio pranešime Dėl turto arešto Nr. S-9020 nurodyto reikalavimo raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose nevykdymą (CPK 645 str. 3 d.,585 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 585 str., 593 str., 644 str., 645 str. 1 d., 3 d., teismas

Nutarė

10antstolio Regimanto Budreikos prašymą tenkinti iš dalies.

11Skirti N. Š., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), vienkartinę 500,00 Lt (penki šimtai litų 00 ct) baudą už 2012 m. rugpjūčio 21 d. antstolio pranešime Dėl turto arešto Nr. S-9020 nurodyto reikalavimo raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose nevykdymą.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai