Byla 2YT-544-570/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,

3dalyvaujant pareiškėjai A. K.,

4suinteresuotiems asmenims R. S., E. J. S., L. J., Valstybės įmonei Turto bankui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos nedalyvaujant,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. S., E. J. S., L. J., Valstybės įmonei Turto bankui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo,

Nustatė

6Pareiškėja turto paveldėjimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą po senelės L. S., mirusios ( - ), mirties, pradėdama faktiškai valdyti paveldimą turtą. Nurodė, kad palikėja L. S. buvo jos mirusio tėvo motina, t.y. jos senelė. Tėvas yra miręs anksčiau už senelę. Po jos mirties liko palikimas – 1/12 dalis gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių ( - ). Senelė šiame name negyveno ir jame nesilankė, ji gyveno Š. Gi pareiškėja su savo motina E.J. S. gyveno šiuose namuose nuo 1984-05-28 iki 1996-04-02. Po močiutės mirties jos dalį priūrėjo, mokėjo reikiamus mokesčius, po to savo lėšomis darė namo remontą. Duomenų apie močiutės testamentą ji neturėjo, tačiau jos žiniomis ji testamento nebuvo palikusi. Močiutė turėjo dar dvi dukras, kurios yra mirusios, o jos vaikaičių yra tik ji su broliu R. S. bei L. J., kurie palikimo nepriėmė, jokių pretenzijų dėl to nereiškė, į notarų biurą per įstatymo nustatytą terminą nesikreipė. Kitų įpėdinių, priėmusių palikimą nėra. Į notarų biurą dėl paveldėjimo laiku nesikreipė, nes nežinojo, kad būtina. Todėl laiko, kad ji priėmė palikimą po senelės mirties, pradėdama jį faktiškai valdyti.

7Suinteresuotas asmuo R. S. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareiškimu sutinka visiškai. 2017-10-19 teismo posėdžio metu nurodė, jog jis į senelės palikimą nepretenduoja, sesuo A. K. remontavo ir prižiūrėjo močiutės dalį po jos mirties, todėl faktiškai tokiu būdu priėmė palikimą.

8Suinteresuotieji asmenys E. J. S, L. J., Valstybės įmonė Turto bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, būdami tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į jį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar prieštaravimų dėl pareiškimo nepateikė, todėl pareiškėjos sutikimu, byla nagrinėtina iš esmės be neatvykusių suinteresuotų asmenų dalyvavimo (LR CPK 247 str.)

9Liudytojai V. K. ir V. K. patvirtino, jog pareiškėja su savo motina po senelės mirties gyveno ( - ) ir prižiūrėjo bei išlaikė namų valdą, kurios dalis priklausė palikėjai. Ji savo lėšomis pasamdė liudytoją V. K. su brigada atlikti šio namo remonto darbus, mokėjo mokesčius. Palikėja dar būdama gyva šiame name nesilankė, jo neišlaikė.

10Pareiškimas tenkintinas visiškai.

11Pareiškėjos, liudytojų V. K. ir V. K. paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais - pareiškėjos gimimo ir santuokos liudijimais (b.l.34-36), palikėjos mirties liudijimu (b.l.2), notarų biuro ir archyvo pažymomis, kur nurodyta jog po L. S. mirties paveldėjimo bylos neužvestos (b.l. 23, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108) mokėjimo dokumentais ir darbų priėmimo perdavimo aktu (b.l.14-21), iš kurio matyti jog 1989 spalio 4 d. priimti namo, esančio ( - ) remonto darbai, VĮ Registrų centro išrašu apie palikėjos nuosavybės teise turimą dalį namų valdos ( - ) (b.l. 29-30) pareiškėjos tėvo A. S. mirties liudijimu (b.l. 26), Gyventojų registro prie VĮ Registrų centras duomenimis apie palikėjos vaikus ir anūkus (b.l. 109-112), teismas nustatė, kad ( - ) mirė pareiškėjos senelė L. S. (b.l.22). Jos vardu likęs nekilnojamasis turtas – dalis gyvenamojo namo ir statinių, esančių ( - ). Pareiškėja teigia, kad ji priėmė palikimą po senelės mirties, nes jos tėvas, o L. S. sūnus A. S. buvo miręs anksčiau už motiną.

12Kadangi palikėja mirė 1989 metais, paveldėjimo teisiniams santykiams taikytina LR Civilinio kodekso 1964 m. redakcija.

13Lietuvos Respublikos CK 587 straipsnio 2 dalis nustato, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arbai kai padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą.

14Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

15Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-06 nutartis byloje Nr. 3K-3-177/2006).

16Nagrinėjamu atveju pareiškėja įrodė faktą, kad būtent ji po senelės L. S. mirties priėmė jos palikimą – dalį gyvenamojo namo ( - ) faktiškai pradėdama valdyti ir rūpintis šiuo daiktu kaip nuosavu. Ginčų tarp kitų įpėdinių nėra kilę, į notaro biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo niekas nėra kreipęsis. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, jog kitų įstatyminių įpėdinių nėra, suinteresuotas asmuo fakto nustatymui neprieštarauja, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CK 1.5 str.), darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

17Patenkinus pareiškimą, iš pareiškėjos valstybei priteistina 48,01 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 92 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 straipsniu, 442 straipsnio 1 dalies, 1, 13 punktais, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu, teismas

Nutarė

19pareiškimą tenkinti visiškai.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. K. a.k. ( - ) gyv. ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po senelės L. S., gim ( - ), mirusios ( - ) mirties, pradėdama jos turtą faktiškai valdyti

21Faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.

22Priteisti valstybei iš pareiškėjos A. K. 48,01 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus, 01 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai A. K.,... 4. suinteresuotiems asmenims R. S., E. J. S., L. J., Valstybės įmonei Turto... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Pareiškėja turto paveldėjimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę... 7. Suinteresuotas asmuo R. S. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 8. Suinteresuotieji asmenys E. J. S, L. J., Valstybės įmonė Turto bankas,... 9. Liudytojai V. K. ir V. K. patvirtino, jog pareiškėja su savo motina po... 10. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 11. Pareiškėjos, liudytojų V. K. ir V. K. paaiškinimais, byloje esančiais... 12. Kadangi palikėja mirė 1989 metais, paveldėjimo teisiniams santykiams... 13. Lietuvos Respublikos CK 587 straipsnio 2 dalis nustato, jog įpėdinis laikomas... 14. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo... 15. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėja įrodė faktą, kad būtent ji po senelės L.... 17. Patenkinus pareiškimą, iš pareiškėjos valstybei priteistina 48,01 Eur... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 straipsniu, 442 straipsnio 1... 19. pareiškimą tenkinti visiškai.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. K. a.k. ( -... 21. Faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.... 22. Priteisti valstybei iš pareiškėjos A. K. 48,01 Eur (keturiasdešimt... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos...