Byla 2-12758-466/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyriaus ieškinį atsakovui O. Z. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrius prašė teismo priteisti iš atsakovo O. Z. 3 756,59 Lt skolą, 24,00 procentų dydžio sutartines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 123 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-11-30 tarp ieškovo Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyriaus ir atsakovo O. Z. buvo sudaryta Sutartis dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 3 000,00 Lt kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti jį sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b. l. 5-15). Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, suteikto kredito laiku negrąžino ir liko skolingas ieškovui 3 025,62 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, 653,87 Lt palūkanų už naudojimąsi kreditu, 65,00 Lt mokesčių už pavėluotą įmokų mokėjimą ir 12,10 Lt skolos išieškojimo sąnaudų, iš viso – 3 756,59 Lt (b. l. 16-17, 19).

7Bendrųjų kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų privatiems asmenims 8.7. p. nustatyta, kad bankas turi teisę nedelsiant nutraukti Prašymą – sutartį, jei pagrindinės kortelės turėtojas ir / arba papildomos kortelės turėtojas laiku nesumoka bankui bet kokios pagal Prašymą – sutartį ar šias sąlygas mokėtinos sumos ir ji lieka nesumokėta 5 (penkias) banko darbo dienas. Atsakovas 2010-06-04 pranešimu buvo įspėtas, kad per septynias dienas nuo pranešimo gavimo dienos įsiskolinimas nebus sumokėtas, sutartis nuo 2010-06-19 bus nutraukta (b. l. 18). Atsakovas per nurodytą terminą savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl sutartis buvo nutraukta.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.881 str., kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (LR CK 6.886 str. 1 d.). LR CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina 3 756,59 Lt skola ieškovo naudai (LR CPK 178 str.).

9Pagal LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Vadovaujantis Sutarties dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo 4.4 p. ir Sutarties priedo „Paslaugų kainos privatiems asmenims“ nuostatomis, iš atsakovo priteistinos 24,00 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už neleistiną banko sąskaitos kredito sumą (3 744,49 Lt) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-06-16) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

10Remiantis LR CPK 93 str., iš atsakovo priteistinas 113,00 Lt žyminis mokestis ieškovo naudai (LR CPK 80 str. 1 d.).

11Iš atsakovo taip pat priteistinos 12,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (LR CPK 92 str.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str., 263 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo O. Z., a. k. ( - ), 3 756,59 Lt skolą, 24,00 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už neleistiną banko sąskaitos kredito sumą (3 744,49 Lt) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-06-16) iki visiško skolos grąžinimo bankui dienos ir 113,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyriaus, į. k. 112025592, naudai.

15Priteisti iš atsakovo O. Z., a. k. ( - ), 12,00 Lt pašto išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

16Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

17Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai